Nye funktioner med iOS 13.

iOS 13 er designet til at give din iPhone et helt nyt look. Og løfte den op på et helt nyt niveau.

Vigtige funktioner og forbedringer

Mørk-funktion

Smukt, nyt look

En ny Mørk-funktion giver iOS og apps smukke, mørke farver. Det er perfekt til steder med dårlig be­lysning, da Mørk-funk­tionen er mere behagelig for øjnene og ikke forstyrrer folk omkring dig.

Slå den til manuelt

Tryk på den nye knap i Kontrol­center for hurtigt at slå Mørk-funktion til og fra, når du f.eks. går ind i et mørkt lokale eller en biografsal.

Planlagt

Få Mørk-funktion til at slå til og fra på bestemte tids­punkter eller ved solopgang og solnedgang. Det er praktisk, når du er udenfor om aftenen eller bruger din iPhone, før du går i seng.

Baggrunde

Nye baggrunde, der er optimeret til Mørk-funktion, skifter auto­matisk, når du vælger mellem lys og mørk.

Systemintegration

Mørk-funktion er elegant integre­ret i hele iOS – i alt fra indbyg­gede apps og indstil­linger til visninger på systemniveau.

Fungerer med dine yndlingsapps

Ved hjælp af en API kan tredjeparts­udviklere implementere Mørk-funktion i deres apps.

Fotos

Helt ny Fotos-fane

Den helt nye Fotos-fane er organiseret i forskel­lige niveauer, så du nemt kan bladre i dit foto­bibliotek og finde, genopleve og dele dine billeder og videoer. Du kan se det hele under Alle fotos. Du kan f.eks. fokusere på unikke billeder under Dage, genopleve store øje­blikke under Måneder eller nyde højde­punkter under År.

Automatisk afspilning af Live Photos og videoer

Når du scroller gennem Fotos-fanen, bliver Live Photos og videoer vist lydløst og gør dit foto­bibliotek mere levende.

Smarte previews af billeder

Previews af billeder under Dage, Måneder og År er større for at hjælpe dig med at skelne mellem dem. Fotos anvender intelligens til at finde den bedste del af dit billede. Når du trykker for at se et preview, får du en ubeskåret version.

Kontekstbaserede over­gange

Animationer og over­gange husker, hvor du var på Fotos-fanen, så du kan skifte mellem forskellige visninger – som Dage og Alle fotos – uden at miste tråden.

Fjerner identiske billeder og rod

Kopier af billeder, skærm­billeder, whiteboard-billeder, dokumenter og kvitteringer identi­ficeres og skjules, så du kun ser dine bedste skud.

Store begivenheder

Måneder viser dine billeder opdelt i begiven­heder, så du kan genopleve de øjeblikke, der betyder allermest.

Titler på begivenheder

Fotos-fanen viser navnet på et sted, en ferie eller en koncert, så du kan se dine store begiven­heder i den rette kontekst.

På denne dag

År er kontekstbaseret, så du får vist billeder, der er taget på eller omkring samme dato i tidligere år.

Fødselsdagsfunktion

Hvis du har fødselsdage registreret på personer i album­met Personer, vil Fotos-fanen fremhæve billeder af dem på deres fødselsdag.

Zoom ind og ud

Se dit bibliotek under Alle fotos, som du vil. Zoom ind for at se nærmere på et billede, eller zoom ud for hurtigt at bladre igennem biblio­teket og se alle dine billeder på én gang.

Smart album til skærmoptagelser

Alle dine nye skærm­optagelser er nu samlet ét sted.

Forbedret søgning

Du kan kombinere flere søgeord – f.eks. “strand” og “selfies” – uden at skrive hvert ord i søgningen.

Musik til Minder

Soundtracks til Minder-film vælges ud fra, hvad du lytter til i Musik-appen.

Forlænget af­spilning af Live Photos

Når du presser og holder fingeren på et Live Photo for at afspille det, vil Fotos auto­matisk forlænge videoen, når dine Live Photos er taget inden for 1,5 sekunder af hinanden.

Preview-intensitet

Når du redigerer, vises intensi­teten af hver justering, så du hurtigt kan se, hvilke effekter der er blevet skruet op eller ned for.

Se hver enkelt effekt

Tryk på de enkelte ikoner med effekter for at se dit billede, før og efter at effekten blev tilføjet.

Styring af filtre

Bestem intensi­teten af filtre som Klart eller Noir for at finpudse billedet.

Styring af forbedrings­funktion

Forbedrings­funk­tionen giver dig nu mulighed for at styre intensi­teten af dine auto­matiske justeringer. Når du øger eller mindsker forbed­ringen, kan du se, hvordan andre justeringer – herunder ekspo­nering, glans, glanslys, skygger, kontrast, lys­styrke, sortpunkt, mætning og livlig­hed – ændrer sig på samme tid.

Understøttelse af video­redigering

Justeringer, filtre og beskæring understøtter video­redigering, så du kan rotere, øge ekspone­ringen og endda føje filtre til dine videoer. Videoredigering understøtter alle video­formater, der optages på iPhone, herunder 4K-video med 60 billeder pr. sekund og slowmotion i 1080p med 240 billeder pr. sekund.1

Ikke-permanent video­redi­gering

Redigeringer i videoer er nu ikke længere perma­nente, så du kan fjerne en effekt som f.eks. et filter eller fortryde en beskæring og vende tilbage til din originale video.

Levende farver

Fremhæv de afdæm­pede farver for at gøre dit billede mere farve­rigt, uden at det påvirker hudtoner og mættede farver.

Hvidbalance

Find varmebalancen i et billede ved at justere tempe­raturen (blå til gul) og farve­nuancen (grøn til magenta).

Stil skarpt

Redigér billeder ved at gøre kan­terne skar­pere og mere definerede.

Definition

Gør billedet klarere ved at justere på definitions­slideren.

Støjreduktion

Reducér eller fjern billed­støj som kornede eller plet­tede billeder.

Vignet

Læg skygger i kanterne af billedet for at fremhæve et vigtigt øje­blik ved hjælp af Styrke, Radius og Fald af lysstyrke.

Opdateringer til auto­matiske justeringer

Ret til, beskær og justér perspek­tivet i dine billeder auto­matisk.

