Sådan beskytter vi din anony­mitet.

Vi forpligter os til at beskytte dine person­lige data. Derfor udvikler vi innova­tive metoder til at sikre din anony­mitet på din enhed. Derfor er vi åbne om, hvordan vi gør din oplev­else personlig. Og derfor udstyrer vi udviklerne med de bedste værktøjer til at beskytte dine data.

Vores produkter har indbygget
sikkerhed, der beskytter din
anony­mitet.

Dine person­lige data skal altid være beskyttet på din enhed og må aldrig deles uden din tilladelse. Derfor bygger vi kryptering, avanceret intelligens og flere andre værktøjer ind i vores produkter, så du kan dele, hvad du har lyst til – på dine vilkår. Vi bruger også teknikker som f.eks. Differential Privacy til at forbedre brugeroplev­elser, sam­tidig med at vi beskytter de data, du deler med Apple. Differential Privacy føjer tilfældige oplys­ninger til dine data, inden de analyseres af Apple, så vi ikke kan kæde disse data sammen med din enhed. Der opstår først mønstre, når disse data kombineres med data fra mange andre brugere, da de tilfældige tilføjelser udligner hinanden. Mønstrene hjælper Apple med at få indsigt i, hvordan folk bruger deres enheder, uden at vi indsamler oplys­ninger om enkeltpersoner.

Læs mere om Differential Privacy (PDF)

Kryptering

Kryptering beskytter billioner af onlinetransaktioner hver dag. Når du shopper, betaler en regning eller bruger iMessage eller FaceTime, bruger du kryptering. Det ændrer dine data til tekst, som er umulig at læse for andre end dem, der har den rigtige krypteringsnøgle. Vi var en af ​​de første virksomheder til auto­matisk at integrere indbygget diskkryptering, som var understøttet af styresystemet, i form af FileVault i macOS og databeskyttelse i iOS. Og vi nægter at installere en bagdør i vores produkter.

Apple Pay

Når du tilføjer et kreditkort, debetkort eller forudbetalt kort til Apple Pay, anvender vi en sikker metode til at sende dine kortoplys­ninger – sammen med andre oplys­ninger om din konto og enhed – til din kortudsteder. Ved hjælp af disse oplys­ninger afgør din kortudsteder, om dit kort kan føjes til Apple Pay.

De faktiske kortnumre lagres aldrig på enheden eller på Apples servere. I stedet opret­tes der et unikt kontonummer for din enhed. Det krypteres på en sådan måde, at vi ikke kan afkode det, og lagres i et “Secure Element” på din enhed. Kontonummeret i “Secure Element” er afskærmet fra dit styresystem, og det bliver aldrig lagret på Apple Pay-servere eller sikkerheds­kopieret til iCloud. Når du bruger Apple Pay, sporer vi ikke, hvad du køber, og kan derfor ikke opbygge en købshistorik for at sende dig reklamer. Vi modtager muligvis anonyme transaktions­oplys­ninger, f.eks. omtrentlig tid, sted og beløb. Disse oplys­ninger bruges kun til at hjælpe os med at forbedre Apple Pay og andre Apple-produkter og -tjenester.

Ved betaling i butikker bruges kontonummeret for enheden og en dynamisk sikkerhedskode, som kun gælder for den enkelte transaktion, til at gennemføre betalingen. Det betyder, at hverken Apple eller din enhed deler selve dine betalingskortnumre med butikkerne. Hvis du anvender loyalitetskort, kræver vi, at oplys­ninger, der kan identificere dig – f.eks. din mailadresse eller dit telefonnummer – krypteres, når de sendes. Der deles ingen oplys­ninger fra dit loyalitetskort uden din tilladelse.

Visse apps og websites kontrollerer af praktiske grunde, om du har Apple Pay aktiveret. Du kan vælge at deaktivere denne indstilling for websites i Safari. Når du betaler i apps eller på websites, modtager vi dine krypterede transaktions­oplys­ninger og krypterer dem igen med en udviklerspecifik kode, inden de sendes til udvikleren. Ved betalinger på en MacBook Pro med Touch Bar og Touch ID bliver betalingen behandlet i “Secure Element”. På andre Mac-computere kommunikerer din Mac og eventuelle iOS-enheder, der er logget ind på den samme iCloud-konto, via en krypteret kanal enten lokalt eller via Apples servere. Vi kræver, at alle apps og websites, der bruger Apple Pay, har en anony­mitets­politik, så du ved, hvordan dine data bliver brugt.

