Legal

ОБЩИ УСЛОВИЯ

A. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА OT ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE И IBOOKS STORE
В. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ITUNES STORE
С. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА MAC APP STORE, APP STORE И IBOOKS STORE
D. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ДОГОВОРИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ПО-ДОЛУ, СЕ СКЛЮЧВАТ МЕЖДУ ВАС И ITUNES SARL („ITUNES") И УРЕЖДАТ УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE И IBOOKS STORE (ЗАЕДНО НАРИЧАНИ „STORES”). ЗА ДА СЕ СЪГЛАСИТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НАТИСНЕТЕ „СЪГЛАСЕН СЪМ". АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ НАТИСКАЙТЕ „СЪГЛАСЕН СЪМ" И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE ИЛИ IBOOKS STORE. ТОЗИ ДОГОВОР СЕ ПРИЛАГА БЕЗ ДА ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЛИЦЕНЗИОННИ ДОГОВОРИ ЗА СОФТУЕР, КОИТО МОЖЕ ДА СТЕ СКЛЮЧИЛИ, КАТО НАПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ITUNES.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАШИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ https://www.apple.com/support/.

A. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА OT ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE И IBOOKS STORE

ПЛАЩАНИЯ, ДАНЪЦИ И ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

Ако кредитна или дебитна карта или Вашата ClickandBuy сметка е използвана за извършването на транзакция, iTunes може да получи предварително одобрение за сума, до размера на сумата на поръчката. Задължаването на Вашата сметка става по време на или скоро след Вашата транзакция. Когато правите покупки, първо се използват кредити от съдържание, а след това кредити от Сертификата за подарък (GiftCertificate), iTunes карта (iTunesCard) или суми от Профил за достъп (AllowanceAccount); кредитната или дебитната Ви карта или Вашата ClickandBuy сметка ще бъде впоследствие задължена с оставащата сума.Вие се съгласявате да заплатите всички продукти, които сте закупили oт Stores, и се съгласявате, че iTunes може да задължава метода за плащане, който сте избрали, за плащане на който и да е закупен продукт, и за каквито и да било допълнителни суми (включително всякакви данъци и такси за забава, ако са приложими), които може да са натрупани от или във връзка с Вашия Профил. Вие сте отговорни за навременното плащане на всички такси и за предоставянето на iTunes на валиден метод за плащане за заплащането на всички такси. Приемате да получавате всички фактури в електронен формат, в това число и по имейл.

Вашата обща цена ще включва цената на продукта плюс съответния приложим ДДС (с действие към деня на свалянето). С използването на Apple Store в България посочвате, че това е държавата ви на пребиваване, която да служи за данъчни

Право на анулиране: Ако решите да анулирате поръчката си, може да го направите в рамките на 14 дни от датата на получаване на разписката си, без да посочвате причина, но това не се отнася за подаръците на iTunes (iTunes Gifts), за които не подлежат на възстановяване, след като сте ползвали кода.

За да анулирате поръчка, трябва да ни уведомите за това си решение. За да се осигури бърза обработка, препоръчваме Ви да използвате „Докладване на проблем“ (Report a Problem) за анулиране на всички висове артикули, с изключение на iTunes Match, както и на iTunes Gifts и Отстъпки (Allowances), стига да не са вече реализирани, които могат да бъдат анулирани, като се свържете с Поддръжката на iTunes . Също така може да ни уведомите, като използвате типовия формуляр за анулиране по-долу или като ни изпратите друг вид ясно направено заявление на решението си. Ако използвате функцията „Докладване на проблем“ (Report a Problem), ние своевременно ще Ви изпратим потвърждение за получаване на Вашата заявка за анулиране.

За да спазите срока за анулиране, трябва да ни изпратите уведомлението си за анулиране, преди да е изтекъл 14-дневния срок.

Следствие от анулирането: Ще Ви възстановим платената сума в рамките на 14 дни от датата на получаване на уведомлението Ви за анулиране. Ще използваме същото платежно средство, което сте използвали при транзакцията, и няма да Ви се начисляват допълнителни такси за възстановеното плащане.

Изключение от правото на анулиране: Не можете да анулирате поръчката си за доставка на цифрово съдържание, ако доставката вече е започната по Ваше искане и потвърждение, че по този начин губите правото си на анулиране.

Типов формуляр за анулиране:

- До iTunes S.à r.l., 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg:

- С настоящето Ви уведомявам, че се отказвам от договора ми за следното: [ПОСОЧЕТЕ НОМЕРА НА ПОРЪЧКАТА, АРТИКУЛА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ТИПА]

- Поръчан на [ПОСОЧЕТЕ ДАТА] / получен на [ПОСОЧЕТЕ ДАТА]

- Име на потребителя

- Адрес на потребителя

- Дата

Докато не бъде осъществена покупката, iTunes си запазва правото по всяко време да променя цените на продуктите, предлагани от Stores, и Stores не осигуряват запазване или възстановяване на цените в случай на намаления или промоции, настъпили след покупката.

Ако даден продукт стане неналичен след транзакцията, но преди свалянето, Вашето единствено обезщетение в този случай най-вероятно ще бъде сведено до възстановяване на цената, платена за продукт, който не е наличен. Ако доставката на Вашия продукт бъде възпрепятствана или неоправдано забавена поради технически проблеми, Вашето единствено и изключително обезщетение ще бъде или замяната на такъв продукт или възстановяването на цената, заплатена за него, в зависимост от преценката на iTunes.

1-Click®

1-Click е регистрирана марка за услуги на Amazon.com, Inc., която се използва с лицензия. 1-Click е удобна функция, която Ви позволява да правите покупки от Stores с едно натискане на бутона на мишката или на друго входно устройство. Когато получавате достъп до Stores чрез Вашия компютър, купуването използвайки 1-Click, може да се активира чрез диалогов прозорец, който се появява, когато натиснете бутон „Купувам". (Можете да пренастроите тази селекция по всяко време чрез натискане на Предупрежденията за пренастройване в информацията за Вашия Профил). Когато получавате достъп до Stores чрез Вашите брандирани с Apple продукти ползващ iOS, като например iPad, iPod touch или iPhone („iOS устройство”), 1-Click се активира за всяка транзакция чрез натискане на бутона, показващ цената на продукта, който разкрива бутон „Купувам". Когато 1-Click е активирана, натискането на бутон „Купувам" веднага ще стартира свалянето и ще завърши Вашата транзакция, без да са необходими допълнителни действия.

СЕРТИФИКАТИ ЗА ПОДАРЪЦИ (GIFTCERTIFICATE), ITUNES КАРТИ (ITUNESCARD) И КОДОВЕ, ОТСТЪПКИ (ALLOWANCES) И КОДОВЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ

Сертификатите за подаръци (GiftCertificates), iTunes карти (iTunesCards) и кодове, Кодовете за съдържание и Отстъпки (Allowances), в допълнение на неизползваните суми, не могат да бъдат осребрявани срещу пари и не могат да бъдат върнати срещу възстановяване на парични средства (с изключение на изложеното в горепосочената ни политика за възстановяване на плащания, която се прилага в случай на закупуване на артикула от iTunes Store; или с изключение на случаите, когато търговецът, откъдето сте закупили артикула, прилага друга политика по отношение на възстановяването на плащания), без това да засяга съответно приложимо законово право на възстановяване в случай на дефектни или некоректно описани подаръци; заменяни; препродавани; използвани за закупуване на Подаръци, Сертификати за подаръци (GiftCertificates) или iTunes карти (iTunesCards) или кодове; използвани за предоставяне на Отстъпки (Allowances); използвани за покупки в Apple Online Store; или използвани в Apple Retail Stores. Неизразходваните суми не подлежат на прехвърляне.

Сертификатите за подаръци (GiftCertificates), iTunes картите (iTunesCards) и кодовете, Кодовете за съдържание и Отстъпките (Allowances), закупени в България, могат да бъдат реализирани чрез Stores само в България.

iTunes не носи отговорност за загубени или откраднати Сертификати за подаръци (GiftCertificates), iTunes карти (iTunesCards) и кодове, Кодове за съдържание или Отстъпки (Allowances). Рискът от загуба и собствеността върху Сертификатите за подаръци (GiftCertificates), iTunes картите (iTunesCards) и кодовете и Отстъпките (Allowances), които се прехвърлят по електронен път, преминават към купувача в България при прехвърлянето по електронен път. Рискът от загуба и собствеността върху Кодовете за съдържание, които се прехвърлят по електронен път, преминават от iTunes в Люксембург при прехвърлянето по електронен път.

iTunes си запазва правото да закрива сметки и да изисква алтернативни форми на заплащане, ако Сертификат за подарък (GiftCertificate), iTunes карта (iTunesCard) и кодове, Код за съдържание или Отстъпка (Allowance) е получен или се използва в Stores чрез измама.

ПОДАРЪЦИ

Подаръци, закупени от Stores, могат да бъдат закупени само за и реализирани само от лица в България. За да могат да използват някои от подаръците, получателите на подаръците трябва да разполагат със съвместим хардуер и настройки за родителски контрол.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

За да се избегне схващане на мускул, става или очен нерв при използването на продуктите, предлагани чрез Stores, Вие трябва винаги трябва да правите чести прекъсвания и по-продължителни почивки, ако изпитате каквато и да е болка, умора или неудобство. Много малък процент хора могат да преживеят припадък или загуба на съзнание, когато са изложени на въздействието на премигващи светлини или картини, включително, но не само, докато играят на видео игри или гледат видео. Симптомите може да включват замаяност, гадене, рефлексни движения, загуба на сетивност, променено зрение, изтръпване, вцепененост или други неудобства. Консултирайте се с лекар преди използване на продуктите, предлагани чрез Stores, ако някога сте страдали от тези или подобни симптоми, и незабавно спрете използването на такива продукти и отидете на лекар, ако такива симптоми се появят по време на използването на тези продукти. Родителите следва да наблюдават децата си за поява на симптоми, когато използват продуктите, предлагани чрез Stores.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПОРЪЧКИ

Когато поръчвате продукти предварително, Вие оторизирате Stores автоматично да задължи Вашата сметка и, ако сте активирали функцията за автоматични сваляния, да свали продукта, когато той стане наличен. Можете да анулирате предварителната си поръчка по всяко време, преди продуктът да е станал наличен и както е изложено в горепосочената ни политика за възстановяване на плащания.

FAMILY SHARING

Family Sharing (Споделяне в семейството) ви позволява да споделяте подлежащите на споделяне продукти от iTunes, App Store, Mac App Store и iBooks Store с най-много шестима членове (включително вас самите) на „Семейство”. Ако създадете или се присъедините към Семейство, можете да разглеждате подлежащите на споделяне продукти на други членове на Семейството и да свалите тези продукти на вашето съвместимо устройство или компютър. Можете също така да изберете да скриете покупките, така че останалите членове на Семейството да не могат да ги виждат или свалят от вас. Можете да споделяте информация като снимки и видео клипове чрез приложението Photo, събития чрез вашия Family Calendar (Семеен календар), напомняния чрез приложението Reminders, информация за местоположение чрез Find My Friends и локализиране на устройства чрез Find My iPhone. Family Sharing е само за лична, нетърговска употреба. Необходими са iTunes и iCloud профили; iOS 8 и/или OS X Yosemite са необходими за стартиране и присъединяване към Семейство. Някои транзакции и функции може да не са съвместими с по-стар софтуер и може да изискват обновяване на софтуера. Ако се присъедините към Семейство, функциите на Family Sharing се активират автоматично за вашите съвместими устройства или компютри.

„Организаторът” на Семейство може да покани други членове да участват в Семейството. Организаторът трябва да има навършени 18 или повече години и трябва да има валидно средство за плащане, регистриран в iTunes. Ако сте Организатор, вие декларирате, че сте родител или настойник на всеки член на Семейството на възраст под 14 години. Средството за плащане на Организатора се използва за плащане на всякакви покупки, инициирани от член на Семейството, които надвишават кредита наличен по сметката на иницииращия член на Семейството. Членовете на Семейството действат като представители на Организатора, когато се използва средството за плащане на Организатора. Продуктите са свързани с профила на члена на Семейството, който е извършил транзакцията. КОГАТО ПОКАНВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО, ОРГАНИЗАТОРЪТ ПРИЕМА, ЧЕ ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПОКУПКИ, ИНИЦИИРАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО, СА ОТОРИЗИРАНИ ОТ НЕГО И СА НА ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА, ДОРИ АКО ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ Е ЗНАЕЛ ЗА КОНКРЕТНАТА ТРАНЗАКЦИЯ, АКО ДАДЕН ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО Е ПРЕВИШИЛ СВОЕТО ПЪЛНОМОЩИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ОРГАНИЗАТОРА, ИЛИ АКО НЯКОЛКО ЧЛЕНА НА СЕМЕЙСТВОТО ИНИЦИИРАТ ПОКУПКИ НА ЕДИН И СЪЩ ПРОДУКТ. ОРГАНИЗАТОРЪТ ОТГОВАРЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ВСЯКАКВИ СПОРАЗУМЕНИЯ С НЕГОВИЯ ДОСТАВЧИК НА СРЕДСТВОТО ЗА ПЛАЩАНЕ И ПОЕМА ЦЕЛИЯ РИСК, АКО СПОДЕЛЯНЕТО НА ДОСТЪПА ДО ТАКОВА СРЕДСТВО ЗА ПЛАЩАНЕ ОГРАНИЧАВА ЗАЩИТАТА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ДОСТАВЧИКА НА СРЕДСТВОТО ЗА ПЛАЩАНЕ. Организаторът може по всяко време да променя регистрираното средство за плащане. Запис за покупката ще бъде изпратен на иницииращия член на Семейството и на Организатора дори ако покупката е била скрита от члена на Семейството; моля, използвайте функцията Докладване на проблем (Report a Problem) на вашата разписка, ако вие или членовете на вашето Семейство не разпознаете плащанията, посочени в разписката или извлечението на средството за плащане.

Организаторът може да използва функцията Ask to Buy, за да изисква от деца на възраст под 18 години да получат разрешение от Организатора и/или други пълнолетни лица, определени от Организатора, за сваляне на безплатни или платени продукти, преди покупката или свалянето да започне. Продукти, свалени от членове на Семейството, и продукти, придобити чрез кодове за осребряване, не са предмет на функцията Ask to Buy. Ако сте Организатор, вие декларирате, че вие и/или всяко определено от вас пълнолетно лице е родител, попечител или настойник на всеки член на Семейството, за който е активирана функцията Ask to Buy. Функцията Ask to Buy е оптимизирана за iOS 8 и OS X Yosemite; заявки за закупуване или сваляне на продукти от по-стар софтуер може да представят на потребителите алтернативен процес за получаване на разрешение или изцяло да предотвратят покупката и може да изискват обновяване на софтуера. iTunes не поема отговорност за всякакви вреди, причинени от забавяне на одобрение или отказ посредством на функцията Ask to Buy.

