PRESSEMEDDELELSER 28. januar 2020

Apple offentliggør rekordregnskab for 1. kvartal

Salg af iPhone, wearables og tjenester bag rekordstor omsætning og indtjening

Cupertino, Californien – 28. januar 2020 – Apple præsenterede i dag resultatet for 1. kvartal af virksomhedens regnskabsår 2020, der sluttede 28. december 2019. Virksomheden havde en kvartalsomsætning på 91,8 mia. dollar, en stigning på 9 procent i forhold til samme kvartal sidste år og det bedste resultat nogensinde, samt en indtjening på 4,99 dollar pr. udvandet aktie i kvartalet, hvilket er en stigning på 19 procent og også ny rekord. 61 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.
“Det er med stor glæde, at vi kan offentliggøre Apples største kvartalsomsætning nogensinde, som kan tilskrives en stor efterspørgsel på vores iPhone 11- og iPhone 11 Pro-modeller og ny salgsrekord for tjenester og wearables,” sagde Tim Cook, Apples CEO. “I julekvartalet steg antallet af enheder, der er aktivt i brug, i alle vores geografiske segmenter og nåede over 1,5 mia. Vi ser det som et stærkt vidnesbyrd om tilfredshed, engagement og loyalitet blandt vores kunder – og stærkt fremmende for vores vækst over hele linjen.”
“Vores særdeles flotte forretningsresultater resulterede i den hidtil største rekord i nettoindtægter på 22,2 mia. dollar og genererede en pengestrøm fra driftsaktiviteter på 30,5 mia. dollar,” sagde Luca Maestri, Apples CFO. “Vi udbetalte også knap 25 mia. dollar til aktionærer i kvartalet, herunder 20 mia. dollar i aktietilbagekøb og 3,5 mia. dollar i dividende m.m., da vi fastholder vores mål om at opnå en neutral nettolikviditet over tid.”
Apple meddeler følgende vejledende tal for andet kvartal af regnskabsåret 2020:
  • omsætning på mellem 63 og 67 mia. dollar
  • bruttoresultat på mellem 38,0 og 39,0 %
  • driftsomkostninger på mellem 9,6 og 9,7 mia. dollar
  • andre indtægter/(omkostninger) på 250 mio. dollar
  • skatteprocent på ca. 16,5 %
Apples bestyrelse har annonceret en kontant dividende på 0,77 dollar pr. ordinær aktie i virksomheden. Dividenden udbetales den 13. februar 2020 til aktionærer, der er registreret inden den 10. februar 2020 ved forretningstids ophør.
Apple leverer direkte streaming af konferenceopkaldet om kvartalsregnskabet for 1. kvartal af 2020 kl. 23.00 dansk tid den 28. januar 2020 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Denne webcast vil derefter være tilgængelig i omkring to uger.
Apple offentliggør med jævne mellemrum oplysninger til investorer på apple.com og på investor.apple.com. Disse oplysninger omfatter pressemeddelelser og andre oplysninger om den økonomiske situation, rapporter, der er indleveret eller opgivet til SEC, oplysninger om selskabsledelse og detaljerede oplysninger i forbindelse med den årlige generalforsamling for aktionærer.
Denne pressemeddelelse indeholder udtalelser, der kan karakteriseres som “fremadrettede udtalelser”, således som de er defineret i den amerikanske lov U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Disse fremadrettede udtalelser omfatter – men er ikke begrænset til – virksomhedens forventede omsætning, bruttoresultat, driftsomkostninger, andre indtægter/(omkostninger), skatteprocent og kapitalafkastordninger. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan være anderledes. Risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til: påvirkningen fra globale og regionale økonomiske forhold på virksomhedens forretning, herunder påvirkninger af kunders og virksomheders købsbeslutninger; virksomhedens konkurrenceevne på markeder, der er yderst konkurrenceprægede og underlagt hurtige teknologiske ændringer; virksomhedens evne til i rette tid at håndtere hyppige produkt- og tjenestelanceringer og -overgange, herunder levering til markedet, og stimulere kundernes efterspørgsel på nye produkter, tjenester og teknologiske innovationer; den eventuelle virkning af ændringer i udbuddet af produkter og tjenester og i geografiske områder, valuta eller forhandlere, stigende komponentpriser, stigninger i omkostningerne ved at erhverve og levere indhold til selskabets tjenester, priskonkurrence, eller lanceringen af nye produkter eller tjenester, inklusive nye produkter eller tjenester med højere omkostningsstruktur, på virksomhedens bruttoresultat; virksomhedens afhængighed af de selskaber, der distribuerer virksomhedens produkter, herunder udbydere af mobildatanetværk og andre forhandlere; risikoen forbundet med nedskrivning af lagerværdien og værdien af andre aktiver samt risikoen for annullering af købsforpligtelse; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget af visse komponenter, tjenester og nye teknologier, der er vigtige for virksomheden, og som kun er tilgængelige fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. påvirkning af virksomhedens afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter (hvoraf mange er beliggende udenfor USA) på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; påvirkningen af virksomhedens økonomiske resultater og omdømme som følge af design- og produktionsfejl i produkter og tjenester; virksomhedens afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold, som evt. slet ikke er tilgængeligt for virksomheden på kommercielle, rimelige vilkår; virksomhedens afhængighed af tredjepartssoftwareudvikleres support i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af softwareprogrammer og -tjenester til virksomhedens produkter; den potentielle betydning af ufordelagtige retssager, hvis f.eks. virksomheden får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; betydningen af komplekse og ændrede love og bestemmelser globalt, som eksponerer virksomheden for risikoen for potentielle forpligtelser, større omkostninger og andre ugunstige indvirkninger på virksomhedens forretning; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens butikker; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens investeringer i nye forretningsstrategier og virksomheder; påvirkningen af virksomhedens forretning og omdømme som følge af informationsteknologiske systemfejl, netværksforstyrrelser eller tab af, uautoriseret adgang til eller udlevering af fortrolige oplysninger; virksomhedens evne til at overholde love og bestemmelser for beskyttelse af data; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og centrale medarbejdere; politiske begivenheder, internationale handelstvister, krig, terrorisme, naturkatastrofer, problemer med offentlig sundhed og andre forretningsmæssige omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen på virksomhedens produkter; finansielle risici, herunder valutabevægelser, kreditrisici og -ændringer i markedsværdien for virksomhedens investeringsportefølje; samt ændringer i skattesatser og forelæggelse af yderligere skattemæssige forpligtelser. Der kan findes flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for virksomhedens økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i virksomhedens seneste periodiske rapporter, der er indleveret til SEC, på Form 10-K og Form 10-Q samt senere rapporter. Virksomheden forpligter sig ikke til at opdatere fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende på deres respektive datoer.

Pressekontakt:

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

33 42 22 36

Martin Lund Nielsen

media.dk@apple.com

33 42 22 36

Apple Media Helpline

Apple

media.dk@apple.com

33 42 22 36

Kontakter til investorer

Tejas Gala

Apple

tgala@apple.com

+1 (669) 227-2402

    © 2020 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.