Knib for at zoome

Du kan knibe for at zoome, mens du redigerer, for at se dine æn­dringer på et bestemt område af dit billede.

API til billed­overførsel

Med API’en til billedoverførsel kan udviklere bruge tilslutnings­sættet til kamera til at importere billeder direkte til deres apps.*

Kamera

Justér intensi­teten i Portrætlys

Justér placeringen og intensi­teten af dine studio­effekter virtuelt. Du kan øge intensi­teten af hver Portrætlys-effekt ved at flytte lyset tættere på motivet. Det udglatter huden, giver et skarpere blik og gør ansigts­trækkene tydeligere. Eller mindske lysets intensitet ved at flytte det væk fra motivet. Det giver et subtilt, raffineret look.2

High-Key Mono

Den nye Portrætlys-funktion High-Key Mono skaber et smukt, klassisk look med et sort-hvidt motiv på en hvid baggrund.2

Opdateret API til portræt­segmentering

API’en til portræt­segmentering under­støtter nu segmen­tering af hud, hår og tænder, så udviklerne kan skabe nye effekter til billeder taget med Portræt-funktion.2

Anonymitet og sikkerhed

Tilladelse til, at apps må bruge din lokalitet

Brug nye fintunede kontrol­funktioner til at kontrollere de lokalitets­oplys­ninger, du deler med apps. Du kan vælge at give en app adgang til din loka­litet en enkelt gang, eller hver gang du bruger den.

Gennemsigtighed med app-lokaliteter

Få notifikationer, når en app bruger din lokalitet i bag­grunden, så du kan beslutte, om du vil opdatere din tilladelse.

Anonymitets­forbedringer til Wi‑Fi og Bluetooth

API-ændringer og nye kontrol­funktioner hjælper med at forhindre apps i at få adgang til din loka­litet uden dit samtykke ved brug af Wi‑Fi og Bluetooth.

Kontrolfunktioner for placering til delte billeder

Nu kan du bestemme, om du også vil dele din lokalitet, når du deler et billede.

Log ind med Apple

Log ind med Apple‑id

Log hurtigt og nemt ind i apps og på websites med det Apple‑id, du allerede har. På den måde slipper du for at udfylde formularer eller opret­te nye adgangs­koder. Du skal bare trykke på Log ind med Apple, bruge Face ID eller Touch ID, så er du klar.

Vi respekterer din anony­mitet

Apple hverken sporer eller profilerer dig, når du logger ind med Apple. De eneste oplys­ninger, du skal dele med en app eller et web­site, er dit navn og din mail­adresse.

Skjul min mailadresse

Er du usikker på, om du vil dele din mail­adresse med en bestemt app? Du bestemmer. Du kan vælge at dele eller skjule din mail­adresse. Du kan også vælge at få Apple til at opret­te en særlig mail­adresse til dig, som videre­sender mails til din rigtige mail­adresse.

Indbygget sikkerhed

Log ind med Apple kræver, at dit Apple‑id er beskyttet af tofaktor­godkendelse. På den måde er ad­gangen til dine konti i dine yndlings­apps også beskyttet – helt auto­matisk.

Virker overalt

Log ind med Apple virker på alle dine Apple-enheder samt på nettet og i apps i Android eller Windows. Uanset hvor du skal logge ind i din yndlings­app, kan du bruge Log ind med Apple.

HomeKit

HomeKit-aktiverede kameraer understøtter nu funktioner, der kan registrere og optage specifi­kke aktiviteter som personer, dyr eller køre­tøjer. Disse optagelser gemmes i iCloud, hvor de er sikre. Og med de nye anonymitetsindstillinger kan du selv bestemme, hvornår dine kameraer streamer og optager.*

HomeKit-kompatible routere

Aktivering af routere føjer et ekstra lag sikker­hed til dit intelligente hjem. Brug Hjem-appen til at styre, hvilke tjenester dit HomeKit-tilbehør kan kommu­nikere med i dit netværk og på inter­nettet.*

AirPlay 2-højttalere i scener og automa­tiseringer

Få adgang til sange, playlister og radio­stationer med Apple Music.*

Opdaterede kontrol­funktioner til HomeKit-tilbehør

Der er mere robuste kontrol­funktioner til tilbehør i HomeKit-appen.

Genveje i Siri

Genveje i Siri kan nu føjes til automa­tiseringer.**

Kort

Nyt kort

Vi har udviklet et helt nyt kort fra bunden, og det har betydeligt forbed­rede og mere realis­tiske detaljer om veje, strande, parker, byg­ninger med mere.3

Se dig omkring

Udforsk din desti­nation, før du når frem, med en med­rivende 3D-oplevelse, som giver dig en 360-graders visning af et sted. Og når du navigerer rundt, sker det med elegante og glidende over­gange.4

Samlinger

Lav samlinger af dine favorit­steder og kommende favorit­steder, og del dem med venner og familie.

Favoritter

Uanset om du skal hjem, på arbejde, til fitness­centeret eller dit barns skole, så lav en liste med steder, du kommer tit. Med et enkelt tryk får du vist vejen dertil.

Vejbane­overblik

Vejbane­overblik hjælper dig med at undgå at dreje forkert eller fare vild. Den sørger for, at din bil ligger i den rigtige vej­bane, før du skal dreje eller køre ind på en motorvej.

Del forventet ankomst

Del din forventede ankomst­tid med familie, venner og kolleger. Den bliver endda opdateret, hvis der opstår en betyde­lig forsinkelse.

Kunde­feedback

Kunde­feedback er blevet rede­signet, så det nu er lettere at indsende for­kerte adresser, virksomheds­placeringer eller åbnings­tider.

Offentlig transport i realtid

Kort kan vise køreplaner, ankomsttider, stoppesteder og for­bindelser for offentlig transport, så du bedre kan planlægge din rute. Du får tilmed vigtige oplys­ninger i realtid om f.eks. drift­stop og aflysninger.

Flystatus

Nu kan du også få opdaterede oplys­ninger om dine fly­terminaler, placeringer af gates, afgangs­tider m.m.

Stedkort

Stedkort er blevet endnu mere nyttige og nemmere at bruge takket være dynamisk opdatering om f.eks. spille­tider i biografer, åbnings­tider for restau­ranter m.m.