Организаторът може да отстрани определен член на Семейството от Семейството, което ще прекрати възможността на този член на Семейството да инициира оторизирани покупки със средството за плащане на Организатора и възможността на този член на Семейството да разглежда и споделя продукти и информация на други членове на Семейството. Когато член на Семейството напусне или бъде отстранен от Семейството, или Apple ID на Организатора бъде прекратено по каквато и да е причина, останалите членове на Семейството повече не могат да преглеждат, или да свалят продукти или информация на напускащия член, или да получават достъп до продукти, свалени по-рано от напускащия член на Семейството, включително покупки, извършени със средството за плащане на Организатора, докато напускащият член все още е бил част от Семейството. Аналогично, ако вие напуснете Семейството, повече няма да можете да разглеждате или сваляте продуктите или информацията на останалите членове на Семейството, като продуктите, които сте свалили от други членове на Семейството, докато сте били член на Семейството, може повече да не са достъпни. Ако сте извършили In-App покупки от приложение, което първоначално е закупено от напуснал член на Семейството или е свалено от член на Семейството, и вие повече не принадлежите към Семейството, трябва да закупите приложението и да възстановите In-App покупките, за да получите отново достъп до тях; моля, прегледайте политиките на разработчика и раздела на този Договор, озаглавен „In-App покупки”, преди за извършите In-App покупки. Тъй като лични профили на потребители на възраст под 14 години могат да се създават само като част от Family Sharing, изтриването на такъв профил, за да бъде отстранен от Семейството, ще прекрати Apple ID на този член на Семейството и неговата/нейната възможност да получава достъп до услуги на Apple, които изискват Apple ID, или съдържание, което е свързано с този Apple ID.

Във всеки един момент вие може да принадлежите към само едно Семейство като можете да се присъединявате към Семейство не повече от два пъти в годината. Може да променяте профила, който сте свързали със Семейството, не повече от веднъж на всеки 90 дни. Всички членове на Семейството трябва да използват една и съща държава или регион на iTunes Store. Музика, филми, телевизионни предавания и книги могат да бъдат сваляни от iTunes Service на до 10 устройства на профил, само пет от които може да бъдат компютри; подлежащи на споделяне приложения може да се свалят на всяко устройство, притежавано или управлявано от съответния член на Семейството. Не всички продукти, включително In-App покупки, съдържание, което не е налично за повторно сваляне, абонаменти и някои приложения, закупени по-рано, са достъпни за Family Sharing. Apple запазва правото да разформира дадено Семейство съгласно раздела „Прекратяване” на този Договор.

ЕЛЕКТРОННО ДОГОВАРЯНЕ

Ползването на Stores от Вас включва възможността за сключване на договори и/или за извършване на транзакции по електронен път. Вие приемате, че подадените по електронен път данни представляват Вашето съгласие и намерение да бъдете обвързани от и да плащате за такива договори и транзакции. Вашето съгласие и намерение да бъдете обвързани от подадените по електронен път данни се прилага спрямо всички записи, свързани с всички транзакции, които сключвате на този сайт, включително спрямо уведомления за анулиране, политики, договори и приложения. За да имате достъп до и да бъдат запазени Вашите електронни записи, е възможно от Вас да се изиска да притежавате определен хардуер или софтуер, които са единствено Ваша отговорност.

iTunes не носи отговорност за печатни грешки.

В. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ITUNES STORE

ТОЗИ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ВАС И ITUNES SARL. („ITUNES"), УРЕЖДА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА ITUNES STORE (“УСЛУГАТА”)

УСЛУГАТА ITUNES STORE

iTunes е доставчикът на Услугата, която Ви позволява да получите достъп до, закупите или наемете лицензия за дигитално съдържание („Продукти iTunes”) за използване само от крайни потребители, съгласно условията, уговорени в този Договор. iTunes не е доставчикът на приложението iTunes, нито на iPad, iPod или iPhone.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Само лица, навършили 14 или повече години могат да създават профили. Профили за лица на възраст под 14 могат да бъдат създавани от родител или настойник чрез Family Sharing. Деца, които не са навършили 18 години, трябва да прегледат този Договор заедно със своя родител или настойник, за да се гарантира, че детето и неговият родител или настойник го разбират.

Услугата ще бъде достъпна за Вас само в България. Вие се съгласявате да не използвате или правите опити да използвате Услугата извън България. iTunes може да използва технологии, за да провери дали спазвате това изискване.

Използването на Услугата изисква съвместими устройства, достъп до Интернет и определен софтуер (може да се наложи плащането на определени такси); може да изисква периодично обновяване; и може да се повлияе от действието на тези фактори. достъп до високоскоростен Интернет се препоръчва силно при нормална употреба и е необходим при Филмите под наем. За достъп до Услугата се препоръчва най-новата версия на iTunes софтуера, като може да бъде изискуем и за определени транзакции или функции и за сваляне на Продуктите iTunes, предварително закупени или придобити от Услугата. Вие се съгласявате, че спазването на тези изисквания, които може да бъдат променяни от време на време, е Ваша отговорност. Услугата не е част от кой да е друг продукт или предлагане и закупуването или придобиването на който и да е друг продукт няма да представлява или гарантира достъпът Ви до Услугата.

ВАШИЯТ ПРОФИЛ

Като регистриран потребител на Услугата можете да си направите профил („Профил”). Не разкривайте информацията за Профила си на никой друг. Единствено Вие сте отговорни за поддържане конфиденциалността и сигурността на Вашия Профил и за всички действия, извършени от или чрез Вашия Профил, и се съгласявате незабавно да уведомите iTunes за всяко нарушаване на неприкосновеността на Вашия Профил. iTunes не носи отговорност за никакви загуби, породени от неоторизирана употреба на Профила Ви.

За да закупите и свалите Продуктите iTunes от Услугата, трябва да въведете Вашите Apple ID и парола или да използвате Touch ID, за да удостоверите своя Профил за транзакции. Веднъж щом сте удостоверили автентичността на Вашия Профил чрез своите Apple ID и парола, в следващите петнадесет минути няма да има нужда от повторно удостоверяване на компютъра или iOS устройството ви; можете да изберете да разрешите на компютъра или телевизора си от Apple да запази паролата Ви и да поддържа състоянието на удостоверяване. През това време ще можете да купувате и сваляте Продукти iTunes без да въвеждате повторно паролата си. Можете да изключите опцията за извършване на транзакции сПродукти iTunes или да промените настройките да се изисква парола за всяка транзакция, като промените настройките на Вашия компютър, iOS устройство или телевизор от Apple. За повече информация моля вижте http://support.apple.com/kb/HT1904 и http://support.apple.com/kb/HT4213.

Вие се съгласявате да предоставяте точна и пълна информация, когато се регистрирате и в процеса на ползване на услугата („Данни при регистрация") и се съгласявате да актуализирате Вашите Данни при регистрация, за да бъдат точни и пълни. Вие се съгласявате, че iTunes може да съхранява и ползва Вашите Данни при регистрация за поддържане и задължаване на Вашия Профил.

АВТОМАТИЧНА ДОСТАВКА И СВАЛЯНЕ НА ПРЕДИШНИ ПОКУПКИ

Когато за пръв път придобиете музикални, закупите (т.е. не наемете) филмови, телевизионни и музикални видео iTunes Продукти (заедно „Допустимо iTunes съдържание”), може да изберете да получавате автоматично („автоматично изтегляне”) копия от такова Допустимо iTunes съдържание на допълнителни съвместими iOS Устройства (освен за закупени филмови и телевизионни iTunes Продукти) и оторизирани от iTunes компютри със съвместим софтуер, като свържете такива iOS Устройства и компютри, при спазване на правилата за свързване по-долу (всяко наричано "Свързано устройство"). За всяко Свързано устройство, можете да уточните какъв вид Допустимо iTunes съдържание, ако има такова, може да бъде автоматично изтеглено на него. Продуктите ще се изтеглят автоматично на Свързано устройството, на което може да се получават такива уведомления ("Сваляне-позволено"), включително iOS Устройство, Допустимото iTunes съдържание ще се свали автоматично на такова Свързано устройство, когато има връзка с Интернет; на Свързано устройство, което не е с активирана функция Сваляне – позволено, Допустимото iTunes съдържание ще се появи автоматично в опашката за изтегляне и Вие ще можете ръчно да започне изтегляне в рамките на iTunes.

За Ваше удобство, след придобиване на Допустимо iTunes съдържание , можете да изтеглите определена част от такова Допустимо iTunes съдържание, придобито преди това, на всяко Свързано устройство. Не всяко Допустимо iTunes съдържание, което сте придобили преди това, може да е налично за последващо изтегляне по всяко време и в такъв случай iTunes не носи отговорност спрямо Вас. Тъй като е възможно да нямате възможност да изтеглите в последващ момент определено Допустимо iTunes съдържание, придобито преди това, след като веднъж изтеглите елемент от Допустимото iTunes съдържание, отговорността да не го загубите, унищожите или повредите е Ваша, поради което може да предпочетете да го архивирате.

Свързването на Свързаните устройства е предмет на следните условия:

(i) Може автоматично да изтегляте Допустимо iTunes съдържание или да изтегляте придобито преди това Допустимо iTunes съдържание от Профил на до 10 Свързани устройства, при условие, че не повече от 5 са компютрите, оторизирани от iTunes.

(ii) Едно Свързано устройство може да бъде свързано само с един Профил към даден момент.

(iii) Може да прехвърляте Свързано устройство към различен Профил само веднъж на всеки 90 дни.

(iv) Можете да изтеглите придобито преди това безплатно съдържание на неограничен брой устройства, докато е безплатно в Услугата iTunes, но на не повече от 5 оторизирани от iTunes компютри.

Apple TV не е „Свързано устройство”. Въпреки това, закупени (т.е. не под наем) филмови iTunes Продукти могат да бъдат възпроизведени на съвместими устройства Apple TV, при условие, че можете да възпроизведете такъв филм на ограничен брой устройства Apple TV по едно и също време.

В някои случаи Допустимото iTunes съдържание може да е в голям обем и може да доведе до заплащането на значителни суми за пренос на данни при доставката на такова Допустимо iTunes съдържание чрез съответната среда за пренос на данни.

ITUNES MATCH

iTunes Match Ви позволява отдалечен достъп до Вашите избрани или качени песни и музикални клипове, които сте закупили с Вашия Профил, заедно със свързани с тях метаданни, плейлисти, както и друга информация относно Вашата iTunes библиотека („Съдържание iTunes Match”).

Можете да се абонирате за iTunes Match срещу годишна такса. Трябва да имате валидна кредитна карта във файла с iTunes, за да се абонирате. Абонаментът не се възстановява (с изключение на случаите, когато това се изисква от приложимото право или както е изложено в горепосочената ни политика за възстановяване на плащания), и ще се подновява автоматично за срок от една година, докато не го отмените. Вашият Профил ще бъдe таксуван в рамките на не повече от 24 часа преди изтичането на текущия абонаментен период. Можете да отмените автоматичното подновяване чрез коригиране на настройките на профила iTunes Store на Вашия компютър. След края на абонаментния Ви период няма да имате достъп до Вашето iTunes Match Съдържание от iTunes Match.

iTunes Match работи с библиотеки, които съдържат до 25 000 песни, които или (i) не са налични към момента в Услугата iTunes или (ii) не са закупени от Услугата iTunes с Вашия Профил. Песни, които не отговарят на определени критерии, или които не са позволени за Вашия компютър, не се включват в iTunes Match.

iTunes Match автоматично ще сканира файловете с песни и ще събира друга информация, която може да се използва за идентифициране на медия във Вашата iTunes библиотека, като например имена на песни, изпълнители или времетраене на песни. iTunes Match ще използва тази информация, за да подбира песни, които съвпадат с тези, които към момента са на разположение в iTunes Store, и ще Ви предоставя тези подбрани песни във формат,, в който са достъпни към този момент в iTunes Store. Ако на песента не бъде намерено успешно съвпадение, Вашето копие на песента ще бъде качено в iTunes в същия формат или във формат, определен от iTunes. iTunes си запазва правото да ограничи видовете качвано съдържание (например, прекомерно големи файлове). Подбрани или качени песни и свързаните с тях метаданни ще бъдат на разположение за достъп от Свързано Устройство, на което е активирано iTunes Match. Свързването на Свързани Устройства за iTunes Match се урежда от същите условия, както и Автоматичната доставка и Изтегляне на предишни покупки, като качените или подбрани песни и свързана информация се считат за "Допустимо iTunes Съдържание". Вие можете също така да получите достъп до Съдържание iTunes Match от съвместими телевизори Apple , при условие, че можете да направите това само на ограничен брой телевизори Apple по едно и също време.

Когато използвате iTunes Match, Genius ще започне да свързва информацията относно медията във Вашата iTunes библиотека с Вашия Профил; свързването с Вашия Профил ще продължи за известен период от време, след като абонаментът Ви е прекратен. iTunes освен това ще използва тази информация по начина, описан в Политиката за защита на лични данни към този Договор. Няма да имате възможност да изключите Genius, докато използвате iTunes Match, така че ако предпочитате да не събираме и използваме информация от Вашата iTunes библиотека по този начин, следва да не използвате iTunes Match.

С настоящото се съгласявате да използвате iTunes Match само за съдържание, придобито по законен начин. Всяко използване на съдържание, придобито по незаконен начин, нарушава правата на други лица и може да доведе до гражданско- и наказателноправни санкции за Вас, включително за възможни имуществени вреди, за нарушение на авторски права.

iTunes Match се предоставя на базата "ТАКОВА, КАКВОТО Е" и може да съдържа грешки или неточности, които могат да причинят повреди, повреждане или загуба на данни и / или информация, включително музика, плейлиста и история на плейлиста, от Вашия компютър или устройство, както и от периферни устройства (включително, без ограничение, сървъри и други компютри), свързани с тях. Вие следва да създадете резервно копие на всички данни и информация на Вашия компютър или устройство, както и на всички периферни устройства, преди да започнете използването на iTunes Match. Вие изрично приемате и се съгласявате, че всяко ползване на iTunes Match e на Ваш собствен риск. До степента, позволена от закона, iTunes не поема никаква отговорност по отношение на Вашето ползване на iTunes Match, включително и по отношение на невъзможността за достъп до подбрано или качено съдържание.

ЛИЧНИ ДАННИ

Услугата е предмет на Политиката за защита на личните данни на Apple, налична на https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/bg/terms.html#PRIVACY.

Когато активирате Genius функцията, към съответния момент Apple автоматично ще събере информация, която може да бъде използвана, за да идентифицира медийни продукти от Вашата iTunes библиотека на всяко устройство с активирана функция Genius, като например историята на игрите, които сте играли и плейлистите Ви. Това включва медийни продукти, закупени или придобити чрез iTunes и медийни продукти, придобити от други източници. Тази информация се съхранява анонимно и няма да бъде свързана с Вашето име или Профил. Когато използвате функцията Genius, Apple ще използва тази информация и съдържанието на Вашата iTunes библиотека, както и друга информация, за да Ви даде персонализирани препоръки.