Læs mere om sikkerheden og anony­miteten i Apple Pay

iMessage og FaceTime

Vi bruger end-to-end-kryptering til at beskytte dine iMessage- og FaceTime-samtaler på tværs af alle dine enheder. Med watchOS og iOS er dine med­delelser krypteret på din enhed, så de ikke kan tilgås uden din adgangs­kode. Vi har de­signet iMessage og FaceTime, så det ikke er muligt for os at dekryptere dine data, når de overføres mellem enheder. Du kan vælge at slette dine med­delelser auto­matisk efter 30 dage eller et år eller at beholde dem på din enhed for altid.

Tredjepartsapps, der bruger iMessage, har ikke adgang til brugernes faktiske kontakt­oplys­ninger eller samtaler. iOS giver hver app en tilfældig identifikator for hver bruger. Identifikatoren nulstilles, når appen afinstalleres. iMessage- og SMS-beskeder sikkerheds­kopieres til iCloud, så du ikke behøver at tænke på det, men du kan altid slå iCloud Backup fra, hvis du vil. Og vi gemmer aldrig indholdet af FaceTime-opkald på vores servere.

Sundhed og fitness

Det er op til dig, hvordan du vil bruge og dele oplys­ninger om dig selv, som du tilføjer i appen Sundhed. Du bestemmer selv, hvad du oplyser, og hvem der skal have adgang til dine data. Når din telefon er låst med en adgangs­kode, Touch ID eller Face ID, er alle dine sundheds- og fitnessdata i appen Sundhed krypteret. Og alle data, der sikkerheds­kopieres til iCloud, bliver krypteret både under overførslen og på vores servere.

Vi kræver, at alle apps i App Store, inklusive apps, der fungerer sammen med HealthKit, skal indeholde en anony­mitetspolitik, som du har mulighed for at læse igennem. Dine oplys­ninger i appen Sundhed og dine aktivitetsdata på Apple Watch er krypteret med koder, der er beskyttet af din adgangs­kode.

Hvis du beslutter dig for at stoppe med at dele dine aktivitetsdata med en anden bruger, bliver den anden brugers enhed bedt om at slette al gemt aktivitetshistorik. Du kan også skjule din aktivitet, f.eks. når du er på ferie.

Analyse

Din iOS-enhed kan samle analysedata fra din iOS-enhed og et eventuelt parret Apple Watch og sende dem til analyse hos Apple. De indsamlede oplys­ninger identificerer dig ikke personligt og kan kun sendes til Apple med dit udtrykkelige samtykke. Analysedata kan omfatte oplys­ninger om hardware- og styresystemspecifikationer, ydeevnestatistik og data om, hvordan du bruger dine enheder og apps. Når de indsamles, bliver person­lige data enten slet ikke registreret, fjernet fra rapporter, før de sendes til Apple, eller beskyttet med metoder som f.eks. Differential Privacy.

Oplysningerne, vi indsamler ved hjælp af Differential Privacy, hjælper os med at gøre vores tjenester bedre, uden at det går ud over din person­lige anony­mitet. Denne tekno­logi forbedrer eksempelvis emoji-forslag og tips til opslag i Noter.

Vi identificerer nu almindeligt anvendte datatyper i appen Sundhed og internetdomæner i Safari, som er skyld i problemer med ydeevnen. Disse oplys­ninger gør os i stand til at samarbejde med udviklere om at forbedre din oplev­else uden at afsløre noget om din adfærd.

Hvis du giver dit udtrykkelige samtykke, kan Apple forbedre Siri og andre intelligente funktioner ved at analysere, hvordan du bruger iCloud og dataene fra din konto. Analyse sker først, når dine data er bearbejdet for at øge din anony­mitet, så de ikke kan føres tilbage til dig eller din konto.

Safari

Safari var den første browser, der som standard blokerede tredjeparts-cookies og tilbød privat browsing. Vi sørger auto­matisk for at forhindre mistænkelige websites i at blive indlæst. Vi bruger også sandboxing til at begrænse skadelig kode til en enkelt browserfane, så den ikke kan nå resten af ​​dine data.

