Lokalitetstjenester og anonymitet

Lokalitetstjenester er designet til at beskytte dine oplysninger og give dig mulighed for at vælge, hvad du deler.

Lokalitetstjenester tillader, at Apple og tredjepartsapps og -websteder kan indsamle og bruge oplysninger baseret på din iPhones eller Apple Watchs aktuelle lokalitet for at kunne levere et udvalg af lokalitetsbaserede tjenester. En app kan f.eks. bruge dine lokalitetsdata og lokalitetssøgninger til at hjælpe dig med at finde cafeer eller biografer i nærheden, og din enhed kan indstille sin tidszone automatisk på basis af din aktuelle lokalitet.

Hvis du vil bruge disse funktioner, skal du slå Lokalitetstjenester til på iPhone og give tilladelse til hver app eller websted, før dine lokalitetsoplysninger kan bruges. Apps kan anmode om begrænset adgang til dine lokalitetsdata (kun når du bruger appen, eller den omtrentlige lokalitet) eller fuld adgang (også når du ikke bruger appen, eller den præcise lokalitet).

Af sikkerhedsmæssige årsager kan lokalitetsoplysninger om din iPhone dog blive brugt, når der foretages et nødopkald, hvad enten Lokalitetstjenester er slået til eller ej, fordi det letter arbejdet for redningsfolkene.

Lokalitetstjenester bruger GPS og Bluetooth (hvor de er tilgængelige) sammen med “crowd-sourced” Wi-Fi-hotspots og mobilmaster til at bestemme din enheds omtrentlige lokalitet.

Dit Apple Watch kan bruge lokaliteten på din parrede iPhone, hvis den er i nærheden.

Hvis Lokalitetstjenester er slået til, sender iPhone regelmæssigt geo-mærkede lokaliteter på Wi-Fi-hotspots og mobilmaster (hvor dette understøttes af en enhed) i nærheden i et anonymt og krypteret format til Apple, hvor de skal bruges til at supplere denne “crowd-sourced” database over lokaliteter på disse Wi-Fi-hotspots og mobilmaster.

Når Lokalitetstjenester slås til, slås lokalitetsbaserede systemtjenester som følgende også til:

  • Rute og trafik: Mens du er i bevægelse (f.eks. går eller kører), sender iPhone regelmæssigt GPS-data, rejsehastighed og oplysninger om barometertryk i et anonymt og krypteret format til Apple, hvor de bruges til at supplere “crowd-sourced” databaser over trafik og atmosfærisk korrektion. Når du åbner en app i nærheden af et interessant sted (f.eks. en virksomhed eller park), sender din iPhone desuden anonyme og krypterede data om lokaliteten til Apple. Apple samler og bruger muligvis disse data til at informere brugere om stedets åbningstider, og om hvor travlt der er.
  • Væsentlige lokaliteter: Din iPhone og dine enheder med iCloud-forbindelse holder styr på steder, hvor du har været for nylig, samt hvor ofte og hvornår du har besøgt dem, for at lære de steder at kende, som er vigtige for dig. Disse data er krypteret fra start til slut og kan ikke læses af Apple. De bruges til at forsyne dig med personlige tjenester, f.eks. forventede trafikforhold og lave bedre minder i Fotos.
  • Lokalitetsbaserede forslag: Din iPhones lokalitet sendes til Apple for at levere mere relevante anbefalinger. Hvis du slår Lokalitetstjenester fra ifm. lokalitetsbaserede forslag, sendes din præcise lokalitet ikke til Apple. For at kunne levere relevante søgeforslag og nyheder bruger Apple muligvis IP-adressen på din internetforbindelse til at anslå din omtrentlige lokalitet ved at matche den med et geografisk område.
  • Lokalitetsbaserede advarsler: Din iPhone og dit Apple Watch vil bruge din lokalitet til at give dig geografisk relevante advarsler, f.eks. en påmindelse om at ringe til nogen, når du ankommer til et bestemt sted, hvornår du skal tage afsted til din næste aftale eller anbefalinger til apps eller genveje baseret på, hvor du er.
  • Del min lokalitet: Du kan vælge at dele din aktuelle lokalitet med andre – midlertidigt eller fremadrettet – inde fra visse apps som Beskeder og Find.
  • HomeKit: Din iPhone vil bruge din lokalitet til at betjene tilbehør, når du ankommer til eller forlader en bestemt lokalitet, f.eks. tænde for lyset, når du kommer hjem.
  • Systemtilpasning: Din iPhone vil tilpasse udseendet på system, handlinger og indstillinger afhængigt af din aktuelle lokalitet, f.eks. ved automatisk at slå Optimeret batteriopladning til, når du er hjemme. Disse tilpasningsdata forlader ikke din enhed.
  • Butiks-id i Apple Pay: Din iPhone bruger din aktuelle lokalitet til at oplyse mere præcise butiksnavne, når du bruger dit fysiske Apple Card.
  • Nødopkald og SOS: Når der foretages et nødopkald, vil din iPhone eller dit Apple Watch gøre yderligere lokalitetsdata tilgængelige gennem tjenesten Forbedrede nødhjælpsdata udover den lokalitet, der allerede er leveret til nødhjælpstjenesten. Det kan inkludere oplysninger om adressen, hvis din aktuelle lokalitet er i nærheden af adressen på dit hjem eller arbejde på dit personlige kontaktkort (mit kort). SOS-nødhjælp vil også sende din lokalitet til dine nødhjælpskontakter ved afslutningen af opkaldet.

De “crowd-sourced” lokalitetsdata, som er indsamlet af Apple, kan ikke identificere dig.

Ved at slå Lokalitetstjenester til på dine enheder erklærer du dig indforstået med, at Apple og dets partnere og licenstagere sender, indsamler, vedligeholder, behandler og benytter dine lokalitetsdata og lokalitetssøgninger til at levere og forbedre lokalitetsbaserede og trafikbaserede produkter og tjenester.

Du kan slå Lokalitetstjenester fra når som helst. Det gør du ved at gå til Indstillinger > Anonymitet & sikkerhed > Lokalitetstjenester og enten trykke for at slå globale lokalitetstjenester fra eller slå den individuelle lokalitetsknap fra for hver lokalitetskompatibel app eller funktion ved at stille den på Aldrig. Du slår Lokalitetstjenester fra på alle websteder ved at indstille Lokalitetstjenester i Websteder i Safari til Aldrig. Du kan også slå lokalitetsbaserede systemtjenester fra ved at trykke på Systemtjenester og trykke for at slå hver lokalitetsbaseret systemtjeneste fra.

Hvis du giver tredjepartsapps eller -websteder lov til at bruge din aktuelle lokalitet, er du underlagt de pågældende tredjeparters betingelser og regler om beskyttelse af personlige oplysninger. Du bør gennemgå disse apps’ og websteders betingelser, anonymitetspolitikker og praksis for at forstå, hvordan de bruger din lokalitet og andre oplysninger.

Oplysninger indsamlet af Apple vil altid blive behandlet i overensstemmelse med Apples anonymitetspolitik, som kan læses på www.apple.com/dk/privacy

Udgivelsesdato: 12. september 2022