Vilkår og betingelser for TestFlight

Oversigt over vigtige vilkår:

* Crashlogs og statistiske oplysninger med relation til din brug af programmer i betaversion sendes automatisk til programudbyderen som en del af TestFlight.

* Du kan indsende forslag og ideer til programudbyderen af programmer i betaversion.

* Programmer i betaversion kan bryde ned og resultere i tab af data i de pågældende betaversioner.

* Hvis du allerede har den fulde version af et program, kan installation af et program i betaversion resultere i tab af data.

* Du kan stoppe din deltagelse i en betatest for et program i betaversion ved at slette programmet i betaversion fra din enhed.

-----

Din brug af TestFlight-tjenesten (”TestFlight”), herunder betatest af foreløbige versioner af iPhone, iPad, Apple Watch og Apple TV, der er hentet via TestFlight ("programmer i betaversion"), er underlagt de følgende vilkår og betingelser ("servicevilkår for TestFlight"). Med undtagelse af nedenfor angivne ændringer gælder de fulde vilkår og betingelser for Apple Media Services for dit land, som herved inddrages via denne henvisning, og de heri definerede termer har den betydning, der er angivet i vilkårene og betingelserne for Apple Media Services, medmindre andet er angivet her. Betegnelsen "licenseret program" omfatter i disse servicevilkår for TestFlight programmer i betaversion. Se vilkår og betingelser for Apple Media Services: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dk/terms.html

Specifikke vilkår for betatestere

Børn under 13 år eller en tilsvarende lavalder i den relevante jurisdiktion har ikke tilladelse til at anvende TestFlight. Hvis du er 13 år eller derover, men endnu ikke er fyldt 18, skal du gennemgå denne aftale med din forælder eller værge for at sikre, at du og din forælder eller værge forstår og accepterer de følgende vilkår.

TestFlight er designet til at hjælpe udviklere af tredjepartsprogrammer med at betateste og forbedre ydelsen af deres foreløbige versioner af iPhone, iPad, Apple Watch og Apple TV og til at levere programmer i betaversion til betatestere. Hvis en programudbyder godkender dig som betatester, og du vælger at hente det relevante program i betaversion fra programudbyderen via TestFlight, giver programudbyderen dig, betinget af din overholdelse af disse servicevilkår for TestFlight, en begrænset, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan tildeles eller sublicenseres, så du kan få adgang til, hente og bruge programmet i betaversion, som du er udvalgt til at betateste, og dertil hørende dokumentation, der stilles til rådighed online, udelukkende med henblik på betatest i begrænset tid og underlagt disse servicevilkår for TestFlight.

I forholdet mellem dig og programudbyderen og ud over den ovenfor anførte, begrænsede licens ejer programudbyderen al ret, adkomst og interesse i programmet i betaversion, herunder men ikke begrænset til immaterielle rettigheder. I det omfang loven tillader det, må du ikke: (a) ændre, udføre reverse engineering, dekompilere eller adskille programmer i betaversion, (b) udleje, lease, udlåne, sælge, sublicensere, distribuere eller på anden måde overføre programmer i betaversion, (c) lave kopier af eller på anden måde gengive programmer i betaversion eller (d) vise programmer i betaversion til uautoriserede tredjeparter uden tilladelse fra programudbyderen.

Du accepterer at gøre en rimelig indsats for at betateste programmer i betaversion.

Du anerkender, at du forstår, at programmer i betaversion er foreløbige versioner, alphaversioner eller betasoftware og kan være ufuldstændige eller indehold fejl og unøjagtigheder. Du bør ikke anvende programmer i betaversion i et kommercielt driftsmiljø eller til vigtige oplysninger. Du skal sikkerhedskopiere alle oplysninger, før du tager programmer i betaversion i brug på din Apple-mærkede enhed. Hverken Apple eller programudbyderen er ansvarlig for eventuelle omkostninger, udgifter eller andre forpligtelser, du måtte pådrage sig som følge af brugen af programmer i betaversion, herunder, men ikke begrænset til tab eller beskadigelse af software, oplysninger eller data. Endvidere er programmer i betaversion muligvis ikke kompatible med produktionsprogrammer. Hvis du har en produktionsversion af et program i betaversion, der allerede er installeret på din Apple-mærkede enhed, skal du sikkerhedskopiere oplysninger, der er knyttet til et sådant program, inden du installerer en betaversion, da oplysninger kan blive ødelagt eller gå tabt mellem forskellige versioner af det samme program. Du anerkender udtrykkeligt og accepterer, at al brug af programmer i betaversion sker helt på egen risiko.