Vi har gjort det muligt for appudviklere at bruge Safari-indholds­blokering i iOS og gjort den mere effektiv i macOS. Du kan kontrollere, hvilket indhold der indlæses i din browser, og blokere indhold fra alle, der forsøger at spore din aktivitet på en hjemme­side eller på tværs af hjemme­sider. Vi har også udviklet support til Safari-indholds­blokering, så den ikke kan sende information til udviklere om de websites, du besøger.

I iOS 11 og macOS High Sierra introducerede vi tekno­logien Intelligent Tracking Prevention. Du har måske bemærket, at når du har set på et produkt på nettet, begynder du pludselig at se det overalt, når du er online. Det sker, når en tredjepart registrerer cookies og andre websitedata for at vise dig annoncer på tværs af forskel­lige websites. Intelligent Tracking Prevention bruger de nyeste teknikker inden for maskin­læring og enhedens ind­byg­gede intelligens til at begrænse denne sporing på tværs af websites. Det fungerer ved at adskille det tredjepartsindhold, der bruges til at spore dig, fra andre browserdata, så det er dig og ikke en annoncør, der bestemmer, hvad du ser på nettet. Og med iOS 12 og macOS Mojave arbejder Intelligent Tracking Prevention endnu mere effektivt. Nu kan tredjepartstrackingsider kun opret­te cookies eller lagre data med dit udtrykkelige samtykke.

iCloud

Alt dit iCloud-indhold, f.eks. dine billeder, kontakter og påmindel­ser, krypteres, når det sendes, og som regel også, når det lagres på vores servere. Vi krypterer også de data, der overføres mellem den mail-app, du bruger, og vores iCloud-mailservere.

Krypterede iCloud-data

 • Fotos
 • Dokumenter
 • Kalendere
 • Kontakter
 • iCloud-nøglering
 • Sikkerheds­kopiering
 • Bogmærker
 • Påmindelser
 • Find min iPhone
 • Find mine venner
 • Mail (krypteret under overførsel)
 • Noter

Med iCloud-deling deles brugernes identiteter aldrig med andre, der ikke er inviteret til og har accepteret en privat deling. Navnene på dine delte filer og for- og efternavnet, som er tilknyttet din iCloud-konto, kan ses af alle, der har adgang til delingslinket, inklusive Apple.

Hvis vi bruger tredjeparts­leverandører til at lagre dine oplys­ninger, krypterer vi dine data. Og vi udleverer naturligvis aldrig nøglerne. Apple opbevarer krypteringsnøglerne i vores egne datacentre, så du kan sikkerheds­kopiere, synkronisere og dele dine iCloud-data. iCloud-nøglering lagrer dine adgangs­koder og dine kredit­kortoplys­ninger på en sådan måde, at Apple hverken kan læse dem eller få adgang til dem.

I iOS 11 og macOS High Sierra eller nyere synkroniserer end-to-end-kryptering i iCloud visse typer person­lige data, f.eks. dine Siri-oplys­ninger, på tværs af alle dine enheder. Det gøres på en måde, så Apple ikke kan læse eller tilgå dem.

Læs mere om iCloud-sikkerhed

Anonymitet i under­vis­ningen

Vi har udviklet anony­mitetsfunktioner og -tjenester specifikt til undervisning, bl.a. Apple School Manager, iTunes U og administrerede Apple‑id’er. Vi sælger ikke elevoplys­ninger, og vi deler dem aldrig med tredjeparter med henblik på marketing eller reklamer. Vi hverken indsamler, bruger eller videregiver elevernes oplys­ninger til formål, der ikke er relevante for elevernes undervisning. Vi sporer heller ikke elever eller udarbejder profiler ud fra indholdet af deres mails eller de hjemme­sider, de besøger. Med administrerede Apple‑id’er har uddannelsesinstitutionen kontrol over elevernes oplys­ninger. Og skoler kan købe og levere apps til en elevs iPad uden at bruge et iTunes-login.

I appen Skolearbejde er det kun eleven selv og de lærere, der er registreret som under­visere i faget, der har adgang til oplys­ninger om elevens fremskridt – og kun hvis skolen har aktiveret funk­tionen til at følge elevernes fremskridt i Apple School Manager. Lærere har kun adgang til data om fremskridt for de aktiviteter, der er tildelt netop den klasse, de underviser.

Forældrene kan beslutte, om de ønsker, at deres barn skal deltage, og eleverne har adgang til deres egne data på deres enhed. For at sikre yderligere gennemsigtighed vil eleverne få vist en med­delelse, hver gang deres fremskridt bliver registreret.