MapKit

Opdateringerne indeholder vektor­­værktøj, filtrering af interesse­­punkter, begrænsning af kamera­­zoom og panore­­ring samt under­støttelse af Mørk-funktion.

Forbedret oplev­else med CarPlay

CarPlay har nu enklere ruteplan­lægning, søgning og navigation samt Vejbane­overblik. Funktionerne Favoritter og Samlinger er også tilgængelige i CarPlay.

Siri

Forbedret stemme med neural TTS

Siri lyder mere naturlig end nogensinde før – især når det gælder længere sætninger – og stemmen er 100 % softwaregenereret.

Siris intelligens

Siri giver personligt tilpassede forslag i Apple Podcasts, Safari og Kort. Siri kan tilmed finde påmindel­ser i beskeder og begivenheder i apps fra tredjeparter.

SiriKit til lyd

Siri kan nu afspille musik, podcasts, lydbøger og radio med apps fra tredjeparter.

Radio

Bed Siri om at slå over på din foretrukne radio­station.

Indisk-engelsk stemme

Siri har fået en ny indisk-engelsk stemme.

Genveje

Genveje vha. din stemme

Genveje er blevet endnu mere nyttige og giver dig mulig­hed for at interagere med dine apps via din stemme.

Indbygget Genveje-app

Appen Genveje er nu indbygget og samlings­sted for alle dine genveje.

Foreslåede automatiseringer

Kom godt i gang med Genveje-appen ved at tilføje en personlig daglig rutine, der kan hjælpe med at strømline din dag.**

Automatiseringer

Indstil udløsere for at køre enhver genvej automatisk.**

AirPods

Meddel beskeder med Siri

Siri kan læse notifikationer, du får fra dine besked­apps, højt i dine AirPods (2. generation), når du ikke har din telefon på dig.5

Deling af lyd

Par to sæt AirPods med én iPhone, og lyt til den samme sang eller film sammen med en ven.*

Memoji og Beskeder

Del navn og billede

Del auto­matisk dit navn og dit billede, når du starter en samtale, eller når den anden person svarer på en besked. Vælg, om du vil dele oplysnin­gerne med alle, kun dine kontakter eller slet ingen. Du kan endda vælge at bruge en Animoji, et billede eller et monogram som billede.

Memoji-klistermærker

Automatisk genererede klistermærke­pakker baseret på dine Memoji- og Animoji-karakterer, som du kan bruge til at udtrykke en lang række følelser med i Beskeder.

Forbedret søgning

Søgning i Beskeder gør det nemmere at finde det, du leder efter. Selv før du begynder at skrive, kan du se de nyeste beskeder, personer, billeder, links og place­ringer, som du måske leder efter. Når du skriver i søgefeltet, kategoriserer Beskeder resulta­terne og fremhæver match­ende ord. Du kan også søge i enkelte samtaler for at finde den besked, du leder efter.

Forbedret fane med detaljer

Fanen med detaljer organiserer links, lokali­teter og bilag, der er blevet delt i samtalen, så de er nemme at få øje på.

Forbedret tilpasning af Memoji

Med Makeup kan du tilpasse blush og øjen­skygge, og redi­gerings­værktøj­erne gør det nemt at få det helt rigtige look. Sæt bøjle på dine tænder, og put en piercing i din næse, øjenbrynet, øjen­låget eller rundt om munden. Der er også 30 nye frisurer, over 15 nye hoved­beklæd­ninger og flere øreringe og briller.

Nye Animoji

Tre helt nye Animoji-karakterer – mus, blæk­sprutte og ko – giver dig flere måder at udtrykke dig på.

Hardware-under­støt­telse af Animoji

Alle enheder med en A9-chip eller nyere under­støtter klistermærke­pakker til Memoji og Animoji.

Tastatur

Forslag til alter­native ord

Der vises forslag til alternative ord i tekstforud­sigelses­linjen, så du hurtigt kan vælge en anden mulighed.

Automatisk valg af sprog i Diktering

Diktering registrerer automa­tisk, hvilket sprog du taler. Sproget vælges ud fra de tastatur­sprog, der er aktiveret på enheden – maks. fire sprog.

Påmindelser

Helt nyt design

Den redesignede Påmindelser-app byder på mere effektive og intelli­gente metoder til at lave, organisere og holde styr på dine påmindel­ser.

Ny, hurtig værktøjs­linje

Med den nye hurtige værktøjs­linje, som sidder lige over tastaturet, er det nemmere end nogensinde at føje dato, klokke­slæt, lokalitet, flag og endda nyttige bilag til påmindelser. Og du kan gøre det hele uden at skifte skærm.

Udvidet Siri-intelligens

Du kan nu skrive længere og mere beskrivende sætninger. Påmindelser forstår auto­matisk og kommer med relevante forslag.

Påmindelser foreslået af Siri

Når du chatter med nogen i Beskeder, gen­kender Siri mulige påmindel­ser og fore­slår, at du opret­ter dem.

Bilag

Føj billeder, scannede dokumenter og endda links til dine påmindel­ser, så de bliver mere informa­tive og nyttige.

Opgaver og gruppe­rede lister

Nu er der endnu flere nyttige måder at organisere dine påmindelser på. Du skal bare bruge træk og anbring for at føje underopgaver til en påmindelse. Du kan også gruppere flere lister sammen.

Smarte lister

Hold styr på dine kommende påmindel­ser. Smarte lister viser dem automa­tisk og organiserer dem. Du kan vælge kun at få vist dine påmindel­ser for i dag, påmindel­ser markeret som vigtige eller alle dine påmindel­ser på alle lister på ét sted.

Integration med Beskeder

Hvis du tagger nogen i en påmindelse, vises der straks en påmindelse, næste gang I skriver sammen i Beskeder.

Tilpas visningen af lister

Tilpas visningen af dine person­lige eller delte iCloud-lister. Du kan vælge mellem 12 flotte farver og 60 udtryks­fulde symboler.

CarPlay

Dashboard i CarPlay

Helt ny visning, der giver dig ét samlet sted, hvor du kan holde styr på kort, lyd­justering og smarte Siri-forslag.

Kalender-app

En rede­signet Kalender-app giver dig et hurtigt over­blik over dagen, når du er på farten. Tryk for at få vist vej eller deltage i et telefon­møde. Helt enkelt.

