Общи условия за ползване на медийните услуги на Apple

Настоящите Общи условия създават договорни отношения между Вас и Apple (“Договорът”). Моля, прочетете Договора внимателно. За да потвърдите, че разбирате и приемате Договора, натиснете „Съгласен съм”.

А. ВЪВЕДЕНИЕ В НАШИТЕ УСЛУГИ

Този Договор урежда условията за ползване на услугите на Apple (“Услуги/те”), посредством които можете да закупите, получите, лицензирате, наемете или да се абонирате за медия/произведения, приложения („Приложения”) и други in-app услуги („Съдържание”). Нашите Услуги включват: iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music и Apple News. Със създаването на профил за ползване на Услугите в България вие посочвате, че това е държавата, на която сте местно лице за данъчни цели („Държава на установяване”). Нашите Услуги са достъпни за ползване във Вашата Държава на установяване, както и която и да било друга държава членка на ЕС, в която се намирате временно. За да ползвате нашите Услуги, Вие се нуждаете от съвместим хардуер, софтуер (препоръчително е, а понякога – необходимо, това да бъде последната му версия) и достъп до Интернет (за който може да се начисляват такси). Представянето на нашите Услуги може да бъде повлияно от тези фактори.

Б. ПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ

ПЛАЩАНИЯ, ДАНЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

Можете да придобиете Съдържание чрез нашите Услуги безплатно или срещу заплащане, като и в двата случая това се нарича „Транзакция”. При всяка Транзакция Вие придобивате единствено лицензия да ползвате Съдържанието. Всяка Транзакция представлява електронен договор между Вас и Apple и/или Вас и лицето, което осигурява Съдържанието чрез нашите Услуги. Въпреки това, ако сте клиент на Apple Distribution International и придобиете Приложение или книга, Apple Distribution International е регистрираният търговец; това означава, че Вие придобивате Съдържанието от Apple Distribution International, но за него Ви се предоставя лицензия от Доставчика на приложения (съгласно определението по-долу) или издателя на книгата. Когато осъществите първата си Транзакция, ние ще Ви попитаме колко често бихте искали да изискваме Вашата парола при бъдещи Транзакции. Ако активирате Touch ID за Транзакции, ние ще искаме от Вас да потвърдите всяка Транзакция с Ваш пръстов отпечатък и ако активирате Face ID за Транзакции, ще Ви помолим да удостоверите всички Транзакции, като използвате лицево разпознаване. Можете да променяте настройките на паролата по всяко време като следвате тези инструкции: https://support.apple.com/en-us/HT204030. Apple ще дебитира избраното от Вас средство за плащане (като кредитна карта, дебитна карта, карта/код за подарък или друг метод, който се предлага във Вашата Държава на установяване) за всяка платена Транзакция, включително всякакви приложими данъци. Ако не можем да използваме Вашия метод за плащане поради каквато и да било причина (като изтичане на срока на използване или недостатъчно парични средства), Вие ще носите отговорност за каквито и да било неизплатени суми, и ще направим опит да използваме Вашия метод за плащане, тъй като може да актуализирате информацията за своя метод за плащане. Ако предварително поръчате (pre-order) дадено Съдържание, дължимата сума ще Ви бъде начислена, когато Съдържанието Ви бъде предоставено (освен ако не анулирате поръчката преди момента, в който Съдържанието стане достъпно). В съответствие с местното законодателство Apple може да актуализира информацията относно Вашия метод на плащане, при условие че има предоставена такава информация от Вашата финансова институция. За повече информация относно това как се заплащат Транзакциите, посетете http://support.apple.com/kb/HT5582. Вие се съгласявате да получавате всички фактури в електронен формат, в т.ч. по електронна поща. Цените на Съдържанието може да се променят по всяко време. Ако технически проблеми препятстват или забавят прекомерно предоставянето на Съдържанието, Вашето изключително и единствено средство за защита е замяна на Съдържанието или възстановяване на платената цена, по преценка на Apple. В определен момент Apple може да откаже искане за възстановяване на сума, ако открие доказателства за измама, злоупотреба с функцията за възстановяване на суми или друго манипулативно поведение, което дава право на Apple да предяви съответна насрещна претенция. Условията, свързани с кредит за плащане в магазина и карти/кодове за подарък, са достъпни тук: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

Право на отказ: ако решите да се откажете от Ваша поръчка, може да го направите в рамките на 14 дни от датата на получаване на разписката си, без да посочвате причина.

За да се откажете от Вашата поръчка, трябва да ни уведомите за Вашето решение. За да се осигури незабавна обработка, препоръчваме Ви да използвате функцията „Докладване на проблем“ (Report a Problem) за отказ по отношение на всички видове артикули, с изключение на услуги за абонамент в приложения на трета страна, Apple Music, iTunes Match, Сезонен пропуск (Season Pass) и Множествен пропуск (Multi-Pass), и неактивирани iTunes Gifts, закупени директно от Apple. Изключените артикули могат да бъдат отказани, като се свържете с iTunes Support. От услугите за абонамент може да се откажете само след първоначалното абониране, а не при всяко автоматично подновяване. Също така може да ни уведомите, като използвате стандартния формуляр за упражняване на правото Ви на отказ по-долу или като ни изпратите друг вид недвусмислено направено изявление. Ако използвате функцията „Докладване на проблем“ (Report a Problem), ние своевременно ще Ви изпратим потвърждение за получаване на Вашия отказ.

За да спазите срока за отказ, трябва да ни изпратите уведомлението си за отказ преди да е изтекъл 14-дневния срок.

Последици от отказа: Ще Ви възстановим платената сума не по-късно от 14 дни от датата на получаване на уведомлението Ви за отказ. Ще използваме същото платежно средство, което сте използвали при Транзакцията, като няма да Ви бъдат начислени допълнителни такси във връзка с такова възстановяване.

Изключение от правото на отказ: Не можете да се откажете от поръчката си за доставка на Съдържание, ако доставката вече е започнала по Ваше искане и потвърждение, че по този начин губите правото си на отказ.

