AppleCare for Enterprise

Vilkår og betingelser

NÅR DU SOM KOMMERCIEL VIRKSOMHED KØBER APPLE-PRODUKTER I HENHOLD TIL EN GÆLDENDE KØBSAFTALE ("UNDERLIGGENDE KØB"), ER DU BERETTIGET TIL AT KØBE DEN SUPPLERENDE GARANTISERVICEPLAN, SOM ER BESKREVET HERI ("SERVICEPLAN").  NÅR DU KONTAKTER APPLE I FORBINDELSE MED SUPPORTTJENESTER UNDER DENNE SERVICEPLAN, ACCEPTERER DU (HEREFTER KALDET "VIRKSOMHED" ELLER "DU"), AT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER ("VILKÅR OG BETINGELSER") GÆLDER FOR LEVERING AF TJENESTER UNDER SERVICEPLANEN. BEMÆRK AT YDELSER LEVERET UNDER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI I KØBSAFTALEN FOR DIT UDSTYR ELLER IHT. GÆLDENDE LOVGIVNING, ALT EFTER HVAD DER ER RELEVANT, SKER IHT. VILKÅRENE I DEN RESPEKTIVE KØBSAFTALE OG/ELLER GÆLDENDE GARANTILOVGIVNING. HVAD ANGÅR TJENESTEYDELSER, SOM LEVERES IHT. DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, ACCEPTERER VIRKSOMHEDEN DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, NÅR APPLE KONTAKTES MED ANMODNING OM TJENESTEYDELSER UNDER SERVICEPLANEN, ELLER NÅR SERVICEPLANEN REGISTRERES. 

De rettigheder, der er beskrevet i disse vilkår og betingelser med hensyn til returnering, refundering og garantier, er i tillæg til dine lovmæssigt bestemte rettigheder.

1. Serviceplanen generelt

Denne Serviceplan er en ikke-forsikringsbaseret, supplerende garanti, som leverer hardwareservice og teknisk support til Apple-brandede produkter og det medfølgende tilbehør, som ligger i den originale emballage ("Inkluderet tilbehør"), og som er anført i dokumentationen til din Serviceplan ("Bekræftelse af serviceplan"). Det er hensigten med Serviceplanen at sikre, at det Inkluderede tilbehør, som du har købt gennem det Underliggende køb, fortsat bevarer det høje kvalitetsniveau, som Apple er kendt for. Din Bekræftelse af serviceplanen er inkorporeret i disse Vilkår og betingelser som reference.

Ud over det Inkluderede tilbehør vil Apple også yde hardwareservice og teknisk support til Apple-brandede mus, Apple batteriopladere og andet Apple-brandet tilbehør købt hos Apple, og som anvendes med det medfølgende tilbehør (som sammen med det Inkluderede tilbehør refereres til som "Inkluderet udstyr"). 

Som det fremgår i detaljer nedenfor, giver denne Serviceplan Apples virksomhedskunder tre væsentlige fordele: (a) high-end ekspresservice leveret den følgende arbejdsdag, og som er grundlag for reparations- eller udskiftningsservice i henhold til garantibestemmelserne i den/de oprindelige købsaftale(r), som er gældende for det Inkluderede udstyr, (b) high-end reparations- eller udskiftningsservice den følgende arbejdsdag, og som skyldes defekter i materialer og udførelse på det Inkluderede udstyr efter udløbet af garantiperioden i den oprindelige købsaftale for hardwaren for en yderligere periode, der fremgår af den købte garanti, og (c) virksomhedsanmodet udskiftning af iOS-enheder ("iOS-tjenesteenheder") eller Mac-udskiftningskomponenter ("Mac-tjenestekomponenter") fra puljer af iOS-serviceenheder ("iOS-serviceenhedspulje") og Mac-servicekomponenter ("Mac-servicekomponentpulje") (samlet kaldet "Serviceudskiftningspulje"), som ejes af Apple, men stilles til rådighed for Virksomheden efter Apples valg. Serviceplanen omfatter desuden udvidet IT-support til Virksomheden 24 timer i døgnet på alle ugens 7 dage ("24/7-basis").

2. Aftalens løbetid

Serviceplanen begynder, når du registrerer Serviceplanen, og Apple accepterer din registrering, og Serviceplanen ophører på den dato, som er specificeret i din Bekræftelse af serviceplan ("Aftalens løbetid"). Du modtager din Bekræftelse af serviceplanen på eller omkring tidspunktet for købet. Service iht. denne Serviceplan supplerer alle andre tjenester, som ydes iht. gældende lovbestemmelser, producentens hardwaregaranti, som er indeholdt i de gældende, originale købsaftaler, og gratis teknisk support. Apple leverer ikke tjenester efter udløb af denne Serviceplan.