Nyt design til start­skær­men

CarPlay-start­skær­men er blevet opdateret med et moderne look med afrundede hjørner, nye tabel­visninger og en rede­signet status­linje.

Nyt design til Apple Music

En rede­signet Apple Music-app gør det nemmere at finde ny musik og gamle favoritter.

Albumbilleder i Afspiller nu

Bilproducenter kan vælge at vise album­billeder, så det er nemmere at finde den perfekte sang, play­liste eller album til køre­turen.

Bluetooth-album­billeder

iOS under­støtter AVRCP 1.6-stan­darden, som omfatter album­billeder, når den er tilsluttet bil­udstyr eller højttaler.

Opdateringer af Apples Kort

Apples Kort vises altid på instrument­brættet, selv når der dukker nye interes­sante steder op.

Vejbaneoverblik i Apples Kort

Apples Kort i CarPlay har en mere detaljeret visning af vejkryds.

Mindre Siri-skærm

Siri fylder kun noget af skær­men, så du kan stadig holde øje med f.eks. vej­visning, mens du beder Siri om noget.

Justérbar skærm­størrelse

Bilproducenter kan udvikle CarPlay-systemer, der ændrer skær­mens størrelse dynamisk.

Understøttelse af ekstra video­streaming

Bilproducenter kan udvikle CarPlay-systemer, der viser information på en anden skærm, f.eks. i en klynge eller HUD.

Understøttelse af irregulær skærmstørrelse

Bilproducenter kan udvikle CarPlay-systemer, der udnytter hele skær­men fra kant til kant på ikke-rektangulære skærme.

Understøttelse af Hej Siri

Bilproducenter kan udvikle CarPlay-systemer, hvor det er muligt at bruge “Hej Siri” med originale mikrofoner.

Forstyr ikke under kørsel

Du kan aktivere Forstyr ikke under kørsel i CarPlay, så der ikke kommer notifikationer.

Lysfunktion

En alternativ lysvisning for CarPlay, som er mere behagelig for øjnene.

Indstillinger

Nu kan du ændre indstil­linger for skær­men og Forstyr ikke.

Uafhængige app­-visninger

En app, der er åben på iPhone, påvirker ikke det, der er åbent på CarPlay-skær­men, så passa­gerer kan vælge en sang på enheden, sam­tidig med at føreren kan se på Kort.

Ydeevne

Hurtigere start af apps

Apps åbner op til dobbelt så hurtigt i iOS 13.6

Hurtigere oplåsning med Face ID

iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR kan låses op op til 30 % hurtigere.7

App-downloads fylder mindre

Fra dette efterår vil apps fra App Store være pakket på en ny måde, der gør dem op til 50 % mindre.6

App-opdateringer fylder mindre

Opdateringer af apps fylder i gennemsnit op til 60 % mindre.6

Augmented reality

Understøttelse af Motion Capture

Med Motion Capture kan udviklere integrere bruger­nes be­vægel­ser i deres apps.8

People Occlusion

AR-indhold vises som noget helt naturligt foran eller bag ved dig. Det giver flere med­rivende AR-oplevelser og sjove green-screen-apps.8

Tilgænge­lighed

Stemmekontrol

Nu kan du styre dine iOS-enheder alene ved hjælp af stemmen.9

Nøjagtig diktering

Stemmekontrol bruger Siris stemme­gen­kendelse og det nyeste inden for maskin­læring til at transskribere tale til tekst.10

Tilføj dine egne ord

Tilføj dine egne ord for at sikre, at Stemmekontrol gen­kender de ord, du ofte bruger. Uanset om du arbejder på en biologi­rapport, udfylder et juridisk dokument eller skriver en mail om et spændende emne.

Behandling på enheden

Al lydbehandling til Stemmekontrol foregår på din enhed for at sikre, at alle dine person­lige data opbevares fortroligt.

Omfattende tekstredi­gering

Takket være omfattende tekstredi­gerings­værktøjer behøver du ikke at øve dig, før du taler. Det er let og hurtigt at lave rettelser. Du kan erstatte sætninger med navn. Prøv at sige: “Erstat, jeg er der næsten, med, jeg er lige kommet.” Detaljeret redi­gering gør det også nemt at markere tekst. Prøv at sige: “Gå to linjer op. Markér det forrige ord. Skriv det med stort.”

Forslag til ord og emoji

Hvis du skal rette et ord, kan du bare bede om det. Så får du en liste med forslag.

Glidende over­gange fra diktering til kom­mandoer

Stemmekontrol forstår konteksten, så du får en glidende over­gang mellem tekst­diktering og komman­doer. Sig f.eks.: “Tillykke med fødsels­dagen. Tryk på send” i Beskeder. Så sender Stemmekontrol “Tillykke med fødselsdagen” – præcis som du ville. Du kan også sige “Slet det”. Stemmekontrol ved, at du vil slette det, du lige har skrevet.

Omfattende navigation

Du kan navigere i apps udelukkende ved hjælp af din stemme. Omfattende navigation fungerer med navigations­kommandoer, navne på tilgænge­ligheds­mærker, tal, net, stemme­baserede be­vægel­ser og indspillede komman­doer.

Navigations­kommandoer

Med navigations­kommandoer kan du hurtigt åbne apps, søge på nettet, trykke på Hjem-knappen m.m.

Navne

Du kan nemt navigere ved at bede Stemmekontrol om at vælge navnet på et tilgængeligheds­mærke for knapper, links m.fl.

Tal

Sig “vis tal” for at få tal vist ved siden af alle elementer på skær­men, der kan klikkes på. Brug det til at navigere hurtigt i indviklede eller ukendte apps. Der vises auto­matisk tal i menuer, og når du har brug for at skelne mellem elementer med samme navn. Du skal bare sige et tal for at klikke på det.

Net

Hvis du siger “vis net”, lægges der et net hen over skærmen, som du kan bruge til f.eks. at trykke, zoome og trække med præcision.

Handlinger med stemmen

Brug din stemme til at foretage be­vægel­ser, f.eks. at trykke, swipe, knibe, zoome, trykke på Hjem-knappen m.m.