Hvis du har den fulde version af et program, der er installeret på din enhed og du installerer det samme program i betaversion, kan dine programoplysninger bliver beskadiget eller gå tabt og vil muligvis ikke kunne gendannes. Du bør sikkerhedskopiere dine oplysninger, før du installerer et program i betaversion. Kun med henblik på at teste et program i betaversion og kun i løbet af en sådan test vil eventuelle køb i appen, der er foretaget i programmet i betaversion, blive gjort tilgængeligt for dig gebyrfrit, og sådanne køb vil ikke blive opkrævet på din konto. Hvis du køber eller downloader appen i App Store, er dine oplysninger muligvis ikke tilgængelige via den fulde version. Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer dine oplysninger, før du sletter programmet i betaversion eller køber den fulde version i App Store.

Programmer i betaversion, der leveres af Apple og/eller tredjepartsudviklere, er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog eller i alle lande, og Apple garanterer ikke, at programmer i betaversion er egnet eller tilgængelige til brug på et bestemt sted. I det omfang, du vælger at få adgang til og anvende programmer i betaversion via TestFlight, gør du det på eget initiativ og er ansvarlig for at overholde gældende lovgivning. Programmer i betaversion er tidsbegrænsede, og TestFlight kan ændre, begrænse eller ophøre med at give adgang til programmer i betaversion når som helst uden varsel eller ansvar over for dig. Du forstår og accepterer endvidere, at visse oplysninger om et program i betaversion, der downloades via TestFlight, muligvis ikke er tilgængelige for dig før download, herunder, uden begrænsning, aldersgrænsen, minimumshardwarekrav og tilgængeligheden af varer, der kan købes via programmet i betaversion (dvs. køb via appen). Ved at downloade et program i betaversion accepterer du at anvende programmet i betaversion uden sådanne oplysninger.

Du er indforstået med og accepterer, at du ikke vil modtage kompensation for at bedømme betaversioner eller for betainput, og at du vil dække alle dine egne omkostninger i forbindelse med brug af TestFlight og eventuelle betaversioner (f.eks. udgifter til mobiludbyder og -data). Desuden er du indforstået med og accepterer, at indholdet i og din brug af betaversioner, som ikke allerede er offentligt tilgængelige, skal anses for fortroligt, medmindre programudbyderen udtrykkeligt giver tilladelse til offentliggørelse. Du accepterer at holde programmet i betaversion i sikkerhed og behandle det fortroligt, ved f.eks. ikke at dele det med andre, der ikke har installeret programmet i betaversion.

Hvis du har en klage vedrørende et program i betaversion, skal du sende den direkte til programudbyderen. Du er indforstået med og accepterer, at programudbyderen og ikke Apple har det fulde ansvar for alle programmer i betaversion, medmindre Apple er licensgiver af et sådant program I betaversion.

Beta Testing Data og Beta Feedback

Når du anvender et program i betaversion via TestFlight, indsamler Apple og programudbyderen automatisk crashlogs og brugsdata (“Beta Testing Data”), og du kan ikke fravælge indsamling af ​​Beta Testing Data.

TestFlight giver dig også mulighed for at indsende skriftlig eller visuel feedback (f.eks. skærmbilleder og kommentarer) om programmer i betaversion til Apple og/eller programudbydere (”Beta Feedback”). Hvis du sender Beta Feedback, anerkender og accepterer du, at du gør det på eget initiativ, og at programudbyderen (herunder Apple, hvis det er Apples program i betaversion) har ret til at anvende din Beta Feedback som angivet nedenfor. Du garanterer over for programudbyderen, at du har alle nødvendige rettigheder til at give Beta Feedback og til at tildele rettighederne til programudbyderen.

Programudbyderen kan anvende Beta Testing Data og Beta Feedback til at forbedre deres App og relaterede produkter, og kan kontakte dig angående din brug af deres program i betaversion. Programudbyderens brug af Beta Testing Data og Beta Feedback er underlagt begrænsninger og krav, som Apple har angivet i licensaftalen for Apples licensaftale til udviklere og programudbyderens privatlivspolitik. Apple kan anvende Beta Testing Data til at forbedre sine produkter og tjenester.

Beta Testing Data og Beta Feedback kan indeholde personligt identificerende oplysninger og oplysninger om din enhed, herunder, men ikke begrænset til, forskellige unikke enhedsidentifikatorer, hardware og operativsystemspecifikationer, ydelsesstatistik samt oplysninger om, hvordan du anvender din enhed, systemet og applikationssoftware, netværksoplysninger og eksterne enheder. Når du anvender TestFlight og programmet i betaversion, vil der blive givet oplysninger om, hvilke oplysninger, der sendes til Apple og programudbyderen, og hvordan oplysningerne kan bruges. Du kan læse mere ved at besøge https://testflight.apple.com/#privacy-data . Apple vil til enhver tid håndtere dine oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som kan ses på https://www.apple.com/legal/privacy/.

Apple er optaget af mangfoldighed og tilbyder alle en sikker og chikanefri oplevelse. Beta Feedback skal indsendes i en respektfuld tone og må ikke indeholde stødende, ondsindede eller nedsættende formuleringer, billeder eller skærmbilleder.