3. Tjenester, som leveres under Serviceplanen

3.1 Hardwareservice

Hvis du i løbet af Aftalens løbetid fremsætter en gyldig serviceanmodning ved at meddele Apple, (i) at en materiale- eller fabrikationsfejl er opstået på det Inkluderede udstyr, eller (ii) at evnen til at holde strøm for et Inkluderet udstyrs batteri er lavere end firs procent (80 %) af den oprindelige specifikation, vil Apple enten (a) reparere fejlen gratis ved brug af nye dele eller dele, der i ydeevne og stabilitet svarer til nye dele, eller (b) udskifte det Inkluderede udstyr med en erstatningsenhed ("Erstatningsenhed"), som er ny eller i ydeevne og stabilitet svarer til et nyt produkt. Apple vil gøre en rimelig indsats for at reparere det Inkluderede udstyr. Al erstatningstilbehør, som leveres under denne Serviceplan, vil funktionsmæssigt mindst svarer til det originale produkt. Hvis Apple ombytter Inkluderet tilbehør, skal det oprindelige Inkluderede tilbehør returneres til Apple og bliver Apples ejendom, og erstatningstilbehøret bliver virksomhedens ejendom og betragtes Inkluderet tilbehør. Serviceplanen gælder for det erstattede Inkluderede tilbehør for resten af Serviceplanens løbetid.

3.2. Muligheder for hardwareservice

Apple leverer hardwareservice til Virksomheden via én eller flere af følgende muligheder:

(i) Service hos kunden den følgende arbejdsdag. Service hos kunden den følgende arbejdsdag er til rådighed, hvis det Inkluderede udstyr befinder sig et sted, som ligger inden for serviceområdet, som beskrevet online på www.apple.com/support/enterprise/onsite.html. Når der anmodes om service på stedet inden for serviceområdet, sender Apple en servicetekniker til stedet, hvor det Inkluderede udstyr befinder sig, med det formål at udføre service. Apple vil gøre en rimelig indsats for at sende en servicetekniker til stedet inden for de svartider, som er angivet på www.apple.com/support/enterprise/onsite.html. Hvis en servicetekniker besøger et sted på et aftalt tidspunkt, og der ingen kunderepræsentant er til stede til at give adgang, kan Apple opkræve et tilkaldegebyr. Der findes yderligere oplysninger om service hos kunden, herunder serviceområde og svartider, på www.apple.com/support/enterprise/onsite.html.

(ii) Indleveringsservice. Indleveringsservice er til rådighed for de fleste Inkluderede tilbehørsprodukter, når blot virksomheden har truffet aftale med en Apple-ejet detailhandel eller en Apple-autoriseret serviceudbyder ("AASP"). som tilbyder indleveringsservice for afprøvning og reparationstjenester, herunder levering af den nødvendige Serviceplaninformation. Service vil blive udført i forretningen eller på stedet, hvor AASP'en befinder sig, eller forretningen kan sende det Inkluderede tilbehør til en Apple reparationsservice ("ARS) til service. Når Virksomheden eller dennes repræsentant underrettes om, at servicen er udført, skal Virksomheden eller repræsentanten straks hente det Inkluderede udstyr eller sørge for, at det Inkluderede udstyr bliver leveret til din lokation inden for serviceområdet ved at ringe til din servicerepræsentant. Apple betaler for forsendelsen af det Inkluderede tilbehør til din lokation. 

(iii) Mail in-service. Mail in-service er også til rådighed for det meste Inkluderede udstyr. Hvis Apple afgør, at dit Inkluderede udstyr er berettiget til Mail in-service, og du vælger denne mulighed, sender eller leverer Apple et forudbetalt fragtbrev (og, hvis den originale emballage ikke længere haves, emballagemateriale), hvorefter du sender det Inkluderede udstyr til en ARS i overensstemmelse med Apples instruktioner. Når servicen er afsluttet, returnerer ARS det Inkluderede tilbehør til dig. Apple betaler for forsendelsen af det Inkluderede tilbehør til og fra din lokation, hvis du følger alle instruktioner.

(iv) Ekspreserstatning (“ERS”) eller Gør-det-selv (“DIY”) komponentservice. Ekspreserstatning er en mulighed for visse Inkluderede tilbehørsprodukter. Gør-det-selv-komponentservice er en mulighed for mange Inkluderede tilbehørsdele eller ekstraudstyr, og denne service tillader din IT-afdeling eller tilsvarende ("IT-afdeling") at servicere dit eget Inkluderede tilbehør, hvis du vælger det. Hvis ekspreserstatning - eller gør-det-selv-service er mulig - gælder følgende procedure.

(a) Service, hvor Apple kræver det erstattede Dækkede tilbehør eller den erstattede del retur. Apple kræver muligvis kreditkortgodkendelse som sikkerhed for butiksprisen af det udskiftede Dækkede tilbehør eller -del samt gældende forsendelsesomkostninger. Hvis du ikke kan levere en kreditkortgodkendelse, kan du muligvis ikke benytte servicen, og Apple vil tilbyde alternative serviceløsninger. Apple fremsender en Erstatningsenhed eller en erstatningsdel til dig med eventuelle instruktioner om installation, hvis sådanne er gældende, og krav om returnering af det udskiftede Dækkede tilbehør eller den udskiftede del. Hvis du følger instruktionerne, vil Apple annullere kreditkortgodkendelsen, således at du ikke bliver opkrævet betaling for det Dækkede tilbehør, delen og forsendelsen til og fra din lokalitet. Hvis du ikke returnerer det Dækkede tilbehør eller den udskiftede del i henhold til instruktionerne, eller du returnerer et Dækket tilbehør eller en udskiftet del, der ikke er berettiget til service, vil Apple hæve det godkendte beløb på kreditkortet.