Indspillede komman­doer

Du kan indspille komman­doer med flere trin til apps på din iOS-enhed. Hvis du elsker at sende beskeder med fyr­værkeri, kan du indspille bevægel­serne for denne handling og bruge indspil­ningen til at sende beskeden hurtigt.

Opmærksomhed

Med Opmærksomhed går Stemmekontrol i dvale, når du drejer hovedet væk fra TrueDepth-kameraet på en iPhone. Funktionen bliver ikke aktiveret, før du kigger tilbage på skær­men – så du kan tale med en ven i nærheden, uden at det påvirker din enhed.

Og der er mere endnu.

App Store

Apple Arcade

En abonnements­baseret spil­tjeneste med over 100 fantastiske nye spil, helt uden reklamer eller tilkøb. Med et enkelt abonne­ment kan du downloade og spille alle Apple Arcade-spil fra App Store, og der kommer jævnligt flere spil til. Du kan spille Apple Arcade-spil på iPhone, iPad, Mac og Apple TV, og alle spil kan spilles offline.

Understøttelse af arabisk og hebraisk

App Store under­støtter nu arabisk og hebraisk i historier, samlinger og lister samt på produkt­sider og ved søgning.

Mulighed for at downloade store apps via mobil­netværk

Du kan vælge at downloade apps og spil via dit mobil­netværk.

Batteri

Optimeret batteri­opladning

En ny funktion reducerer den tid, din iPhone bruger på at være fuldt opladet, hvilket forlænger batteriets levetid. iPhone bruger indbygget maskin­læring til at forstå din daglige opladnings­rutine, så batteriet venter med at lade mere end 80 %, før du skal bruge den.

Bøger

Læsemål

Få læst lidt hver dag. Læs en bog, eller lyt til en lydbog i fem minutter, mens du står i kø til kaffe, pendler til arbejdet, eller før du sover. Hold den gode læsevane ved at fejre, at du nåede det, du ville. Del de bøger, du har læst, i samlingen Bøger læst i år.

Kalender

Føj bilag til begivenheder

iOS 13 giver mulighed for at føje bilag til begivenheder i Kalender.

Kina

Justérbar højde på håndskrift­tastatur

Giv dig selv mere plads til at skrive på håndskrift­tastaturet ved at trække fanen op.

Skriveforslag for kantonesisk

Nye forslag til cangjie, streg og håndskrift giver mere relevante tegn- og emojiforslag til kantonesisk-talende.

Kontakter

Nye relationsetiketter

Hundredvis af nye, mere specifikke relationsetiketter i Kontakter gør det nemmere for dig at holde styr på en stadig mere omfattende kontaktliste.

Lav din egen Memoji

Lav en Memoji til dig selv og dine kontakter direkte i Kontakter.

Forstyr ikke under kørsel

Registrering af offentlig transport

Forstyr ikke under kørsel aktiveres ikke, når du bruger offentlig transport.

Virksomheder

Dataadskillelse til Medbring din egen enhed

En ny slags admini­stration kaldet User Enrollment, der er udviklet speci­elt til Medbring din egen enhed, opretholder din anony­mitet og beskytter virksomheds­data.**

Moderne autentificering til tilmelding af enheder

Levér tilpasset indhold under auto­matisk tilmelding af enheder for at forbedre sikker­heden og se skrædder­syet information.

Administrerede Apple‑id’er til virksomheder

Opret og administrér Apple-id’er, der anvendes af medarbejdere, så de får adgang til tjenester som Noter i iCloud.

Udvidelse af single sign-on

API’er til identitets­udbydere og app­udviklere gør det nemt for brugerne at logge ind i apps og på websites på en sikker måde med Face ID og Touch ID.

Arkiver

Omfattende metadata

Kolonneoversigt viser et omfattende sæt metadata, så du kan se detaljerne for hver fil, når du browser.

Mappen Overførsler

En ny mappe til overførsler giver dig et centralt sted, hvor du kan få adgang til dine web-downloads og bilag fra Safari og Mail.

Understøttelse af eksterne drev

Få adgang til filer på et USB-drev, et SD-kort eller en harddisk.

Mappedeling i iCloud Drive

Del mapper med venner, familie og kolleger i iCloud Drive. Du kan endda give dem adgang, så de kan tilføje deres egne filer.*

Lokal lagring

Lav mapper på det lokale drev, og tilføj dine foretrukne filer.

Zip-filer

Vælg filer, og zip dem, så de nemt kan deles via mail. Tryk på en zip-fil for at udpakke den til en mappe og få adgang til filerne.

Fil-servere

Opret for­bindelse til en fil-server på arbejdet eller til en PC derhjemme ved hjælp af SMB fra Arkiver.

Tastaturgenveje

En række nye tastatur­genveje gør det lettere at navigere i Arkiver.

Søgeforslag

Søgeforslag gør det nemt at finde det, du leder efter. Bare tryk på forslaget for hurtigt at filtrere dine resultater.

Dokument­scanner

Lav en digital kopi af fysiske dokumenter, og læg dem direkte der, hvor du vil gemme dem.

Find min

To apps i én

Find min iPhone og Find mine venner er nu kombineret i en enkelt app, der gør det nemt at finde de personer og enheder, som betyder noget for dig.

Find enheder, der er offline

Find en enhed, der er blevet væk. Selvom den ikke er tilsluttet Wi‑Fi eller mobil­nettet, kan du finde den ved hjælp af andre enheder i området. Når du markerer, at din enhed er blevet væk, og en anden Apple-bruger er i nærheden, kan den registrere din enheds Bluetooth-signal og rap­portere placeringen til dig. Det sker helt anonymt og ved hjælp af end-to-end-kryptering, så alles anony­mitet beskyttes.

Skrifter

Specielle skrifttyper

Nu kan du installere specielle skrift­typer og bruge dem i dine fore­trukne apps.

Administrér skrift­typer

Du kan nemt se og administrere de skrift­typer, du har installeret, direkte i Indstillinger.

App Store

Skrifttyper fås i App Store, så det er nemt at finde og installere dem.

Spilcontrollere

Understøttelse af PlayStation 4-controllere

Brug din PlayStation 4-spilcontroller med iPhone.

Trådløs Xbox-controller med Bluetooth

Slut din trådløse Xbox-controller med Bluetooth til iPhone.

