Legal

ОБЩИ УСЛОВИЯ

A. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА
В. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ITUNES STORE
С. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE ЗА APPLE TV И IBOOKS STORE
D. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА APPLE MUSIC

ДОГОВОРИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ПО-ДОЛУ, СЕ СКЛЮЧВАТ МЕЖДУ ВАС И ITUNES SARL („ITUNES") И УРЕЖДАТ УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE ЗА APPLE TV, IBOOKS STORE (ЗАЕДНО НАРИЧАНИ „STORES”) И APPLE MUSIC. ЗА ДА СЕ СЪГЛАСИТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НАТИСНЕТЕ „СЪГЛАСЕН СЪМ". АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ НАТИСКАЙТЕ „СЪГЛАСЕН СЪМ" И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE ИЛИ IBOOKS STORE. ТОЗИ ДОГОВОР СЕ ПРИЛАГА БЕЗ ДА ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЛИЦЕНЗИОННИ ДОГОВОРИ ЗА СОФТУЕР, КОИТО МОЖЕ ДА СТЕ СКЛЮЧИЛИ, КАТО НАПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ITUNES.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАШИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ https://www.apple.com/support/.

A. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

ПЛАЩАНИЯ, ДАНЪЦИ И ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

Ако кредитна или дебитна карта или Вашата ClickandBuy сметка е използвана за извършването на транзакция, iTunes може да получи предварително одобрение за сума, до размера на сумата на поръчката. Задължаването на Вашата сметка става по време на или скоро след Вашата транзакция. Когато правите покупки, първо се използват кредити от съдържание, а след това кредити от Сертификата за подарък (GiftCertificate), iTunes карта (iTunesCard) или суми от Профил за достъп (AllowanceAccount); кредитната или дебитната Ви карта или Вашата ClickandBuy сметка ще бъде впоследствие задължена с оставащата сума. Вие се съгласявате да заплатите всички продукти, които сте закупили oт Stores, и се съгласявате, че iTunes може да задължава метода за плащане, който сте избрали, за плащане на който и да е закупен продукт, и за каквито и да било допълнителни суми (включително всякакви данъци и такси за забава, ако са приложими), които може да са натрупани от или във връзка с Вашия Профил. Вие сте отговорни за навременното плащане на всички такси и за предоставянето на iTunes на валиден метод за плащане за заплащането на всички такси. Приемате да получавате всички фактури в електронен формат, в това число и по имейл.

Вашата обща цена ще включва цената на продукта плюс съответния приложим ДДС (с действие към деня на свалянето). С използването на Apple Store в България посочвате, че това е държавата ви на пребиваване, която да служи за данъчни

Вие сте отговорни за всички допълнителни данъчни задължения в България. Всички плащания дължими на iTunes са посочени без включени в тях допълнително приложими данъци.

Право на анулиране: Ако решите да анулирате поръчката си, може да го направите в рамките на 14 дни от датата на получаване на разписката си, без да посочвате причина, но това не се отнася за подаръците на iTunes (iTunes Gifts), за които не подлежат на възстановяване, след като сте ползвали кода.

За да анулирате поръчка, трябва да ни уведомите за това си решение. За да се осигури бърза обработка, препоръчваме Ви да използвате „Докладване на проблем“ (Report a Problem) за анулиране на всички видове артикули, с изключение на Услугата Apple Music, iTunes Match, както и на неизползвани iTunes Gift и Отстъпки (Allowances), закупени директно от Apple. Изключените артикули могат да бъдат анулирани, като се свържете с Поддръжката на iTunes . Също така може да ни уведомите, като използвате типовия формуляр за анулиране по-долу или като ни изпратите друг вид ясно направено заявление на решението си. Ако използвате функцията „Докладване на проблем“ (Report a Problem), ние своевременно ще Ви изпратим потвърждение за получаване на Вашата заявка за анулиране.

За да спазите срока за анулиране, трябва да ни изпратите уведомлението си за анулиране, преди да е изтекъл 14-дневния срок.

Следствие от анулирането: Ще Ви възстановим платената сума в рамките на 14 дни от датата на получаване на уведомлението Ви за анулиране. Ще използваме същото платежно средство, което сте използвали при транзакцията, и няма да Ви се начисляват допълнителни такси за възстановеното плащане.

Изключение от правото на анулиране: Не можете да анулирате поръчката си за доставка на цифрово съдържание, ако доставката вече е започната по Ваше искане и потвърждение, че по този начин губите правото си на анулиране.

Типов формуляр за анулиране:

- До iTunes S.à r.l., 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg:

- С настоящето Ви уведомявам, че се отказвам от договора ми за следното: [ПОСОЧЕТЕ НОМЕРА НА ПОРЪЧКАТА, АРТИКУЛА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ТИПА]

- Поръчан на [ПОСОЧЕТЕ ДАТА] / получен на [ПОСОЧЕТЕ ДАТА]

- Име на потребителя

- Адрес на потребителя

- Електронен адрес на потребителя (незадължителен)

- Дата

Докато не бъде осъществена покупката, iTunes си запазва правото по всяко време да променя цените на продуктите, предлагани от Stores, и Stores не осигуряват запазване или възстановяване на цените в случай на намаления или промоции, настъпили след покупката.

