VILKÅR OG BETINGELSER FOR MÆNGDEINDHOLD

Disse vilkår og betingelser for salg udgør en kontrakt mellem dig og Apple (“Aftalen”). Du bedes læse Aftalen omhyggeligt igennem. Klik på “Enig” for at bekræfte, at du har forstået og erklærer dig enig i Aftalen.

Apple Distribution International Ltd. ("Apple") er udbyderen af Mængdeindholdstjenesten, som (a) for App Store tillader godkendte organisationer og uddannelsesinstitutioner at købe App Store-Indhold i store mængder udelukkende til distribution til og brug af medarbejdere, der er ansat i eller tilknyttet organisationen eller institutionen, såsom leverandører, medarbejdere, repræsentanter og, i tilfælde af uddannelsesinstitutioner, indskrevne studerende, der er autoriseret af dig i overensstemmelse med vilkår og betingelser for Apple Media Services eller (b) for Apple Books, tillader enten (i) godkendte uddannelsesinstitutioner, hvilket omfatter skoler eller skoledistrikter (eksklusive, uden begrænsning, biblioteker) at købe Apple Books-Indhold i store mængder, udelukkende til distribution til og brug af personer, der enten er ansatte, undervisere eller lærerassistenter (uanset om de er direkte ansat af institutionen eller ej) ved institutionen eller registreret som studerende ved institutionen eller (ii) godkendte institutioner udelukkende til distribution til og brug af personer, der er ansatte hos eller tilknyttet institutionen, såsom leverandører, medarbejdere og repræsentanter, i overensstemmelse med vilkår og betingelser for Apple Media Services, alt efter hvad der er relevant. Sådant App Store-indhold og Apple Books-Indhold købt i store mængder defineres samlet som "Mængdeindhold". Slutbrugerne tilknyttet din institution, som du distribuerer Mængdeindholdet til, herunder uden begrænsning konti oprettet som administrerede Apple-id'er ("MAID'er"), defineres samlet som "autoriserede slutbrugere". Du erklærer dig enig i, at din brug af Mængdeindholdstjenesten og Mængdeindholdet er underlagt disse vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser for Mængdeindhold" tidligere kaldt "Vilkår og betingelser for Volumenkøbsprogrammet" eller "Vilkår og betingelser for VVP") samt Vilkår og betingelser for Apple Media Services (http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/), der herved integreres ved henvisning (samlet benævnt "Vilkår og betingelser"). I tilfælde af uoverensstemmelser eller inkonsekvenser skal vilkårene og betingelserne for Mængdeindhold have forrang.

APPLE-ID TIL MÆNGDEINDHOLDSTJENESTEN

Du erklærer dig enig i, at du kun vil bruge det specifikke Apple-id til Mængdeindholdstjenesten ("Apple-id til Mængdeindhold") eller et tilstrækkeligt fortroligt MAID med det formål at købe, administrere og distribuere Mængdeindhold fra Mængdeindholdstjenesten. Du erklærer dig enig i at give nøjagtige oplysninger i forbindelse med oprettelse af dit Apple-id eller MAID til Mængdeindhold, såsom firmanavn, fysisk adresse, D-U-N-S-nummer, virksomhedsbetalingsoplysninger eller andre oplysninger, efter anmodning.

Dit Apple-id til Mængdeindhold (i modsætning til din adgangskode, som du ikke bør videregive til nogen) vil blive brugt af indholdsudbydere til at verificere din konto til tilpasset indholdsdistribution gennem Mængdeindholdstjenesten.

KUN SALG INDEN FOR TERRITORIET

Mængdeindholdstjenesten er kun tilgængelig for dig, hvis du befinder dig i Danmark samt Danmarks områder og besiddelser ("Territoriet").