INGEN GARANTI

DU GIVER UDTRYKKELIGT SAMTYKKE TIL OG ACCEPTERER, AT BRUG AF TESTFLIGHT OG ANDRE PROGRAMMER I BETAVERSION, DER HENTES VIA TESTFLIGHT, UDELUKKENDE SKER PÅ EGEN RISIKO, OG AT AL RISIKO MED HENSYN TIL TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, NØJAGTIGHED OG INDSATS LIGGER HOS DIG. Programmer i BETAVERSION KAN INDEHOLDE FEJL MED HENSYN TIL SOFTWARE, TJENESTER OG ANDRE FEJL, OG DIN BRUG AF TESTFLIGHT-PROGRAMMER OG/ELLER PROGRAMMER I BETAVERSION, DER HENTES VIA TESTFLIGHT, VIL MULIGVIS IKKE VÆRE LØBENDE TILGÆNGELIG, FEJLFRI ELLER FRI FOR VIRA ELLER ANDEN SKADELIG KODE OG VIL MULIGVIS IKKE GEMME DATA NØJAGTIGT ELLER SLET IKKE GEMME DATA. FUNKTIONER OG FUNKTIONALITET I TESTFLIGHT OG PROGRAMMER I BETAVERSION, DER HENTES VIA TESTFLIGHT, ER GENSTAND FOR ÆNDRINGER, OG DERES TILGÆNGELIGHED KAN OPHØRE TIL ENHVER TID MED ELLER UDEN VARSEL. I DET OMFANG, DEN GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, LEVERES TESTFLIGHT, PROGRAMMER I BETAVERSION, DER HENTES VIA TESTFLIGHT, OG ALLE TJENESTER, DER YDES ELLER LEVERES AF TESTFLIGHT OG/ELLER I FORBINDELSE MED SÅDANNE PROGRAMMER I BETAVERSION, YDES OG LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES" MED EVT. MANGLER OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, OG APPLE OG PROGRAMUDBYDEREN FRASKRIVER SIG HERMED ENHVER DIREKTE, INDIREKTE ELLER LOVPLIGTIG GARANTIFORPLIGTELSE I FORBINDELSE MED TESTFLIGHT, PROGRAMMERNE I BETAVERSION OG ALLE DIREKTE, INDIREKTE ELLER LOVPLIGTIGE TJENESTER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDIREKTE GARANTIER OG/ELLER GARANTI FOR GODT KØBMANDSKAB, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, NØJAGTIGHED OG UFORSTYRRET BESIDDELSE ELLER ENHVER GARANTI FOR, AT TREDJEPARTERS RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES. APPLE OG PROGRAMUDBYDEREN YDER INGEN GARANTI MOD FORSTYRRELSER I DIN BRUG AF TESTFLIGHT OG/ELLER PROGRAMMET I BETAVERSION, AT FUNKTIONER I ELLER TJENESTER, DER YDES ELLER LEVERES AF TESTFLIGHT OG/ELLER PROGRAMMET I BETAVERSION OPFYLDER DINE KRAV, AT DRIFTEN AF PROGRAMMET I BETAVERSION ELLER TESTFLIGHT VIL SKE UDEN AFBRYDELSER ELLER VÆRE FEJLFRI, ELLER AT FEJL I PROGRAMMET I BETAVERSION ELLER TESTFLIGHT VIL BLIVE AFHJULPET. MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD FRA PROGRAMUDBYDEREN ELLER DENNES AUTORISEREDE REPRÆSENTANT KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER UDGØRE EN GARANTI. SKULLE PROGRAMMET I BETAVERSION ELLER TESTFLIGHT VISE SIG AT VÆRE DEFEKTE, PÅHVILER DET DIG AT INDESTÅ FOR ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED SERVICERING, REPARATION ELLER RETTELSE. UDELUKKELSE AF INDIREKTE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER AF FORBRUGERENS LOVBESTEMTE RETTIGHEDER ER IKKE TILLADT I VISSE RETSKREDSE, SÅ DE OVENNÆVNTE UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

Ophør

Hvis du ikke længere ønsker at deltage i betatesten af et bestemt program i betaversion, skal du slette det fra din enhed. Når du sletter programmet i betaversion fra din enhed, sletter du også alle data, som du har genereret i programmet i betaversion, og kan slette data, der blev oprettet i en tidligere installeret fuld version af programmet. Ved at slette programmet i betaversion sletter du ikke Beta Testing Data eller Beta Input, som du, TestFlight eller programmet i betaversion allerede har indsendt til programudbyderen og Apple. Apple og/eller Programudbyderen forbeholder sig retten til efter eget skøn at afbryde din deltagelse i beta testing af et hvilket som helst program i betaversion. For eksempel kan en sådan afbrydelse ske, hvis du sender Beta Feedback, der indeholder stødende eller upassende billeder til programudbyderen.

03-06-2019