Ако даден продукт стане неналичен след транзакцията, но преди свалянето, Вашето единствено обезщетение в този случай най-вероятно ще бъде сведено до възстановяване на цената, платена за продукт, който не е наличен. Ако доставката на Вашия продукт бъде възпрепятствана или неоправдано забавена поради технически проблеми, Вашето единствено и изключително обезщетение ще бъде или замяната на такъв продукт или възстановяването на цената, заплатена за него, в зависимост от преценката на iTunes.

1-Click®

1-Click е регистрирана марка за услуги на Amazon.com, Inc., която се използва с лицензия. 1-Click е удобна функция, която Ви позволява да правите покупки от Stores с едно натискане на бутона на мишката или на друго входно устройство. Когато получавате достъп до Stores чрез Вашия компютър, купуването използвайки 1-Click, може да се активира чрез диалогов прозорец, който се появява, когато натиснете бутон „Купувам". (Можете да пренастроите тази селекция по всяко време чрез натискане на Предупрежденията за пренастройване в информацията за Вашия Профил). Когато получавате достъп до Stores чрез Вашите брандирани с Apple продукти ползващ iOS, като например iPad, iPod touch или iPhone („iOS устройство”), 1-Click се активира за всяка транзакция чрез натискане на бутона, показващ цената на продукта, който разкрива бутон „Купувам". Когато 1-Click е активирана, натискането на бутон „Купувам" веднага ще стартира свалянето и ще завърши Вашата транзакция, без да са необходими допълнителни действия.

СЕРТИФИКАТИ ЗА ПОДАРЪЦИ (GIFTCERTIFICATE), ITUNES КАРТИ (ITUNESCARD) И КОДОВЕ, ОТСТЪПКИ (ALLOWANCES) И КОДОВЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ

Сертификатите за подаръци (GiftCertificates), iTunes карти (iTunesCards) и кодове, Кодовете за съдържание и Отстъпки (Allowances), в допълнение на неизползваните суми, не могат да бъдат осребрявани срещу пари и не могат да бъдат върнати срещу възстановяване на парични средства (с изключение на изложеното в горепосочената ни политика за възстановяване на плащания, която се прилага в случай на закупуване на артикула от iTunes Store; или с изключение на случаите, когато търговецът, откъдето сте закупили артикула, прилага друга политика по отношение на възстановяването на плащания), без това да засяга съответно приложимо законово право на възстановяване в случай на дефектни или некоректно описани подаръци; заменяни; препродавани; използвани за закупуване на Подаръци, Сертификати за подаръци (GiftCertificates) или iTunes карти (iTunesCards) или кодове; използвани за предоставяне на Отстъпки (Allowances); използвани за покупки в Apple Online Store; или използвани в Apple Retail Stores. Неизразходваните суми не подлежат на прехвърляне.

Сертификатите за подаръци (GiftCertificates), iTunes картите (iTunesCards) и кодовете, Кодовете за съдържание и Отстъпките (Allowances), закупени в България, могат да бъдат реализирани чрез Stores само в България.

iTunes не носи отговорност за загубени или откраднати Сертификати за подаръци (GiftCertificates), iTunes карти (iTunesCards) и кодове, Кодове за съдържание или Отстъпки (Allowances). Рискът от загуба и собствеността върху Сертификатите за подаръци (GiftCertificates), iTunes картите (iTunesCards) и кодовете и Отстъпките (Allowances), които се прехвърлят по електронен път, преминават към купувача в България при прехвърлянето по електронен път. Рискът от загуба и собствеността върху Кодовете за съдържание, които се прехвърлят по електронен път, преминават от iTunes в Люксембург при прехвърлянето по електронен път.

iTunes си запазва правото да закрива сметки и да изисква алтернативни форми на заплащане, ако Сертификат за подарък (GiftCertificate), iTunes карта (iTunesCard) и кодове, Код за съдържание или Отстъпка (Allowance) е получен или се използва в Stores чрез измама.

ПОДАРЪЦИ

Подаръци, закупени от Stores, могат да бъдат закупени само за и реализирани само от лица в България. За да могат да използват някои от подаръците, получателите на подаръците трябва да разполагат със съвместим хардуер и настройки за родителски контрол.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

За да се избегне схващане на мускул, става или очен нерв при използването на продуктите, предлагани чрез Stores, Вие трябва винаги трябва да правите чести прекъсвания и по-продължителни почивки, ако изпитате каквато и да е болка, умора или неудобство. Много малък процент хора могат да преживеят припадък или загуба на съзнание, когато са изложени на въздействието на премигващи светлини или картини, включително, но не само, докато играят на видео игри или гледат видео. Симптомите може да включват замаяност, гадене, рефлексни движения, загуба на сетивност, променено зрение, изтръпване, вцепененост или други неудобства. Консултирайте се с лекар преди използване на продуктите, предлагани чрез Stores, ако някога сте страдали от тези или подобни симптоми, и незабавно спрете използването на такива продукти и отидете на лекар, ако такива симптоми се появят по време на използването на тези продукти. Родителите следва да наблюдават децата си за поява на симптоми, когато използват продуктите, предлагани чрез Stores.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПОРЪЧКИ

Когато поръчвате продукти предварително, Вие оторизирате Stores автоматично да задължи Вашата сметка и, ако сте активирали функцията за автоматични сваляния, да свали продукта, когато той стане наличен. Можете да анулирате предварителната си поръчка по всяко време, преди продуктът да е станал наличен и както е изложено в горепосочената ни политика за възстановяване на плащания.

FAMILY SHARING

Family Sharing (Споделяне в семейството) ви позволява да споделяте подлежащите на споделяне продукти от iTunes, App Store, Mac App Store и iBooks Store с най-много шестима членове (включително вас самите) на „Семейство”. Ако създадете или се присъедините към Семейство, можете да разглеждате подлежащите на споделяне продукти на други членове на Семейството и да свалите тези продукти на вашето съвместимо устройство или компютър. Можете също така да изберете да скриете покупките, така че останалите членове на Семейството да не могат да ги виждат или свалят от вас. Можете да споделяте информация като снимки и видео клипове чрез приложението Photos, събития чрез вашия Family Calendar (Семеен календар), напомняния чрез приложението Reminders, информация за местоположение чрез Find My Friends и локализиране на устройства чрез Find My iPhone. Family Sharing е само за лична, нетърговска употреба. Необходими са iTunes и iCloud профили; iOS 8 и/или OS X Yosemite са необходими за стартиране и присъединяване към Семейство. Някои транзакции и функции може да не са съвместими с по-стар софтуер и може да изискват обновяване на софтуера. Ако се присъедините към Семейство, функциите на Family Sharing се активират автоматично за вашите съвместими устройства или компютри.

„Организаторът” на Семейство може да покани други членове да участват в Семейството. Организаторът трябва да има навършени 18 или повече години и трябва да има валидно средство за плащане, регистриран в iTunes. Ако сте Организатор, вие декларирате, че сте родител или настойник на всеки член на Семейството на възраст под 14 години. Средството за плащане на Организатора се използва за плащане на всякакви покупки, инициирани от член на Семейството, които надвишават кредита наличен по сметката на иницииращия член на Семейството. Членовете на Семейството действат като представители на Организатора, когато се използва средството за плащане на Организатора. Продуктите са свързани с профила на члена на Семейството, който е извършил транзакцията. КОГАТО ПОКАНВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО, ОРГАНИЗАТОРЪТ ПРИЕМА, ЧЕ ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПОКУПКИ, ИНИЦИИРАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО, СА ОТОРИЗИРАНИ ОТ НЕГО И СА НА ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА, ДОРИ АКО ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ Е ЗНАЕЛ ЗА КОНКРЕТНАТА ТРАНЗАКЦИЯ, АКО ДАДЕН ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО Е ПРЕВИШИЛ СВОЕТО ПЪЛНОМОЩИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ОРГАНИЗАТОРА, ИЛИ АКО НЯКОЛКО ЧЛЕНА НА СЕМЕЙСТВОТО ИНИЦИИРАТ ПОКУПКИ НА ЕДИН И СЪЩ ПРОДУКТ. ОРГАНИЗАТОРЪТ ОТГОВАРЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ВСЯКАКВИ СПОРАЗУМЕНИЯ С НЕГОВИЯ ДОСТАВЧИК НА СРЕДСТВОТО ЗА ПЛАЩАНЕ И ПОЕМА ЦЕЛИЯ РИСК, АКО СПОДЕЛЯНЕТО НА ДОСТЪПА ДО ТАКОВА СРЕДСТВО ЗА ПЛАЩАНЕ ОГРАНИЧАВА ЗАЩИТАТА, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ДОСТАВЧИКА НА СРЕДСТВОТО ЗА ПЛАЩАНЕ. Организаторът може по всяко време да променя регистрираното средство за плащане. Запис за покупката ще бъде изпратен на иницииращия член на Семейството и на Организатора дори ако покупката е била скрита от члена на Семейството; моля, използвайте функцията Докладване на проблем (Report a Problem) на вашата разписка, ако вие или членовете на вашето Семейство не разпознаете плащанията, посочени в разписката или извлечението на средството за плащане.