Стандартен формуляр за отказ:

- До Apple Distribution International, iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland:

- С настоящето Ви уведомявам, че се отказвам от договора ми за следното: [ПОСОЧЕТЕ НОМЕРА НА ПОРЪЧКАТА, АРТИКУЛА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ТИПА]

- Поръчан на [ПОСОЧЕТЕ ДАТА] / получен на [ПОСОЧЕТЕ ДАТА]

- Име на потребителя

- Адрес на потребителя

- Имейл адрес на потребителя (по избор)

- Дата

APPLE ID

Използването на нашите Услуги и получаването на достъп до Вашето Съдържание изискват Apple ID. Apple ID е профилът, който използвате в рамките на екосистемата на Apple. Вашият Apple ID е ценен и Вие носите отговорност за поддържане на неговата поверителност и сигурност. Apple не носи отговорност за загуби, породени от неоторизирано ползване на вашия Apple ID. Моля, свържете се с Apple, ако подозирате, че вашият Apple ID е компрометиран.

Трябва да сте навършили 13 години (или еквивалентна минимална възраст във Вашата Държава на установяване, както е предвидено в процеса на регистрация), за да създадете Apple ID и да ползвате нашите Услуги. Apple ID за лица под тази възраст може да бъде създаден от родител или настойник посредством функцията Споделяне в семейството (Family Sharing) или от одобрена образователна институция.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ползването на нашите Услуги от Вас е обвързано с Политиката за поверителност на Apple, достъпна на https://www.apple.com/legal/privacy/.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО

Ползването на Услугите и Съдържанието от Вас трябва да отговаря на правилата, предвидени в този раздел („Правила за ползване”). Всяко друго ползване на Услугите и Съдържанието представлява съществено нарушение на този Договор. Apple може да следи ползването на Услугите и Съдържанието от Вас, за да се увери, че спазвате тези Правила за ползване.

Всички Услуги:

- Може да използвате Услугите и Съдържанието само за лични нетърговски цели (с изключение на случаите предвидени в раздела за Съдържание от App Store по-долу).

- Предоставянето на Съдържание от страна на Apple не Ви прехвърля каквито и да било права за промоционално използване и не представлява предоставяне на или отказ от каквито и да било права от страна на притежателите на авторското право и сродните му права.

- Може да ползвате Съдържанието от най-много пет различни Apple ID профили за всяко устройство.

- Ваша е отговорността за предотвратяване на загуба, унищожаване или повреждане на Съдържанието, след като то бъде свалено. Препоръчваме ви редовно да създавате резервно копие (бекъп) на Вашето Съдържание.

- Нямате право да нарушавате целостта на или да заобикаляте технологията за сигурност, включена в Услугите.

- Може да получавате достъп до нашите Услуги единствено посредством софтуер на Apple, като нямате право да променяте или да използвате модифицирани версии на този софтуер.

- Видео Съдържанието изисква HDCP връзка.

Съдържание от iTunes Store:

- Можете да използвате Съдържание без Управление на цифровите права (DRM)-free Content) на разумен брой съвместими устройства, които притежавате или контролирате. Съдържание, защитено с DRM (DRM-protected Content), може да се използва на най-много пет компютъра и неограничен брой устройства, които синхронизирате с тези компютри.

- Наетото Съдържание може да се гледа само на едно устройство в даден момент и трябва да бъде възпроизведено в рамките на 30 дни, като възпроизвеждането трябва да бъде завършено в рамките на 48 часа след неговото започване (спирането, паузирането или рестартирането не удължават този срок).

- Може да запишете аудио плейлист на компакт диск (CD) за целите на слушане най-много седем пъти (това ограничение не важи за Съдържание без Управление на цифровите права (DRM)-free Content). Можете да използвате аудио компакт диска (CD), на който сте записали Вашето Съдържание, по същите начини, по които може да използвате аудио компакт диск (CD), закупен от магазин, в съответствие с местното законодателство относно авторските и сродните им права.

Съдържание от App Store:

- Терминът “Приложение” включва приложения, iMessage и Apple Watch приложения, in-app покупки, разширения (като клавиатури), стикери и абонаменти, които се предлагат в дадено приложение.

- Можете да ползвате Приложения на всяко устройство, което притежавате или контролирате.

- Лица, действащи от името на търговско предприятие, правителствена организация или образователна институция („Предприятие”), може да свалят и синхронизират Приложения за използване от (i) едно лице на едно или повече устройства, притежавани или контролирани от Предприятието, или (ii) множество лица на едно споделено устройство, притежавано или контролирано от Предприятието. За по-голяма яснота, всяко устройство, което се използва последователно или колективно от множество лица, изисква отделна лицензия.

Съдържание от Apple Books:

- Можете да ползвате Съдържание без Управление на цифровите права (DRM)-free Content) на всяко съвместимо устройство, което притежавате или контролирате. Съдържание защитено с Управление на цифровите права (DRM)-protected Content), може да се ползва на най-много пет компютъра и неограничен брой устройства, които синхронизирате с тези компютри.

- Нямате право да записвате Съдържание от Apple Books на диск.

Apple Music:

- Можете да ползвате Индивидуален абонамент за Apple Music (Individual Apple Music membership) на най-много 10 устройства (само пет от които могат да бъдат компютри).

- Индивидуалният абонамент за Apple Music Ви позволява да възпроизвеждате само на едно устройство в даден момент; Семейният абонамент позволява на Вас или членовете на Вашето Семейство да възпроизвеждат на най-много шест устройства едновременно.

ПОВТОРНО СВАЛЯНЕ

Възможно е да сваляте повторно вече придобито Съдържание („Повторно сваляне”) на Вашите устройства, които са регистрирани със същия Apple ID (“Свързани устройства”). Можете да видите типовете Съдържание, които са на разположение за Повторно сваляне във Вашата Държава на установяване, на адрес https://support.apple.com/en-us/HT204632. Дадено Съдържание може да не бъде достъпно за Повторно сваляне, ако това Съдържание вече не се предлага чрез нашите Услуги.

Правила за Свързани устройства: може да имате 10 устройства (но най-много 5 компютъра), едновременно регистрирани с Вашия Apple ID. Всеки компютър трябва, също така, да бъде оторизиран със същия Apple ID (за да научите повече относно оторизиране на компютри, посетете https://support.apple.com/en-us/HT201251). Устройствата могат да се свързват с различен Apple ID веднъж на всеки 90 дни. 