(b) Service, hvor Apple ikke kræver det erstattede produkt eller den erstattede del retur. Apple fremsender gratis et erstatningstilbehør eller en erstatningsdel til dig med eventuelle instruktioner om installation og krav om bortskaffelse af det udskiftede produkt eller den udskiftede del.

(c) Apple er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter til arbejdsløn, som du har i forbindelse med service med ekspreserstatning eller service med gør det selv-dele. Hvis du har brug for yderligere assistance med ekspreserstatning eller gør-det-selv-service, skal du kontakte din Apple-repræsentant, som findes på listen i din Serviceplan.

3.3 Teknisk support

3.3.1 IT-afdelingens tekniske support

Ved accept af virksomhedens registrering vil Apple yde teknisk support ("Supporttjenester") på Apple-softwareprodukter eller relaterede teknologier ("Supporterede produkter") for den pågældende Serviceplan som beskrevet på følgende onlinewebside: www.apple.com/legal/sales-support/applecare/docs/AppleCare_Service_Plan.pdf ("Serviceplanene supportside"). Apple forbeholder sig retten til når som helst at ændre de leverede Supporttjenester og/eller de Supporterede produkter, der er inkluderet i Serviceplanen, ved at lægge opdateringer ud på Serviceplanens Supportside. Apple ændrer ikke supportservice og/eller de supporterede produkter på en måde, der (i) væsentligt reducerer niveauet af fordele, som Apple yder virksomheden i henhold til supportservice, (ii) væsentligt påvirker Apples forpligtelse til at levere supportservice til virksomheden eller (iii) væsentligt påvirker de rettigheder eller fordele, som kunden får i henhold til supportservicen. I forbindelse med opdateringer, der berører Virksomhedens Serviceplan, vil Apple give Virksomheden besked om opdateringen via den e-mailadresse, som Virksomheden har registreret, mindst tredive (30) dage før opdateringen træder i kraft. De vilkår, som er beskrevet på Serviceplanens Supportside, som kan blive ændret fra tid til anden, er inkorporerede i disse Vilkår og betingelser og er fuldt gyldige inden for disse. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem vilkårene i dette dokument og vilkårene på Serviceplanens Supportside, er vilkårene på Serviceplanens Supportside gældende.

3.3.2 Teknisk support til slutbrugeren

I Serviceplanens løbetid vil Apple give dine slutbrugere adgang til telefon- og webbaserede tekniske supportressourcer ("Teknisk support til slutbrugeren") på 24/7-basis. Den tekniske support til slutbrugeren kan omfatte hjælp til installation, start, konfiguration, fejlfinding og gendannelse (med undtagelse af gendannelse af data), herunder lagring, hentning og administration af filer, tolkning af systemfejlmeddelelser og bestemmelse af tidspunktet for, hvornår hardwareservice er påkrævet. Apple yder service for den pågældende aktuelle version af den understøttede software og den seneste større version. I dette afsnit betyder termen "Større version" en væsentlig softwareversion, som Apple frigiver til kommercielt brug med et versionsnummer, f.eks. "1.0" eller "2.0", og som ikke er en betaversion eller en foreløbig version.

3.4 Omfanget af teknisk support til slutbrugeren. 

Iht. Serviceplanen leverer Apple følgende tekniske support til slutbrugeren:

(i) Inkluderet tilbehør.

(ii) Operativsystemerne macOS, iOS, tvOS og watchOS ("OS") og Apple-brandede softwareapplikationer, som er designet til at fungere med det Inkluderede udstyr, herunder, men ikke begrænset til, Keynote, Pages, Numbers, Fotos, iMovie, GarageBand, Aperture, Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor, MainStage (samlet kaldet "Software"). Apple yder ligeledes teknisk support via den grafiske brugergrænseflade til løsning af problemer med serveradministration og netværksstyring i forbindelse med Apples operativsystem til serversoftware ("macOS Server") på en Mac.

(iii) Problemer med forbindelse mellem Inkluderet tilbehør og en supportet computer. En “Supportet computer” betyder en computer, som opfylder det Inkluderede tilbehørs forbindelsesspecifikationer og kører et operativsystem, som er understøttet af det Inkluderede tilbehør.

3.5 Administreret beholdning

3.5.1 Serviceudskiftningspuljer

I Aftalens løbetid stiller Apple to udskiftningspuljer til rådighed for Virksomheden med henblik på udskiftning af komponenterne i Inkluderet tilbehør (hver enkelt anmodning kaldes en "Anmodning om opfyldelse"). 