Indholdskoder kan kun indløses af dine Autoriserede Slutbrugere i Territoriet. Koder til App Store-Mængdeindhold må kun distribueres til dine Autoriserede Slutbrugere i Territoriet, men App Store-Mængdeindhold kan tildeles via administreret distribution til dine autoriserede slutbrugere i ethvert land, hvor sådant Mængdeindhold er kommercielt tilgængeligt, med forbehold for ændringer til enhver tid. Din brug af Mængdeindholdstjenesten til køb af appindhold foregår udelukkende i App Store i territoriet, og eventuelle efterfølgende downloads eller overdragelser udgør ikke et grundlag for en separat aftale eller salgstransaktion mellem dig og nogen anden Apple-enhed. Du erklærer dig enig i, at du ikke må bruge Mængdeindholdstjenesten til at omgå lovgivningen i noget land eller restriktioner fastlagt af udbydere af Mængdeindholdet.

POLITIK OM BETALING, AFGIFTER OG REFUSION

Du erklærer dig enig i, at du eller den indkøbsmyndighed, der er tilknyttet dit MAID, betaler for alt Mængdeindhold, du køber via Mængdeindholdstjenesten, at hvis du bruger et MAID, er du autoriseret til at foretage sådanne køb på vegne af den indkøbsmyndighed, der er knyttet til dit MAID, samt at Apple kan opkræve din betalingsmetode for alt købt Indhold og for eventuelle yderligere beløb (herunder eventuelle afgifter og rykkergebyrer, alt efter hvad der er relevant), der måtte påløbe eller i forbindelse med din konto. Du er ansvarlig for at foretage rettidig betaling af alle gebyrer og for at give Apple en gyldig betalingsmetode til betaling af alle gebyrer. Alle gebyrer faktureres gennem den betalingsmetode, du angiver under registreringsprocessen.

Den samlede pris inkluderer prisen på Mængdeindholdet plus eventuel gældende moms baseret på faktureringsadressen og den momssats, der gælder på købstidspunktet. Vi opkræver kun moms i stater, hvor digitale varer er afgiftspligtige. Du forstår og erklærer dig enig i, at du er ansvarlig for at fastslå og betale skatter eller afgifter, der følger af din tildeling af App Store-Produkter til Autoriserede Slutbrugere i andre territorier end det territorium, hvor dit VPP Apple-id eller MAID er registreret.

Hvis din ordre afgives på vegne af en ikke-afgiftspligtig organisation eller person, bedes du kontakte support på https://support.apple.com/business-education-programs. Du vil muligvis blive anmodet om at fremvise bevis for din skattefritagelsesstatus.

Alle salg er bindende.

Priser for Mængdeindhold, der tilbydes via Mængdeindholdstjenesten, kan ændre sig når som helst og Mængdeindholdstjenesten yder ikke prisbeskyttelse eller refusion i tilfælde af en prisnedsættelse eller kampagnetilbud.

Hvis App Store-Indhold eller Apple Books-Indhold ikke er tilgængeligt efter en transaktion, men inden den første download, er den eneste form for afhjælpning refusion. Hvis en sådan refusion ydes, forbeholder Apple sig retten til at deaktivere ubrugte Indholdskoder (som defineret nedenfor) samt muligheden for at tildele Mængdeindhold via Administreret Distribution. Hvis der opstår tekniske problemer, som forhindrer eller urimeligt forsinker leveringen af dit Mængdeindhold, er den eneste form for afhjælpning ombytning eller refusion for den betalte pris, efter Apples skøn.

KREDIT FOR MÆNGDEINDHOLD

Vilkårene for store-kredit og gavekort/-koder findes her: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

REVISIONSBEFØJELSER

Da Apple muligvis foretager revision af kundekøb via Mængdeindholdstjenesten for at sikre, at kun kvalificerede køb er blevet bestilt og at alle købsbetingelser og brugsregler er blevet overholdt, erklærer du dig enig i at føre komplette og nøjagtige optegnelser over al brug af det Mængdeindhold, du har købt. Hvis en revision efter levering afslører (eller hvis Apple på anden måde opdager), at du ikke var en kvalificeret køber på det tidspunkt, hvor du afgav ordren, eller at du ikke har overholdt alle de vilkår og betingelser, der gælder for dit køb, kan Apple:

• Deaktiver dit Apple-id eller MAID til Mængdeindhold;