Apple може да използва тази информация и да я комбинира само с обобщената информация, събрана от iTunes библиотеките на други потребители, които също са активирали тази функция, информацията от историята на Вашите покупки от iTunes Store, обобщена информация от историята на други потребители на iTunes Store и друга информация получена от трети лица, за да:

• Създава персонализирани плейлисти за Вас от Вашата iTunes библиотека.

• Ви дава препоръки относно медийни продукти и други продукти и услуги, които Вие може да желаете да закупите или придобиете.

• Ви дава препоръки относно продукти и услуги за други потребители.

През цялото време Вашата информация ще бъде използвана в съответствие с Политиката за защита на личните данни на Apple.

Щом активирате функцията Genius, ще имате възможността да създадете Genius плейлисти на устройства, съвместими с Genius.

Ако предпочитате да не събираме и използваме информация от Вашата iTunes библиотека по този начин, не трябва да активирате функцията Genius. Можете да деактивирате тази функция по всяко време като изключите функцията Genius от менюто Store в iTunes на Вашия компютър или като изключите Genius от Настройките на вашето устройство. След като деактивирате функцията, iTunes повече няма да изпраща информация за Вашата iTunes библиотека на Apple. Ако сте избрали да споделяте Вашата библиотека от повече устройства, трябва да изключите функцията Genius от всяко едно устройство.

Активирайки функцията Genius, Вие се съгласявате информацията Ви, както е описана по-горе и както е описана в Политиката за защита на личните данни на Apple, да бъде използвана.

ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ

iTunes си запазва правото да променя опциите за съдържание (включително възможността за избор на определени функции) без изпращане на уведомление до Вас.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Вие се съгласявате, че Продуктите iTunes Ви се предоставят за ползване само по силата на лицензия. Вие разбирате, че Услугата и някои Продукти iTunes включват структура за сигурност, която ползва технология за сигурност на дигитална информация и ограничава Вашето ползване на Продуктите iTunes до определени правила за ползване („Структура за сигурност"), създадени от iTunes и от лицензодателите му и независимо от това дали Продуктите iTunes са ограничени от технология за сигурност или не, Вие трябва да използвате Продуктите iTunes в съответствие с приложимите правила за ползване, създадени от iTunes и от лицензодателите му („Правила за ползване"), като всеки друг начин на ползване на Продуктите iTunes може да представлява нарушение на авторски права. Всяка технология за сигурност представлява неразделна част от Продуктите iTunes. iTunes си запазва правото по всяко време да изменя Правилата за ползване за бъдещи покупки от Услугата. Тези промени обаче няма да се прилагат за Продуктите iTunes, които вече сте закупили. Всяка промяна на Правилата за ползване ще Ви бъде съобщена. В случай, че откажете да приемете новите Правила за ползване, вече няма да имате възможност да придобивате Продуктите iTunes от Услугата.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

(i) Вие имате правото да ползвате Продуктите iTunes само за лични, нетърговски цели. За повече подробности относно правата Ви и ограниченията върху тях моля посетете:

http://www.prsformusic.com

http://www.warnerchappell.com

http://www.sacem.fr

http://www.sdrm.fr

http://www.sesam.org

http://www.musicautor.org

(ii) Вие имате правото по всяко време да ползвате Продуктите iTunes на пет компютъра, на които е инсталирано приложението iTunes, освен за Филми под наем (виж по-долу).

(iii) Вие имате право да съхранявате Продукти iTunes от до пет различни Профила едновременно на съвместими устройства, като iPad, iPod, iPhone и Apple TV, при положение че всеки iPhone може да синхронизира тона на Продуктите iTunes само с едно устройство, оторизирано за iTunes към съответния момент, като синхронизирането на iPhone с различно устройство, оторизирано за iTunes, ще предизвика изтриването на тона на Продуктите iTunes, запазени в този iPhone.

(iv) Вие имате право да презаписвате аудио плейлиста до седем пъти. Можете да използвате аудио компакт диска, на който сте записали Вашите iTunes Продукти по същия начин, както може да използвате аудио компакт диск, закупен от магазин за продажба на дребно, при спазване разпоредбите на приложимите в България разпоредби за закрила на авторското право.

(v) Вие нямате право да презаписвате видео Продукти iTunes или тон на Продукти iTunes, освен за създаване на резервно копие, които резервни копия на видео Продукти iTunes ще се пускат чрез iTunes приложение.

(vi) Продуктите iTunes Plus не съдържат технология за сигурност, която ограничава ползването Ви на такива Продукти iTunes, а Правилата за ползване (ii) – (v) не се прилагат за Продукти iTunes Plus. Можете да копирате, съхраняване и запазвате Продукти iTunes Plus, когато това е оправдано необходимо за лични, нетърговски цели.

(vii) Вие следва да можете ръчно да синхронизирате филм от поне едно iTunes оторизирано устройство с устройства, които имат функция за ръчно синхронизиране, при положение че филмът е свързан с Профил на основното iTunes оторизирано устройство, като основното iTunes оторизирано устройство е това, което е най-напред синхронизирано с устройството или това, което Вие впоследствие посочите като основно, като използвате приложението iTunes.

(viii) Изисква се HDCP връзка, за да гледате филми, разпространявани чрез HDMI.

(ix) Филми под наем

(a) Филмите под наем могат да бъдат гледани само на едно устройство към даден момент. Трябва да бъдете свързани с Услугата, когато премествате филми под наем, като можете правите това само между Вашия компютър и други съвместими устройства. Филми, свалени чрез Вашия Apple TV или iPad, iPhone 4 или iPod touch, не могат да бъдат копирани. Ако премествате филм на съвместимо устройство и след това използвате Услугата, за да пренастроите устройството, или изберете Settings (Настройки) > Reset (Пренастрой) > Erase (Изтрий) по отношение на цялото съдържание и всички настройки на това устройство, филмът ще бъде перманентно изтрит.

(b) След като веднъж закупите филм под наем, трябва задължително да изтеглите цялото съдържание в рамките на 30 (тридесет) дни. След сваляне на филма имате тридесет (30) дни, за да започнете гледането му. Веднъж щом започнете да го гледате, имате четиридесет и осем (48) часа, за да приключите гледането. Спирането, натискането на пауза или пускането на филма отначало, не увеличава позволеното време за гледане.

Някои Продукти iTunes, включително, но не само Филмите под наем, могат да бъдат сваляни само веднъж и не могат да бъдат заменени, ако бъдат загубени по някаква причина; Ваша отговорност е да не загубите, унищожите или повредите Продуктите iTunes, щом ги свалите, както и да се погрижите да си направите резервно копие.

Доставянето на Продуктите iTunes не Ви предоставя каквито и да било права за ползване на Продуктите iTunes с цел търговия или реклама. Всички възможности за презаписване или експортиране са предоставени само за Ваше удобство и не представляват съгласие, отказ или какво да е друго ограничаване на правата на собствениците на авторските права на всяко съдържание, включено в който и да е Продукт iTunes.

Вие приемате, че някои аспекти на Услугата, Продуктите iTunes и администрирането на Правилата за ползване изискват постоянно участие на iTunes.

СИГУРНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Вие се съгласявате да не нарушавате, заобикаляте, проучвате технологията на работа, разшифровате, разглобявате или да се месите по друг начин в която и да е част от Структурата за сигурност - или да правите опит или да подпомагате което и да било друго лице да извършва такова действие. Независимо от които и да е други разпоредби, Вие имате правото да записвате аудио Продукти iTunes на компакт диск при спазване на ограниченията на Правилата за ползване. Правилата за ползване могат да бъдат контролирани и наблюдавани от iTunes с цел спазването им, и iTunes си запазва правото да прилага принудително Правилата за ползване без изпращане на уведомление до Вас.

СИГУРНОСТ НА УСЛУГАТА

Вие се съгласявате, че достъпът Ви до Услугата няма да се осъществява по никакъв друг начин освен чрез ползването на софтуера за достъп до Услугата, предоставен от Apple Inc. или от свързаните с него дружества („Apple"). Вие се съгласявате да не изменяте софтуера, който е предоставен от Apple за достъп до Услугата по какъвто и да е начин или в каквато и да е форма, или да ползвате изменени версии на софтуера, за каквито и да е цели, включително за получаване на неоторизиран достъп до Услугата. Вие няма да получавате или да се опитвате да получавате достъп до Профил, за който не сте оторизирани. Нарушаването на системната или мрежова сигурност може да има за резултат носенето на гражданска или наказателна отговорност.

HIGH-DEFINITION (HD) ПРОДУКТИ

HD Продуктите могат да бъдат гледни само на HD съвместими устройства; закупените HD Продукти обаче (а не наетите) включват и стандартна версия за гледане на устройства, които не са HD съвместими.

ПРЕДОСТАВЯНЕ КЪМ УСЛУГАТА

Услугата може да предложи интерактивни приложения, които Ви позволяват да предоставяте материали (включително Интернет връзки до съдържанието на трети лица) в зони, в които Услугата е публично достъпна и видима. Вие се съгласявате, че ползването от Ваша страна на такива приложения, включително всички материали, предоставени от Вас, ще бъдат единствено на Ваша отговорност, няма да засягат или нарушават правата на което и да е трето лице или да нарушават каквито и да било закони, да допринасят за или насърчават засягане или извършване на друго незаконно действие, или по-друг начин да са нецензурни. Вие също така се съгласявате, че сте получили всички необходими права и лицензии. Вие се съгласявате да предоставяте точна и пълна информация при предоставянето на каквито и да е материали в Услугата. С настоящото предоставяте на iTunes с действие за целия свят, неограничена по време, безвъзмездна, неизключителна лицензия за използването на такива материали като част от Услугата, и във връзка с Продукти iTunes, без да Ви се дължи каквото и да било обезщетение или да възникват други задължения към Вас. iTunes си запазва правото да не изпраща или публикува който и да е материал и да премахва или изменя който и да е материал по свое собствено усмотрение, по което и да е време, без да уведомява или да носи отговорност за това.

iTunes има правото, но не и задължението, да преглежда всеки материал, предоставен от Вас, или по друг начин станал наличен в Услугата, да проверява всяко докладвано или очевидно нарушение на настоящия Договор и да предприема всякакви действия, които iTunes по собствено усмотрение счита за подходящи, включително, без ограничение, прекратяване на този Договор или съгласно Политиката за защита на авторски права на Apple (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Определено съдържание, Продукти iTunes и услуги, налични чрез Услугата, може да включват материали на трети лица. iTunes може да предоставя линкове до определени Интернет страници на трети лица за Ваше улеснение. Вие се съгласявате, че iTunes не носи отговорност за проучването или оценката на съдържанието или точността и iTunes не гарантира и няма да носи каквато и да е отговорност или задължение за каквито и да е материали или Интернет страници на трети лица, или за каквито и да е други материали, продукти или услуги на трети лица. Вие се съгласявате, че няма да използвате материалите на трети лица по начин, който би засегнал или нарушил правата на което и да е трето лице, и че iTunes по никакъв начин не носи отговорност за подобно ползване от Ваша страна.

НЕЖЕЛАТЕЛЕН МАТЕРИАЛ

Вие разбирате, че при използване на Услугата може да се натъкнете на материал, който може да се счете за обиден, неприличен или нежелателен, чието съдържание може да бъде или не означено като съдържащо конкретен материал. Въпреки това, Вие се съгласявате да използвате Услугата на Ваш собствен риск и че iTunes няма да носи каквато и да е отговорност спрямо Вас за материал, което може да бъде определен като обиден, неприличен или нежелателен. Видовете продукти и техните описания са предоставени за удобство и Вие се съгласявате, че iTunes не гарантира тяхната точност.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие се съгласявате, че Услугата, включително, но не само Продуктите iTunes, графиките, техният интерфейс, аудио клипове, видео клипове, редакционно съдържание и скриптове и софтуер, използвани за въвеждане на Услугата, съдържат информация и материали, собственост на iTunes и/или лицензодателите му, които са защитени от приложимите закони за интелектуална собственост и други закони, включително, но не само за авторски права. Вие се съгласявате, че няма да използвате такава информация или материали по какъвто и да било начин, освен по начин, необходим за ползването на Услугата в съответствие с настоящия Договор. Никаква част от Услугата не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или начин, освен ако това не е изрично позволено в настоящите общи условия. Вие се съгласявате да не изменяте, давате под наем, давате лицензия, в заем, продавате, разпространявате или създавате производни продукти, основани на Услугата, по какъвто и да е начин, и Вие не трябва да използвате Услугата по какъвто и да е непозволен начин, включително, но не само чрез злоупотреба с или натоварване на капацитета на мрежата.

Без това да засяга други разпоредби на настоящия Договор, iTunes и лицензодателите му си запазват правото да променят, спират, премахват или преустановяват достъпа до които и да е Продукти iTunes, съдържание или други материали, представляващи част от Услугата, без предупреждение. По никакъв начин iTunes няма да носи отговорност за тези промени. iTunes може също така да налага ограничения на ползването на или на достъпа до определени функции или части от Услугата, във всеки момент и без да дължи уведомяване или да носи отговорност. Премахване на съдържание от Услугата няма да засегне продуктите, които вече сте придобили от Услугата.

iTunes и/или неговите лицензодатели притежават авторските права върху Услугата, включително компилацията от съдържание, публикувани съобщения, линкове до други Интернет източници и описания на тези източници. Ползването на каквато и да е част от Услугата, освен ползването на Услугата по начина, позволен в настоящия Договор, е строго забранено и нарушава правото на интелектуална собственост на други лица, за което може да бъдете подведени под гражданска или наказателна отговорност, включително за заплащането на евентуални имуществени вреди за нарушаване на авторски права.

Apple, логото на Apple, iTunes и останалите търговски марки на Apple, марки за услугите, графики и лога, използвани във връзка с Услугата, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc. в САЩ и/или в други държави. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с Услугата, може да са търговски марки на съответните им собственици. По отношение на които и да е от упоменатите по-горе търговски марки или за използването по какъвто и да е начин на тези търговски марки, Вие не получавате каквито и да е права или лицензия.