For at yde den bedst mulige beskyttelse af elevernes og lærernes anony­mitet har vi opdateret alle relevante aftaler og processer, så de er i overensstemmelse med EU’s persondataforordning. Derudover har Apple skrevet under på Student Privacy Pledge (forpligtelse over for elevers privatliv), som yderligere understreger vores indsats for at beskytte de oplys­ninger, der deles mellem elever, forældre og lærere på skolerne.

Læs Student Privacy Pledge

Læs mere om Apple-anony­mitet og -sikkerhed i under­vis­ningen

Læs mere om iTunes U og anony­mitet

Se ISO-certificering ISO 27001 (IS 649475)

Se ISO-certificering ISO 27018 (PII 673269)

CarPlay

Alle de strenge forholdsregler for anony­mitet, som er indbygget i din iPhone og dine apps, findes også i CarPlay. Det er kun de oplys­ninger, der er mest væsent­lige for at forbedre CarPlay-oplev­elsen, der vil blive anvendt fra din bil. For eksempel kan data som din bils GPS-placering bruges til at hjælpe iPhone med at levere mere nøjagtige resultater i Kort. Og vi kræver altid, at apps fra tredjeparter skal indeholde en anony­mitetspolitik, som du har mulighed for at læse igennem.

Få en personlig brugeroplev­else, og bevar kontrollen over din anony­mitet.

Nogle gange bruger vi dine data til at give dig en mere personlig brugeroplev­else. Vi oplyser dig altid om, hvad vi indsamler fra dig, og vi giver dig muligheden for at tilpasse disse indstil­linger.

Fotos

Funktionerne Minder og Deleforslag i Fotos-appen bruger enhedens avan­cerede intelligens til at scanne dine billeder og ordne dem efter ansigter og steder. Disse billeddata deles mellem dine enheder, når iCloud-fotos er aktiveret.

I iOS 11 eller nyere kan apps bede om adgang til et enkelt billede i stedet for dem alle. Derudover kan apps, der kun har brug for at placere et billede i dit foto­bibliotek, bede om adgang til det alene. Apps kan stadig bede om generel adgang til dine billeder, hvis det er nød­vendigt.

Siri og Diktering

Jo længere du bruger Siri og Diktering, jo bedre forstår de dig. Og jo mere kan de forbedre sig. For at hjælpe dem til at gen­kende din udtale og give bedre svar sendes nogle oplys­ninger, f.eks. dit navn, dine kontakter, den musik, du lytter til, og dine søgninger til Apple-servere ved hjælp af krypterede protokoller. Siri og Diktering sammenholder ikke nogen af disse oplys­ninger med dit Apple‑id, men derimod med din enhed gennem en vilkårlig identifikator. Apple Watch bruger Siri-identifikatoren fra din iPhone. Du kan når som helst nulstille identifikatoren ved at slå Siri og Diktering fra og derefter til igen – så bliver dit forhold til Siri og Diktering genstartet. Når du slår Siri og Diktering fra, sletter Apple de brugeroplys­ninger, der er tilknyttet din Siri-identifikator, og indlæringsprocessen starter forfra.

Vi bestræber os på at opbevare alle dine oplys­ninger på din enhed, hvor det giver mest mening, og vi giver dig mulighed for at styre, hvordan de deles. Når du for eksempel bruger Siri til at søge efter et billede ved hjælp af sted eller et navn på et album, behøver vi ikke sende billedet til en server for at få et svar. Navne på album sendes kun til Siri for at hjælpe dig med at opnå bedre resultater. QuickType-tastaturfunktioner er mulige på grund af en sprogproces i et neuralt netværk, som Apple har udviklet, og som kører direkte på din enhed. Apps kan bruge Siri til at imødekomme dine anmodninger eller sende lyd til transskribering hos Apple – men kun hvis du giver din tilladelse først.

Hvis Lokalitetstjenester er slået til, sendes din enheds position til Apple på det tidspunkt, hvor du foretager anmodningen. På den måde kan Siri give mere nøjagtige svar på dine anmodninger. Du kan vælge at slå Lokalitetstjenester fra for Siri og Diktering i dine anony­mitetsindstil­linger.

Du kan også få nyttige forslag, selv inden du spørger. Forslagene er baseret på de ting, du bruger tit, og hvornår du typisk bruger dem. Når Siri foreslår genveje til Apple-designede apps eller apps fra tredjeparter, opbevares disse forudsigelser på din enhed og ikke i skyen, så oplys­ningerne er beskyttet af alle de ind­byg­gede sikkerheds­foranstaltninger.