Sundhed

Cyklusoverblik

Følg vigtige data om din menstruations­cyklus. Tilføj oplys­ninger om din menstruation, f.eks. hvor kraftige dine blødninger er, om du har mave­krampe og hovedpine, og om du har haft plet­blødning. Du kan endda tilføje vigtige fertilitets­målinger, bl.a. din temperatur og resultaterne fra en æg­løsnings­test.

Hvornår får du menstruation?

Se, hvornår du sandsynligvis vil få din menstruation de næste tre cyklusser.

Hvornår har du størst chance for at blive gravid?

Se, hvornår du sandsynligvis har størst chance for at blive gravid de næste tre cyklusser.

Notifikationer om menstruation

Få notifikationer om at huske at tilføje oplys­ninger om din menstruation, og om at din næste menstruation nærmer sig.

Få besked om, hvornår du har størst chance for at blive gravid

Få besked, når du nærmer dig den periode, hvor du har størst chance for at blive gravid.

Cyklus­historik

Se hele din cyklus­historik med alle de menstruationer, du har tilføjet, samt gener, varig­hed og perioder med størst chance for at blive gravid.

Cyklus­statistik

Se datoen for din sidste menstruation, og både de typiske og atypiske varigheder for dine menstrua­tioner og for din cyklus.

Visualisering af cyklus

Scroll gennem den daglige log for at se din menstruation, registrerede gener, og hvornår du har størst chance for at blive gravid – både før i tiden og fremover.

Ny oversigtsvisning

Den nye oversigt giver en dynamisk præsentation af den vigtigste information for dig, herunder beskeder, nye indlæg fra dine favoritter, højde­punkter og nye funktioner, du kan aktivere.

Højdepunkter

Ved hjælp af data fra de apps og enheder, du bruger mest, kan du få vist auto­matisk genererede diagram­mer og grafik, bl.a. søjle­diagrammer til sammen­ligning og linje­grafer.

Søg og gennemse

Find nemt det, du skal bruge, med en ny kategori­sering af datatyper og forbedret søgning af alle sundheds­data.

Interaktive diagrammer og filtre

Få vist historik­data pr. time, dag, uge, måned eller år, og filtrér med flere lag, bl.a. historisk gennemsnit, dagligt gennem­snit, seneste, interval og beskeder.

Læring

Lær mere om din menstruations­cyklus og sund hørelse.

Ny profilside

Track dit helbred i en profil med nødinfo, status for organ­donation, helbreds­journaler og tilsluttede apps og enheder.

Omgivende lydniveau

Få vist notifikationer og det omgivende lydniveau fra Støj-appen i Apple Watch, hvor decibelniveauet er inddelt i to kategorier – OK eller høj.

Lydniveau i hoved­telefoner

Få vist lydniveauet fra de hoved­telefoner, du bruger, hvor decibel­niveauet er inddelt i to kategorier – OK eller høj.

Audiogrammer

Se audiogrammer fra høretest.

Sund mund

Brug den nye sund mund-datatype til at holde styr på din tand­børstning.

Aktivitetstendenser

Få et overblik over dine langsigtede fremskridt med vigtige aktivitets­målinger, hvor de sidste 90 dage sammen­lignes med det sidste år. Hvis du sænker tempoet, får du personlig coaching, som kan hjælpe dig tilbage på rette spor. Se tendensdata for aktive kalorier, minutter med motion, timer og minutter, du står op, distance, hvor mange trapper du tager, gå- og løbe­tempo under træning og niveau for kredsløbs­træning målt i form af dit maksimale iltoptag.

Indien

Indisk-engelsk Siri-stemme

iOS 13 introducerer helt nye og mere naturlige indisk-engelske mande- og kvindestemmer til Siri.

Forbedret sprog­indstilling

Når du indstiller en ny enhed, præsenterer iOS 13 forbedrede mulig­heder, hvis systemet registre­rer, at du måske taler mere end ét sprog. Du bliver tilbudt at føje relevante sprog til dit tastatur, dikterings­sprog og foretrukne sprog.

Understøttelse af alle indiske sprog

iOS 13 under­støtter nu alle 22 indiske sprog, med tilføjelsen af 15 nye indiske tastatur­sprog: assamesisk, bodo, dogri, kashmiri (devanagari, arabisk), konkani (devanagari), manipuri (bangla, meetei mayek), maithili, nepalesisk, sanskrit, santali (devanagari, ol chiki) og sindhi (devanagari, arabisk).

Tosproget tastatur for hindi og engelsk

Et tosproget tastatur på hindi (latinsk) og engelsk er understøttet, herunder skrive­forslag.

Skriveforslag for hindi

Tastaturet på hindi (devanagari) kommer med skriveforslag til det næste ord, mens du skriver, og lærer med tiden, hvordan du skriver.

Nye system­skrifttyper for indiske sprog

Fire nye system­skrifttyper for gurmukhi, kannada, odia og gujarati gør teksten skarpere og lettere at læse i apps som Safari, når du skriver i Beskeder og Mail eller swiper gennem Kontakter.

Nye dokument­skrifttyper for indiske sprog

Der er 30 nye dokument­skrifttyper for hindi, marathi, nepalesisk, sanskrit, bengalsk, assamesisk, tamilsk, telugu, gujarati, kannada, gurmukhi, malayālam, odia og urdu.

Video­download optimeret til trafik­belastning

Apps til video­streaming som Hot Star og Netflix kan optimere, hvornår på dagen du bør downloade indhold, så du undgår netværk med trafik­belastning og høje mobildata­priser.

Sprog

38 nye tastatursprog

iOS 13 inkluderer 38 nye tastatursprog for albansk, assamesisk, bodo, burmesisk, dhivehi, dogri, færøsk, kantonesisk, kasakhisk, kashmiri (arabisk, devanagari), khmer, konkani, kurdisk (arabisk, latin), kyrgyz, lao, malajisk (arabisk), manipuri (bangla, meetei mayek), maithili, maltesisk, mongolsk, nepalesisk, pashto, sanskrit, santali (devanagari, ol chiki), sindhi (arabisk, devanagari), sinhala, tajik, tongansk, turkmensk, uyghur og usbekisk (arabisk, kyrillisk, latin).