Като притежател на Профил в Услугата в добро състояние, може да Ви бъде предоставен ограничен достъп да свалите определена корица на музикален албум, запазена в iTunes библиотеката (iTunesLibrary) на Вашето iTunes приложение. Този достъп е предоставен само за Ваше удобство и iTunes не гарантира и няма да има никакви задължения или отговорности относно тази корица на албум, както и за ползването й от Вас. Имате право на достъп само до корица на музикален албум за музика, на която законно притежавате легално копие. Кориците на албуми се предоставят само за лично, нетърговско ползване. Вие се съгласявате, че няма да използвате корицата на албума по начин, който би засегнал или нарушил този Договор или правата на което и да е трето лице, и че iTunes по никакъв начин не носи отговорност за подобно ползване от Ваша страна.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Ако не спазите, или iTunes има сериозни основания да вярва че не сте спазили, която и да е разпоредба от настоящия Договор, iTunes по свое собствено усмотрение, без предупреждение, може: (i) да прекрати настоящия Договор и/или Вашия Профил, при което Вие ще останете отговорни за заплащането на всички суми по Вашия Профил, дължими включително до датата на прекратяване; и/или (ii) да прекрати лицензията върху софтуера; и/или (iii) да преустанови достъпа Ви до Услугата (или каквато и да е част от нея).

iTunes си запазва правото да изменя, спира или прекъсва Услугата (или каквато и да е част или съдържание от нея) по всяко време, за което iTunes не носи отговорност пред Вас или пред което и да е трето лице, ако упражни това си право. Дотолкова, доколкото е възможно, iTunes ще Ви предупреди предварително за всяко изменение, спиране или прекъсване на Услугата. Прекратяването на Услугата няма да повлияе на Продуктите iTunes, които вече сте получили. Все пак е възможно да не сте в състояние да оторизирате допълнителни компютри за използването на Продуктите iTunes.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

a. iTunes ще Ви предостави Услугата с разумна грижа и вещина. iTunes не дава каквито и да било други обещания или гаранции относно Услугата и по-конкретно, не гарантира, че:

(i) ползването на Услугата от Вас ще бъде без прекъсвания и грешки. Вие се съгласявате, че в определени моменти iTunes може да премахва Услугата за неопределени периоди от време или да анулира Услугата поради технически или експлоатационни причини, като Ви уведомява за това, доколкото това е практически възможно;

(ii) Услугата ще бъде защитена от загуба, подправяне, атака, вируси, намеса, действия на хакери или други смущения в сигурността, които ще се считат за Форсмажорни обстоятелства, и за които iTunes не носи каквато и да е отговорност. Ваша е отговорността за създаване на резервно копие на собствената Ви система, включително на каквито и да е Продукти iTunes, закупени, придобити или наети от Услугата.

b. Освен за посоченото в (d) по-долу или в случай, че упражнявате някакви законни права за възстановяване на суми или получаване на обезщетения, при никакви обстоятелства iTunes, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти или лицензодатели, няма да носят отговорност за каквато и да е загуба или повреда, причинена от iTunes, неговите служители или агенти, при положение, че:

(i) няма нарушаване на правно задължение за полагане на дължима грижа спрямо Вас от страна на iTunes или от който и да е от неговите служители или агенти;

(ii) това не е разумно предвидим резултат от подобно нарушение;

(iii) всяко увеличаване на загубата или вредата е резултат от нарушение от Ваша страна на което и да е условие на този Договор;

(iv) е резултат от решение на iTunes да премахне или да откаже обработването на каквато и да е информация или съдържание, да Ви предупреди, да преустанови или прекрати Вашия достъп до Услугата, или да предприеме каквото и да е друго действие по време на проучване на предполагаемо нарушение или е резултат от заключение на iTunes, че е извършено нарушение на настоящия Договор; или

(v) е свързано със загуба на доход, бизнес или печалби, или каквато и да е загуба или увреждане на данни във връзка с Вашето ползване на Услугата.

c. iTunes ще положи разумни усилия, за да защити информацията, подадена от Вас във връзка с Услугата, включително от непозволена употреба.

d. Никоя разпоредба на настоящия Договор не премахва или ограничава отговорността на iTunes за измама, груба небрежност, умисъл или за настъпила смърт или лично увреждане.

e. Ако нарушите този Договор, Вие ще бъдете отговорни пред iTunes, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти и лицензодатели за всеки иск, произтичащ от нарушаването. Вие ще бъдете отговорни и за всяко действие, предприето от iTunes, като част от разследване на предполагаемо нарушение на настоящия Договор или като резултат от неговите заключения или решение, че такова нарушение на Договора е извършено.

ПРОМЕНИ

iTunes си запазва правото по всяко време да изменя настоящия Договор и да налага нови или допълнителни условия, отнасящи се до използването на Услугата от Вас. Подобни изменения и допълнителни условия ще Ви бъдат съобщавани, като ако ги приемете, ще влизат в сила незабавно и ще представляват част от настоящия Договор. В случай, че откажете да приемете тези промени, iTunes ще има правото да прекрати Договора.

РАЗНИ

Този Договор представлява цялото споразумение между Вас и iTunes и определя ползването на Услугата от Вас, като отменя всяко предходно споразумение между Вас и iTunes. Спрямо Вас може да се прилагат и допълнителни общи условия, които е възможно да се прилагат, когато ползвате свързани услуги, определени Продукти iTunes, съдържание на трети лица или софтуер на трети лица. Ако коя да е част от този Договор бъде прогласена за недействителна или невъзможна да бъде осъществена по принудителен ред, то тази част ще бъде изменена по начин, съобразен с приложимото право и така че да отразява възможно най-близко първоначалните намерения на страните, а останалите разпоредби ще останат в пълна сила. Невъзможността на iTunes да осъществи по принудителен ред което и да е право или която и да е разпоредба от този Договор няма да представлява отказ от такава разпоредба, или от която и да е друга разпоредба от Договора. iTunes няма да носи отговорност за невъзможност да изпълни което и да е задължение поради причини, извън неговия контрол.

Услугата се управлява от iTunes от офисите му в Люксембург. Вие се съгласявате да спазвате всички местни, щатски, федерални и национални закони, наредби, правилници и актове, които са приложими спрямо ползването на Услугата от Вас. Този Договор и ползването на Услугата са подчинени на българското право.

iTunes може да Ви изпраща съобщения във връзка с Услугата, като Ви изпрати електронно съобщение до посочения електронен адрес, указан в Профила Ви или като Ви изпрати писмо по пощата до адреса, указан в Профила Ви, или като публикува уведомление чрез Услугата. Уведомленията влизат в сила незабавно.

iTunes си запазва правото да предприема действия, които счита за разумно необходими или подходящи, за да изпълни принудително и/или провери спазването на която и да е част от настоящия Договор. Вие се съгласявате, че iTunes има правото, без да носи отговорност пред Вас, да разкрива каквито и да е Данни при регистрация и/или информация за Профила пред властите, държавни служители, и/или трети лица, когато iTunes счита, че това е разумно необходимо или подходящо, за да изпълни принудително и/или провери спазването на която и да е част от настоящия Договор (включително, но не само правото на iTunes да съдейства по всеки правен процес, свързан с ползването на Услугата и/или на Продуктите iTunes от Вас, и/или свързан с иск от трето лице, в който се твърди, че ползването на Услугата и/или Продуктите iTunes от Вас е незаконно и/или нарушава правата на такова трето лице).

Относно iTunes: Нашият регистрационен номер е RCS Люксембург B 101 120 и адресът ни на управление е в Люксембург L-2763, ул. „Хайнрих Хайне" (31 – 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg).

C. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА MAC APP STORE, APP STORE И IBOOKS STORE

ТОЗИ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ВАС И ITUNES SARL („ITUNES"), УРЕЖДА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ MAC APP STORE, APP STORE И IBOOKS STORE („STORES") И ЗАКУПУВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗИИ ЧРЕЗ ТЯХ, КОИТО СЕ ПРОДАВАТ ОТ ITUNES.

MAC APP STORE, APP STORE И IBOOKS STORE

iTunes е доставчикът на Stores, които Ви позволяват да закупувате от iTunes лицензии за ползване на софтуерни продукти от Аpp Store и Mac App Store (заедно наричани, “App Store Продукти”) и съдържание на дигитални книги (“iBooks Store Продукти”) само за крайни потребители, при определени общи условия, така, както са посочени в настоящия Договор. Крайни потребители на App Store Продукти могат да бъдат физически лица, в тяхното лично качество, търговски фирми или образователни институции. App Store Продукти и iBooks Store Продукти ще бъдат наричани заедно „Продукти”.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА STORES

Само лица, навършили 14 или повече години могат да създават профили. Профили за лица на възраст под 14 могат да бъдат създавани от родител или настойник чрез Family Sharing. Деца, които не са навършили 18 години, трябва да прегледат този Договор заедно със своя родител или настойник, за да се гарантира, че детето и неговият родител или настойник го разбират.

Stores са достъпни за Вас само в България. Вие се съгласявате да не ползвате или правите опит за използване на Stores от място, намиращо се извън територията за достъп. iTunes може да използва технологии, за да провери спазването на това изискване.

Ползването на Stores изисква съвместими устройства, достъп до Интернет и определен софтуер (може да се изисква заплащане на такси); може да изисква периодични актуализации; и може да бъде засегнато от качеството на тези фактори. Силно се препоръчва високоскоростен Интернет. Последните версии на необходимия софтуер (включително, но не само софтуер iTunes и Mac App Store) се препоръчват за достъп до Stores и може да се изискват за определени транзакции или функции и за сваляне на Продукти, предварително закупени или придобити от Stores. Вие се съгласявате, че тези изисквания, които може да се променят към даден момент, са Ваша отговорност. Stores не са част от каквито и да е други продукт или оферта, и никоя покупка или получаване на какъвто и да е друг продукт не следва да се счита за предоставящо или гарантиращо Ви достъп до Stores.

ВАШИЯТ ПРОФИЛ

Като регистриран потребител на Stores Вие може да създадете профил („Профил"). Не разкривайте информацията за Вашия Профил на никого. Вие самостоятелно носите отговорност за поддържането на конфиденциалността и сигурността на Вашия Профил и за всички дейности, които протичат на или през Вашия Профил, и се съгласявате незабавно да уведомите iTunes за всяко нарушаване на сигурността на Вашия Профил. iTunes няма да носи отговорност за каквито и да е загуби, произтичащи от неоторизирано ползване на Вашия Профил.

За да купите и изтеглите App Store Продуктите от Stores, трябва да въведете Вашите Apple ID и парола или да използвате Touch ID за удостоверяване на Профила Ви за транзакции. След като сте удостоверили Профила си чрез Apple ID и парола, няма да има нужда от ново удостоверяване в продължение на петнадесет минути; можете да изберете да разрешите на компютъра си да запази паролата, за да поддържа състоянието на удостоверяване. През това време, ще можете да купувате и теглите App Store Продукти без повторно въвеждане на паролата Ви. Можете да изключите възможността за извършване на транзакции с Продукти от App и Book или да промените настройките да се изисква парола за всяка транзакция, свързана с продукт от App и Book чрез коригиране на настройките на Вашия компютър или iOS устройство. За повече информация, моля вижте http://support.apple.com/kb/HT1904 и http://support.apple.com/kb/HT4213.

Вие се съгласявате да предоставяте точна и пълна информация, когато се регистрирате и в процеса на ползване на Stores („Данни при регистрация") и се съгласявате да актуализирате Вашите Данни при регистрация, за да бъдат точни и пълни. Вие се съгласявате, че iTunes може да съхранява и ползва Вашите Данни при регистрация за поддържане и задължаване на Вашия Профил.

АВТОМАТИЧНА ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДХОДНИ ПОКУПКИ

Когато за първи път придобиете Продукти (с изключение на продукти, придобити от Mac App Store), чрез Stores (заедно наричани "Допустимо съдържание"), може да изберете автоматично да получавате ("автоматично изтегляне") копия от това Допустимо съдържание на допълнителни оторизирани от iTunes компютри и iOS Устройства със съвместим софтуер, като свържете тези компютри и iOS устройства при спазване на правилата за свързване по-долу (всяко наричано "Свързано устройство"). За всяко Свързано устройство, можете да уточните какъв вид Допустимо съдържание, ако има такова, може да бъде автоматично изтеглено на него. Продуктите ще се изтеглят автоматично на Свързано устройството, което е в състояние да получава такива уведомления ("Сваляне-позволено"), включително iOS устройства, когато има връзка с Интернет; на Свързано устройството, което не е с активирана функция Сваляне – позволено, включително тези, които работят с операционната система Windows, Допустимото съдържание ще се появи автоматично в опашката за изтегляне и Вие ще можете ръчно да започне изтегляне в рамките на iTunes.

За Ваше удобство, след придобиване на Допустимо съдържание можете да изтеглите определена част от такова Допустимо съдържание, придобито преди това, на всяко Свързано устройство. Не всяко Допустимо съдържание, което сте придобили преди това, може да е налично за последващо изтегляне по всяко време и в такъв случай iTunes не носи отговорност спрямо Вас. Тъй като е възможно да не сте в състояние да изтеглите в последващ момент определено Допустимо съдържание, придобито преди това, след като веднъж изтеглите елемент от Допустимото съдържание, отговорността да не го загубите, унищожите или повредите е Ваша, поради което може да предпочетете да го архивирате.

Свързването на Свързаните устройства е предмет на следните условия:

(i) Може автоматично да изтегляте или да изтегляте придобито преди това Допустимо съдържание от Профил на до 10 Свързани устройства, при условие, че не повече от 5 са компютри, оторизирани от iTunes.

(ii) Едно Свързано устройство може да бъде свързано само с един Профил към даден момент.

(iii) може да прехвърляте Свързано устройство към различен Профил само веднъж на всеки 90 дни.

(iv) Можете да изтеглите придобито преди това безплатно съдържание на неограничен брой устройства, докато е безплатно в Stores, но на не повече от 5 оторизирани от iTunes компютри.

Посочените по-горе в точки (i) до (iv) условия не се прилагат за App Stores Продукти.

В някои случаи Допустимото съдържание може да е в голям обем и може да доведе до заплащането на значителни суми за пренос на данни при доставката на такова Допустимо съдържание чрез съответната среда за пренос на данни.

АВТОМАТИЧНО ПОЛУЧАВАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИИ

Устройството или компютърът Ви периодично ще проверяват в App Store и Mac App Store за актуализации на приложенията и ако са налични, те може да се изтеглят и инсталират автоматично. Съгласявате се, че Apple чрез App Store и Mac App Store може автоматично да изтегля и инсталира актуализации на устройствата или компютъра Ви. Можете да изключите автоматичните актуализации изцяло по всяко време, като промените настройките за автоматични актуализации на устройството или компютъра си.

ПАКЕТИ С ПРИЛОЖЕНИЯ (APP BUNDLES)

Някои App Store Продукти може да съдържат няколко елемента („Пакети с приложения”). Цената, показана за даден Пакет с приложения, е цената, която ще ви бъде таксувана при закупуване на този Пакет с приложения. Цената на Пакета с приложения може да бъде намалена с оглед на App Store Продуктите, които вече сте закупили или придобили, но може да включва минимална такса за допълване на Пакета с приложения.

ЛИЧНИ ДАННИ

Освен ако обратното не е уговорено в настоящия Договор, Stores са обект на Политиката за защита на лични данни на Apple, достъпна на https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/bg/terms.html#PRIVACY.