Visse funktioner kræver input i realtid fra Apple-servere. For eksempel sendes adressen for en begivenhed og brugerens position til Apple. På den måde kan vi give nøjagtige oplys­ninger om, hvornår det er tid til at tage af sted, hvor der også tages hensyn til den aktuelle trafik. Oplysninger om f.eks. en brugers position sendes eventuelt til Apple for at give lokalitetsbaserede forslag, relevante nyheder og søgeresultater. Når vi en sjælden gang sender oplys­ninger til en server, beskytter vi din anony­mitet ved at bruge anonymiserede, skiftende identifikatorer. På den måde kan søgninger og positioner ikke spores tilbage til din person. Og du kan når som helst slå Lokalitetstjenester fra, ligesom du når som helst kan deaktivere vores proaktive funktioner eller disse funktioners brug af din position.

Siri til macOS er udviklet med de samme anony­mitetsfunktioner som Siri til iOS.

Sundhed og fitness i HealthKit

Funktionerne Forbedre sundhed og aktivitet og Forbedre kørestolsfunktion sender data fra iPhone og Apple Watch til Apple, så vi kan forbedre sundheds- og fitnessfunktionerne. Det drejer sig om data, der vises i appsene Sundhed og Aktivitet, bevægelsesmålinger, hvilke andre fitnessapps du har installeret, din omtrentlige placering, og hvor længe du har brugt Apple Watch. Dataene bruges ikke til andre formål og indeholder ikke personligt identificerbare oplys­ninger.

Apple Music

Vi indsamler visse oplys­ninger om din aktivitet i appen, så funktioner i Apple Music såsom Radio, Til dig og Connect bedre kan afspejle din musiksmag. Dette er nærmere beskrevet under indstilling i “Om Apple Music og anony­mitet”. De sange, du streamer, bliver ikke brugt af nogen andre tjenester til at sende dig reklamer. Og hvis du ikke vil gemme din musiksamling på vores servere, kan du bare fravælge iCloud-musikbibliotek. iOS giver dig kontrol over, hvilke apps der har adgang til din Musik-konto og tilhørende oplys­ninger.

Med funk­tionen Apple Music Friends kan du dele din yndlingsmusik og bestemme, hvem af dine venner der kan se musikken i din profil. Vi har kun adgang til de kontakter, du specifikt vælger at føje til Apple Music Friends, og ikke hele din kontaktliste.

Kort

Du behøver ikke logge ind for at bruge Kort. Personligt tilpassede funktioner, som f.eks. at fortælle dig, hvornår det er tid til at tage af sted til din næste aftale, udvikles ved hjælp af data på din enhed. De data, som Kort indsamler, mens du bruger appen, som f.eks. søgeord, navigationsrute og trafikoplys­ninger, er knyttet til tilfældige identifikatorer, så de ikke kan kædes sammen med dit Apple‑id. Disse identifikatorer nulstilles, når du bruger appen, for at sikre den bedst mulige oplev­else og for at forbedre Kort.

Udvidelser til Kort, der bruges i apps til kørselstjenester og reservationer, benytter deres egne sandboxing-funktioner og deler tilladelser med deres egne over­ordnede apps. Når det gælder kørselstjenesteapps, deler Kort kun din startplacering og destination med udvidelsen. Og når du reserverer et bord på en restaurant, kender udvidelsen kun det sted på kortet, du har trykket på.

Siri- og Spotlight-forslag

Når du søger med Siri i iOS eller Spotlight i macOS, og når Siri-forslag eller Genveje i Siri er aktivereret, anvendes relevante oplys­ninger som f.eks. din placering til at give dig de bedste resultater. Vi anvender ikke en permanent personlig identifikator til at kæde dine søgninger sammen med dig for at opbygge en profil. I stedet forbinder vi din placering med en tilfældig udskiftelig identifikator, der opdateres hvert 15. minut. Du kan altid stoppe med at bruge Siri eller søgeforslagene og fortsætte med kun at bruge Siri eller Spotlight til at søge lokalt på din enhed. Og du kan når som helst fravælge Siris eller Spotlights brug af Lokalitetstjenester. Hvis du slår funk­tionen fra, bruger Siri og Spotlight stadigvæk din IP-adresse til at fastslå en generel lokalitet, så dine søgninger bliver mere relevante. Vi sætter også begrænsninger for vores partnere, så de ikke over længere tid kan spore de identificerbare søgninger, du – eller andre – laver på din enhed.