АБОНАМЕНТИ

Услугите и определени Приложения може да Ви позволят да закупите достъп до Съдържание или услуги на базата на абонамент („Платени абонаменти”). Платените абонаменти се подновяват автоматично, докато не бъдат прекратени от раздела Управление на абонаменти (Manage Subscriptions) в настройките на Вашия профил. Ние ще Ви уведомим, ако цената на даден Платен абонамент бъде увеличена и, ако е необходимо, ще поискаме Вашето съгласие за продължаването му. Вие ще бъдете таксувани не повече от 24 часа преди началото на съответния период от Платения абонамент. Ако не можем да дебитираме Вашия метод на плащане по някаква причина (напр. изтичане на давност или недостатъчно средства) и ако не сте прекратили платения абонамент, Вие носите отговорност за несъбраните суми, като ние ще предприемем дебитиране на метода на плащане с актуализирането на информацията на Вашия метод на плащане. Това може да доведе до промяна в началната дата на Вашия период на платен абонамент и да промени датата на фактуриране за всеки период. Определени Платени абонаменти може да предлагат безплатен пробен период, преди дебитиране на Вашето средство за плащане. Ако решите да се откажете от даден Платен абонамент, преди да започнем дебитирането на Вашето средство за плащане, прекратете абонамента преди края на безплатния пробен период.

ДОСТЪПНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ

Условията в този Договор, свързани с Услуги, типове Съдържание, функции или функционалности, които не са достъпни във Вашата Държава на установяване, не са приложими за Вас, освен ако и докато не станат достъпни за Вас. За да видите типовете Съдържание, които са достъпни за Вас във Вашата Държава на установяване, прегледайте раздел Услуги (Services) или посетете https://support.apple.com/en-us/HT204411.

УСТРОЙСТВА, КОИТО НЕ СА НА APPLE (NON-APPLE DEVICES)

Ако ползвате нашите Услуги на устройство, което не носи марката Apple, е възможно да нямате достъп до всички функции или типове Съдържание. Условията в този Договор, свързани с недостъпни функции или типове Съдържание, не са приложими за Вас. Ако на по-късен етап решите да получите достъп до нашите Услуги от устройство с марката Apple, Вие се съгласявате, че всички условия на този Договор ще се прилагат при ползване на такова устройство от Вас.

В. ВАШИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ЧРЕЗ НАШИТЕ УСЛУГИ

Нашите Услуги може да Ви позволяват да публикувате материали като коментари, снимки, видео клипове или подкастове (включително свързаните с тях метаданни и художествено оформление). Използването на такива функции от Вас трябва да отговаря на Насоките за публикуване по-долу, които може да се обновяват периодично. Ако видите материали, които не отговарят на Насоките за публикуване, използвайте функцията Докладване на проблем (Report a Concern). С настоящото Вие предоставяте на Apple безвъзмездна, безсрочна и неизключителна лицензия, валидна за целия свят, за използване на материалите, които публикувате в рамките на Услугите и свързания с тях маркетинг, както и за вътрешни цели на Apple. Apple може да следи и да взема решения за премахване или редактиране на всеки публикуван материал.

Насоки за публикуване: нямате право да използвате Услугите за:

- публикуване на материали, за които нямате разрешение, право или лицензия за ползване;

- публикуване на неприлично, обидно, незаконно, измамно или вредно съдържание;

- публикуване на лична, частна или поверителна информация, принадлежаща на трети лица;

- искане на лична информация от непълнолетни лица;

- представяне под чужда самоличност или изопачаване на Вашата свързаност с друго физическо или юридическо лице;

- публикуване или предаване на нежелани съобщения (спам), включително, но не само нежелана или неразрешена реклама, рекламни материали или информационни съобщения;

- планиране на или участие в незаконна, измамна или манипулативна дейност.

Г. FAMILY SHARING

Организаторът на Семейството трябва да има навършени 18 или повече години и да бъде родителят или настойникът на всеки член на Семейството на възраст под 13 години или еквивалентната минимална възраст в тяхната Държава на установяване (както е предвидено в процеса на регистрация). За достъп до всички функции на Family Sharing се изискват устройства с марката Apple.

Purchase Sharing (Закупуване на споделяне): Функцията Purchase Sharing на Family Sharing (Споделяне в семейството) Ви позволява да споделяте подлежащо на споделяне Съдържание с до шестима членове на Семейството. Организаторът изпраща покани за участие на останалите членове и се съгласява да заплаща за всички Транзакции, осъществени от членове на Семейството. Средството за плащане на Организатора се използва за плащане на всички Транзакции, инициирани от член на Семейството (освен ако профилът на съответния член на Семейството няма кредит за плащане в магазина, който винаги се използва с предимство). Членовете на Семейството действат като представители на Организатора, когато се използва средството за плащане на Организатора. С настоящото Организаторът се съгласява: (1) да плаща такива Транзакции и (2) че Транзакциите, инициирани от членове на Семейството, са оторизирани. Организаторите носят отговорност за спазване на техния договор за използване на средството за плащане и поемат всички рискове, свързани със споделяне на достъпа до средството за плащане с членове на Семейството. Разписка или фактура за Транзакциите на всеки член на Семейството се изпраща на съответния член на Семейството, който я е инициирал, както и на Организатора.

Ask to Buy: Ask to Buy (Запитване за покупка) е удобна функция, която позволява на Организатора да одобрява всяка Транзакция, инициирана от член на Семейството на възраст под 18 години (или еквивалентната възраст на пълнолетие във Вашата Държава на установяване). Организаторът трябва да бъде родителят или настойникът на съответните членове на Семейството, за които се активира функцията Ask to Buy. Съдържание, свалено от членове на Семейството или придобито чрез кодове за покупка, не е предмет на функцията Ask to Buy.

Промени на член на Семейството: когато даден член на Семейството напусне или бъде отстранен от Семейството, възможно е останалите членове на Семейството да не получат достъп до Съдържанието на бившия член, включително Съдържание, придобито чрез средството за плащане на Организатора.

Правила за Family Sharing: Във всеки един момент вие може да принадлежите само към едно Семейство, като можете да се присъединявате към Семейство не повече от два пъти в годината. Можете да променяте Apple ID, който сте свързали с дадено Семейство, не повече от веднъж на всеки 90 дни. Всички членове на Семейството трябва да имат една и съща Държава на установяване. Не всяко Съдържание, включително In-App покупки, абонаменти и някои вече придобити Приложения, са достъпни за PurchaseSharing.

Д. ПРЕПОРЪЧАНИ ФУНКЦИИ

Услугите ще Ви препоръчват Съдържание на базата на свалените от Вас материали, покупки и други дейности. Можете да се откажете от получаването на такива препоръки в настройките на Вашия профил.