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ И STORES

iTunes Ви продава лицензия за ползване на Продуктите. След като веднъж сте я закупили от iTunes, тази лицензия представлява правно обвързващ договор, сключен директно между Вас и издателя на този Продукт („Издателят"), който договор регулира Вашето ползване на Продукта. Вие разбирате, че Stores и някои Продукти, включват структура за сигурност, която ползва технология за сигурност на дигитална информация и ограничава Вашето ползване на Продукта до определени правила за ползване („Структура за сигурност"), създадени от iTunes и от Издателите и независимо от това дали Продуктите са ограничени от технология за сигурност или не, Вие трябва да използвате Продуктите в съответствие с приложимите правила за ползване, създадени от iTunes и от Издателите („Правила за ползване") като всеки друг начин на ползване на Продуктите може да представлява нарушение на авторски права. Всяка технология за сигурност представлява неразделна част от Продуктите. iTunes си запазва правото по всяко време да изменя Правилата за ползване за бъдещи покупки от Stores. Тези промени обаче няма да се прилагат за Продукт, които вече сте закупили. Всяка промяна на Правилата за ползване ще Ви бъде съобщена. В случай, че откажете да приемете новите Правила за ползване, вече няма да имате възможност да придобивате Продукти от Stores.

СИГУРНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Вие се съгласявате да не нарушавате, заобикаляте, проучвате технологията на работа, разшифровате, разглобявате или да се месите по друг начин в която и да е част от Структурата за сигурност - или да правите опит или да подпомагате което и да било друго лице за това. Правилата за ползване могат да бъдат контролирани и наблюдавани от iTunes с цел спазването им, и iTunes си запазва правото да прилага принудително Правилата за ползване без изпращане на уведомление до Вас.

СИГУРНОСТ НА STORE

Вие се съгласявате, че достъпът Ви до Stores няма да се осъществява по никакъв друг начин освен чрез ползването на софтуера за достъп до Stores, предоставен от Apple Inc. или от свързаните с него дружества („Apple"). Вие се съгласявате да не изменяте софтуера, който е предоставен от Apple за достъп до Stores по какъвто и да е начин или в каквато и да е форма, или да ползвате изменени версии на софтуера, за каквито и да е цели, включително за получаване на неоторизиран достъп до Stores. Вие няма да получавате или да се опитвате да получавате достъп до Профил, за който не сте оторизирани. Нарушаването на системната или мрежова сигурност може да има за резултат носенето на гражданска или наказателна отговорност.

Доставянето на Продукти не Ви предоставя каквито и да било права за ползване на Продуктите с цел реклама.

Вие приемате, че някои аспекти от Stores, Продуктите и администрирането на Правилата за ползване изискват постоянно участие на iTunes, независимо от това, че iTunes не е страна по лицензията между Вас и Издателите на Продуктите.

ПРЕДОСТАВЯНЕ КЪМ STORES

Stores могат да предлагат интерактивни приложения, които Ви позволяват да предоставяте материали (включително Интернет връзки до съдържанието на трети лица) в зони, в които Stores са достъпни и видими, както от други потребители на Stores, така и от всички останали. Вие се съгласявате, че ползването от Ваша страна на такива приложения, включително всички материали, предоставени от Вас, ще бъдат единствено на Ваша отговорност, няма да засягат или нарушават правата на което и да е трето лице или да нарушават каквито и да било закони, да допринасят за или насърчават засягане или извършване на друго незаконно действие, или по-друг начин да са нецензурни. Вие също така се съгласявате, че сте получили всички необходими права и лицензии. Вие се съгласявате да предоставяте точна и пълна информация при предоставянето на каквито и да е материали в Stores. С настоящото предоставяте на iTunes с действие за целия свят, неограничена по време, безвъзмездна, неизключителна лицензия за използването на такива материали като част от Stores, и във връзка с Продукти, без да Ви се дължи каквото и да било обезщетение или да възникват други задължения към Вас. iTunes си запазва правото да не изпраща или публикува който и да е материал и да премахва или изменя който и да е материал по свое собствено усмотрение, по което и да е време, без да уведомява или да носи отговорност за това. Вие нямате право да предоставяте коментари или оценки за изтеглени App Store Продукти, чрез използване на промоционален Код за съдържание.

iTunes има правото, но не и задължението, да преглежда всеки материал, предоставен от Вас, или по друг начин станал наличен в Stores, да проверява всяко докладвано или очевидно нарушение на настоящия Договор и да предприема всякакви действия, които iTunes по собствено усмотрение счита за подходящи, включително, без ограничение, прекратяване на този Договор или съгласно Политиката за защита на авторски права на Apple (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Определено съдържание, Продукти или услуги, налични чрез Stores, може да включват материали на трети лица. iTunes може да предоставя линкове до определени Интернет страници на трети лица за Ваше улеснение. Вие се съгласявате, че iTunes не носи отговорност за проучването или оценката на съдържанието или точността и iTunes не гарантира и няма да носи каквато и да е отговорност или задължение за каквито и да е материали или Интернет страници на трети лица, или за каквито и да е други материали, продукти или услуги на трети лица. Вие се съгласявате, че няма да използвате материалите на трети лица по начин, който би засегнал или нарушил правата на което и да е трето лице, и че iTunes по никакъв начин не носи отговорност за подобно ползване от Ваша страна.

НЕЖЕЛАТЕЛЕН МАТЕРИАЛ

Вие разбирате, че при използване на Stores може да се натъкнете на материал, който може да се счете за обиден, неприличен или нежелателен, чието съдържание може да бъде или не означено като съдържащо конкретен материал. Въпреки това, Вие се съгласявате да използвате Stores на Ваш собствен риск и че iTunes няма да носи каквато и да е отговорност спрямо Вас за съдържание, което може да бъде определено като обидно, неприлично или нежелателно. Видовете Продукти и техните описания са предоставени за удобство и Вие приемате и се съгласявате, че iTunes не гарантира тяхната точност.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие се съгласявате, че Stores, включително, но не само Продуктите, графиките, техният интерфейс, аудио клипове, редакционно съдържание и скриптове и софтуер, използвани за въвеждане на Stores, съдържат информация и материали, притежавани от iTunes и/или Издателите, които са защитени от приложимите закони за интелектуална собственост и други закони, включително, но не само за авторски права. Вие се съгласявате, че няма да използвате такава информация или материали по какъвто и да било начин, освен по начин, необходим за ползването на Stores в съответствие с настоящия Договор. Никаква част от Stores не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или начин, освен ако това не е изрично позволено в настоящите общи условия. Вие се съгласявате да не изменяте, давате под наем, давате лицензия, в заем, продавате, разпространявате или създавате производни продукти, основани на Stores, по какъвто и да е начин, и Вие не трябва да използвате Stores по какъвто и да е непозволен начин, включително, но не само чрез злоупотреба с или натоварване на капацитета на мрежата.

Без това да засяга други разпоредби на настоящия Договор, iTunes и Издателите си запазват правото да променят, спират, премахват или преустановяват достъпа до които и да е Продукти, съдържание или други материали, представляващи част от Stores, по всяко време и без предупреждение. По никакъв начин iTunes няма да носи отговорност за тези промени. iTunes може също така да налага ограничения на ползването на или на достъпа до определени функции или части от Stores, във всеки момент и без да дължи уведомяване или да носи отговорност. Премахване на Продукти от Stores няма да засегне Продуктите, които вече сте придобили от Stores.

iTunes и/или неговите лицензодатели притежават авторските права върху Stores, включително компилацията от съдържание, публикувани съобщения, линкове до други Интернет източници и описания на тези източници. Ползването на каквато и да е част от Stores, освен ползването на Stores по начина, позволен в настоящия Договор, е строго забранено и нарушава правото на интелектуална собственост на други лица, за което може да бъдете подведени под гражданска или наказателна отговорност, включително за заплащането на евентуални имуществени вреди за нарушаване на авторски права.

Apple, логото на Apple, iTunes, App Store и останалите търговски марки на Apple, марки за услугите, графики и лога, използвани във връзка със Stores, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc. в САЩ и/или в други държави. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка със Stores, може да са търговски марки на съответните им собственици. По отношение на които и да е от упоменатите по-горе търговски марки или за използването по какъвто и да е начин на тези търговски марки, Вие не получавате каквито и да е права или лицензия.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Ако не спазите или iTunes има сериозни основания да счита, че няма да спазите която и да е разпоредба от настоящия Договор, iTunes по свое собствено усмотрение, без предупреждение, може: (i) да прекрати настоящия Договор и/или Вашия Профил, при което Вие ще останете отговорни за заплащането на всички суми по Вашия Профил, дължими включително до датата на прекратяване; и/или (ii) да прекрати лицензията върху софтуера; и/или (iii) да преустанови достъпа Ви до Stores (или каквато и да е част от тях).

iTunes си запазва правото да изменя, спира или прекъсва Stores (или каквато и да е част или съдържание от тях) по всяко време, за което iTunes не носи отговорност пред Вас или пред кое да е трето лице, ако упражни това си право. Дотолкова, доколкото е възможно, iTunes ще Ви предупреди предварително за всяко изменение, спиране или прекъсване на Stores. Прекратяването на Stores няма да повлияе на Продуктите, които вече сте получили. Все пак е възможно да не сте в състояние да оторизирате допълнителни компютри за използването на Продуктите.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

a. iTunes ще Ви предостави Stores с грижа на добър стопанин. iTunes не дава каквито и да било други обещания или гаранции относно Stores и по-конкретно, не гарантира, че:

(i) ползването на Stores от Вас ще бъде без прекъсвания и грешки. Вие се съгласявате, че в определени моменти iTunes може да премахва Stores за неопределен срок или да анулира Stores поради технически или експлоатационни причини, като Ви уведомява за това, доколкото това е практически възможно;

(ii) Stores ще бъдат защитени от загуба, подправяне, атака, вируси, намеса, действия на хакери или други смущения в сигурността, които ще се считат за Форсмажорни обстоятелства, и за които iTunes не носи каквато и да е отговорност. Някои Продукти могат да бъдат изтеглени само веднъж; след като са изтеглени, те не могат да бъдат заменени, ако бъдат загубени поради каквато и да е причина. Ваша е отговорността за създаване на резервно копие на собствената Ви система, включително на каквито и да е Продукти, закупени или придобити от Stores.

b. Освен за посоченото в (d) по-долу или в случай, че упражнявате някакви законни права за възстановяване на суми или получаване на обезщетения, при никакви обстоятелства iTunes, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти или лицензодатели няма да носят отговорност за каквато и да е загуба или повреда, причинена от iTunes, неговите служители или агенти, при положение, че:

(i) няма нарушаване на правно задължение за полагане на дължима грижа спрямо Вас от страна на iTunes или от който и да е от неговите служители или агенти;

(ii) това не е разумно предвидим резултат от подобно нарушение;

(iii) всяко увеличаване на загубата или вредата е резултат от нарушение от Ваша страна на което и да е условие на този Договор;

(iv) е резултат от решение на iTunes да премахне или да откаже обработването на каквато и да е информация или съдържание, да Ви предупреди, да преустанови или прекрати Вашия достъп до Stores, или да предприеме каквото и да е друго действие по време на проучване на предполагаемо нарушение или е резултат от заключение на iTunes, че е извършено нарушение на настоящия Договор; или

(v) е свързано със загуба на доход, дейност или печалби, или каквато и да е загуба или увреждане на данни във връзка с Вашето ползване на Stores.

c. iTunes ще положи разумни усилия, за да защити информацията, подадена от Вас във връзка със Stores, включително от непозволена употреба.

d. Никоя разпоредба на настоящия Договор не премахва или ограничава отговорността на iTunes за измама, груба небрежност, умисъл или за настъпила смърт или лично увреждане.

e. Ако нарушите този Договор, Вие ще бъдете отговорни пред iTunes, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти и лицензодатели за всеки иск, произтичащ от нарушаването. Вие ще бъдете отговорни и за всяко действие, предприето от iTunes, като част от разследване на предполагаемо нарушение на настоящия Договор или като резултат от неговите заключения или решение, че такова нарушение на Договора е извършено.

ПРОМЕНИ

iTunes си запазва правото по всяко време да изменя настоящия Договор и да налага нови или допълнителни условия, отнасящи се до използването на Stores от Вас. Подобни изменения и допълнителни условия ще Ви бъдат съобщавани, като ако ги приемете, ще влизат в сила незабавно и ще представляват част от настоящия Договор. В случай, че откажете да приемете такива промени, iTunes ще има правото да прекрати Договора.

РАЗНИ

Този Договор представлява цялото споразумение между Вас и iTunes и определя ползването на Stores от Вас, като отменя всяко предходно споразумение между Вас и iTunes. Спрямо Вас може да се прилагат и допълнителни общи условия, които е възможно да се прилагат, когато ползвате свързани услуги, определени Продукти, съдържание на трети лица или софтуер на трети лица. Ако коя да е част от този Договор бъде прогласена за недействителна или невъзможна да бъде осъществена по принудителен ред, то тази част ще бъде изменена по начин, съобразен с приложимото право и така че да отразява възможно най-близко първоначалните намерения на страните, а останалите разпоредби ще останат в пълна сила. Невъзможността на iTunes да осъществи по принудителен ред което и да е право или която и да е разпоредба от този Договор няма да представлява отказ от такава разпоредба, или от която и да е друга разпоредба от Договора. iTunes няма да носи отговорност за невъзможност да изпълни което и да е задължение поради причини, извън неговия контрол.

Stores се управляват от iTunes от офисите му в Люксембург. Вие се съгласявате да спазвате всички местни, щатски, федерални и национални закони, наредби, правилници и актове, които са приложими спрямо ползването на Stores от Вас. Този Договор и ползването на Stores са подчинени на българското право.

iTunes може да Ви изпраща съобщения във връзка с Stores, като Ви изпрати електронно съобщение до посочения електронен адрес, указан в Профила Ви или като Ви изпрати писмо по пощата до адреса, указан в Профила Ви, или като публикува уведомление в Stores. Уведомленията влизат в сила незабавно.

iTunes си запазва правото да предприема действия, които счита за разумно необходими или подходящи, за да изпълни принудително и/или провери спазването на която и да е част от настоящия Договор. Вие се съгласявате, че iTunes има правото, без да носи отговорност пред Вас, да разкрива каквито и да е Данни при регистрация и/или информация за Профила пред властите, държавни служители, и/или трети лица, когато iTunes счита, че това е разумно необходимо или подходящо, за да изпълни принудително и/или провери спазването на която и да е част от настоящия Договор (включително, но не само правото на iTunes да съдейства по всеки правен процес, свързан с ползването на Stores и/или на Продуктите от Вас, и/или свързан с иск от трето лице, в който се твърди, че ползването на Stores и/или Продуктите от Вас е незаконно и/или нарушава правата на такова трето лице).