(i) iOS-serviceenhedspulje. Apple stiller en iOS-serviceenhedspulje til rådighed for Virksomheden bestående af iOS-enheder (iPad, iPhone og iPod Touch) ("iOS-enheder"), som er nye eller der i ydeevne og stabilitet svarer til nye dele, og det samlede antal må ikke overstige 5 % af det samlede antal iOS-enheder, som udgør Inkluderet tilbehør under Serviceplanen. Virksomheden må, medmindre andet fremgår af Paragraf 4.1.1, bruge iOS-serviceenhedspuljen til at udskifte iOS-enheder, som er Inkluderet tilbehør, når som helst og uanset årsag (hver brug af en iOS-enhed udgør én Anmodning om opfyldelse), afhængigt af det tilgængelige antal resterende iOS-enheder i iOS-udskiftningspuljen, så længe Virksomheden returnerer ét styk Inkluderet tilbehør, som udskiftes, til Apple. Den iOS-enhed, der returneres til Apple, bliver Apples ejendom, uden pant eller anden behæftelse, og iOS-enheden fra iOS-udskiftningspuljen bliver Virksomhedens ejendom, uden pant eller anden behæftelse. iOS-enheden fra iOS-serviceenhedspuljen skal have samme model som den iOS-enhed, der returneres til Apple. Hvis Serviceplanen af en hvilken som helst årsag ophører, før Virksomheden har brugt alle tilgængelige iOS-serviceenheder i iOS-serviceenhedspuljen, ophører Virksomhedens interesse i og adgang til iOS-serviceenheder i iOS-serviceenhedspuljen omgående, og Apple bliver med omgående virkning ubetinget eneejer af iOS-serviceenhederne i iOS-serviceenhedspuljen.

(ii) Mac-servicekomponentpulje. Apple skal reservere et lager med dele i Mac-servicekomponentpuljen, som er tilstrækkeligt til helt at genopbygge op til 2 % af det samlede antal Mac-enheder, som er Inkluderet tilbehør ("Inkluderet Mac-tilbehør"). Virksomheden har ret til at bede Apple om at stille nødvendige dele til rådighed fra Mac-servicekomponentpuljen med henblik på udskiftning af ikke-funktionsdygtige komponenter i vilkårligt Inkluderet Mac-tilbehør (hver anmodning udgør en Anmodning om opfyldelse). Apple kan efter eget skøn afgøre, hvilke dele der skal udskiftes, for at det Inkluderede Mac-tilbehør igen bliver funktionsdygtigt. Hver enkelt Anmodning om opfyldelse fra Virksomheden vil, uanset antal individuelle dele, der skal bruges til opfyldelse af anmodningen, udgøre en enkelt Anmodning om opfyldelse. Antallet af Anmodninger om opfyldelse, som Virksomheden har tilladelse til at indsende, skal være lig med 2 % af volumen af den samlede mængde Inkluderet Mac-udstyr. Apple skal installere erstatningsdele uden omkostninger for Virksomheden. 

Enhver del, der tages fra Mac-servicekomponentpuljen og installeres i Inkluderet Mac-tilbehør, bliver Virksomhedens ejendom uden pant eller anden behæftelse. Alle dele, der fjernes fra Inkluderet Mac-tilbehør under installation af en del fra Mac-servicekomponentpuljen, bliver Apples ejendom uden pant eller anden behæftelse. 

Hvis Serviceplanen uanset årsag ophører, før Virksomheden har brugt alle tilgængelige dele i Mac-servicekomponentpuljen, ophører Virksomhedens interesse i og adgang til delene i Mac-servicekomponentpuljen omgående, og Apple bliver med omgående virkning ubetinget eneejer af delene i Mac-servicekomponentpuljen. 

3.5.2 Serviceplanen gælder for iOS-serviceenheder og Mac-servicekomponenter

Serviceplanen gælder for alle iOS-serviceenheder og Mac-servicekomponenter, og hver eneste iOS-serviceenhed eller Mac-servicekomponent udgør et styk Inkluderet tilbehør i Serviceplanens Løbetid. 

3.5.3 Manglende tilbagelevering af udskiftede enheder til Apple

Hvis Virksomheden anmoder om en iOS-serviceenhed eller en Mac-servicekomponent (henholdsvis en "Udskiftet iOS-serviceenhed" eller "Udskiftet Mac-servicekomponent") fra iOS-serviceenhedspuljen eller Mac-servicekomponentpuljen under forudsætning af, at Virksomheden har til hensigt at returnere den Udskiftede iOS-serviceenhed eller den Udskiftede Mac-servicekomponent, men Virksomheden ikke returnerer den Udskiftede iOS-serviceenhed eller den Udskiftede Mac-servicekomponent til Apple inden for 14 dage efter modtagelsen af iOS-serviceenheden eller Mac-servicekomponenten, bliver Virksomheden opkrævet for den Udskiftede iOS-serviceenhed eller den Udskiftede Mac-servicekomponent til den aktuelt vejledende detailpris for den enhed, der er leveret til Virksomheden. Under sådanne forhold bliver iOS-serviceenheden eller Mac-servicekomponenten ikke Inkluderet tilbehør under Serviceplanen.

4. Begrænsninger for Serviceplanen

4.1 Begrænsninger for Hardwareservice og Administreret beholdning

4.1.1 Begrænsninger gældende for både Hardwareservice og Administreret beholdning

Den hardwareservice , som er beskrevet i Paragraf 3.1 , og adgang til administreret beholdning beskrevet i Paragraf 3.5 gælder ikke for:

(i) installation, fjernelse eller bortskaffelse af det Inkluderede udstyr eller levering af udstyr i den periode, hvor der udføres service eller reparation på det Inkluderede udstyr, 

(ii) Inkluderet udstyr, hvis serienummer er blevet ændret, gjort ulæseligt eller fjernet, eller uden fabrikantens skriftlige tilladelse er blevet ændret med hensyn til funktionalitet eller ydeevne, eller

(iii) Inkluderet udstyr, der er mistet eller er blevet stjålet.