Организаторът може да използва функцията Ask to Buy, за да изисква от деца на възраст под 18 години да получат разрешение от Организатора и/или други пълнолетни лица, определени от Организатора, за сваляне на безплатни или платени продукти, преди покупката или свалянето да започне. Продукти, свалени от членове на Семейството, и продукти, придобити чрез кодове за осребряване, не са предмет на функцията Ask to Buy. Ако сте Организатор, вие декларирате, че вие и/или всяко определено от вас пълнолетно лице е родител, попечител или настойник на всеки член на Семейството, за който е активирана функцията Ask to Buy. Функцията Ask to Buy е оптимизирана за iOS 8 и OS X Yosemite; заявки за закупуване или сваляне на продукти от по-стар софтуер може да представят на потребителите алтернативен процес за получаване на разрешение или изцяло да предотвратят покупката и може да изискват обновяване на софтуера. iTunes не поема отговорност за всякакви вреди, причинени от забавяне на одобрение или отказ посредством на функцията Ask to Buy.

Организаторът може да отстрани определен член на Семейството от Семейството, което ще прекрати възможността на този член на Семейството да инициира оторизирани покупки със средството за плащане на Организатора и възможността на този член на Семейството да разглежда и споделя продукти и информация на други членове на Семейството. Когато член на Семейството напусне или бъде отстранен от Семейството, или Apple ID на Организатора бъде прекратено по каквато и да е причина, останалите членове на Семейството повече не могат да преглеждат, или да свалят продукти или информация на напускащия член, или да получават достъп до продукти, свалени по-рано от напускащия член на Семейството, включително покупки, извършени със средството за плащане на Организатора, докато напускащият член все още е бил част от Семейството. Аналогично, ако вие напуснете Семейството, повече няма да можете да разглеждате или сваляте продуктите или информацията на останалите членове на Семейството, като продуктите, които сте свалили от други членове на Семейството, докато сте били член на Семейството, може повече да не са достъпни. Ако сте извършили In-App покупки от приложение, което първоначално е закупено от напуснал член на Семейството или е свалено от член на Семейството, и вие повече не принадлежите към Семейството, трябва да закупите приложението и да възстановите In-App покупките, за да получите отново достъп до тях; моля, прегледайте политиките на разработчика и раздела на този Договор, озаглавен „In-App покупки”, преди за извършите In-App покупки. Тъй като лични профили на потребители на възраст под 14 години могат да се създават само като част от Family Sharing, изтриването на такъв профил, за да бъде отстранен от Семейството, ще прекрати Apple ID на този член на Семейството и неговата/нейната възможност да получава достъп до услуги на Apple, които изискват Apple ID, или съдържание, което е свързано с този Apple ID.

Във всеки един момент вие може да принадлежите към само едно Семейство като можете да се присъединявате към Семейство не повече от два пъти в годината. Може да променяте профила, който сте свързали със Семейството, не повече от веднъж на всеки 90 дни. Всички членове на Семейството трябва да използват една и съща държава или регион на iTunes Store. Музика, филми, телевизионни предавания и книги могат да бъдат сваляни от iTunes Service на до 10 устройства на профил, само пет от които може да бъдат компютри; подлежащи на споделяне приложения може да се свалят на всяко устройство, притежавано или управлявано от съответния член на Семейството. Не всички продукти, включително In-App покупки, съдържание, което не е налично за повторно сваляне, абонаменти и някои приложения, закупени по-рано, са достъпни за Family Sharing. Apple запазва правото да разформира дадено Семейство съгласно раздела „Прекратяване” на този Договор.

ЕЛЕКТРОННО ДОГОВАРЯНЕ

Ползването на Stores от Вас включва възможността за сключване на договори и/или за извършване на транзакции по електронен път. Вие приемате, че подадените по електронен път данни представляват Вашето съгласие и намерение да бъдете обвързани от и да плащате за такива договори и транзакции. Вашето съгласие и намерение да бъдете обвързани от подадените по електронен път данни се прилага спрямо всички записи, свързани с всички транзакции, които сключвате на този сайт, включително спрямо уведомления за анулиране, политики, договори и приложения. За да имате достъп до и да бъдат запазени Вашите електронни записи, е възможно от Вас да се изиска да притежавате определен хардуер или софтуер, които са единствено Ваша отговорност.

УСТРОЙСТВА НА ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Когато създавате Профил или ползвате Услуги и/или Stores, предмет на този Договор, чрез устройство или компютър, които не носят марката Apple, Вие може да имате достъп до ограничена функционалност на Профила или Услугите, и/или Stores. Като условие за достъп до Вашия Профил или Услуги, и/или Stores чрез устройство или компютър, което/който не носи марката Apple, Вие приемете всички относими условия и разпоредби, съдържащи се в този Договор, включително, без ограничение, всички изисквания за ползване на Профил или Услуги, и/или Stores, ограничения относно използването им, условия за достъп, ограничения на отговорността и гаранциите, правила относно Вашето съдържание и поведение, условия за прекратяване. Условията, съдържащи се в настоящия Договор, свързани с функционалности или Услуги, които не са достъпни за потребители на устройства, които не носят марката Apple, няма да се прилагат за вас. Те включват, например, App Store. В случай, че впоследствие Вие решите да осъществите достъп до Вашия Профил или Услуга чрез устройство с марката Apple или компютър с марката Apple, Вие се съгласявате с всички условия и разпоредби относно използването на такъв Профил или Услуги и/или Stores, съдържащи се тук.

iTunes не носи отговорност за печатни грешки.

В. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ITUNES STORE

ТОЗИ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ВАС И ITUNES SARL. („ITUNES"), УРЕЖДА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА ITUNES STORE (“УСЛУГАТА”)

УСЛУГАТА ITUNES STORE

iTunes е доставчикът на Услугата, която Ви позволява да получите достъп до, закупите или наемете лицензия за дигитално съдържание („Продукти iTunes”) за използване само от крайни потребители, съгласно условията, уговорени в този Договор. iTunes не е доставчикът на приложението iTunes, нито на iPad, iPod или iPhone.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

Само лица, навършили 14 или повече години могат да създават профили. Профили за лица на възраст под 14 могат да бъдат създавани от родител или настойник чрез Family Sharing. Деца, които не са навършили 18 години, трябва да прегледат този Договор заедно със своя родител или настойник, за да се гарантира, че детето и неговият родител или настойник го разбират.

Услугата ще бъде достъпна за Вас само в България. Вие се съгласявате да не използвате или правите опити да използвате Услугата извън България. iTunes може да използва технологии, за да провери дали спазвате това изискване.

Използването на Услугата изисква съвместими устройства, достъп до Интернет и определен софтуер (може да се наложи плащането на определени такси); може да изисква периодично обновяване; и може да се повлияе от действието на тези фактори. достъп до високоскоростен Интернет се препоръчва силно при нормална употреба и е необходим при Филмите под наем. За достъп до Услугата се препоръчва най-новата версия на iTunes софтуера, като може да бъде изискуем и за определени транзакции или функции и за сваляне на Продуктите iTunes, предварително закупени или придобити от Услугата. Вие се съгласявате, че спазването на тези изисквания, които може да бъдат променяни от време на време, е Ваша отговорност. Услугата не е част от кой да е друг продукт или предлагане и закупуването или придобиването на който и да е друг продукт няма да представлява или гарантира достъпът Ви до Услугата.

ВАШИЯТ ПРОФИЛ

Като регистриран потребител на Услугата можете да си направите профил („Профил”). Не разкривайте информацията за Профила си на никой друг. Единствено Вие сте отговорни за поддържане конфиденциалността и сигурността на Вашия Профил и за всички действия, извършени от или чрез Вашия Профил, и се съгласявате незабавно да уведомите iTunes за всяко нарушаване на неприкосновеността на Вашия Профил. iTunes не носи отговорност за никакви загуби, породени от неоторизирана употреба на Профила Ви.

За да закупите и свалите Продуктите iTunes от Услугата, трябва да въведете Вашите Apple ID и парола или да използвате Touch ID, за да удостоверите своя Профил за транзакции. Веднъж щом сте удостоверили автентичността на Вашия Профил чрез своите Apple ID и парола, в следващите петнадесет минути няма да има нужда от повторно удостоверяване на компютъра или iOS устройството ви; можете да изберете да разрешите на компютъра или телевизора си от Apple да запази паролата Ви и да поддържа състоянието на удостоверяване. През това време ще можете да купувате и сваляте Продукти iTunes без да въвеждате повторно паролата си. Можете да изключите опцията за извършване на транзакции сПродукти iTunes или да промените настройките да се изисква парола за всяка транзакция, като промените настройките на Вашия компютър, iOS устройство или телевизор от Apple. За повече информация моля вижте http://support.apple.com/kb/HT1904 и http://support.apple.com/kb/HT4213.

Вие се съгласявате да предоставяте точна и пълна информация, когато се регистрирате и в процеса на ползване на услугата („Данни при регистрация") и се съгласявате да актуализирате Вашите Данни при регистрация, за да бъдат точни и пълни. Вие се съгласявате, че iTunes може да съхранява и ползва Вашите Данни при регистрация за поддържане и задължаване на Вашия Профил.

АВТОМАТИЧНА ДОСТАВКА И СВАЛЯНЕ НА ПРЕДИШНИ ПОКУПКИ

Когато за пръв път придобиете музикални, закупите (т.е. не наемете) филмови, телевизионни и музикални видео iTunes Продукти (заедно „Допустимо iTunes съдържание”), може да изберете да получавате автоматично („автоматично изтегляне”) копия от такова Допустимо iTunes съдържание на допълнителни съвместими iOS Устройства (освен за закупени филмови и телевизионни iTunes Продукти) и оторизирани от iTunes компютри със съвместим софтуер, като свържете такива iOS Устройства и компютри, при спазване на правилата за свързване по-долу (всяко наричано "Свързано устройство"). За всяко Свързано устройство, можете да уточните какъв вид Допустимо iTunes съдържание, ако има такова, може да бъде автоматично изтеглено на него. Продуктите ще се изтеглят автоматично на Свързано устройството, на което може да се получават такива уведомления ("Сваляне-позволено"), включително iOS Устройство, Допустимото iTunes съдържание ще се свали автоматично на такова Свързано устройство, когато има връзка с Интернет; на Свързано устройство, което не е с активирана функция Сваляне – позволено, Допустимото iTunes съдържание ще се появи автоматично в опашката за изтегляне и Вие ще можете ръчно да започне изтегляне в рамките на iTunes.

