Gør Sundhed og aktivitet bedre og anonymitet

Gør Sundhed og aktivitet bedre er designet til at beskytte dine oplysninger og give dig mulighed for at vælge, hvad du deler.

Gør Sundhed og Aktivitet bedre sender trænings- og aktivitetsoplysninger samt sundhedsrelaterede oplysninger fra din iOS-enhed og Apple Watch til Apple. Det sker for at udvikle, forbedre og forstå, hvor effektive sundheds-, aktivitets- og træningsfunktionerne er. Der inkluderes muligvis ubehandlede og analyserede data fra sundheds- og aktivitetsrelaterede sensorer. Dine data bruges ikke til nogen andre formål og indeholder ingen personlige data.

Oplysningerne, der indsamles som en del af Gør Sundhed og aktivitet bedre, indeholder data, som vises i appen Sundhed og appen Fitness på din iOS-enhed og i appen Aktivitet på dit Apple Watch, herunder visse data, som du har skrevet (f.eks. alder, køn, højde, vægt og indstilling for kørestolsfunktion); oplysninger relateret til puls, herunder Notifikationer om uregelmæssig puls (f.eks. hyppigheden og typen af notifikationer og antal og typer af målinger af pulsen, procentdele af visse værdier for atrieflimren, dine interaktioner med forskellige datatyper og relevante livsstilsfaktorer samt antal af og mulige årsager til ikke-entydige målinger); oplysninger fra appen EKG (f.eks. antal af ekg-målinger, resultater og evt. relaterede symptomer); oplysninger fra funktionen Iltniveau i blodet (f.eks. resultaterne af gode målinger, det specifikke antal af foretagne målinger og kvaliteten af målingerne); oplysninger fra funktionen Sundhedsdeling, der gør det muligt at dele dine sundhedsdata med din familie og dine venner (f.eks. antal af delingsrelationer, antal af delte sundhedsemner, ændringer af delte sundhedsemner og din interaktion med notifikationer fra Sundhedsdeling); visse oplysninger fra funktionen Sundhedsdeling, der gør det muligt at dele dine sundhedsdata med din behandler (f.eks. hyppighed af brug; minimum, maksimum og gennemsnitligt antal sundhedsemner, der deles; og et anslået antal af behandlere, du deler sundhedsdata med); oplysninger fra Nødinfo (f.eks. udfyldte felter og din interaktion med funktionen); og oplysninger relateret til din brug af funktionen Medicin (f.eks. om du har registreret medicin, metoden, du brugte, til at registrere medicinen, oprettelse af en medicinplan, og hvilke handlinger der blev foretaget ift. sådanne planer og din interaktion med og brug af indstillinger og notifikationer til Medicin). Data, som sendes til Apple, kan også indeholde aktivitets- og bevægelsesdata (f.eks. antal ståtimer, træningsminutter, antal trapper, højde og dybde, færdiggørelse i procent af bevægelsescirklen, fysisk aktivitetsniveau, træningstype (f.eks. type, funktion, kilde og varighed), oplysninger om mobilitet og data for accelerometer, gyroskop, hvilken vej, du vender, og tryk); oplysninger fra appen Mindfulness (f.eks. type af mindfulness-session, og om pulsen blev beregnet); status for håndled og retning; og oplysninger relateret til hvornår og hvordan du importerer visse verificerbare data fra helbredsjournaler til appen Sundhed samt relaterede data, som vises i appen Sundhed (f.eks. maks. VO₂); antal gange, du er faldet, og andre oplysninger om fald; åndedrætsfrekvenser under søvn; oplysninger, symptomer og resultater relateret til og afledt af menstruationscyklusser, graviditet og cyklusfaktorer inklusive brug af præventionsmetoder (f.eks. registrering af længerevarende menstruationscyklusser, uregelmæssige eller sjældne menstruationscyklusser, forventet ægløsning, nøjagtighedsdata for forudsigelser om menstruationscyklusser og rapporterede resultater af ægløsningstest taget hjemme); oplysninger om og afledt af målinger af håndledstemperatur (f.eks. indsamlede temperaturmålinger og andre temperaturbaserede oplysninger); søvnplaner, og hvordan de afviger fra registreret søvnlængde; bevægelsesdata, der bruges til at bestemme søvnlængde; lyd i hovedtelefoner, eksponeringsniveauer for lyd i omgivelserne og målinger om nedsættelse af lyd i omgivelserne; brille- eller linserecept og relaterede felter; og hjerterelaterede målinger og visualiseringer). Apple kan også modtage oplysninger, som fortæller, hvordan og om der er installeret, brugt eller oprettet forbindelse til andre fitnessapps eller enheder fra tredjeparter, om omtrentlig lokalitet og om, hvor længe du har brugt Apple Watch, om du har slået aktivitets- og sundhedsrelaterede apps, notifikationer, indstillinger og funktioner til, og om dine interaktioner med disse. Alle nærværende data bliver muligvis indsamlet eller kombineret på en måde, der ikke identificerer dig personligt, og de analyseres på din iOS-enhed eller dit Apple Watch, før de bliver sendt til Apple. Disse data bruges muligvis også af Apple til at identificere tendenser og anslå målinger for visse aktivitets- og sundhedsrelaterede funktioner.

Apple deler under begrænsede omstændigheder muligvis visse indsamlede data med relevante sundhedsmyndigheder og lægemiddelstyrelser efter behov for at støtte ansøgninger til lægemiddelgodkendelser. Delte data inkluderer ikke data på et individuelt niveau eller data, der muligvis kan identificere dig.

Ved at slå Gør Sundhed og Aktivitet bedre til erklærer du dig indforstået med, at Apple, dets datterselskaber og agenter sender, indsamler, vedligeholder, behandler, benytter og videregiver alle ovennævnte oplysninger. Apple vil muligvis opbevare disse oplysninger hos tredjepartsudbydere af tjenester.

Oplysninger indsamlet af Apple vil altid blive behandlet i overensstemmelse med Apples anonymitetspolitik, som kan læses på www.apple.com/dk/privacy.

Udgivelsesdato: 12. december 2022