4.1.2 Begrænsninger for Hardwareservice

Den Hardwareservice, der er beskrevet i Paragraf 3.1, gælder ikke for:

(i) skader forårsaget af (a) et produkt, der ikke er Inkluderet udstyr, (b) forkert brug, letsindighed, bevidst eller ubevidst adfærd, misbrug, kontakt med væske, bortset fra skader som følge af defekt i materiale og udførelse, brand, jordskælv eller andre udefrakommende årsager, (c), brug af Inkluderet udstyr uden for de tilladte eller tilsigtede anvendelser beskrevet af producenten, eller (d) service (herunder hardwareopgraderinger og udvidelser) udført af enhver, der ikke repræsenterer Apple eller en AASP, 

(ii) kosmetiske skader på Inkluderet udstyr, som ellers ikke påvirker det Inkluderede tilbehørs funktionsdygtighed, herunder, men ikke begrænset til, ridser, buler og defekte plastdele omkring porte, 

(iii) forebyggende vedligeholdelse af Inkluderet udstyr, 

(iv) Inkluderet udstyr, som indeholder skadeligt materiale, herunder, men ikke begrænset til, biologisk materiale og allergener, som udgør en sundhedsmæssig risiko, 

(v) fejl som følge af normalt slid eller produktets alder, eller

(vi) overdreven eller katastrofal skade (f.eks. Inkluderet udstyr, som er knust, bøjet eller helt eller delvist nedsænket i væske).

4.2 Teknisk support

Den tekniske support, som er beskrevet i Paragraf 3.3 i denne Serviceplan, gælder ikke for:

(i) Problemer, der kan løses ved at opgradere software til den på det pågældende tidspunkt aktuelle version; dog vil Apple give virksomheden instruktioner og support med opgradering af software,

(ii) Virksomheden eller dens ansattes eller agentens brug af eller ændring af Inkluderet udstyr, OS eller software på en måde, som det Inkluderede udstyr eller software ikke er beregnet til at blive brugt eller ændret,

(iii) Teknisk support til slutbruger for tredjeparts produkter og software eller deres virkning på eller interaktion med det Inkluderede tilbehør, OS eller software;

(iv) Teknisk support for OS-software eller en hvilken som helst Apple-software med angivelsen "betaversion", "prerelease", "forhåndsvisning" eller lignende,

(v) Teknisk support til macOS-software for servere, medmindre den grafiske brugergrænseflade bruges til løsning af problemer med serveradministration og netværksstyring på macOS Server på en Mac,

(vi) Webbrowsere fra tredjepart, e-mailprogrammer og internetprogrammer fra serviceudbydere eller de OS-konfigurationer, der er nødvendige for at bruge disse,

(vii) Skader på, eller tab af software eller data, som er lagret eller optaget på Inkluderet udstyr; gendannelse og geninstallation af softwareprogrammer og brugerdata er ikke omfattet af denne Serviceplan, og

(viii) Spørgsmål vedrørende internettet, scripting, FX-scripting, programmering, kompilering, debugging, infrastrukturdesign, oprettelse af indhold, indholdstilpasning, multimedie-projektplanlægning/design, ressourcestyring, budgettering, træning eller andre spørgsmål, medmindre andet specifikt er beskrevet som værende inden for omfanget af Supporttjenesterne under din Serviceplan.

5. Begrænsninger i den tekniske support

5.1 Supporthændelser

En "Supporthændelse" er et specifikt, særskilt problem, der kan føres tilbage til en enkelt årsag. Apple vil bestræbe sig på bedst muligt at løse en supporthændelse, men garanterer ikke, at supporthændelser løses. Apple bestemmer efter eget skøn, hvad der udgør en supporthændelse, og i det omfang loven tillader, om supporthændelsen løses. Generelt løses en supporthændelse, når Virksomheden modtager et af følgende: (a) oplysninger, der løser problemet, (b) oplysninger om, hvordan kunden får en softwareløsning, der vil løse problemet, (c) meddelelse om, at problemet skyldes et kendt, uløst problem eller et problem med manglende kompatibilitet med et supporteret produkt, (d) oplysninger, der angiver, at problemet kan løses ved at opgradere til en nyere version af det supporterede produkt, eller (e) meddelelse om, at problemet skyldes et hardwareproblem.

5.2 Svartider

Apple yder Supporttjenester på 24/7-basis med de undtagelser, som er beskrevet i Serviceplanens ekspeditionstider på Serviceplanens Supportside. Apple vil gøre sit bedste for at reagere hurtigt på en anmodning om Support inden for den svartid, der er beskrevet i Serviceplanen ("Svartid"), men garanterer ikke, at en løsning vil blive leveret inden for en bestemt tidsperiode.