Някои функции за препоръки е възможно да изискват Вашето разрешение, преди да бъдат включени. Ако включите тези функции, от Вас ще бъде поискано да разрешите на Apple да събира и съхранява определени данни, включително, но не само данни за активността, местоположението и използването на Вашето устройство. Моля, прочетете внимателно представената информация при включването на тези функции.

Е. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ITUNES STORE

СЕЗОНЕН ПРОПУСК (SEASON PASS) И МНОЖЕСТВЕН ПРОПУСК (MULTI-PASS)

Пропускът Ви позволява да закупите и получите телевизионно Съдържание, когато стане достъпно. Сезонният пропуск се прилага за телевизионно Съдържание, което има ограничен брой епизоди на сезон; Множественият пропуск се прилага за телевизионно Съдържание, което е достъпно непрекъснато. Пълният размер на цената на Сезонния пропуск или Множествения пропуск се таксува към момента на Транзакцията. Съдържанието със Сезонен пропуск или Множествен пропуск е достъпно за сваляне до 90 дни след като последният епизод е станал достъпен. Ако при получаването на Множествен пропуск бъде избрано автоматично подновяване, пълният размер на цената ще Ви бъде таксуван за всеки последващ цикъл на Множествения пропуск. Можете да изключите автоматичното подновяване преди началото на следващия цикъл на Множествения пропуск в настройките на Вашия профил. Ако даден доставчик на Съдържание предостави на Apple по-малко телевизионни епизоди от планирания брой, когато сте закупили Сезонен пропуск, ние ще кредитираме по вашия профил Apple ID стойността на съответния брой епизоди, които не са предоставени на Apple.

Ж. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА APP STORE

ЛИЦЕНЗИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ ОТ APP STORE

Лицензиите за Приложения Ви се предоставят от Apple или трето лице – доставчик („Доставчик на приложения”). Ако Вие сте клиент на Apple Distribution International, регистрираният търговец е Apple Distribution International, което означава, че сте придобили лицензия за Приложението от Apple Distribution International, но Приложението е лицензирано от Доставчика на приложения. Приложение, лицензирано от Apple, е “Приложение на Apple”; Приложение, лицензирано от Доставчик на приложения, е „Приложение на трето лице”. Apple действа като представител на Доставчиците на приложения при предоставянето на App Store и не е страна по договора за покупко-продажба или потребителския договор между Вас и Доставчика на приложения. Всяко Приложение, което сте придобили, се регулира от Лицензионния договор с краен потребител за лицензирани приложения (“Стандартен ЛДКП”/"Standard EULA"), както е предвидено по-долу, освен ако Apple или Доставчикът на приложения не представи специфичен лицензионен договор, който се прилага с предимство („Специален ЛДКП”/"Custom EULA"). Доставчикът на приложения на всяко Приложение на трето лице единствен носи отговорност за неговото съдържание, гаранции и претенции, които може да имате във връзка с Приложението на трето лице. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Apple е трето ползващо се лице по отношение на Стандартния ЛДКП или Специалния ЛДКП, приложим за всяко Приложение на трето лице и следователно може да търси изпълнение на тези договори. Определени Приложения, като например стикери и iMessage приложения, може да не се появят в менюто (springboard) на устройството, но да са достъпни и да може да се използват в раздела за приложения (app drawer) на Messages.

IN-APP ПОКУПКИ (ПОКУПКИ В РАМКИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ)

Определени Приложения може да предлагат съдържание, услуги или функционалност за ползване в рамките на тези Приложения (“In-App покупки”). In-App покупки, които се изразходват по време на ползване на Приложението (например виртуални муниции), не могат да бъдат прехвърляни между устройствата и могат да бъдат свалени само веднъж. Вие трябва да се идентифицирате чрез Вашия профил, преди да извършите In-App покупки – отделно от всяко идентифициране за получаване на друго Съдържание – като въведете своята парола или посредством Touch ID или Face ID. Ще имате възможност да извършвате допълнителни In-App покупки в продължение на петнадесет минути без повторно идентифициране, освен ако не сте поискали от нас да изискваме парола за всяка покупка или сте активирали Touch ID или Face ID. Можете да изключите възможността за извършване на In-App покупки като следвате посочените инструкции: https://support.apple.com/en-us/HT201304.

ПОДДРЪЖКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ

Apple отговаря за предоставянето на услуги по поддръжка единствено на Приложения на Apple или според изискванията на приложимото законодателство. Доставчиците на приложения отговарят за осигуряването на поддръжка за Приложения на трети лица.

ПАКЕТИ С ПРИЛОЖЕНИЯ

Някои приложения може да се продават заедно под формата на пакет („Пакет с приложения“). Цената, показана до Пакет с приложения, е цената, която ще бъде начислена при закупуване на Пакета с приложения. Цената на Пакета с приложения може да бъде намалена с оглед на приложенията, които вече сте закупили или които сте придобили, но може да включва минимална такса за допълване на Пакета с приложения.

ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Вие не купувате, а получавате лицензия за Приложения, които са на разположение в App Store. Вашата лицензия за всяко Приложение е обвързана с предварителното Ви приемане на този Лицензионен договор с краен потребител за лицензирани приложения („Стандартен ЛДКП”/"Standard EULA") или на специфичен лицензионен договор с краен потребител между Вас и Доставчика на приложения („Специален ЛДКП”/"Custom EULA"), ако се предлага такъв. Вашата лицензия за всяко Приложение на Apple съгласно този Стандартен ЛДКП или Специален ЛДКП се предоставя от Apple, а Вашата лицензия за всяко Приложение на трето лице по този Стандартен ЛДКП или Специален ЛДКП се предоставя от Доставчика на приложения на съответното Приложение на трето лице. Всяко Приложение, което е предмет на този Стандартен ЛДКП, се нарича „Лицензирано приложение”. Доставчикът на приложения или Apple, както е приложимо („Лицензодателят”), си запазва всички права, свързани с Лицензираното приложение, които не са изрично предоставени на Вас по силата на този Стандартен ЛДКП.