Sprog med skriveforslag

Forslag til næste ord fås nu på tastaturer på hollandsk, hindi (devanagari), hindi (latinsk), kantonesisk, najdiarabisk, svensk og vietnamesisk. Tastaturet lærer med tiden, hvordan du skriver, og foreslår det ord eller den emoji, du sandsynligvis vil bruge.

Ordbøger

Tosprogede ordbøger er nu tilgængelige for thai til engelsk og vietnamesisk til engelsk.

Separate taster for emoji og globus

Flersprogede brugere kan lettere skifte sprog – med særlige taster til at skifte mellem sprog og vælge emoji.

Sprogvalg for hver app

Brug tredjeparts­apps på et andet sprog end dit system­sprog.

Brailletabeller

Understøttelse af over 50 nye internationale brailletabeller.

Mail

Flerfarvede flag

Vælg mellem en række forskel­lige farver, når du markerer mails med flag. Farvede flag synkroniseres via iCloud til Mail på alle dine Apple-enheder, og du kan når som helst ændre eller fjerne dem.

Blokér afsender

Få alle mails fra en bestemt afsender blokeret, så beskederne ryger direkte i papir­kurven. Blokering af en afsender virker på tværs af alle dine Apple-enheder.

Udvidet Svar-menu

Du kan svare, svare alle, videresende og printe. Derudover gør Svar-menuen det nemt at få besked om svar, markere som ulæst, flytte til reklame eller en anden postkasse og markere med flag. Du kan også vælge at gøre tråden lydløs.

Gør tråden lydløs

Du kan nemt slå notifikationer fra en meget aktiv mailtråd fra på alle dine Apple-enheder.

Ny formaterings­linje

En praktisk ny formaterings­linje vises over tastaturet, når du begynder at skrive tekst. Den har omfat­tende funktioner til forma­tering og bilag. Du kan bl.a. scanne, indsætte billeder, videoer eller tegninger og vedlægge bilag.

Tekstformatering som på stationære computere

En ny menu tilføjer en masse værktøjer til tekst­formatering, som du kan komponere profes­sionelle mails med. Formatering har ny skrift­type, størrelse, farve, gennem­stregning, justering, lister med numre og bullits samt indrykning og udrykning af tekst.

Opdateret fotovælger

Den nye fotovælger fylder den nederste del af skær­men, så du kan se din mail, mens du vælger billede.

Opdateret auto­matisk udfyld­ning af adresser

Når du føjer en modtager til en mailadresse, viser Mail valg­muligheder for adresse under hver afsender.

Musik

Timede sangtekster

Slå sangtekster til for at følge med i din yndlingsmusik, mens den spiller. Hver linje vises i takt med musikken, så du altid ved, hvor du er i teksten, og hvad der kommer bagefter. Scroll og tryk på en hvilken som helst linje for at springe til dit yndlingsvers. Flotte animationer gør det sjovt at følge med i din yndlingssang.

Med et enkelt tryk kan du se køen af kommende sange og playlisten, albummet eller stationen, de bliver spillet fra. Du ved altid, hvilken sang der kommer, og kan nemt ændre rækkefølgen.

Noter

Gallerivisning

Nu kan du se dine noter som visuelle minia­turer, der gør det nemmere end nogen­sinde at finde den note, du leder efter. Denne funktion er særligt god til noter med billeder, skitser eller Apple Pencil-håndskrift.

Delte mapper

Samarbejd med andre mennesker ved at give dem adgang til indholdet i dine mapper, hvor de kan tilføje deres egne noter, bilag eller undermapper.

Mere effektiv søgning

Søgning har visuel genkendelse af billeder i dine noter, og den hjælper dig også med at finde specifik tekst i scannede elementer som f.eks. kvit­teringer og regninger. Du får desuden søgeforslag, som du bare skal trykke på én gang.

Nye muligheder i tjeklister

Flyt hurtigt rundt på punkter i tjek­lister ved hjælp af træk og anbring, brug swipe til at indrykke punkter, og flyt automatisk markerede punkter til bunden af listen. Hvis du er færdig med tjeklisten og vil bruge den igen, kan du trykke for at fjerne markeringen af alle punkter og starte forfra.

Styring af mapper og noter

Hold styr på dine noter ved at lave mapper og under­mapper, og vælg den foretrukne sorteringsform for hver mappe.

Skrivebeskyttet samarbejde

Del skrivebeskyt­tede noter og mapper, så du er den eneste, der kan foretage ændringer.

Telefon

Slå lyden fra for ukendte opkald

En ny indstilling beskytter brugere mod ukendte opkald og telefon­sælgere. Når indstillingen er slået til, bruger iOS Siris intelligens til at bestemme, hvilke opkald du skal modtage, baseret på numre i Kontakter, Mail og Beskeder. Alle andre opkald sendes auto­matisk til telefon­svareren.

Opkald verificeret af udbyder

Du vil se et flueben ud for opkaldene på din liste over seneste opkald, når de er verificeret af udbyderen – så kan du være sikker på, at det er et rigtigt telefonnummer, der ringer til dig, og ikke nogen, der forsøger at snyde dig. Understøtter standarderne STIR og SHAKEN.

Reality Composer

Ny iOS 13-app til at skabe AR-oplevelser

Med den nye Reality Composer-app til iOS‑udviklere kan du nemt og hurtigt lave proto­typer af og producere augmented reality-oplev­elser uden at have erfaring med 3D.

Safari

Opdateret startside

Den opdaterede startside indeholder favoritter og ofte besøgte web­sites samt de senest besøgte web­sites, så du hurtigt kan finde det web­site, du leder efter. Siri-forslag omfatter relevante websites i din browser­historik, ofte besøgte sider, links, der er sendt til dig i Beskeder m.m.

Håndtering af overførsler

Se status for en fil, du er ved at downloade, få hurtigt adgang til down­loadede filer, og træk og anbring dem i en fil eller mail, du arbejder på. Du kan endda downloade filer i bag­grund­en, mens du arbejder.

Ændring af billedstørrelse ved overførsel

Du kan vælge at ændre størrelsen på dit billede til lille, medium, stort eller faktisk størrelse, før du overfører det.

Menu til visning af website

Den nye visningsmenu i det smarte søgefelt giver hurtig adgang til kontrol­funktioner for tekst­størrelsen, Læser-visning og indstil­linger specifikt for de enkelte sider.

