Om Wi-Fi-opkald og anonymitet

Wi-Fi-opkald er designet til at beskytte dine oplysninger og give dig mulighed for at vælge, hvad du deler.

Visse operatører tillader, at du foretager og modtager opkald på dine iOS-, watchOS- og Mac-enheder via Wi-Fi (og/eller via mobildata på Wi-Fi + Cellular-modeller af iPad, når et Wi-Fi-signal er svagt eller ikke findes).

Hvis du slår Wi-Fi-opkald til og opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk fra en enhed, hvor Wi-Fi-opkald er slået til, sendes oplysninger – baseret på din IP-adresse (eller mobilnetværk, hvis relevant) – om det land, hvor du har oprettet netværksforbindelse, muligvis til din operatør mhp. fakturering og tilgængelighed. Hvis du ikke ønsker at dele disse oplysninger med din operatør, kan du slå Wi-Fi-opkald fra på din iPhone og et parret Apple Watch ved at gå til Indstillinger > Telefon og trykke for at slå Wi-Fi-opkald fra (for iPhone) og slå Opkald på andre enheder fra (for andre enheder, herunder dit parrede Apple Watch). Du kan slå Wi-Fi-opkald fra på din iPad eller iPod touch ved at gå til Indstillinger > FaceTime og slå Opkald fra iPhone fra. Du kan slå Wi-Fi-opkald fra på din Mac ved at gå til FaceTime > Indstillinger og slå Opkald fra iPhone fra.

Din operatør har brug for oplysninger fra Apple om den by, opkaldet foretages fra, for at kunne placere korte lokalopkald (opkald med forkortede numre til offentlige tjenester) via Wi-Fi eller mobildata. Hvis du ikke ønsker at dele oplysninger om den by, du ringer fra, med din operatør, når du foretager opkald med korte lokalnumre, kan du slå Lokalitetstjenester for Wi-Fi-opkald fra på din iOS- eller watchOS-enhed ved at gå til Indstillinger > Anonymitet & sikkerhed > Lokalitetstjenester > Systemtjenester og trykke for at slå Wi-Fi-opkald fra. Du kan slå Lokalitetstjenester fra for Wi-Fi-opkald på Mac ved at gå til Systemindstillinger > Anonymitet & sikkerhed > Lokalitetstjenester. Derefter skal du klikke på Oplysninger ved siden af Systemtjenester og fravælge Wi-Fi-opkald. Hvis du slår Lokalitetstjenester fra for Wi-Fi-opkald, kan din enhed ikke afgøre eller sende oplysninger om den by, du befinder dig i, til din operatør, når du ringer vha. et kort lokalnummer med Wi-Fi-opkald, og din operatør kan som resultat heraf muligvis ikke placere dit opkald.

Nødopkald på din iPhone gennemføres, når det er muligt med mobiltjeneste. Hvis mobiltjenesten ikke er tilgængelig, og Wi-Fi er slået til foretages nødopkald via Wi-Fi, og din enheds lokalitetsoplysninger kan bruges til at hjælpe redningarbejde, uanset om du har slået Lokalitetstjenester til eller ej. Dog kan din operatør vælge at bruge din faktureringsadresse eller en anden adresse, du har oplyst til operatøren mhp. vejvisning i nødsituationer. Du kan opdatere dine adresseoplysninger til din operatør i Indstillinger på dine iOS-enheder og i indstillingerne til FaceTime på din Mac. Du bør holde disse oplysninger ajour. Er de ikke ajour, får redningstjenester muligvis ikke korrekt rutevejledning til din fysiske placering. Det er bedre at foretage nødopkald via et almindeligt mobilnetværk eller med en fastnettelefon af hensyn til nøjagtigheden, og nødopkald bør kun foretages via Wi-Fi, når det er den eneste mulighed.

Du kan få flere oplysninger om Wi-Fi-opkald ved at se din operatørs vilkår, praksis og politik vedr. anonymitet. Oplysninger indsamlet af Apple vil altid blive behandlet i overensstemmelse med Apples anonymitetspolitik, som kan læses på www.apple.com/dk/privacy

Udgivelsesdato: 12. december 2022