а. Обхват на Лицензията: Лицензодателят Ви предоставя непрехвърлима лицензия за ползване на Лицензираното приложение на всякакви продукти с марката Apple, които притежавате или контролирате в съответствие с разрешеното от Правилата за ползване. Условията на този Стандартен ЛДКП уреждат всяко съдържание, материали или услуги, достъпни от или закупени в рамките на Лицензираното приложение, както и ъпгрейди, предоставени от Лицензодателя, които заместват или допълват оригиналното Лицензирано приложение, освен ако такъв ъпгрейд не е придружен от Специален ЛДКП. Освен доколкото е предвидено в Правилата за ползване, Вие нямате право да разпространявате или да предоставяте Лицензираното приложение чрез мрежа, където то може да бъде използвано от множество устройства по едно и също време. Нямате право да прехвърляте, разпространявате или сублицензирате Лицензираното приложение и ако продадете Вашето Apple устройство на трето лице, следва да премахнете Лицензираното приложение от Apple устройството преди да направите това. Нямате право да копирате (освен ако това не е изрично позволено от настоящата Лицензия и Правилата за ползване), разшифровате, декомпилирате, да се опитвате да извлечете сорс кода или да създавате производни произведения от Лицензираното приложение, от каквито и да е негови ъпдейти или части (освен ако и до степента, до която някое от изброените по-горе ограничения е забранено от приложимото право, или до степента, до която това може да е позволено от лицензионните условия за употреба на която и да е част от компоненти с отворен сорс код, включени в Лицензираното приложение).

б. Съгласие за използване на Данни: Вие се съгласявате, че Лицензодателят може да събира и използва технически данни и свързана с тях информация, включително, но не само техническа информация относно Вашето устройство, система и софтуер на приложението и периферни устройства, която се събира периодично, за да улесни предоставянето на актуализации на софтуера, поддръжка на продукта и други услуги на Вас (ако има такива), свързани с Лицензираното приложение. Лицензодателят може да използва тази информация, доколкото тя е във форма, в която не разкрива Ваши лични идентификационни данни, за да подобри продуктите си или да Ви предоставя услуги или технологии.

в. Прекратяване. Този Стандартен ЛДКП е в сила, докато не бъде прекратен от Вас или от Лицензодателя. Вашите права по този Стандартен ЛДКП ще се прекратят автоматично, ако не спазите някое от неговите условия.

г. Външни услуги. Лицензираното приложение може да осигури достъп до услуги и уебсайтове на Лицензодателя и/или такива на трети лица (заедно и поотделно наричани „Външни услуги”). Вие се съгласявате да използвате Външните услуги на свой собствен риск. Лицензодателят не носи отговорност за проучването или оценката на съдържанието или точността на Външните услуги на трето лице и не носи отговорност за Външните услуги на такова трето лице. Данните, изобразени от дадено Лицензирано приложение или Външна услуга, включително, но не само финансова, медицинска информация и информация за местонахождение, служат единствено за общи информационни цели и не са предмет на гаранция от страна на Лицензодателя или неговите представители. Вие нямате право да ползвате Външните услуги по начин, който не отговаря на условията на този Стандартен ЛДКП или който нарушава правата на интелектуална собственост на Лицензодателя или трето лице. Вие се съгласявате да не ползвате Външните услуги за тормоз, злоупотреба, преследване, заплашване или опозоряване на физически или юридически лица и че Лицензодателят не носи отговорност за такава употреба. Външните услуги може да не са достъпни на всички езици или във Вашата Държава на установяване и може да не са подходящи или достъпни за употреба в определени места. Доколкото решите да ползвате такива Външни услуги, Вие единствени носите отговорност за спазването на приложимите закони. Лицензодателят си запазва правото да изменя, преустановява, премахва, спира или налага ограничения на достъпа до която и да е Външна услуга по всяко време без предупреждение или отговорност пред Вас.

д. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ: Лицензодателят ще положи грижата на добрия търговец по отношение на предоставянето на Лицензираното приложение и всички Външни услуги, предоставяни или изпълнявани от Лицензираното приложение до Вас. Лицензодателят не дава каквито и да било други обещания или гаранции относно Външните услуги и по-конкретно не гарантира, че:

(i) ползването на Външните услуги от Вас ще бъде без прекъсвания и грешки;

(ii) Външните услуги ще бъдат защитени от загуба, подправяне, атака, вируси, намеса, действия на хакери или други смущения в сигурността, за които Лицензодателят не носи каквато и да е отговорност. Ваша е отговорността за създаване на резервно копие на собствената Ви система, включително на каквито и да е Лицензирани приложения, които се съхраняват в системата Ви.

е. Ограничаване на отговорността

(i) С изключение на случаите по раздел (ii) по-долу, при никакви обстоятелства Лицензодателят, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти или лицензодатели няма да носят отговорност за каквато и да е загуба или повреда, причинена от Лицензодателя, неговите служители или агенти, при положение, че:

(1) няма нарушаване на правно задължение за полагане на дължима грижа спрямо Вас от страна на Лицензодателя или от който и да е от неговите служители или агенти;

(2) това не е разумно предвидим резултат от подобно нарушение;

(3) увеличаване на загубата или вредата е резултат от нарушение от Ваша страна на което и да е условие на този Стандартен ЛДКП;

(4) е резултат от решение на Лицензодателя да Ви предупреди, да преустанови или прекрати Вашия достъп до Външните услуги, или да предприеме каквото и да е друго действие по време на разследване на предполагаемо нарушение или е резултат от заключение на Лицензодателя, че е извършено нарушение на настоящия Договор;

(5) е свързано със загуба на доход, дейност или печалби, или каквато и да е загуба или увреждане на данни във връзка с Вашето ползване на Лицензираното приложение.

(ii) Никоя разпоредба на настоящия Договор не заличава или ограничава отговорността на Лицензодателя за измама, груба небрежност, умисъл или за настъпила смърт или лично увреждане, причинено от небрежност.

ж. Вие не може да ползвате или по друг начин да експортирате или реекспортирате Лицензираното приложение, освен съгласно разрешеното в законодателството на САЩ и законодателствата на юрисдикциите, в които Лицензираното приложение е било получено. По-конкретно, но без ограничение, Лицензираното приложение не може да бъде експортирано или реекспортирано: (а) в държави с наложено от САЩ ембарго или (б) до който и да е от Списъка на специално посочените граждани от Финансовия департамент на САЩ (U.S. Treasury Department's Specially Designated Nationals List) или до който и да е от Списъка с лица с отказани права или Списъка с дружествата на Департамента по търговията на САЩ (U.S. Department of Commerce Denied Persons List or Entity List). Като използвате Лицензираното приложение, Вие декларирате и гарантирате, че не се намирате в такава държава или такъв списък. Вие също се съгласявате, че няма да използвате продуктите за каквито и да било цели, забранени от законите на Съединените щати, включително, без ограничение, за разработване, проектиране, производство или изработване на ядрени оръжия, ракетни или химически или биологични оръжия.

