PRESSEMEDDELELSER 23. april 2013

Apple mere end fordobler udbytteprogrammet

I alt 100 mia. dollar skal returneres til aktionærerne ved udgangen af 2015

CUPERTINO, Californien – 23. april 2013 – Apple annoncerede i dag, at dets bestyrelse har godkendt en væsentlig forøgelse af selskabets program til udbetaling af udbytte til aktionærerne. Selskabet forventer at bruge i alt 100 mia. dollar i under det udvidede program ved udgangen af kalenderåret 2015. Det repræsenterer en stigning på 55 mia. dollar i forhold til det program, der blev annonceret sidste år, og repræsenterer en gennemsnitlig stigning på 30 mia. dollar pr. år fra tidspunktet for den første udbetaling af udbytte i august 2012 til december 2015.
Som en del af dette program har bestyrelsen godkendt tilbagekøb af egne aktier til 60 mia. dollar fra niveauet på 10 mia. dollar fra sidste år. Det er den største godkendelse af tilbagekøb af enkelte aktier nogensinde, og det forventes at være gennemført ved afslutningen af kalenderåret 2015. Apple forventer også at bruge 1 mia. dollar årligt til nettoafregning af betingede aktier.
Desuden har bestyrelsen godkendt en 15 % stigning i selskabets kvartårlige udbytter og har i dag offentliggjort et udbytte på 3,05 dollar pr. almindelig aktie til udbetaling den 16. maj 2013 til aktionærer, som er registrerede pr. 13. maj 2013. Apple er et af de selskaber i verden, der udbetaler størst udbytte, med årlige udbetalinger på omkring 11 mia. dollar.
I forbindelse med det udvidede udbytteprogram planlægger selskabet at optage lån og forventer at offentliggøre flere oplysninger herom i den nærmeste fremtid.
Ledelsen og bestyrelsen vil fortsat gennemgå hvert element i udbytteprogrammet hvert år.
“Vi er meget tilfredse med, at vi kan mere end fordoble omfanget af det udbytteprogram, som vi offentliggjorde sidste år”, sagde Tim Cook, Apples CEO. “Vi er overbeviste om, at tilbagekøb af egne aktier repræsenterer en så attraktiv forvaltning af vores kapital, at vi har øremærket størstedelen af stigningen i vores udbytteprogram til tilbagekøb af aktier”.
“Vi vil fortsætte med at udbetale udbytte til aktionærer via dividende, tilbagekøb af aktier og beløb brugt til til nettoafregning af betingede aktier”, sagde Peter Oppenheimer, Apples CFO. “Vi producerer stadig flere kontante midler, end vi har brug for til at drive virksomheden, investere i fremtiden og bevare fleksibiliteten, så vi kan udnytte strategiske muligheder”.
Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede budskaber, inklusive – men ikke begrænset til – budskaber om fremtidsplaner og planer om udbetaling af udbytte, tilbagekøb af aktier og optagelse af lån. Disse budskaber er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder inkluderer uden begrænsning virkningen af konkurrencemæssige og økonomiske faktorer og firmaets reaktion på disse faktorer, på forbrugeres og virksomheders beslutninger om køb af firmaets produkter; fortsat konkurrencepres på markedet; firmaets evne til i rette tid at levere produkter til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel af nye programmer, produkter og teknologiske innovationer; den evt. virkning af produktintroduktioner og -overgange, ændringer i produktpriser og -sammensætninger og/eller stigende komponentpriser på firmaets bruttofortjeneste; risikoen ved lagerbeholdning i forbindelse med firmaets behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter, før kundeordrer modtages; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget – af visse komponenter og tjenester, der er vigtige for virksomheden, og som firmaet i øjeblikket får leveret fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. virkning af firmaets afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; risici i forbindelse med firmaets internationale aktiviteter; firmaets afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold; den potentielle betydning, hvis firmaets får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; firmaets afhængighed af den måde, distributører, fragtfirmaer og forhandlere af firmaets produkter driver virksomhed på; den evt. virkning af problemer med kvaliteten af produkter og tjenester på firmaets fortjeneste på salg og drift; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og nøglemedarbejdere; krig, terrorisme, problemer med offentlig sundhed, naturkatastrofer og andre omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen efter produkter; samt ufavorable resultater af andre juridiske processer. Der findes af og til flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for firmaets økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i firmaets offentlige rapporter, der er indleveret til SEC, inklusive firmaets Form 10-K for det regnskabsår, der sluttede den 29. september 2012, dets Form 10-Q for det regnskabskvartal, der sluttede den 29. december 2012 og dets Form 10-Q for det regnskabskvartal, der sluttede den 30. marts 2013, og som skal indleveres til SEC. Firmaet forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede budskaber eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer for offentliggørelsen.
Apple designer Mac-computerne, der er verdens bedste personlige computere, sammen med OS X, iLife, iWork og professionel software. Apple er førende inden for den digitale musikrevolution med iPod-modellerne og iTunes Store på internettet. Apple har genopfundet mobiltelefonen med den revolutionerende iPhone og App Store og definerer fremtiden for mobile medie- og computerenheder med iPad.
Pressekontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 08-703 3056
Christina Vedel
christina@pencilpr.dk
31319106

    © 2013 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Mac, Mac OS og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc. Andre firma- og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.