За Ваше удобство, след придобиване на Допустимо iTunes съдържание , можете да изтеглите определена част от такова Допустимо iTunes съдържание, придобито преди това, на всяко Свързано устройство. Не всяко Допустимо iTunes съдържание, което сте придобили преди това, може да е налично за последващо изтегляне по всяко време и в такъв случай iTunes не носи отговорност спрямо Вас. Тъй като е възможно да нямате възможност да изтеглите в последващ момент определено Допустимо iTunes съдържание, придобито преди това, след като веднъж изтеглите елемент от Допустимото iTunes съдържание, отговорността да не го загубите, унищожите или повредите е Ваша, поради което може да предпочетете да го архивирате.

Свързването на Свързаните устройства е предмет на следните условия:

(i) Може автоматично да изтегляте Допустимо iTunes съдържание или да изтегляте придобито преди това Допустимо iTunes съдържание от Профил на до 10 Свързани устройства, при условие, че не повече от 5 са компютрите, оторизирани от iTunes.

(ii) Едно Свързано устройство може да бъде свързано само с един Профил към даден момент.

(iii) Може да прехвърляте Свързано устройство към различен Профил само веднъж на всеки 90 дни.

(iv) Можете да изтеглите придобито преди това безплатно съдържание на неограничен брой устройства, докато е безплатно в Услугата iTunes, но на не повече от 5 оторизирани от iTunes компютри.

Apple TV не е „Свързано устройство”. Въпреки това, закупени (т.е. не под наем) филмови iTunes Продукти могат да бъдат възпроизведени на съвместими устройства Apple TV, при условие, че можете да възпроизведете такъв филм на ограничен брой устройства Apple TV по едно и също време.

В някои случаи Допустимото iTunes съдържание може да е в голям обем и може да доведе до заплащането на значителни суми за пренос на данни при доставката на такова Допустимо iTunes съдържание чрез съответната среда за пренос на данни.

ITUNES MATCH

iTunes Match Ви позволява отдалечен достъп до Вашите избрани или качени песни и музикални клипове, които сте закупили с Вашия Профил, заедно със свързани с тях метаданни, плейлисти, както и друга информация относно Вашата iTunes библиотека („Съдържание iTunes Match”).

Можете да се абонирате за iTunes Match срещу годишна такса. Трябва да имате валидна кредитна карта във файла с iTunes, за да се абонирате. Абонаментът не се възстановява (с изключение на случаите, когато това се изисква от приложимото право или както е изложено в горепосочената ни политика за възстановяване на плащания), и ще се подновява автоматично за срок от една година, докато не го отмените. Вашият Профил ще бъдe таксуван в рамките на не повече от 24 часа преди изтичането на текущия абонаментен период. Можете да отмените автоматичното подновяване чрез коригиране на настройките на профила iTunes Store на Вашия компютър. След края на абонаментния Ви период няма да имате достъп до Вашето iTunes Match Съдържание от iTunes Match.

iTunes Match работи с библиотеки, които съдържат до 100 000 песни, които или (i) не са налични към момента в Услугата iTunes или (ii) не са закупени от Услугата iTunes с Вашия Профил. Песни, които не отговарят на определени критерии, или които не са позволени за Вашия компютър, не се включват в iTunes Match.

С цел настройване и използване на iTunes Match, данни за медийните файлове във Вашата iTunes библиотека, както и данни за индентификация на Вашата операционна система и хардуер ще бъдат събирани и свързани с Вашия Профил на сървъра на iTunes . iTunes Match автоматично сканира файловете с песни и събира друга информация, която може да се използва за идентифициране на медия във Вашата iTunes библиотека, като например имена на песни, изпълнители или времетраене на песни. iTunes Match ще използва тази информация, за да подбира песни, които съвпадат с тези, които към момента са на разположение в iTunes Store, и ще Ви предоставя тези подбрани песни във формат,, в който са достъпни към този момент в iTunes Store. Ако на песента не бъде намерено успешно съвпадение, Вашето копие на песента ще бъде качено в iTunes в същия формат или във формат, определен от iTunes. iTunes си запазва правото да ограничи видовете качвано съдържание (например, прекомерно големи файлове). Подбрани или качени песни и свързаните с тях метаданни ще бъдат на разположение за достъп от Свързано Устройство, на което е активирано iTunes Match. Свързването на Свързани Устройства за iTunes Match се урежда от същите условия, както и Автоматичната доставка и Изтегляне на предишни покупки, като качените или подбрани песни и свързана информация се считат за "Допустимо iTunes Съдържание". Вие можете също така да получите достъп до Съдържание iTunes Match от съвместими телевизори Apple , при условие, че можете да направите това само на ограничен брой телевизори Apple по едно и също време.