Относно iTunes: Нашият регистрационен номер е RCS Люксембург B 101 120 и адресът ни на управление е в Люксембург L-2763, ул. „Хайнрих Хайне" (31 – 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg)

ДРУГИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА MAC APP STORE И APP STORE

ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ MAC APP STORE И APP STORE

iTunes Ви продава лицензия за ползване на софтуерните продукти, предлагани чрез Mac App Store и App Store (заедно „App Store Продуктите "). Има две (2) категории App Store Продукти, които са, както следва: (i) тези App Store Продукти, които са били разработени от Apple и за които получавате лицензия от iTunes („Apple Продукти"); и (ii) онези App Store Продукти, които са били разработени и за които получавате лицензия от трето лице („Продукти на трети лица"). Категорията на всеки App Store Продукт (Apple Продукт или Продукт на трето лице) е посочена на приложението за Mac App Store или приложението за App Store.

Вашата лицензия за всеки App Store Продукт е предмет на Лицензионен договор с краен потребител за лицензирани приложения, посочен по-долу и Вие се съгласявате, че подобни общи условия ще се прилагат, освен ако към App Store Продукта се прилага друго валидно лицензионно споразумение с краен потребител, сключено между Вас и издателя на този App Store Продукт („Издателя"), в който случай условията на Лицензионния договор с краен потребител на Издателя ще се прилагат спрямо App Store Продукта. Издателят си запазва всички права относно App Store Продукта, които не са Ви предоставени изрично.

Вие приемате, че лицензията за всеки Apple Продукт, която получавате чрез Mac App Store или App Store или която свързвате с вашия Профил, представлява обвързващ договор между Вас и iTunes. Вие приемате, че: веднага щом придобиете Продукт на трето лице от iTunes, вие сключвате обвързващ договор директно с Издателя на този Продукт на трето лице, регулиращ ползването от Вас на съответния Продукт на трето лице; и че iTunes не е страна по лицензия между Вас и Издателя по отношение на Продукта на трето лице. Издателят на Продукта на трето лице е самостоятелно отговорен за Продукта на трето лице, за неговото съдържание и за гаранциите, до степента, до която подобни гаранции не са били ограничени, и за всеки иск, който Вие или трето лице може да имате във връзка с Продукта на трето лице.

Вие приемате и се съгласявате, че iTunes и свързаните с него лица, са трети лица бенефициенти по Лицензионния договор с краен потребител за лицензирано приложение или на лицензионния договор с краен потребител на Издателя, в зависимост от случая, за всеки Продукт на трето лице. Вие се съгласявате и че при приемане от Ваша страна на общите условия на лицензията за такъв Продукт на трето лице, iTunes ще има правото (и ще се счита,че е приело това право), в качеството си на трето лице- бенефициент, да пристъпи към принудително изпълнение на такава лицензия спрямо Вас.

IN-APP ПОКУПКИ

Определени App Store Продукти може да включват функционалности, които Ви позволяват да получавате допълнителни услуги, или да получавате лицензия за допълнителни функции или съдържание за използване в App Store Продукта („In-App покупки"). In-App покупки, които са осъществени по време на ползване на App Store Продукта (напр. виртуални муниции) не могат да бъдат прехвърляни между устройствата; могат да бъдат свалени само веднъж; и след като са свалени, не могат да бъдат подменени. След като веднъж налична In-App покупка е придобита и получена от Вас, iTunes няма да носи отговорност спрямо Вас в случай на загуба или унищожаване или повреда на такава In-App покупка. Всички In App покупки се считат за App Store Продукти, а In-App покупки, получени в Продуктите на трети лица, се считат за Продукти на трети лица и се третират като такива, за целите на настоящите общи условия.

За да придобиете In-App покупките вие трябва да се легитимирате отделно от всяко друго легитимиране за получаването на App Store Продукти, като въведете паролата си, когато Ви бъде поискана, но след като веднъж сте се легитимирали да получите In-App покупка, ще можете да придобиете допълнителни In-App покупки в рамките на петнадесет минути, без да е необходимо повторно да въвеждате паролата си. Можете да изключите възможността за придобиване на In-App покупки на Вашето iOS устройство, като отидете на Вашите „Настройки", изберете "Общи" (General) и след това изберете "Ограничения" (Restrictions), както е посочено в http://support.apple.com/kb/HT4213.

IN-APP АБОНАМЕНТИ

Определени App Store Продукти може да включват функция, която Ви позволява да придобивате съдържание на база направен абонамент (“In-App абонаменти”). In-App абонаментите ще се подновяват автоматично за съответния период от време, който сте избрали, и когато това е приложимо, Вашият Профил ще бъде задължен с дължимата сумата не по-рано от 24 часа преди изтичането на текущия период на In-App абонамент. Вие можете да изключите автоматичното подновяване на платени In-App абонаменти, като изберете “Manage App Subscriptions” (Управление на Арр Абонаменти) във Вашия Профил и изберете абонамента, който желаете да измените. Функцията за автоматичното подновяване на абонамента се изключва, ако Издателят увеличи цената на абонамента. Можете да отмените безплатни In-App абонаменти като изтриете App Store Продукта от Вашето устройство. Определени платени In-App абонаменти може да предлагат безплатен пробен период преди Вашият Профил да бъде таксуван. Ако решите, че не желаете да закупите In-App абонамент, изключете автоматичното обновяване от настройките на Вашия Профил по време на безплатния пробен период. Някои In-App абонаменти могат да представляват продукти от „Щанда за новини” (Newsstand), в който случай те ще се появят само в приложението Щанд за новини (Newsstand) на Вашето устройство след сваляне. Също така прегледайте допълнителната информация за офертата за платен In-App абонамент на съответното място за покупка в App Store Продукта. Може да поискаме Вашето разрешение, за да предоставим името, адреса на електронна поща и пощенския код, посочени във Вашия Профил, на Издателя, за да може той да Ви изпраща маркетингови съобщения относно собствените си продукти в съответствие с неговата политика за защита на лични данни. След като веднъж Издателят е получил тази информация, тя ще бъде третирана от него в съответствие с неговата публикувана политика за защита на личните данни. Насърчаваме Ви да се запознаете с практиките за защита на лични данни на Издателя, преди да се съгласите да му предоставите лични данни. За повече информация, моля прегледайте политиката за защита на лични данни на Издателя или се свържете с него директно. Възстановяване на суми се извършва, както е изложено в горепосочената ни политика за възстановяване на плащания ; не се допуска друг вид възстановяване на суми, връщане или отказ.

POPULAR NEAR ME

Когато активирате функцията Popular Near Me, като активирате услугите за местоположение, Apple на определени интервали от време ще събира автоматично информация, свързана с определени Ваши App Store Продукти, като например - време на използване на всеки App Store Продукт и колко пъти всеки App Store Продукт е бил стартиран. Тази информация се съхранява анонимно и няма да бъде свързвана с Вашето име или Профил. Apple ще използва тази информация, както и друга информация, като например история на осъществените от Вас сваляния на App Store Продукт, за да Ви дава персонализирани препоръки.

Apple може да използва тази информация и да я комбинира с обобщената информация, събрана от други потребители, които ползват тази функция, информацията от историята на Вашите покупки от iTunes Store, информация за сваленото от Вас чрез App Store, обобщена информация от други потребители за сваляне на App Store Продукти и друга информация като например оценката на потребителите за App Store Продуктите, за да:

• Ви дава препоръки относно App Store Продуктите, медийни продукти и други продукти и услуги, които Вие може да желаете да закупите, свалите или използвате.

• Дава препоръки на други потребители.

Вашата информация е обект на и ще бъде използвана в съответствие с Политиката за защита на личните данни на Apple.

Ако предпочитате да не събираме и използваме информация от Вашите устройство или система по този начин, не трябва да активирате

Location Services (Услугите за местоположение) или да използвате Popular Near Me. Можете да деактивирате тази функция по всяко време, като изключите Popular Near Me от менюто System Services (Системни услуги) в настройките за Location Services (Услуги за местоположение) на вашето устройство..

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА MAC APP STORE ПРОДУКТИ

Освен когато друго не е указано тук,

(i) Ако сте физическо лице, действащо в лично си качество, Вие можете да сваляте и използвате приложение от Mac App Store („Продукт Mac App Store”) за лични, нетърговски цели на всеки брандиран с Apple продукт, ползващ Mac OS X („Компютър Mac”), който ползвате или контролирате.

(ii) Ако сте търговско дружество или образователна институция, можете да свалите Продукт Mac App Store за ползване или (а) от едно лице на всеки от Компютрите Mac, ползван от това лице, които притежавате или контролирате или (б) от няколко лица на един общ Компютър Mac, който Вие притежавате или контролирате. Например, един служител може да използва Продукт Mac App Store и на настолния си Компютър Mac и на лаптоп Компютър Mac, или няколко ученика могат периодично да ползват Продукт Mac App Store на един Компютър Mac, намиращ се в информационен център или библиотека. За по-голяма яснота, за всеки Компютър Mac, използван последователно от много потребители, се изисква отделна лицензия.

(iii) Ползването на Продукти Mac App Store може да изисква вписване с Apple ID, използвано за сваляне на Продукта Mac App Store от Mac App Store. Продукти Mac App Store могат да бъдат обновявани само чрез Mac App Store.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА APP STORE ПРОДУКТ

(i) Ако сте физическо лице, действащо в лично си качество, Вие можете да свалите и синхронизирате даден App Store Продукт за лични, нетърговски цели на всяко iOS устройство, което притежавате или контролирате.

(ii) Ако сте търговско дружество или образователна институция, може да свалите и синхронизирате даден Продукт App Store за ползване или от (a) едно лице на едно или повече iOS устройства, ползвани от това лице, които Вие притежавате или контролирате или (b) няколко лица на едно общо iOS устройство, което Вие притежавате или контролирате. Например, един служител може да използва App Store Продукта и на своя iPhone, и на своя iPad, или няколко ученика могат периодично да използват App Store Продукта на един iPad, намиращ се в информационен център или библиотека. За по-голяма яснота, за всяко iOS устройство, използвано последователно от много потребители, се изисква отделна лицензия.

(iii) Вие следва да можете да съхранявате App Store Продуктите от не повече от пет различни Профила едновременно, на едно съвместимо iOS устройство.

(iv) Вие следва да можете ръчно да синхронизирате App Store Продуктите от поне едно iTunes оторизирано устройство с iOS устройства, които имат функция за ръчно синхронизиране, при положение, че App Store Продуктът е свързан с Профил на основното iTunes оторизирано устройство, като основното iTunes оторизирано устройство е това, което е най-напред синхронизирано с iOS устройството или това, което Вие впоследствие посочите като основно, използвайки приложението iTunes.

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА MAC APP STORE И НА APP STORE ПРОДУКТИ

iTunes е отговорно за предоставянето на услуги по ремонт и поддръжка само по отношение на Продуктите Apple, както са посочени в Лицензионния договор с краен потребител за лицензирано приложение или в отделен лицензионен договор с краен потребител, в зависимост от случая, или както се изисква от приложимото право. Издателят на всеки Продукт на трето лице е самостоятелно отговорен за предоставянето на услуги по ремонта и поддръжката само по отношение на този Продукт, както е посочен в Лицензионния договор с краен потребител за лицензирано приложение или на лицензионния договор с краен потребител на Издателя, в зависимост от случая, или както се изисква от приложимото право.

ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Вие не купувате, а получавате лицензия за Продуктите Mac Store и Продуктите App Store (заедно „App Store Продуктите”), предоставени чрез Mac Store и App Store (заедно „App Stores”). Вашата лицензия за всеки Продукт App Store, която получавате чрез App Stores или свързвате с вашия Профил, е предмет на този Лицензионен договор с краен потребител за лицензирани приложения, предварително приет от Вас (“Стандартен ЛДКП”) и Вие се съгласявате, че общите условия на Стандартния ЛДКПще се прилагат спрямо всеки App Store Продукт, за който сте получили лицензия чрез App Stores, освен ако към App Store Продукта се прилага друго валидно лицензионно споразумение с краен потребител, сключено между Вас и Издателя на App Store Продукта, в който случай условията на това отделно лицензионно споразумение с краен потребител ще се прилагат. Вашата лицензия за всеки Продукт Apple по този Стандартен ЛДКП или по отделен лицензионен договор с краен потребител, е предоставена от iTunes и лицензията Ви за всеки Продукт на трето лице по този Стандартен ЛДКП или отделен лицензионен договор с краен потребител е предоставена от Издателя на този Продукт на трето лице. Всеки App Store Продукт, който е предмет на лицензията, предоставена по силата на този Стандартен ЛДКП, е наричан по-надолу за краткост „Лицензирано приложение". Издателят или съответно iTunes („Лицензодателят") си запазва всички права, свързани с Лицензираното приложение, който не са изрично предоставени на Вас по силата на този Стандартен ЛДКП.

a. Обхват на Лицензията: Лицензията, която Ви е дадена от Лицензодателя за Лицензираното приложение е ограничена до непрехвърлима лицензия за ползване на Лицензираното приложение на всяко устройство, брандирано с Apple и ползващо iOS (включително, но не само iPad, iPhone и iPod touch устройство) („iOS устройства”) или Mac OS X („Компютри Mac”), съгласно случая (заедно „Устройства Apple”), което притежавате или контролирате, в съответствие с разрешеното от Правилата за ползване, изложени в Общите условия за Mac App Store, App Store и iBooks Store („Правила за ползване"). Тази лицензия не Ви позволява да използвате Лицензираното приложение на което и да е Устройство Apple, което не притежавате или контролирате и , освен ако друго е предвидено в Правилата за ползване, Вие нямате право да разпространявате или да предоставяте Лицензираното приложение чрез мрежа, където то може да бъде използвано от множество устройства по едно и също време. Нямате право да отдавате под наем, давате за ползване, давате в заем, продавате, прехвърляте, разпространявате или сублицензирате Лицензираното приложение и, ако Вие продадете Вашия Компютър Mac или iOS устройство на трето лице, Вие следва да премахнете Лицензираното приложение от Компютъра Mac или iOS устройството преди да направите това. Нямате право да копирате (освен ако това не е изрично позволено от настоящата Лицензия и Правилата за ползване), разшифровате, тествате, разглобявате, да се опитвате да извлечете сорс кода, изменяте или създавате производни продукти от Лицензираното приложение, от каквито и да е негови ъпдейти или части (освен ако и до степента, до която някое от изброените по-горе ограничения е забранено от приложимото право или до степента, до която това може да е позволено от лицензионните условия за употреба на която и да е част от компоненти с отворен сорс код, включени в Лицензираното приложение). Всеки опит за извършване на някое от горните действия е нарушаване на правата на Лицензодателя и на неговите лицензодатели. Ако нарушите това ограничение, е възможно да Ви бъде търсена наказателна отговорност, както и отговорност за вреди.