5.3 Brug

Supporttjenester er ikke beregnet til brug i forbindelse med højrisikoaktiviteter eller funktioner, herunder, uden begrænsning, drift af atomanlæg, flynavigation, kommunikationssystemer, systemer, der anvendes til at sende førstehjælpsydere, flyvekontroltjeneste, livreddende systemer eller tjenester eller andre aktiviteter, hvor fejl i Supporttjenesternes mulighed for hurtigt at opnå det ønskede resultat kan føre til dødsfald, personskader eller alvorlige fysiske eller miljømæssige skader.

5.4 Tekniske kontakter

Supporttjenesterne leveres til personer, som er udpeget af virksomheden på registreringstidspunktet, og i det omfang, det er tilladt under Serviceplanen ("Tekniske kontakter"). Tekniske kontakter er den eneste forbindelse mellem virksomheden og Apple med hensyn til serviceplanens tekniske support. Hvis virksomheden ønsker at ændre de tekniske kontakter, skal virksomheden ikke senere end fem (5) dage give skriftlig meddelelse om ændringen til Apple på den gældende adresse, som er anført nedenfor, eller indtaste ændringerne direkte via virksomhedens sikre, brugertilpassede hjemmeside, som beskrevet i dokumenterne med instruktioner leveret ved Serviceplanens begyndelse.

6. Opnåelse af service og support

Du kan opnå service ved at følge instruktionerne i din Bekræftelse af serviceplan.

7. Virksomhedens ansvar

7.1 Generelt

For at modtage tjenester skal virksomheden registrere Serviceplanen og følge adgangsanvisningerne fra Apple. Virksomheden skal betale alle gebyrer til oprettelse og vedligeholdelse af e-mail- og telefonkommunikation med Apple. Virksomheden vil samarbejde med Apple, når der anmodes om supporttjenester, ved at give de oplysninger til Apple, som er nødvendige for at hjælpe med at diagnosticere eventuelle tekniske problemer. Virksomheden er ansvarlig for enhver og al gendannelse eller rekonstruktion af mistede eller ændrede filer, data eller programmer. Virksomheden skal vedligeholde og gennemføre en komplet plan for databackup og nødgenoprettelse. Virksomheden har selv ansvaret for sikkerheden for sine fortrolige, ophavsretligt beskyttede eller klassificerede oplysninger. Virksomheden vil ikke over for Apple afsløre egne fortrolige oplysninger eller andre oplysninger, som er beskyttet af immaterielle rettigheder, hvorved Apple risikerer at skulle betale erstatning. Virksomheden skal have en rimelig forståelse for de supporterede produkter, kunden søger supportservice for, og det computersystem, de arbejder på. Virksomheden må ikke overdrage supportservice til tredjepart. Supportservice leveres kun til virksomhedens interne brug, og enhver ikke-godkendt fordeling af supportservice er årsag til omgående opsigelse af denne Serviceplan. Virksomheden skal træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre ikke-godkendt fordeling og brug af supporttjenesterne. Virksomheden vil ikke misbruge modtagelse eller brug af Supporttjenester, herunder, men ikke begrænset til, at få adgang til Supporttjenester for at udføre rutinemæssige opdateringer eller andre opgaver, som med rimelighed ligger inden for virksomhedens egen IT-afdelings rammer og evner.

I tilfælde af at supporttjenesterne leveres hos virksomheden som en del af en serviceplan, skal virksomheden sikre, at Apple eller dennes repræsentant gives adgang til stedet på det fastsatte tidspunkt. Virksomheden vil sørge for et tilstrækkeligt sikkert miljø for Apple til at udføre supporttjenesterne. 

7.2 Minimumflåde

Virksomheden skal som minimum have 1.000 styk Inkluderet tilbehør ("Flåde"). Skulle Virksomhedens Flåde på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af denne Serviceplans Løbetid falde til under 1.000 styk i mere end tolv (12) måneder, anses Virksomheden for at have misligholdt Serviceplanens Vilkår, og Apple har ret til at annullere Serviceplanen i henhold til Paragraf 11 - Annullering. Derudover kan Apple give Virksomheden tilladelse til at købe denne Serviceplan, før Virksomheden har opnået Flådens minimumstørrelse. I sådanne tilfælde har Virksomheden tolv (12) måneder fra købet af denne Serviceplan til at øge Flådens størrelse, så den opfylder minimumkravet til flådestørrelse.

8. Supporttjenester via ekstern adgang

Som en del af Serviceplanen kan Apple yde Supporttjenester via ekstern adgang via internettet, hvorved Apple kan se og – hvis virksomheden tillader det – kontrollere og indsamle oplysninger på Virksomhedens computer ved at installere og benytte software til ekstern adgang. Ved at installere og bruge software til ekstern adgang giver virksomheden Apple tilladelse til at yde support på denne måde. Alle eller nogle af softwarefilerne til ekstern adgang bevares evt. på virksomhedens computer efter gennemført supportservice. Apple og/eller dets licensgivere bevarer ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til softwaren til ekstern adgang. Brug af den relevante software til ekstern adgang er måske underlagt yderligere licensbetingelser, som er tilgængelige på www.apple.com/legal/sales-support/remote-support/. Virksomheden må ikke adskille eller udføre “reverse engineering” på nogen del af softwaren til ekstern adgang. Når der ydes support via ekstern adgang, vil Apple kun se, kontrollere og indsamle de oplysninger på virksomhedens computer, som skønnes at være nødvendige med henblik på at analysere et problem og yde hjælp i forbindelse med supporthændelsen. Apple anbefaler, at virksomheden lukker alle arkiver og programmer, som ikke er relevante for supporthændelsen. Softwaren til ekstern adgang eller funktioner på virksomhedens computer giver virksomheden mulighed for når som helst at afbryde supportservice via ekstern adgang.