Indstillinger specifikt for de enkelte sider

Vælg, om du vil aktivere adgang til kamera, mikrofon og placering, afhængigt af hvilket web­site du besøger. Du kan også vælge, om du vil have vist et website i computer- eller mobil­version, bruge Læser-visning og aktivere indholds­blokering for de enkelte sider.

Zoomniveau

Zoom hurtigt ind og ud på teksten på et website.

Gem åbne faner som bogmærker

Gem åbne faner under Bogmærker, så du hurtigt kan åbne dem igen senere.

Gå til åben fane fra smart søgefelt

Safari leder dig hen til den åbne fane, hvis du begynder at skrive adressen på et web­site, der allerede er åbent.

Flere muligheder for maildeling

Nye muligheder betyder, at du kan maile en web­side som et link, som PDF eller i Læser-visningen fra delearket.

Advarsler om svag adgangs­kode

Safari advarer dig, hvis du prøver at bruge en svag adgangs­kode, når du åbner en ny websitekonto.

End-to-end-kryptering med iCloud

Din Safari-historik og åbne faner, der er blevet synkro­niseret med iCloud, er nu beskyttet med end-to-end-kryp­tering.

Skærmtid

Kombinerede begræns­ninger for apps

Lav kombinerede begræns­ninger med en kombination af app­kategorier, specifikke apps eller websites.

Data­forbrug

Data­forbrug strækker sig nu over 30 dage, så du kan sammenligne tallene for tidligere ugers Skærmtid.

Begrænsning for kommunikation

Få indflydelse på, hvem dine børn kan kommunikere med – og hvem der kan kommunikere med dem – i løbet af dagen, og når der er Skærmfri tid.*

Kontaktliste for børn

Forældre kan bruge Skærmtid til at administrere de kontakter, der vises på deres børns enheder.

Et minut mere

Når en skærmtids­begrænsning er nået, kan du trykke på “et minut mere” og få tid til hurtigt at gemme dit arbejde eller logge ud af et spil.

Indstillinger

Databe­sparende funktion

Apps på din iPhone reducerer deres netværks­databrug.

Deleark

Smartere deleark

Den mest popu­lære måde at dele indhold på er nu smartere og hurtigere.

Forslag med et enkelt tryk

Når du deler et billede eller et dokument, får du et forslag til, hvem du måske vil dele det med, og hvilken app du måske vil bruge. Så kan du dele med et enkelt tryk.

Delerække

Du kan nemt se, hvor mange personer omkring dig der har AirDrop slået til. Apps bliver ovenikøbet sorteret på smarteste vis baseret på det indhold, du deler.

Nye handlinger

Du kan tilpasse mulighederne for det indhold, du deler, f.eks. fjerne Live Photo-handlingen eller lokalitets­oplys­ningerne fra et billede, du sender til en ven.

System­oplevelse

Kontrolcenter

Nu kan du vælge Wi‑Fi-netværk og Bluetooth-tilbehør direkte i Kontrolcenter.

Redesignede lydstyrke­knapper

De redesignede lydstyrke­knapper vises øverst til venstre, så de ikke forstyrrer dit indhold.

Preview af indhold

Se et preview af mailbeskeder, weblinks m.m. ved bare at trykke og holde fingeren på dem, så du kan få et glimt af indholdet.

Hurtige kommandoer

Tryk og hold fingeren på et appsymbol for at bruge hurtige komman­doer, som er specifikke for appen.

Dolby Atmos-afspilning

Få en fantastisk surround­sound-oplevelse fra indhold med Dolby Atmos-, Dolby Digital- eller Dolby Digital Plus-lydspor.11

Forbedret QR-kodescanning

En ny QR-kodescanner, som findes i Kontrolcenter, giver bedre scanning af QR-koder, mulighed for at bruge lomme­lygte og forbedret anony­mitet.

Markering af hel side

Tag et screenshot af en hel webside eller mail eller et helt iWork-dokument eller kort, og lav markeringer.

Tekstredi­gering

Træk i scrollelinjen

Navigér øjeblikkeligt i lange dokumenter, på websider og i samtaler ved at trække i scrollelinjen.

Navigering med cursoren

Nu kan du styre cursoren endnu hurtigere og mere nøjagtigt. Træk den bare hen, hvor du vil have den. Den placeres auto­matisk på linjer og mellem ord.

Markering af tekst

Markér tekst bare ved at trykke og swipe. Ved at trykke tre eller fire gange kan du hurtigt markere sætninger og afsnit.

Intelligent markering

Tryk to gange for hurtigt at markere adresser, telefon­numre, mail­adresser m.m.

Bevægelser til at klippe, kopiere og indsætte

Nye be­vægel­ser gør det til en leg at klippe, kopiere og indsætte. Knib op med tre fingre for hurtigt at kopiere, knib op med tre fingre to gange for at klippe, og knib ned med tre fingre for at indsætte.

Bevægelser til at fortryde og gentage

Swipe til venstre med tre fingre for at fortryde, eller swipe til højre med tre fingre for at gentage.

Markering af flere elementer

Vælg hurtigt mailbeskeder, filer og mapper ved at trykke med to fingre og trække.

Memoer

Knib for at zoome

Redigér dine optagelser mere præcist ved at knibe for at zoome på bølgeformen.

Wi‑Fi

Understøttelse af WPA3 Wi‑Fi

iOS under­støtter den nyeste standard fra Wi‑Fi Alliance for at give dig en mere sikker browseroplev­else.

Automatisk internet­deling

Opret auto­matisk for­bindelse via internet­delingen på din iPhone i nærheden, når der ikke er nogen tilgængelig internet­for­bindelse.

Vedvarende internet­deling

Forbliv forbundet til internet­delingen på din iPhone, selv når din enhed er på vågeblus, så du kan modtage indgående beskeder og push-notifikationer.

Internetdeling for familien

Din families enheder kan auto­matisk opret­te for­bindelse via internet­delingen på din iPhone i nærheden, når der ikke er nogen tilgængelig internet­for­bindelse.

Populære Wi‑Fi-netværk

Din iPhone afgør, hvilke Wi‑Fi-netværk der anvendes nær dig, og giver dig besked, hvis der er et tilgængeligt.