Условията на тази лицензия се прилагат и за всички актуализации, предоставени от Лицензодателя, които заменят и/или допълват оригиналното Лицензирано приложение, освен ако такъв ъпгрейд не е придружен от отделна лицензия, в който случай ще се прилагат условията на такава лицензия.

b. Съгласие за използване на Данни: Вие се съгласявате, че Лицензодателят може да събира и използва технически данни и свързана с тях информация - включително, но не само техническа информация относно Вашето устройство, система и софтуер на приложението и периферия - която се събира периодично, за да улесни предоставянето до Вас на актуализация на софтуера, поддръжка на продукта и други услуги (ако има такива), свързани с Лицензираното приложение. Лицензодателят може да използва тази информация, доколкото е във форма, в която не разкрива Ваши лични идентификационни данни, за да подобри продуктите си или да Ви предоставя услуги или технологии.

c. Прекратяване. Лицензията е в сила, докато не бъде прекратена от Вас или от Лицензодателя. Вашите права, произтичащи от тази лицензия, ще се прекратят автоматично без предизвестие от Лицензодателя, ако нарушите което и да е от съществените условията на лицензията. При прекратяване на лицензията, Вие трябва да прекратите всяко ползване на Лицензираното приложение и да унищожите всички копия, пълни или частични, на Лицензираното приложение.

d. Услуги; Материали на трети лица. Лицензираното приложение може да дава достъп до услуги на Лицензодателя и/или такива на трети лица, както и до Интернет страници (заедно и поотделно наричани „Външни услуги"). Ползването на Външните услуги може да изисква Интернет достъп и използването на Външни услуги изисква приемане от Ваша страна на допълнителни условия за услуги.

Вие разбирате, че ползвайки която и да е от Външните услуги, може да попаднете на съдържание, което може да се счете за обидно, неприлично или нежелателно, и което съдържание може да е идентифицирано или не като изрично формулирано съдържание, както и че резултатите от каквото и да е търсене или влизането в конкретна Интернет страница може автоматично и непреднамерено да генерира линкове или връзки към нежелателен материал. Въпреки това Вие се съгласявате да ползвате Външните услуги на свой собствен риск, както и че нито Лицензодателят, нито неговите представители носят каквато и да е отговорност спрямо Вас за съдържание, което може да бъде определено като обидно, неприлично или нежелателно.

Определени Външни услуги може да показват, включват или предоставят съдържание, данни, информация, приложения или материали от трети лица („Материали на трети лица") или да предоставят линкове към определени Интернет страници на трети лица. Като използвате Услугите, Вие приемате и се съгласявате, че нито Лицензодателят, нито неговите представители са отговорни за проучването или оценката на съдържанието, точността, пълнотата, своевременността, валидността, спазването на авторските права, законността, благоприличието, качеството или какъвто и да е друг аспект на подобни Материали на трети лица или Интернет страници. Лицензодателят, неговите представители, служители, свързани лица и дъщерни дружества не гарантират или подкрепят и не поемат и няма да носят каквато и да е отговорност или задължение спрямо Вас или което и да е трето лице за каквито и да било Външни услуги, Материали или Интернет страници, или за каквито и да е други материали, продукти или услуги на трети лица. Материалите на трети лица и линкове към други Интернет страници са предоставени единствено за Ваше удобство.

Финансовата информация, показвана от която и да е от Външните услуги, е само за общо информационни цели и не трябва да се използва като надежден съвет за инвестиция. Преди да извършите каквито и да било транзакции с ценни книжа на база информацията, получена от Външните услуги, Вие следва да се консултирате с експерт в областта на финансите или ценните книжа, който е правоспособен да дава съвети в областта на финансите или ценните книжа във Вашата държава или регион. Медицинската информация, показвана от който и да е App Store Продукт или Външна услуга, е само за информационни цели като на нея не трябва да се разчита за медицинска консултация относно диагностика или лечение, освен ако това не бъде предписано от лекар. Трябва да се консултирате с медицински професионалист, преди да разчитате на медицинската информация, която е на разположение в даден App Store Продукт. Информацията за местонахождение, предоставяна от която и да е от Външните услуги, служи само за основни навигационни цели и не е предназначена да се използва като надеждна в ситуации, в които е необходимо прецизно определяне на местонахождението, или в които грешните, неточни, забавени или непълни данни може да доведат до настъпване на смърт, нараняване, увреждане на имущество или до вреда на околната среда. Нито Лицензодателят, нито неговите агенти, нито който и да е от неговите доставчици на съдържание, гарантира достъпността, точността, пълнотата, надеждността или своевременността на информацията за ценни книжа или данните за местонахождение или други данни, показвани от която и да е Външна услуга.

Вие се съгласявате, че Външните услуги съдържат собствено съдържание, информация и материал, които са собственост на Лицензодателя и/или неговите представители или лицензодатели, което е защитено от приложимото законодателство за закрила на интелектуална собственост и други закони, включително, но не само закони за закрила на авторски права и че няма да използвате това собствено съдържание, информация или материали по какъвто и да е друг начин, освен по позволения начин за ползване на Външните услуги, или по какъвто и да е друг начин, който е несъобразен с условията на този Стандартен ЛДКП или който нарушава права върху интелектуална собственост на трето лице, iTunes или Apple. Никаква част от Външните услуги не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин. Вие се съгласявате да не изменяте, отдавате под наем, преотстъпвате, давате в заем, продавате, разпространявате или създавате производни произведения, базирани на Външните услуги, по какъвто и да е начин и Вие не можете да използвате Външните услуги по какъвто и да е непозволен начин, включително, но не само чрез ползване на Външните услуги за предаване на компютърни вируси, червеи, троянски коне или друг вреден софтуер, или чрез злоупотреба с или натоварване на капацитета на мрежата. Вие също така се съгласявате да не използвате Външните услуги по начин, който безпокои, обижда, следи, заплашва, опозорява или по друг начин засяга или нарушава правата на което и да е трето лице, и че нито Лицензодателят, нито неговите представители носят по никакъв начин отговорност за подобно използване от Ваша страна, нито е отговорен за каквито и да е обезпокоителни, заплашителни, опозоряващи, обидни, нарушаващи или незаконни съобщения или предавания, които може да получавате в резултат ползването на която и да е от Външните услуги.

В допълнение, Външните услуги и Материалите на трети лица, до които може да има достъп от, или които може да са показани на или свързани с, Устройства Apple, не са налични на всички езици или във всички държави или региони. Лицензодателят не дава каквито и да било гаранции, че такива Външни услуги или Материали са подходящи или налични за ползване във всяка определена локация. Доколкото Вие изберете да ползвате или имате достъп до такива Външни услуги и Материали, Вие правите това по своя собствена инициатива и носите отговорност за спазване на приложимото законодателство, включително, но не само на местното законодателство. Лицензодателят си запазва правото да изменя, преустановява, премахва или спира достъпа до която и да е Външна услуга по всяко време без предупреждение. В никакъв случай Лицензодателят няма да носи отговорност за премахването на или преустановяването на достъпа до такива Външни услуги. Лицензодателят може също така да налага ограничения на ползването на и достъпа до определени Външни услуги, при всякакви обстоятелства и без да дава предизвестие или да носи отговорност за това.

e. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ: Лицензодателят ще положи грижата на добрия търговец по отношение на предоставянето на Лицензираното приложение и всички Външни услуги, предоставяни или изпълнявани от Лицензираното приложение до Вас. Лицензодателят не дава каквито и да било други обещания или гаранции относно Външните услуги и по-конкретно не гарантира, че:

(i) ползването на Външните услуги от Вас ще бъде без прекъсвания и грешки;

(ii) Външните услуги ще бъдат защитени от загуба, подправяне, атака, вируси, намеса, действия на хакери или други смущения в сигурността, за които Лицензодателят не носи каквато и да е отговорност. Ваша е отговорността за създаване на резервно копие на собствената Ви система, включително на каквито и да е Лицензирани приложения, които се съхраняват в системата Ви.

f. Ограничаване на отговорността

(i) С изключение на случаите по раздел (ii) по-долу, при никакви обстоятелства Лицензодателят, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти или лицензодатели няма да носят отговорност за каквато и да е загуба или повреда, причинена от Лицензодателя, неговите служители или агенти, при положение, че:

(1) няма нарушаване на правно задължение за полагане на дължима грижа спрямо Вас от страна на Лицензодателя или от който и да е от неговите служители или агенти;

(2) това не е разумно предвидим резултат от подобно нарушение;

(3) увеличаване на загубата или вредата е резултат от нарушение от Ваша страна на което и да е условие на този Лицензионен договор с краен потребител („Договор");

(4) е резултат от решение на Лицензодателя да Ви предупреди, да преустанови или прекрати Вашия достъп до Външните услуги, или да предприеме каквото и да е друго действие по време на разследване на предполагаемо нарушение или е резултат от заключение на Лицензодателя, че е извършено нарушение на настоящия Договор;

(5) е свързано със загуба на доход, дейност или печалби, или каквато и да е загуба или увреждане на данни във връзка с Вашето ползване на Лицензираното приложение.

(ii) Никоя разпоредба на настоящия Договор не заличава или ограничава отговорността на Лицензодателя за измама, груба небрежност, умисъл или за настъпила смърт или лично увреждане, причинено от небрежност.

g. Вие не може да използвате или по друг начин експортирате или ре-експортирате Лицензираното приложение, освен съгласно разрешеното в законодателството на САЩ и законодателствата на юрисдикциите, в които Лицензираното приложение е било получено. По-конкретно, но без ограничение, Лицензираното приложение не може да бъде експортирано или ре-експортирано (а) в държави с наложено от САЩ ембарго или (b) до който и да е от Списъка на специално посочените граждани от Министерство на финансите на САЩ или до който и да е от Списъка с лица с отказани права или Списъка с дружества на Министерство на търговията на САЩ. Като използвате Лицензираното приложението, Вие декларирате и гарантирате, че не се намирате в такава държава или списък. Вие също се съгласявате, че няма да използвате продуктите за каквито и да било цели, забранени от законите на Съединените Щати, включително, без ограничение, за създаване, конструиране, производство или изработване на ядрени оръжия, ракетни снаряди, или химически или биологични оръжия.

h. Лицензираното приложение и свързаните с него документи са „Търговски артикули", съгласно дефиницията в 48 §2.101 от Кодекса на Федералните Правила (К.Ф.П.), състоящи се от „Търговски компютърен софтуер" и „Документация за Търговски компютърен софтуер", както тези термини се използват в 48 §12.212 от К.Ф.П. или в 48 §227.7202 от К.Ф.П., в зависимост от случая. В съответствие с 48 §12.212 от К.Ф.П. или 48 §227.7202-1 до 227.7202-4 от К.Ф.П., в зависимост от случая, Търговският компютърен софтуер и Документацията за Търговски компютърен софтуер се лицензират на Американското правителство като крайни потребители (a) само като Търговски артикули и (b) само с онези права, които се дават на всички други крайни потребители, съгласно настоящите общи условия. Непубликуваните права са запазени, съгласно законите на САЩ за защита на авторското право.

i. Законодателството на България се прилага спрямо тази лицензия и Вашето ползване на Лицензираното приложение. Вашето ползване на Лицензираното приложение може също така да бъде обект на други местни, федерални, национални или международни закони.

ДРУГИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА IBOOKS STORE

ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ IBOOKS STORE

Вие приемате, че iTunes Ви продава лицензия за ползване на съдържанието, което е достъпно чрез iBooks Store („Продуктите iBooks Store"). След като веднъж сте я закупили от iTunes, тази лицензия представлява правно обвързващ договор, сключен директно между Вас и третото лице доставчик на този Продукт („Издателят"), който договор регулира Вашето ползване на Продукта iBooks Store; iTunes не е страна по лицензията между Вас и Издателя по отношение на Продукта iBooks Store; и Издателят на всеки Продукт iBooks Store запазва правото си да търси по принудителен начин изпълнение на условията за ползване, свързани с Продукта iBooks Store. Издателят на всеки Продукт iBooks Store е самостоятелно отговорен за такъв Продукт iBooks Store, неговото съдържание, всяка гаранция, доколкото такава гаранция не е била ограничена, или иск, които Вие или което и да е трето лице може да имате по отношение на Продукта iBooks Store или Вашето ползване на Продукта iBooks Store.

Вие приемате, че всеки iBooks Store Продукт, закупен на компютър няма да може да се види на който и да е компютър и ще може да се види само на устройство iOS със съвместим софтуер.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА IBOOKS STORE

(i) Вие имате правото да ползвате Продуктите iBooks Store само за лични, нетърговски цели.

(ii) Вие ще имате възможност да съхранявате наведнъж Продукти iBooks Store от най-много пет различни Профила на определени устройства, базирани на iOS, като например на iPad, iPod или iPhone.

(iii) Вие ще имате възможност да съхранявате Продукти iBooks Store на пет устройства (например на компютър) с приложението iTunes по всяко време.

(iv) Предоставянето на Продукти iBooks Store не Ви предоставя каквито и да било права за ползване на Продуктите iBooks Store с цел реклама или каквито и да е права да записвате Продуктите iBooks Store на диск.

(v) Вие следва да можете ръчно да синхронизирате Продуктите iBooks Store от поне едно iTunes оторизирано устройство с устройства, които имат функция за ръчно синхронизиране, при положение че Продуктът iBooks Store е свързан с Профил на основното iTunes оторизирано устройство, като основното iTunes оторизирано устройство е това, което е най-напред синхронизирано с устройството или това, което Вие впоследствие посочите като основно, като използвате приложението iTunes.

Последна актуализация: 02 януари 2015 г.

• • • • •

D. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни са важни за Apple. Поради тази причина ние създадохме Политика за защита на лични данни, която обхваща начините, по които събираме, използваме, разкриваме, прехвърляме и съхраняваме Вашите данни. Моля, отделете малко време, за да се запознаете с нашите практики относно защитата на лични данни и ни уведомете, ако имате въпроси.

Събиране и използване на лични данни

Лични са тези данни, които могат да се използват, за да се идентифицира по уникален начин определен човек или за да се установите контакт с него.

От Вас може да се изиска да предоставите Вашите лични данни по всяко време, когато установявате контакт с Apple или с дъщерно дружество на Apple. Apple и дъщерните дружества на Apple може да разкриват едно на друго лични данни и да ги използват, в съответствие с настоящата Политика за защита на лични данни. Те могат също така да съчетават тази информация с друга, за да предоставят и подобряват нашите продукти, услуги, съдържание и реклама.

По-долу са посочени някои примери на лични данни, които Apple може да събира и начинът на използването им.

Какви лични данни събираме

• Когато създавате Apple самоличност, регистрирате продуктите си, кандидатствате за търговски кредит, закупувате продукт, сваляте софтуер ъпдейт, регистрирате си час за Продажбите на дребно в Apple, или участвате в интернет проучване, ние може да събираме различна по вид информация, включително Вашето име, пощенски адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, въпроси по които желаете да получавате информация и информация за кредитната Ви карта.