Understøttelse af dybe links er indbygget i iOS. Når du trykker på et link, åbnes det i den tilsvarende app, hvis appen er blevet installeret og under­støtter dybe links. Vi knytter ikke dette til dit Apple‑id, og Apple ved ikke, hvilke links du trykker på.

Annoncering

Annoncer fra Apples annonceringsplatform kan blive vist i App Store. Annoncer er markeret, så du kan trykke på dem og se, hvorfor du fik vist en given annonce. Du kan også gå ind i Indstillinger for at se, hvilke data der kan bruges til at bestemme, hvilke annoncer vi leverer til dig.

Annoncer i App Store tilgår ikke brugeroplys­ninger fra andre Apple-tjenester som f.eks. Apple Pay, Kort, Siri, iMessage eller iCloud. De bruger heller ikke data fra brugerenheder gennem tjenester og funktioner som f.eks. Sundhed, HomeKit, mail, kontakter og opkaldsoversigt. I App Store bruges din søge- og downloadhistorik eventuelt til at vise dig relevante søgeannoncer.

Du kan altid slå Begræns reklamesporing til, så du ikke længere modtager målrettede annoncer i App Store. Du ser muligvis det samme antal annoncer, men annoncerne kan være mindre relevante for dig.

Vi giver udviklere effektive værktøjer til at beskytte dine data.

Udviklere kan bruge vores Touch ID, Face ID, Core ML API'er, 256-bit-kryptering og app-overførselssikkerhed, så de kan udvikle apps, der beskytter dine data. Vi kræver også, at udviklerne anmoder om tilladelse og giver en redegørelse, når de beder om adgang til person­lige oplys­ninger på din enhed, som f.eks. dine billeder og kontakter. Alle apps benytter sandboxing for bedre at beskytte dine person­lige oplys­ninger.

Apps

I App Store kræver vi, at programudviklerne følger bestemte retningslinjer, der er udformet med henblik på at beskytte brugernes anony­mitet og sikkerhed. Vi kræver også, at alle apps skal indeholde en anony­mitetspolitik, som du har mulighed for at læse igennem. Når vi bliver opmærksomme på en app, der er i modstrid med vores retningslinjer, skal udvikleren gøre noget ved problemet – ellers bliver appen fjernet fra App Store. Apps gennemgår en screeningproces, før de bliver tilgængelige i App Store, for at sikre, at de fungerer, som udvikleren har beskrevet. Når du installerer en app på din enhed, beder den om tilladelse, første gang den forsøger at få adgang til oplys­ninger som f.eks. din lokalitet eller dine billeder. Du har selvfølgelig altid mulighed for at ændre de tilladelser, du tidligere har givet. Og med iOS 11 eller nyere kan du vælge, at en app kun kender din placering, mens du bruger den.

Vi sørger også for, at der er visse typer data på din enhed, som apps ganske enkelt ikke kan få adgang til. Og en app kan på ingen måde bede om fuld adgang til alle dine oplys­ninger. Vi var de første, der indførte dette sikkerhedsniveau, og vi vil fortsætte med at tænke effektive sikkerheds­foranstaltninger ind i vores platforme.

DeviceCheck

Med hver iOS‑udgivelse reducerer vi mængden af ​​oplys­ninger, som apps kan forsøge at få adgang til for at spore din aktivitet. Indimellem kræver apps dog visse oplys­ninger – for eksempel hvis din enhed tidligere har brugt deres tjenester eller en gratis prøveversion. For både at beskytte din anony­mitet og give udviklerne de oplys­ninger, de har brug for, introducerede vi DeviceCheck i iOS 11. Med DeviceCheck kan hver app gemme to rigtig/forkert-markeringer for en enhed. Markeringernes formål er defineret af udvikleren og er ukendt for Apple.

HomeKit

Apps, der understøttes af HomeKit, er begrænset af vores retningslinjer for udviklere, så de udelukkende bruger data til hjemmekonfiguration eller automatiseringstjenester. Apple ved ikke, hvilke enheder du styrer, eller hvordan og hvornår du bruger dem. Siri forbinder kun dine HomeKit-enheder med din anonyme Siri-identifikator – ikke med dig som person. Data, der er tilknyttet dit hjem, lagres i krypteret form i din enheds nøglering. De krypteres også, når de overføres mellem din Apple-enhed og de enheder, du styrer i hjemmet. Og når du fjernstyrer dit tilbehør, krypteres disse data også, når de sendes. Så Apple ved ikke, hvilke enheder du styrer, eller hvordan du bruger dem.