з. Лицензираното приложение и свързаните с него документи са „Търговски артикули", съгласно дефиницията в 48 C.F.R. §2.101, състоящи се от „Търговски компютърен софтуер" и „Документация за Търговски компютърен софтуер", както тези термини се използват в 48 C.F.R. §12.212 или в 48 C.F.R. §227.7202, в зависимост от случая. В съответствие с 48 C.F.R. §12.212 или 48 C.F.R. §227.7202-1 до 227.7202-4, в зависимост от случая, Търговският компютърен софтуер и Документацията за Търговски компютърен софтуер се лицензират на крайни потребители на Американското правителство (а) само като Търговски артикули и (б) само с онези права, които се дават на всички други крайни потребители, съгласно настоящите общи условия. Непубликуваните права са запазени съгласно законите на САЩ за защита на авторското и сродните му права.

и. Освен доколкото е изрично предвидено в следващия параграф, този Договор и отношението между Вас и Apple се уреждат от законодателството на щата Калифорния с изключение на неговите стълкновителни норми. Вие и Apple се съгласявате да се подчините на личната и изключителна юрисдикция на съдилищата, намиращи се в рамките на окръг Санта Клара, Калифорния за разрешаване на всякакви спорове или претенции, възникнали от този Договор. Ако: (а) Вие не сте американски гражданин; (б) Вие нямате местопребиваване в САЩ; (в) Вие не получавате достъп до Услугите от САЩ; и (г) Вие сте гражданин на една от държавите, посочени по-долу, с настоящото Вие се съгласявате, че всякакви спорове или претенции, възникнали от този Договор, се уреждат от приложимото право, посочено по-долу, без да се прилагат стълкновителните му норми, като с настоящото неотменимо се подчинявате на неизключителната юрисдикция на съдилищата, намиращи се в щата, провинцията или държавата, посочена по-долу, чието право се прилага:

Ако сте жител на държава от Европейския съюз или Швейцария, Норвегия или Исландия, приложимото право и компетентната юрисдикция ще са правото и съдилищата по Вашето обичайно местопребиваване.

Спрямо този Договор изрично се изключва прилагането на Конвенцията на Обединените нации относно международната продажба на стоки.

З. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА APPLE BOOKS

Вие придобивате Съдържание от Apple Books от трето лице – доставчик на такова Съдържание („Издателят”), а не от Apple. Apple действа като представител на Издателя при предоставянето на Съдържание от Apple Books и следователно Apple не е страна по Транзакцията между Вас и Издателя. Ако Вие сте клиент на Apple Distribution International, регистрираният търговец е Apple Distribution International, което означава, че Вие придобивате лицензия за ползване на Съдържанието от Apple Distribution International, но Съдържанието се лицензира от Издателя. Издателят на Съдържанието от Apple Books запазва правото си да търси изпълнение на условията за ползване, свързани с такова Съдържание отApple Books. Издателят на Съдържанието от Apple Books единствен носи отговорност за това Съдържание, както и за всякакви гаранции, доколкото такива гаранции не са изключени и всякакви претенции, които Вие или друго трето лице може да имате във връзка с такова Съдържание.

И. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА APPLE MUSIC

АБОНАМЕНТ ЗА APPLE MUSIC

Apple Music е абонаментна услуга за музика. Вашият абонамент за Apple Music се подновява автоматично, докато не изключите автоматичното подновяване в настройките на Вашия профил. За повече информация вижте раздел „Абонаменти”. Когато Вашият абонамент за Apple Music изтече, Вие ще загубите достъп до всички функции на Apple Music, които изискват абонамент, включително, но не само достъп до Apple Music песни, които са съхранени на Вашето устройство и Библиотеката iCloud Music. Apple си запазва правото да прекрати Вашия абонамент за Apple Music, ако не сме в състояние да дебитираме успешно Вашето средство за плащане за подновяване на Вашия абонамент.

Когато това е възможно, абонамент за Apple Music може да Ви бъде предложен посредством Вашия мобилен оператор („Абонамент чрез оператор”). Ако закупите Абонамент чрез оператор, Вашият оператор ще Ви начислява стойността на Вашия абонамент за Apple Music. Отношенията Ви с оператора във връзка с таксуването се уреждат от общите условия на оператора, а не от този Договор, като всеки спор относно таксуване, свързан с Абонамент чрез оператор, трябва да бъде адресиран към Вашия оператор, а не към Apple. С използването на Apple Music Вие давате съгласието си Вашият оператор да обменя информация относно Вашия профил, телефонен номер и абонаменти с Apple, а Apple може да използва тази информация за проверка на статуса на Вашия Абонамент чрез оператор.

БИБЛИОТЕКА ICLOUD MUSIC (ICLOUD MUSIC LIBRARY)

Библиотеката iCloud Music е функция на Apple Music, която Ви позволява да получите достъп до Вашите съвпадащи или качени песни, плейлисти и музикални клипове, придобити от Apple Music, iTunes Store или трето лице (“Съдържание от библиотеката iCloud Music”) на Вашите устройства с активирана Apple Music. Библиотеката iCloud Music се активира автоматично, когато установите Вашия абонамент за Apple Music. Библиотеката iCloud Music събира информация за Вашето Съдържание от библиотеката iCloud Music. Тази информация се свързва с Вашия Apple ID и се сравнява със Съдържанието от библиотеката iCloud Music, което е достъпно към съответния момент в Apple Music. Съдържанието от библиотеката iCloud Music, което не съвпада, се качва на сървърите на Apple за Библиотеката iCloud Music (във формат, определен от Apple). Вие можете да качите до 100 000 песни. Песни, придобити от iTunes Store или Apple Music не се броят за целите на това ограничение. Песни, които не отговарят на определени критерии (например, прекалено големи файлове) или които не са оторизирани за Вашето устройство, не могат да бъдат включени в Библиотеката iCloud Music. Когато използвате Библиотеката iCloud Music, Apple регистрира информация, като песните, които пускате, спирате или прескачате, устройствата, които използвате, продължителността и времетраенето на прослушването. Вие се съгласявате да използвате Библиотеката iCloud Music само за съдържание, придобито по законен път. Библиотеката iCloud Music се предоставя на принципа „ТАКОВА, КАКВАТО Е” и може да съдържа грешки или неточности. Вие следва да направите резервно копие (бекъп) на Вашите данни и информация преди да използвате Библиотеката iCloud Music. Ако не сте абонирани за Apple Music, Вие може да закупите абонамент за iTunes Match, който е предмет на условията, предвидени в този раздел.