• Когато споделяте съдържание със семейството и приятелите си, като използвате продукти Apple, изпращате сертификати за подаръци и продукти или каните други да се присъединят към форумите на Apple, Apple може да събира информацията, която предоставяте за тези хора, като например име, пощенски адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер.

• В Съединените Щати, ние може да поискаме номера на социалната Ви осигуровка (НСС), но само при определени обстоятелства, например когато настройвате безжичен профил и активирате Вашия iPhone или когато решавате дали да удължите търговския кредит.

Как използваме Вашите лични данни

• Личните данни, които събираме ни позволяват да Ви информираме своевременно за последните продукти на Apple, за ъпдейти на софтуера и предстоящи събития. Това също така ни помага да подобрим нашите услуги, съдържание и реклама. Ако не желаете да сте включени в нашия списък с адресати, можете да се откажете като обновите Вашите предпочитания.

• Ние също така използваме Вашите лични данни за развиване, доставка и подобряване на нашите продукти, услуги, съдържание и реклама.

• Понякога е възможно да използваме Вашите лични данни, за да изпращаме важни съобщения, като уведомления за покупки и промяна в нашите общи условия и политики. Поради това, че тази информация е важна за отношенията Ви с Apple, Вие не можете да се откажете от получаването на тези уведомления.

• Ние също така може да използваме Вашите лични данни за вътрешни цели като одит, анализ на данни и проучване за подобряване на продуктите, услугите и връзката с клиентите на Apple.

• Ако се включите в лотария, състезание или подобна игра, ние може да използваме информацията, която предоставяте, за да администрираме тези програми.

Събиране и използване на данни, които не са лични

Ние също така събираме данни, които не са лични - данни във форма, която не позволява конкретна индивидуализация на което и да е лице. Ние можем да събираме, използваме, прехвърляме и разкриваме данни, които не са лични, по всякакъв повод. По-долу са посочени някои примери за данни, които не са лични, които събираме, и за начина, по който ги използваме:

• Ние може да събираме информация като например занимание, език, пощенски код, районен код и часова зона, в която продуктът на Apple се използва, така че да разберем по-добре поведението на потребителя и да подобрим нашите продукти, услуги и реклама.

• Ние може също така да събираме информация относно дейността на потребителите на нашата интернет страница, услугите iCloud и MobileMe и в iTunes Store, както и от други наши продукти и услуги. Тази информация се обобщава и използва, за да ни помогне да предоставим по-полезна информация на нашите потребители и за да разберем кои части от интернет страницата ни, продуктите и услугите ни представляват най-голям интерес. Обобщената информация се счита за данни, които не са лични за целите на настоящата Политика за защита на лични данни.

Ако комбинираме данни, които не са лични с лични данни, получените данни ще се третират като лични данни дотогава, докогато са комбинирани.

Бисквитки и други технологии

Интернет страницата, интернет услугите, интерактивните приложения, съобщенията на електронна поща и реклами на Apple може да използват „бисквитки" и други технологии, като посочване („тагване") на пиксели и други интернет маркирания („web beacons"). Тези технологии ни помагат по-добре да разберем поведението на потребителите, показват ни кои части на нашата интернет страница са посещавани, и улеснява и измерва ефективността на рекламите и интернет проучванията. Ние третираме информацията, събрана от бисквитките и други технологии като данни, които не са лични. Все пак, доколкото адресите на Интернет протокола (IP) или подобни средства за идентификация се считат за лични данни по националното Ви законодателство, ние също третираме тези средства за идентификация за лични данни. Също така, доколкото данни, които не са лични са комбинирани с лична информация, ние третираме комбинираната информация като лични данни за целите на тази Политика за защита на лични данни.

Apple и неговите партньори използват бисквитки и други технологии при услугите за мобилна реклама, за да контролират броя пъти на зареждане от Вас на определена реклама, да доставят реклами, които са свързани с Вашите интереси и да измерват ефективността на рекламните кампании. Ако не желаете да получавате подобни реклами на мобилното си устройство, може да се откажете, като посетите следната препратка на Вашето устройство: http://oo.apple.com. Ако се откажете, ще продължите да получавате същия брой мобилни реклами, но те ще са по-малко относими, защото няма да са базирани на Вашите интереси. Вие ще можете все още да виждате реклами, свързани със съдържанието на интернет страница или приложение, или базирани на друга информация, която не е лична. Отписването важи само за рекламните услуги на Apple и не засяга интернет-базираните реклами от други рекламни мрежи.

Apple и нашите партньори също използват бисквитки и други технологии, за да запаметят лични данни, когато използвате нашата интернет страница, интернет услуги и приложения. Нашата цел в тези случаи е да превърнем времето Ви, прекарано с Apple в по-приятно и лично изживяване. Например, знаейки първото Ви име, можем да Ви поздравим следващия път, когато посетите Apple Online Store. Като знаем Вашата държава и език – и ако сте учител – Вашето училище, можем да Ви предоставим персонална и по-полезна информация за пазаруване. Ако знаем, че някой, ползвал Вашия компютър или устройство е пазарувал определен продукт или ползвал определена услуга, можем да направим нашите рекламни и електронни съобщения по-относими към Вашите интереси. И като знаем Вашите данни за контакт, сериен номер на продуктите и информация за Вашия компютър или устройство, можем да регистрираме Вашите продукти, да индивидуализираме Вашата операционна система, да настроим Вашата услуга iCloud, и да Ви предоставим по-добро обслужване.

Ако желаете да деактивирате бисквитките и ползвате интернет браузър Safari, отидете в настройките на Safari, след което от Сигурност деактивирайте бисквитките. На Вашето мобилно устройство Apple, отидете в Настройки, след това Safari, и след това в раздел Бисквитки. За други браузъри, проверете при Вашия доставчик, за да разберете как да деактивирате бисквитките. Моля имайте предвид, че определени приложения на интернет страницата на Apple няма да са налични, след като (веднъж) бисквитките са деактивирани.

Което е вярно и за повечето интернет страници, ние събираме някои данни автоматично и ги съхраняваме във файлове за вписванията Ви („лог файлове"). Тази информация включва адреси на Интернет протокол (IP), тип браузър и език, доставчик на Интернет услуги (ISP), реферираща и изходна страница, операционна система, отбелязване на дата/време и данни за вашите кликове.

Ние използваме тази информация, за да разберем и анализираме тенденции, да администрираме страницата, да научим повече за поведението на потребителите на страницата и за да съберем демографски данни за нашата потребителска база данни като цяло. Apple може да използва тази информация за своите маркетинг и рекламни услуги.

В някои от нашите електронни съобщения, ние използваме функцията „кликване -през URL", свързана със съдържание на интернет страницата на Apple. Когато потребителите кликнат върху някой от тези URL, те минават през отделен интернет сървър преди да достигнат крайната страница на нашата интернет страница. Ние проследяваме информацията от тези кликвания, за да определим интереса в определени теми и измерваме ефективността на връзките на нашите потребители. Ако предпочитате да не бъдете следени по този начин, Вие следва да не натискате текстови или графични препратки в електронните съобщения.

Таговете на пиксели ни помагат да изпращаме електронни съобщения във формат, който потребителите могат да прочетат и ни показват дали съобщението е било отворено. Ние може да използваме тази информация, за да намалим или премахнем съобщения, изпращани до потребители.

Разкриване на трети страни

В определени момент Apple може да прави определени лични данни достъпни за стратегически партньори, които работят с Apple за предоставянето на продукти и услуги или подпомагат Apple в маркетинга пред потребителите. Например, когато закупите или активирате Вашия iPhone, Вие давате разрешение на Apple и неговия доставчик да обменят информацията, която предоставяте по време на процеса на активиране, за да предостави услугата. Ако сте одобрен за услугата, Вашият профил ще бъде регулиран от политиката за защита на лични данни на Аpple и неговия доставчик. Личните данни ще се споделят от Apple само за целите на доставяне или подобряване на нашите продукти, услуги и реклама и няма да се предоставят на трети страни за техни маркетингови цели.

Доставчици на услуги

Apple споделя лични данни с дружества, които предоставят услуги, като например обработване на данни, удължаване на кредит, изпълняване на поръчки от потребителите, управление и подсигуряване на данните на потребителите, предоставяне на услуги на потребителите, преценяване на Вашия интерес относно нашите продукти и услуги и извършване на запитвания сред потребителите и проучвания за нивото на удовлетвореност. Тези дружества са задължени да защитават Вашите лични данни и може да са разположени във всяко място, в което Apple има дейност.

Други

Може да е необходимо – по силата на закон, разследване, процес и/или на искане от страна на публични и държавни органи в или извън Вашата държава – от Apple да разкрие Вашите лични данни. Ние може също така да разкриваме информация относно Вас, ако преценим, че за целите на националната сигурност, принудителното изпълнение или други въпроси от публично значение, разкриването е необходимо или подходящо.

Ние може също така да разкрием информация за Вас, ако преценим, че разкриването е разумно необходимо, за да бъдат принудително изпълнени нашите общи условия или за да защитим дейността или потребителите си. В допълнение, в случай на преобразуване, сливане или продажба, ние можем да прехвърлим всички и всякакви лични данни, които събираме, на съответната трета страна.

Защита на лични данни

Apple взема предпазни мерки, включително административни, технически и физически мерки, за да предпази Вашите лични данни от загуба, кражба или злоупотреба, както и срещу непозволен достъп, разкриване, изменение или унищожаване.

Интернет услугите на Apple като Apple Online Store и iTunes Store използват Secure Sockets Layer (SSL) криптиране на всички интернет страници, където се събират лични данни. За да правите покупки от тези услуги, Вие трябва да ползвате браузър, който позволя ползването на SSL, като Safari, Firefox, или Internet Explorer. Тези действия защитават поверителността на Вашите лични данни, докато се прехвърлят през Интернет.

Когато използвате продукти, услуги или приложения на Apple или публикувате във форум, чат-стая или в услуга за социална мрежа на Apple, личните данни, които споделяте, са видими за други потребители и могат да бъдат прочетени, събрани или използвани от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личните данни, които избирате да предоставите. Ако например посочите Вашето име и адрес на електронна поща в публикация във форум, тази информация е публична. Молим Ви да имате горното предвид, когато използвате тези приложения.

Цялостност и запазване на лични данни

С Apple е лесно да поддържате личните си данни точни, изчерпателни и актуални. Ние ще запазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в тази Политика за защита на личните данни, освен ако по-дълъг период на пазене се изисква или е разрешен от закона.

Достъп до лични данни

Вие можете да обезпечите точността, изчерпателността и актуалността на Вашите данни за контакт и предпочитания, като се впишете във Вашия профил на https://appleid.apple.com/. Ние полагаме добросъвестни усилия, за да Ви предоставим достъп до другите лични данни, така че да имате възможност да поискате от нас да коригираме данните, ако са неточни или да ги изтрием, ако от Apple не се изисква по силата на закона или за законни търговски цели, да пази такива данни. Ние може да откажем обработването на заявки, които са безпричинно повтарящи се, изискват прекомерни технически средства, застрашават личното пространство на други лица, са крайно непрактични или за които достъп не се предоставя по друг начин от местното законодателство. Заявки за достъп, поправка или изтриване може да се направят на регионалните Адреси на електронна поща.

Деца

Ние не събираме умишлено лични данни от деца на възраст под 13 години. Ако научим, че сме събрали лични данни на дете, ненавършило 13 годишна възраст, ще предприемем стъпки за изтриване на информацията веднага, щом това е възможно.

Услуги, базирани на определено място

За да предостави услуги, базирани на определено място за продуктите на Apple, Apple и нашите партньори и лицензополучатели може да събират, използват и споделят точни данни за местоположение, включително географско местоположение в реално време за Вашите компютър или устройство Apple. Тези данни за местоположение се събират анонимно под форма, която не Ви идентифицира и се използват от Apple и нашите партньори и лицензополучатели, за да предоставим и подобрим услугите и продуктите, базирани на определено място. Например, ние може да споделяме географско местоположение с доставчиците на приложения, когато изберете техните услуги за определено място.

Някои услуги, базирани на определено място, предлагани от Apple, като например приложението „Намери моя iPhone", изискват лични данни от Вас, за да може да работи приложението.

Страници и услуги на трети лица

Интернет страниците, продуктите, приложенията и услугите на Apple може да съдържат препратки към интернет страници, продукти и услуги на трети лица. Нашите продукти и услуги може също така да използват или предлагат продукти или услуги от трети лица – например приложения за iPhone на трети лица. Информацията, събирана от трети лица, която може да включва такива данни като информация за местоположение или данни за контакт, се регулира от политиките за защита на лични данни на тези трети лица. Ние Ви насърчаваме да се запознаете с тези политики за защита на лични данни.

Международни потребители

Информацията, която предоставяте може да бъде прехвърлена или да е достъпна за дружества по целия свят, както е описано в тази Политика за защита на лични данни. Apple е обвързано от правилата на „safe harbor", създадени от Министерство на търговията на Съединените Щати по отношение на събирането, ползването и запазването на лични данни, събирани от организации в Европейското икономическо пространство и Швейцария. Научете повече на U.S. Department of Commerce Safe Harbor Program.

Моля имайте предвид, че личната информация относно лица, които са с местожителство в държава-членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП) се контролира съвместно от Apple Distribution International в Корк, Ирландия и Apple UK Limited в Юксбридж, Великобритания. Личните данни, събирани в ЕИП при ползването на iTunes, се обработват от iTunes SARL в Люксембург.

Ангажиментът на всички наши дружества към Вашите лични данни

За да се уверим, че Вашата лична информация е защитена, ние съобщаваме нашата политика за лични данни и указания за сигурност на служителите на Apple и стриктно изпълняваме предпазните мерки за защита на лични данни в рамките на дружеството.

Въпроси, свързани с личните данни

Ако имате въпроси или запитвания относно Политиката за защита на лични данни на Apple, моля свържете се с нас на съответния регионален електронен адрес с Вашия местен Apple администратор на лични данни, посочен по-долу.

Държава или Район Информация за контакт

Съединени Щати https://www.apple.com/privacy/contact/

Канада https://www.apple.com/privacy/contact/

Латинска Америка https://www.apple.com/privacy/contact/

Европа https://www.apple.com/privacy/contact/

Япония https://www.apple.com/privacy/contact/

Австралия https://www.apple.com/privacy/contact/

Азия/Тихоокеански район https://www.apple.com/privacy/contact/

Apple може да актуализира Политиката за защита на лични данни в определени моменти. Когато изменяме политиката съществено, съобщение за това ще бъде публикувано на нашата интернет страница, заедно с актуализираната Политика за защита на лични данни.

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA 95014

Последна актуализация 12 октомври 2011 г.