9. Fraskrivelse af ansvar

SELVOM APPLE IKKE KAN GARANTERE, AT EN SUPPORTHÆNDELSE VIL BLIVE LØST, VIL APPLE BESTRÆBE SIG PÅ PROFESSIONELT AT LEVERE SUPPORTTJENESTER I HENHOLD TIL SERVICEPLANEN. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER DE HERI NÆVNTE UDTRYKKELIGE GARANTIER OG RETSMIDLER EKSKLUSIVE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ØVRIGE GARANTIER, RETSMIDLER OG BETINGELSER, HVAD ENTEN DE ER MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, LOVFÆSTEDE, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING TILLADER DET, FRALÆGGER APPLE OG DETS LICENSGIVERE SIG UDTRYKKELIGT ALLE LOVFÆSTEDE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, DER VEDRØRER ELLER OPSTÅR I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, HERUNDER OGSÅ ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER GARANTI OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 

10. Ansvarsbegrænsning

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER APPLES OG DETS LICENSGIVERES ANSVAR I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR OG BETINGELSER BEGRÆNSET TIL DE BELØB, DER ER BETALT AF VIRKSOMHEDEN FOR DEN AF VIRKSOMHEDEN BESTILTE SERVICEPLAN. APPLE OG DETS LICENSGIVERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR INDIREKTE SKADER, SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, HERUNDER OGSÅ, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TABT OVERSKUD, MISTEDE DATA, MANGLENDE BRUG ELLER UDSTYR ELLER FACILITETER, ELLER DRIFTSTAB, DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER I HENHOLD TIL NOGEN TEORI OM ANSVAR (HVERKEN TORT, HERUNDER UAGTSOMHED, KONTRAKT ELLER ANDET), UANSET OM APPLE OG DETS LICENSGIVERE HAR FÅET MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE ELLER EJ. ANDRE ANSVARSFRASKRIVELSER KAN VÆRE INDEHOLDT I LICENSBETINGELSERNE TIL SOFTWAREN TIL EKSTERN ADGANG, SOM ER TILGÆNGELIG PÅ www.apple.com/legal/sales-support/remote-support/.

11. Annullering

Du har til enhver tid ret til at annullere denne Serviceplan med en hvilken som helst begrundelse. Hvis du beslutter at annullere denne Serviceplan, kan du ringe til Apple på telefonnummeret, som er anført nedenfor, eller du kan sende skriftlig meddelelse med oplysning om dit serviceaftalenummer til den relevante adresse, som er anført i tabellen nedenfor. Du skal sende en kopi af købsbeviset for den originale Serviceplan sammen med din meddelelse. Medmindre andet er fastsat ved national lovgivning, vil du, hvis du annullerer Serviceaftalen inden for tredive (30) dage efter datoen for dit køb af Serviceaftalen eller for modtagelsen af Serviceaftalen, alt efter hvilken dato der ligger senest, få refunderet hele købesummen med fradrag af eventuelle omkostninger for service, der er ydet i henhold til Serviceaftalen. Hvis du annullerer aftalen senere end tredive (30) dage efter din modtagelse af denne Serviceplan, vil du modtage en pro rata tilbagebetaling af den oprindelige købspris. Den pro rata tilbagebetaling er baseret på procentdelen af Serviceplanens resterende løbetid, fratrukket værdien af enhver tjeneste, som eventuelt er leveret til dig under Serviceplanen.

Kontaktoplysninger for tilbagebetaling

Land

Adresse

Telefonnummer

Alle EMEA-lande

Apple Customer Support,
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

I Østrig:

0800 220325

I Belgien:

Fr 0800 80 404

Nl 0800 80 407

I Danmark:

80249625

I Finland:

0800 96372

I Luxembourg:

(352) 800 24550

I Holland:

(+31) 0900 7777 703

I Norge:

800 56952

I Portugal:

800207983

I Spanien:

(+34) 902 151 992

I Sverige:

(020) 100 529

I Schweiz:

0800 00 1853 

 

Medmindre gældende lokal lovgivning bestemmer andet, kan Apple til enhver tid opsige en Serviceplan (a) hvis virksomheden efter levering ikke betaler afgiften for en serviceplan senest inden femten (15) dage efter forudgående skriftlig meddelelse, (b) hvis virksomheden undlader at råde bod på en overtrædelse af disse vilkår og betingelser senest inden tredive (30) dage efter forudgående skriftlig meddelelse, (c) hvis virksomheden overtræder en licensaftale for brugen af software, der leveres i henhold til en Serviceplan, eller (d) hvis virksomheden, dets medarbejdere eller agenter bedrager eller afgiver urigtige oplysninger. Medmindre andet er fastsat i lokal lovgivning, har Apple ligeledes ret til, efter et skriftligt varsel på tredive (30) dage, at annullere denne Serviceplan, hvis reservedele for det Inkluderede tilbehør ikke længere er tilgængelige. Hvis Apple annullerer denne Serviceplan, fordi reservedele ikke længere er tilgængelige, får du refunderet en del af købesummen for de af Serviceplanens vilkår, der ikke er udløbet. Afsnit 9, 10 og 15 er fortsat gyldige efter denne Serviceplans ophør, uanset årsagen.