• Hvis du afgav din ordre med kreditkort, ved debitering af dit kreditkort er differencen mellem det beløb, du betalte for de leverede varer, og den pris, som Apple opkrævede offentligheden for de samme varer via Mængdeindholdstjenesten, gældende på datoen for afgivelsen af din ordre og

• Hvis du har betalt med et andet middel end kreditkort, for at (a) fakturere dig for differencen mellem det beløb, du har betalt for de leverede varer, og den pris, som Apple opkrævede offentligheden for de samme varer via Mængdeindholdstjenesten, der skal betales inden for femten dage fra fakturadatoen og (b), hvis du ikke betaler fakturaen, når den forfalder, kan Apple anlægge sag mod dig i en domstol med kompetent jurisdiktion, hvor sagsøgte skal betale de omkostninger til advokatsalærer, som er afholdt af den part, der har fået medhold.

Såfremt Apple ikke tilbyder de specifikke produkter, du har købt via Mængdeindholdstjenesten, vil din betalingsmetode blive opkrævet, eller du vil blive faktureret for differencen mellem det beløb, du har betalt for de leverede varer, og den pris, som Apple opkræver offentligheden for de varer, der svarer bedst til de oprindelige varer, via Mængdeindholdstjenesten, med virkning fra den dato, hvor du afgav din ordre.

Apple har ret til at anmode om supplerende oplysninger og revidere relevante optegnelser for at bekræfte din overholdelse af vilkårene og betingelserne.

INDHOLDETS TILGÆNGELIGHED

Apple forbeholder sig retten til at ændre indholdsmuligheder (herunder berettigelse til bestemte funktioner) uden varsel.

DISTRIBUTION AF INDHOLDET

App Store-Indhold eller Apple Books-Indhold købt som Mængdeindhold via Mængdeindholdstjenesten kan leveres til dine Autoriserede Slutbrugere enten (i) via direkte overførsel til Apple-kontoen eller MAID for hver Autoriseret Slutbruger ("Administreret Distribution"), ( ii) via distribution af alfanumeriske koder genereret af Apple ("Indholdskoder"), der kan indløses i App Store til specifikt applikationsindhold, eller i Apple Books til specifikt bogindhold; eller (iii) kun for apps ved direkte overførsel til en iOS-enhed, i hvilket tilfælde (a) der skal foretages separate køb for hver unikke enhed (dvs. en enkelt licens må ikke deles samtidigt af flere enheder); og (b) du betragtes som "slutbruger" til formål for alle slutbrugerlicensaftaler, brugsvilkår eller andre aftaler, der er indgået af dine Autoriserede Slutbrugere, i forbindelse med Mængdeindhold i App Store.

For nemheds skyld tillader Apple dig at (1) bruge en enkelt Indholdskode til at synkronisere App Store-Indhold til flere enheder op til det antal koder, du har købt (i stedet for at skulle indløse en separat kode), forudsat at du erklærer dig enig i ikke at synkronisere flere kopier end antallet af koder, du har købt; og (2) købe flere eksemplarer af det samme Apple Books-Indhold og distribuere dem til indløsning af personer, der enten er ansatte, undervisere eller lærerassistenter (uanset om de er direkte ansat i institutionen) i institutionen eller er registreret som studerende på din skole eller i dit skoledistrikt. Denne service er muligvis kun tilgængelig i en begrænset periode, og Apple giver ingen garanti for tilgængeligheden af denne service i fremtiden.