Й. ДРУГИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ВСИЧКИ УСЛУГИ

ДЕФИНИЦИЯ ЗА APPLE

В зависимост от Вашата Държава на установяване „Apple” означава:

Apple Inc., с адрес на управление: Инфинит Лууп 1, Купертино, Калифорния (One Apple Park Way, Cupertino, California), за потребители в Северна, Централна и Южна Америка (включително Канада за ползване на iTunes Store и Apple Music), както и териториите и владенията на Съединените щати; както и френските и британските владения в Северна Америка, Южна Америка и Карибския регион;

Apple Canada Inc., с адрес на управление: бул. Бремнер 120, офис 1600, Торонто ON M5J 0A8, Канада (120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada), за потребители на App Store и Apple Books в Канада или нейните територии и владения;

iTunes K.K., с адрес на управление: Ропонги Хилс, 6-10-1 Ропонги, Минато-ку, Токио 106-6140, Токио (Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo), за потребители в Япония;

Apple Pty Limited, с адрес на управление: Ниво 3, Мартин Плейс 20, Сидни NSW 2000, Австралия (Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia), за потребители в Австралия, Нова Зеландия, включително островни владения, територии и свързани юрисдикции; и

Apple Distribution International, с адрес на управление: Холихил Индустриъл Естейт, Холихил, Корк, Ирландия (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland) за всички останали потребители.

ПРОМЕНИ ПО ДОГОВОРА

Apple си запазва правото по всяко време да изменя настоящия Договор и да добавя нови или допълнителни условия, отнасящи се до използването на Услугите от Вас. Такива промени и допълнителни условия ще Ви бъдат съобщавани и ако бъдат приети, ще влизат в сила незабавно и ще представляват част от настоящия Договор. В случай, че откажете да приемете тези промени, Apple ще има правото да прекрати Договора.

МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Apple не носи отговорност за материали на трети лица, включени в или достъпни от Съдържанието или Услугите.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие се съгласявате, че Услугите, включително, но не само Съдържанието, графики, потребителски интерфейс, аудио клипове, видео клипове, редакционно съдържание и скриптовете и софтуера, използвани за извършване на Услугите, съдържат защитена информация и материали, собственост на Apple и/или неговите лицензодатели, която е защитена от приложимото законодателство за интелектуална собственост и други закони, включително, но не само за авторските и сродните им права. Вие се съгласявате, че няма да използвате такава защитена информация или материали по какъвто и да било начин с изключение на използването на Услугите за лични, нетърговски цели в съответствие с настоящия Договор. Никаква част от Услугите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или с каквито и да е средства, освен така както е изрично разрешено съгласно настоящия Договор. Вие се съгласявате да не променяте, отдавате под наем, заемате, продавате или разпространявате Услугите или Съдържанието по какъвто и да било начин, както и да не използвате Услугите по начин, който не е изрично разрешен.

Наименованието Apple, логото на Apple, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music и други търговски марки, марки за услуги, графики и лога на Apple, използвани във връзка с Услугите, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple в САЩ и други държави по света. Вие не получавате никакви права или лицензии по отношение на гореспоменатите търговски марки.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА

Ако смятате, че определено Съдържание, което е достъпно посредством Услугите, нарушава авторско или сродно право, за което предявявате претенция, моля, свържете се с Apple на следните места:

- iTunes Store:

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

- App Store:

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple Music:

https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html

ПРЕКРАТЯВАНЕ И СПИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Ако не спазите или Apple има сериозни основания да вярва, че не сте спазили която и да е разпоредба от настоящия Договор, Apple може без предизвестие: (i) да прекрати настоящия Договор и/или Вашия Аpple ID, при което Вие ще останете отговорни за заплащането на всички суми по Вашия Apple ID, дължими включително до датата на прекратяване; и/или (ii) да прекрати Вашата лицензия за софтуера; и/или (iii) да преустанови достъпа Ви до Услугите.

Apple си запазва правото да изменя, спира или преустановява Услугите (или каквато и да е част или Съдържание от тях) по всяко време, с или без предизвестие до Вас, за което Apple не носи отговорност пред Вас или пред което и да е трето лице, ако упражни това си право. Доколкото е възможно, Apple ще Ви предупреди предварително за всяко изменение, спиране или преустановяване на Услугата. Прекратяването на Услугата няма да повлияе на Съдържанието, което вече сте придобили. Възможно е обаче да не сте в състояние да оторизирате допълнителни компютри за ползване на Съдържанието.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

a. Apple ще Ви предостави Услугите с разумна грижа и вещина. Apple не дава каквито и да било други обещания или гаранции относно Услугите и по-конкретно, не гарантира, че:

(i) ползването на Услугите от Вас ще бъде без прекъсвания и грешки. Вие се съгласявате, че в определени моменти Apple може да премахва Услугите за неопределени периоди от време или да анулира Услугите поради технически или експлоатационни причини, като Ви уведомява за това, доколкото това е практически възможно;

(ii) Услугите ще бъдат защитени от загуба, подправяне, атака, вируси, намеса, действия на хакери или други смущения в сигурността, които ще се считат за Форсмажорни обстоятелства, и за които Apple не носи каквато и да е отговорност. Ваша е отговорността за създаване на резервно копие на собствената Ви система, преди, по време и след използване на Услугите, включително на каквото и да е Съдържание или данни, използвани във връзка с или придобити от Услугите.

b. Освен за посоченото в (d) по-долу или в случай, че упражнявате някакви законни права за възстановяване на суми или получаване на обезщетения, при никакви обстоятелства Apple, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти или лицензодатели, няма да носят отговорност за каквато и да е загуба или повреда, причинена от Apple, неговите служители или агенти, при положение, че:

(i) няма нарушаване на правно задължение за полагане на дължима грижа спрямо Вас от страна на Apple или от който и да е от неговите служители или агенти;