Når en app udfører auto­matiske handlinger på baggrund af din placering – som f.eks. at tænde lyset i huset – bliver disse handlinger startet af HomeKit, så din placering er usynlig for appen. Du kan også deaktivere brugen af din position når som helst.

Maskinlæring

Apple bruger maskin­læring til at forbedre din oplev­else – og din anony­mitet. Vi har brugt det til at muliggøre billed- og scenegen­kendelse i Fotos, tekstforud­sigelse på tastaturer og meget mere. Nu tillader vi udviklere at bruge vores frameworks som f.eks. Create ML og Core ML til at udvikle stærke nye app-oplev­elser, der ikke kræver, at dine data forlader din enhed. Det betyder, at apps kan analysere brugerens reaktioner, klassificere scener, oversætte tekst, gen­kende håndskrift, forudsige tekst, tagge musik og meget mere uden at bringe din anony­mitet i fare.

ResearchKit og CareKit

ResearchKit og CareKit er to open source-software­platforme, der udnytter alt det, iPhone kan. Med ResearchKit kan udviklere lave apps, som lægevidenskabelige forskere kan bruge til at indsamle pålidelige og brugbare data til deres studier. Og med CareKit kan udviklere bygge apps, som gør det nemmere for folk at tage mere aktiv del i deres sundhed og trivsel.

Med ResearchKit vælger du selv, hvilke studier du vil deltage i, og om du vil dele oplys­ningerne med forskere og læger, og du styrer selv, hvilke informationer du giver til de enkelte apps. Apps, der bruger ResearchKit eller CareKit, kan kun hente data fra appen Sundhed, hvis du har givet tilladelse til det. Alle apps, som er bygget med ResearchKit – og dermed beregnet til sundheds­relateret forskning med mennesker – skal indhente tilladelse fra deltagerne og oplyse om fortrolighedsrettigheder og om deling og håndtering af dine data. Disse apps skal også godkendes af et uafhængigt etisk råd, inden undersøgelserne overhovedet kan begynde.

I visse ResearchKit-studier vil Apple figurere som forsker og derfor modtage data fra deltagere, som har givet tilladelse til, at deres oplys­ninger deles med forskere. På den måde kan vi – sammen med det øvrige forskermiljø – undersøge, hvordan vores tekno­logi kan bruges til at gøre det nemmere for os alle sammen at tage hånd om vores helbred.

Få mere at vide om ResearchKit og CareKit

HealthKit

Med HealthKit kan sundheds- og fitnessapps dele deres data med appen Sundhed og med hinanden. Som bruger har du kontrol over, hvilke af dine HealthKit-oplys­ninger der deles med hvilke apps. Ifølge vores retningslinjer for udviklere er det forbudt for apps, der fungerer sammen med HealthKit, at anvende eller afsløre data fra HealthKit til tredjeparter med henblik på reklamer eller anden datamining. Apps kan dele data med det formål at forbedre din sundhed eller af hensyn til sundhedsforskning, men kun med tilladelse fra dig. Og alle patientjournaler er krypterede og beskyttede af din adgangs­kode til iPhone. Når du vælger at dele disse oplys­ninger med pålidelige apps, overføres de direkte fra HealthKit til apps fra tredjeparter og sendes aldrig til Apples servere. Vi kræver også, at apps, der fungerer sammen med HealthKit, skal indeholde en anony­mitetspolitik, som du har mulighed for at læse igennem.

CloudKit

CloudKit hjælper med at holde dine præferencer, indstil­linger og appdata opdateret på alle dine enheder. Udviklere bruger CloudKit til at gøre det nemmere for dig at bruge deres apps, fordi du ikke behøver at logge ind separat. Som standard har udviklere ikke adgang til dit Apple‑id, men bare en unik identifikator. Hvis du giver tilladelse til det, kan udviklere bruge din mail, så andre kan finde dig i deres app. Men du har altid kontrollen over disse tilladelser, og du kan når som helst slå dem til eller fra. Dine data bliver ikke delt med udviklere, medmindre du vælger at lave offentlige delinger eller opslag.