ADMINISTRERET DISTRIBUTION

Efter afslutningen af dit køb af Mængdeindhold er du berettiget til at tildele det specifikke Apple Books-Indhold eller App Store-Indhold, som du har købt i den valgte mængde, som hver især kan tildeles en Apple- eller MAID-konto, der ejes eller kontrolleres af dig eller en af dine Autoriserede Slutbrugere eller, i tilfælde af App Store-Mængdeindhold, til en unik enhed, der ejes eller kontrolleres af dig eller en af dine Autoriserede Slutbrugere. Denne rettighed udløber ikke, afhængigt af tilgængeligheden af de specifikke produkter. Ved hjælp af et Apple-id til Mængdeindhold med et mobilt enhedsstyringssystem ("MDM") vil du være i stand til at invitere dine Autoriserede Slutbrugere til at knytte deres Apple-konto eller -enhed til dit Apple-id til Mængdeindhold og, når den Autoriserede Slutbruger accepterer, kan du tildele Apple Books-Indhold og App Store-Indhold til dem, eller i tilfælde af App Store-Indhold, til deres enheder. For at kunne modtage et produkt skal dine Autoriserede Slutbrugere have en gyldig Apple- eller MAID-konto (med forbehold for accept af vilkårene og betingelserne) samt kompatibel hardware, software og internetadgang.

Ved Apple Books-Indhold: Du må ikke bruge Apple Books-Indhold i et bibliotekslignende lånescenarium. DU FORSTÅR OG ERKLÆRER DIG ENIG I, AT EJEREN AF APPLE-KONTOEN, TIL HVEM ET APPLE BOOKS-PRODUKT ER TILDELT, ER EJEREN AF DETTE PRODUKT OG SKAL TILDELES ALLE TILKNYTTEDE RETTIGHEDER MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE VILKÅR OG BETINGELSER. SÅDANNE PRODUKTER ER UOVERDRAGELIGE.

Ved App Store-Indhold: Du bevarer ejerskabet af App Store-Indhold, uanset om det er tildelt en Autoriseret Slutbrugers Apple-Konto, MAID eller et specifikt enheds-id. Du kan tilbagekalde tildelingen og tildele App Store-Indholdet igen til en anden Autoriseret Slutbruger eller et enheds-id med forbehold for visse servicebegrænsninger. Når du har tilbagekaldt en tildeling fra en bestemt bruger eller enhed, har denne bruger eller enhed ikke længere tilladelse til at bruge App Store-Indholdet.

INDHOLDSKODER

Ved køb af Mængdeindhold med Apple-id kan Apple give dig Indholdskoder i det antal, du specificerer, når du foretager dit køb, som hver især kan indløses (i) i App Store til specifikt købt App Store-Indhold eller (ii) i Apple Books til specifikt købt Apple Books-Indhold. Indholdskoderne leveres til dig elektronisk via e-mail ved gennemførelsen af dit køb, og sådanne Indholdskoder bliver straks aktiveret til indløsning af dine Autoriserede Slutbrugere og udløber ikke, med forbehold for tilgængelighed. Du og/eller dine Autoriserede Slutbrugere må kun indløse Indholdskoden i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne. Hver Indholdskode til App Store-Indhold skal indløses til en Apple-konto, der ejes og kontrolleres af din organisation eller af en af dine Autoriserede Slutbrugere. Hver Indholdskode til App Store-Indhold skal indløses til en Apple-konto, der ejes og kontrolleres af den Autoriserede Slutbruger. DU FORSTÅR OG ERKLÆRER DIG ENIG I, AT EJEREN AF DEN INDLØSENDE APPLE-KONTO BLIVER (i) I TILFÆLDE AF APP STORE-INDHOLD, LICENSHAVER AF DET PÅGÆLDENDE EKSEMPLAR AF INDHOLDET; OG (ii) I TILFÆLDE AF APPLE BOOKS-INDHOLD, EJER AF DET PÅGÆLDENDE EKSEMPLAR AF INDHOLDET, OG ER BERETTIGET TIL ALLE DERMED FORBUNDNE RETTIGHEDER. SÅDANNE LICENSER ELLER SÅDANT INDHOLD ER UOVERDRAGELIGT.

Du må kun distribuere Indholdskoderne til dine Autoriserede Slutbrugere, og du erklærer dig enig i at gøre følgende vilkår og betingelser for Autoriserede Slutbrugere, alt efter hvad der er relevant for den købte indholdstype, let tilgængelige på det instrument, der bruges til at distribuere Indholdskoderne (f.eks. certifikat, kort, e-mail):

Ved apps og/eller bøger:

"Koden kan kun indløses i App Store og/eller Apple Books, alt efter hvad der er relevant, for [territoriet]. Kræver en Apple-konto med forbehold for forudgående accept af licens- og brugsvilkår. Påkræver kompatibel software og hardware og internetadgang (gebyrer kan forekomme). Ikke beregnet til videresalg. Samtlige vilkår og betingelser er gældende: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes.”