(ii) това не е разумно предвидим резултат от подобно нарушение;

(iii) евентуално увеличаване на загубата или вредата е резултат от нарушение от Ваша страна на което и да е условие на този Договор;

(iv) е резултат от решение на Apple да премахне или да откаже обработването на каквато и да е информация или Съдържание, да Ви предупреди, да преустанови или прекрати Вашия достъп до Услугите, или да предприеме каквото и да е друго действие по време на проучване на предполагаемо нарушение или е резултат от заключение на Apple, че е извършено нарушение на настоящия Договор; или

(v) е свързано със загуба на доход, бизнес или печалби, или каквато и да е загуба или увреждане на данни във връзка с Вашето ползване на Услугите.

c. Apple ще положи разумни усилия, за да защити информацията, подадена от Вас във връзка с Услугите, включително от непозволена употреба.

d. Никоя разпоредба на настоящия Договор не премахва или ограничава отговорността на Apple за измама, груба небрежност, умисъл или за настъпила смърт или лично увреждане.

e. Ако нарушите този Договор, Вие ще бъдете отговорни пред Apple, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти и лицензодатели за всеки иск, произтичащ от нарушаването. Вие ще бъдете отговорни и за всяко действие, предприето от Apple, като част от разследване на предполагаемо нарушение на настоящия Договор или като резултат от неговите заключения или решение, че такова нарушение на Договора е извършено.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ, УСТАНОВЕНИ СЪС ЗАКОН,

Ако Вие сте квалифицирана публична образователна или правителствена институция и някаква част от настоящия Договор, напр. целия или част от раздела за обезщетение, е недействителна или неприложима спрямо Вас поради действието на местни, национални, щатски или федерални закони, тогава тази част ще се счита за невалидна или неподлежаща на изпълнение, в зависимост от случая, като следва са се тълкува по начин, който в максимална степен отговаря на приложимото право.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

С изключение на случаите, изрично предвидени в следващия параграф, този Договор и отношението между Вас и Apple, както и всички Транзакции за Услугите се подчиняват на законите на щата Калифорния, без прилагане на стълкновителните им норми. Вие и Apple се съгласявате да се подчините на личната и изключителна юрисдикция на съдилищата, намиращи се в окръг Санта Клара, Калифорния за разрешаване на всякакви спорове или претенции, произтичащи от този Договор. Ако (а) Вие не сте американски гражданин; (б) Вие нямате местопребиваване в САЩ; (в) Вие не получавате достъп до Услугите от САЩ; и (г) Вие сте гражданин на една от държавите, посочени по-долу, с настоящото Вие се съгласявате, че всякакви спорове или претенции, възникнали от този Договор, се уреждат от приложимото законодателство, посочено по-долу, без да се прилагат стълкновителните му норми, като с настоящото неотменимо се подчинявате на неизключителната юрисдикция на съдилищата, намиращи се в щата, провинцията или държавата, посочена по-долу, чието законодателство се прилага:

Ако сте жител на държава от Европейския съюз или Швейцария, Норвегия или Исландия, приложимото право и компетентната юрисдикция са правото и съдилищата по Вашето обичайно местопребиваване.

Спрямо този Договор изрично се изключва прилагането на Конвенцията на Обединените нации относно международната продажба на стоки.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Този Договор представлява цялото споразумение между Вас и Apple и се прилага за ползването на Услугите, като отменя всяко предходно споразумение по отношение на същия предмет между Вас и Apple. Спрямо Вас може да се прилагат и допълнителни общи условия, които е възможно да се прилагат, когато ползвате свързани услуги, съдържание на трети лица, софтуер на трети лица или допълнителни услуги като Програмата за обемни покупки (Volume Purchase Program). Ако коя да е част от този Договор бъде прогласена за недействителна или неподлежаща на изпълнение, то тази част ще бъде изменена по начин, съобразен с приложимото право и така че да отразява във възможно най-близка степен първоначалните намерения на страните, а останалите разпоредби ще останат в пълна сила. Непредприемането от страна на Apple на действия по търсене на изпълнение на което и да е право или която и да е разпоредба от този Договор няма да представлява отказ от такава разпоредба, или от която и да е друга разпоредба. Apple няма да носи отговорност за неизпълнение на което и да е задължение поради причини, извън неговия контрол.

Вие се съгласявате да спазвате всички местни, щатски, федерални и национални закони, наредби, правилници и актове, които са приложими спрямо ползването на Услугите от Вас. Използването на Услугите от Вас може да се регулира и от други закони. Рискът от загуба за всички изпълнявани по електронен път Транзакции преминава към купувача след изпращане по електронен път до получателя. Никой служител или представител на Apple няма право да променя този Договор.

Apple може да Ви изпраща уведомление във връзка с Услугите като Ви изпрати електронно съобщение до електронния адрес или писмо по пощата до адреса Ви за кореспонденция, или като публикува уведомление чрез Услугите. Уведомленията влизат в сила незабавно. Apple също така може да се свърже с вас по електронна поща или чрез пуш нотификация (push notification), за да Ви изпрати допълнителна информация относно Услугите.

Алтернативно разрешаване на спорове. Европейският съюз прилага доброволна онлайн платформа за разрешаване на спорове, която е достъпна през следния линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr, в която Apple Distribution International. е решило да не участва. Ако имате проблеми, свържете се с отдела за поддръжка на iTunes: https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

С настоящото Вие предоставяте на Apple правото да предприема действия, които според Apple са разумно необходими или подходящи, за да осигури изпълнение и/или да провери спазването на която и да е част от настоящия Договор. Вие се съгласявате, че Apple има правото, без да носи отговорност спрямо Вас, да разкрива каквито и да е данни и/или информация на правоприлагащите органи, държавни служители и/или трети лица, когато Apple счита, че това е разумно необходимо или подходящо, за да осигури изпълнение и/или провери спазването на която и да е част от настоящия Договор (включително, но не само, правото на Apple да съдейства по всяко производство, свързано с ползването на Услугите и/или Съдържанието от Вас, и/ли свързано с претенция от трети лица за това, че ползването на Услугите и/или Съдържанието от Вас е незаконно и/или нарушава правата на съответното трето лице).

Непълнолетните деца следва да прегледат този Договор заедно със своя родител или настойник, за да се гарантира, че детето и родителят или настойникът го разбират.

Последна актуализация: 17 септември 2018 г.