Когато използвате iTunes Match, iTunes ще регистрира информация относно записите, които пускате, спирате или прескачате, устройствата, които използвате, времето и продължителността на възпроизвеждането.

С настоящото се съгласявате да използвате iTunes Match само за съдържание, придобито по законен начин. Всяко използване на съдържание, придобито по незаконен начин, нарушава правата на други лица и може да доведе до гражданско- и наказателноправни санкции за Вас, включително за възможни имуществени вреди, за нарушение на авторски права.

iTunes Match се предоставя на базата "ТАКОВА, КАКВОТО Е" и може да съдържа грешки или неточности, които могат да причинят повреди, повреждане или загуба на данни и / или информация, включително музика, плейлиста и история на плейлиста, от Вашия компютър или устройство, както и от периферни устройства (включително, без ограничение, сървъри и други компютри), свързани с тях. Вие следва да създадете резервно копие на всички данни и информация на Вашия компютър или устройство, както и на всички периферни устройства, преди да започнете използването на iTunes Match. Вие изрично приемате и се съгласявате, че всяко ползване на iTunes Match e на Ваш собствен риск. До степента, позволена от закона, iTunes не поема никаква отговорност по отношение на Вашето ползване на iTunes Match, включително и по отношение на невъзможността за достъп до подбрано или качено съдържание.

ЛИЧНИ ДАННИ

Услугата е предмет на Правилата за поверителност на Apple, налични на https://www.apple.com/legal/privacy/.

Когато активирате Genius функцията, към съответния момент Apple автоматично ще събере информация, която може да бъде използвана, за да идентифицира медийни продукти от Вашата iTunes библиотека на всяко устройство с активирана функция Genius, като например историята на игрите, които сте играли и плейлистите Ви. Това включва медийни продукти, закупени или придобити чрез iTunes и медийни продукти, придобити от други източници. Тази информация се съхранява анонимно и няма да бъде свързана с Вашето име или Профил. Когато използвате функцията Genius, Apple ще използва тази информация и съдържанието на Вашата iTunes библиотека, както и друга информация, за да Ви даде персонализирани препоръки.

Apple може да използва тази информация и да я комбинира само с обобщената информация, събрана от iTunes библиотеките на други потребители, които също са активирали тази функция, информацията от историята на Вашите покупки от iTunes Store, обобщена информация от историята на други потребители на iTunes Store и друга информация получена от трети лица, за да:

• Създава персонализирани плейлисти за Вас от Вашата iTunes библиотека.

• Ви дава препоръки относно медийни продукти и други продукти и услуги, които Вие може да желаете да закупите или придобиете.

• Ви дава препоръки относно продукти и услуги за други потребители.

През цялото време Вашата информация ще бъде използвана в съответствие с Правилата за поверителност на Apple.

Щом активирате функцията Genius, ще имате възможността да създадете Genius плейлисти на устройства, съвместими с Genius.

Ако предпочитате да не събираме и използваме информация от Вашата iTunes библиотека по този начин, не трябва да активирате функцията Genius. Можете да деактивирате тази функция по всяко време като изключите функцията Genius от менюто Store в iTunes на Вашия компютър или като изключите Genius от Настройките на вашето устройство. След като деактивирате функцията, iTunes повече няма да изпраща информация за Вашата iTunes библиотека на Apple. Ако сте избрали да споделяте Вашата библиотека от повече устройства, трябва да изключите функцията Genius от всяко едно устройство.

ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ

iTunes си запазва правото да променя опциите за съдържание (включително възможността за избор на определени функции) без изпращане на уведомление до Вас.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Вие се съгласявате, че Продуктите iTunes Ви се предоставят за ползване само по силата на лицензия. Вие разбирате, че Услугата и някои Продукти iTunes включват структура за сигурност, която ползва технология за сигурност на дигитална информация и ограничава Вашето ползване на Продуктите iTunes до определени правила за ползване („Структура за сигурност"), създадени от iTunes и от лицензодателите му и независимо от това дали Продуктите iTunes са ограничени от технология за сигурност или не, Вие трябва да използвате Продуктите iTunes в съответствие с приложимите правила за ползване, създадени от iTunes и от лицензодателите му („Правила за ползване"), като всеки друг начин на ползване на Продуктите iTunes може да представлява нарушение на авторски права. Всяка технология за сигурност представлява неразделна част от Продуктите iTunes. iTunes си запазва правото по всяко време да изменя Правилата за ползване за бъдещи покупки от Услугата. Тези промени обаче няма да се прилагат за Продуктите iTunes, които вече сте закупили. Всяка промяна на Правилата за ползване ще Ви бъде съобщена. В случай, че откажете да приемете новите Правила за ползване, вече няма да имате възможност да придобивате Продуктите iTunes от Услугата.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

(i) Вие имате правото да ползвате Продуктите iTunes само за лични, нетърговски цели. За повече подробности относно правата Ви и ограниченията върху тях моля посетете:

http://www.prsformusic.com

http://www.warnerchappell.com

http://www.sacem.fr

http://www.sdrm.fr

http://www.sesam.org

http://www.musicautor.org

(ii) Вие имате правото по всяко време да ползвате Продуктите iTunes на пет компютъра, на които е инсталирано приложението iTunes, освен за Филми под наем (виж по-долу).