BEGRÆNSNINGER FOR MÆNGDEINDHOLD

Du må ikke videresælge eller acceptere nogen form for betaling til gengæld for distribution af Mængdeindhold, og du må heller ikke distribuere eller godkende distribution af Mængdeindholdet til andre end dine Autoriserede Slutbrugere. Du er eneansvarlig for din brug af Mængdeindholdet og for ethvert tab eller ansvar over for indholdsudbyderen eller Apple som følge deraf. Du må ikke eksportere Apple Books eller App Store-Mængdeindhold til brug uden for Territoriet og du må heller ikke erklære, at du har ret eller evnen til at gøre det. Du kan dog kun tildele App Store-Mængdeindhold til slutbrugere uden for Territoriet udelukkende i det omfang, det er tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser for Mængdeindhold. Risiko for tab og overdragelse af ejendomsretten til Mængdeindholdet overdrages til dig ved elektronisk overførsel til dig. Apple forbeholder sig retten til at lukke alle relevante Apple-konti og anmode om alternative betalingsformer, hvis Apple erfarer, at Mængdeindholdet er opnået eller anvendt på svigagtigt grundlag. Ved at bruge Mængdeindholdstjenesten erklærer du dig enig i, at du erhverver Mængdeindhold til din og dine Autoriserede Slutbrugeres brug på dine vegne.

ELEKTRONISKE KONTRAKTER

Din brug af Din brug af Mængdeindholdstjenesten omfatter muligheden for at indgå aftaler og/eller foretage transaktioner på elektronisk vis. DU ERKLÆRER OG GARANTERER, AT DU HAR RET OG BEMYNDIGELSE TIL AT INDGÅ DENNE AFTALE PÅ VEGNE AF ALLE ENHEDER, DU REPRÆSENTERER, SAMT JURIDISK BINDE SÅDAN ENHEDER TIL VILKÅRENE OG BETINGELSERNE OG FORPLIGTELSERNE I DENNE AFTALE. DU ANERKENDER, AT DINE ELEKTRONISKE INDSENDELSER UDGØR DIN AFTALE OG HENSIGT OM AT BLIVE BUNDET AF OG BETALE FOR SÅDANNE AFTALER OG TRANSAKTIONER. DIN ACCEPT OG HENSIGT OM AT BLIVE BUNDET AF ELEKTRONISKE INDSENDELSER GÆLDER FOR ALLE OPTEGNELSER VEDRØRENDE ALLE TRANSAKTIONER, DU INDGÅR I PÅ DETTE WEBSTED, HERUNDER MEDDELELSER OM ANNULLERING, POLITIKKER, KONTRAKTER OG ANVENDELSER. For at få adgang til og opbevare dine elektroniske optegnelser kan det være nødvendigt, at du har adgang til bestemt hardware og software, hvilket udelukkende er dit ansvar.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, erklærer du dig enig i at skadesløse Apple og, på Apples anmodning, forsvare Apple, dets direktører, ledende medarbejdere, ansatte, selvstændige leverandører og mandatarer (hver især kaldet en "Apple skadesløsholdende part") mod ethvert krav , tab, forpligtelser, skader, udgifter og omkostninger, herunder uden begrænsning advokatsalærer og sagsomkostninger, (samlet benævnt "tab"), der pådrages af en Apple skadesløsholdende part, der måtte opstå som følge af eller knyttet til et af følgende: (i) Dit brud på enhver certificering, aftale, forpligtelse, erklæring eller garanti i denne aftale; (ii) Din brug af Mængdeindholdstjenesten. Under ingen omstændigheder må du indgå et forlig eller en lignende aftale med en tredjepart, der påvirker Apples rettigheder eller binder Apple på nogen måde uden forudgående skriftligt samtykke fra Apple.

Senest opdateret: 31. marts 2022