12. Apple; gældende lov

"Apple" er Apple Distribution International, Hollyhill Estate, Hollyhill, Cork Ireland. DET ER AFTALT, AT DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ER UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I IRLAND, OG DOMSTOLENE I IRLAND HAR KOMPETENCE OVER SAGEN. 

13. Brug af Software

Såfremt software leveres som led i en serviceplan, er sådan software ophavsretsbeskyttede værker, tilhørende Apple Inc. og/eller Apples licenshavere. Virksomheden må kun installere, reproducere og bruge softwaren til at supportere de supporterede produkter, men må ikke, undtagen sådan som gældende lovgivning tillader det, dekompilere, foretage reverse engineering, ændre, leje, lease, udleje eller skabe afledte værker i softwaren. Hvis softwaren er underlagt vilkårene i en særskilt licensaftale, er vilkårene for den særskilte licensaftale gældende for brugen af softwaren. Al software, der stilles til rådighed for USA’s regering i henhold til disse vilkår og betingelser, klassificeres som ”restricted computer software” i henhold til § 52.227-19 i Federal Acquisition Regulations (“FAR”). USA’s regerings rettigheder til software er som bestemt i § 52.227-19 i FAR.

14. Databeskyttelse og privatlivets fred

Virksomheden indvilliger i og forstår, at Apple har ret til at indsamle, behandle og bruge virksomhedsoplysninger for at kunne opfylde sine service- og supportforpligtelser i henhold til Serviceplanen. Dette kan omfatte overdragelse af virksomhedsoplysninger til datterselskaber eller serviceudbydere i henhold til vilkårene i Apples politik for behandling af personlige oplysninger (www.apple.com/legal/privacy/). Apple vil beskytte virksomhedens oplysninger i henhold til Apples politik for behandling af personlige oplysninger. Hvis ansatte i Virksomheden ønsker at få adgang til de oplysninger, som Apple er i besiddelse af, og som angår dem, eller hvis ansatte i Virksomheden ønsker at foretage ændringer i disse oplysninger, kan de ansatte i Virksomheden opdatere deres præferencer i kontaktoplysningerne ved at tilgå deres personlige oplysninger på hjemmesiden for Opdatering af personlige oplysninger (www.apple.com/contact/myinfo). Apple må registrere en del af eller alle opkald mellem virksomhedens repræsentanter og Apple med henblik på uddannelse, kvalitetssikring og reference.

Vigtigt! Som følge af lovgivning og politikker kan Apple være forpligtet til at rapportere visse billeder, der vises i en supportsession, til myndighederne. Virksomheden bør rådgive sine ansatte, agenter og entreprenører, der kan være i besiddelse af Inkluderet tilbehør, som er omfattet af denne forpligtelse.

15. Diverse

15.1 Ingen overdragelse

Virksomheden kan ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til en Serviceplan uden forudgående tilladelse fra Apple. Enhver ikke-godkendt overdragelse er ugyldig. 

15.2 Force majeure

Apple har ikke ansvaret for forsinket eller manglende opfyldelse, der skyldes årsager, som ligger uden for Apples rimelige kontrol. 

15.3 Ingen afkald

Et afkald på ethvert brud eller enhver misligholdelse i henhold til denne Serviceplan udgør ikke et afkald på eventuelle efterfølgende brud eller misligholdelser. 

15.4 Eksigibilitet

Hvis en kompetent domstol finder, at en bestemmelse i denne Serviceplan er ugyldig eller uhåndhævelig, har de resterende dele fuld effekt, og parterne erstatter den ugyldige eller uhåndhævelige bestemmelse med en gyldig og håndhævelig bestemmelse, der opnår parternes oprindelige hensigt og den økonomiske effekt af denne Serviceplan. 

15.5 Hele aftalen

Denne Serviceplan, inklusive eventuelle yderligere heri nævnte vilkår, som findes på websiderne, som der refereres til og som er inkorporerede heri, udgør hele aftalen mellem Apple og Virksomheden vedrørende Serviceplanen, herunder Supporttjenester og Serviceudskiftningspuljer, der leveres i henhold hertil, og træder i stedet for alle tidligere forhandlinger, aftaler og forståelser vedrørende sagens genstand, og ingen tilføjelse til, udslettelse af eller ændring af nogen af de heri indeholdte bestemmelser er bindende for Apple, medmindre den foreligger skriftligt og er underskrevet af en bemyndiget repræsentant for Apple. Ethvert vilkår eller enhver betingelser i nogen ordre eller andet dokument fra virksomheden har ingen kraft eller effekt og afvises specifikt.

020717 Master Terms AppleCare for Enterprise EMEA v2.1 – Danish