(iii) Вие имате право да съхранявате Продукти iTunes от до пет различни Профила едновременно на съвместими устройства, като iPad, iPod, iPhone и Apple TV, при положение че всеки iPhone може да синхронизира тона на Продуктите iTunes само с едно устройство, оторизирано за iTunes към съответния момент, като синхронизирането на iPhone с различно устройство, оторизирано за iTunes, ще предизвика изтриването на тона на Продуктите iTunes, запазени в този iPhone.

(iv) Вие имате право да презаписвате аудио плейлиста до седем пъти. Можете да използвате аудио компакт диска, на който сте записали Вашите iTunes Продукти по същия начин, както може да използвате аудио компакт диск, закупен от магазин за продажба на дребно, при спазване разпоредбите на приложимите в България разпоредби за закрила на авторското право.

(v) Вие нямате право да презаписвате видео Продукти iTunes или тон на Продукти iTunes, освен за създаване на резервно копие, които резервни копия на видео Продукти iTunes ще се пускат чрез iTunes приложение.

(vi) Продуктите iTunes Plus не съдържат технология за сигурност, която ограничава ползването Ви на такива Продукти iTunes, а Правилата за ползване (ii) – (v) не се прилагат за Продукти iTunes Plus. Можете да копирате, съхраняване и запазвате Продукти iTunes Plus, когато това е оправдано необходимо за лични, нетърговски цели.

(vii) Вие следва да можете ръчно да синхронизирате филм от поне едно iTunes оторизирано устройство с устройства, които имат функция за ръчно синхронизиране, при положение че филмът е свързан с Профил на основното iTunes оторизирано устройство, като основното iTunes оторизирано устройство е това, което е най-напред синхронизирано с устройството или това, което Вие впоследствие посочите като основно, като използвате приложението iTunes.

(viii) Изисква се HDCP връзка, за да гледате филми, разпространявани чрез HDMI.

(ix) Филми под наем

(a) Филмите под наем могат да бъдат гледани само на едно устройство към даден момент. Трябва да бъдете свързани с Услугата, когато премествате филми под наем, като можете правите това само между Вашия компютър и други съвместими устройства. Филми, свалени чрез Вашия Apple TV или iPad, iPhone 4 или iPod touch, не могат да бъдат копирани. Ако премествате филм на съвместимо устройство и след това използвате Услугата, за да пренастроите устройството, или изберете Settings (Настройки) > Reset (Пренастрой) > Erase (Изтрий) по отношение на цялото съдържание и всички настройки на това устройство, филмът ще бъде перманентно изтрит.

(b) След като веднъж закупите филм под наем, трябва задължително да изтеглите цялото съдържание в рамките на 30 (тридесет) дни. След сваляне на филма имате тридесет (30) дни, за да започнете гледането му. Веднъж щом започнете да го гледате, имате четиридесет и осем (48) часа, за да приключите гледането. Спирането, натискането на пауза или пускането на филма отначало, не увеличава позволеното време за гледане.

Някои Продукти iTunes, включително, но не само Филмите под наем, могат да бъдат сваляни само веднъж и не могат да бъдат заменени, ако бъдат загубени по някаква причина; Ваша отговорност е да не загубите, унищожите или повредите Продуктите iTunes, щом ги свалите, както и да се погрижите да си направите резервно копие.

Доставянето на Продуктите iTunes не Ви предоставя каквито и да било права за ползване на Продуктите iTunes с цел търговия или реклама. Всички възможности за презаписване или експортиране са предоставени само за Ваше удобство и не представляват съгласие, отказ или какво да е друго ограничаване на правата на собствениците на авторските права на всяко съдържание, включено в който и да е Продукт iTunes.

Вие приемате, че някои аспекти на Услугата, Продуктите iTunes и администрирането на Правилата за ползване изискват постоянно участие на iTunes.

СИГУРНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Вие се съгласявате да не нарушавате, заобикаляте, проучвате технологията на работа, разшифровате, разглобявате или да се месите по друг начин в която и да е част от Структурата за сигурност - или да правите опит или да подпомагате което и да било друго лице да извършва такова действие. Независимо от които и да е други разпоредби, Вие имате правото да записвате аудио Продукти iTunes на компакт диск при спазване на ограниченията на Правилата за ползване. Правилата за ползване могат да бъдат контролирани и наблюдавани от iTunes с цел спазването им, и iTunes си запазва правото да прилага принудително Правилата за ползване без изпращане на уведомление до Вас.

СИГУРНОСТ НА УСЛУГАТА

Вие се съгласявате, че достъпът Ви до Услугата няма да се осъществява по никакъв друг начин освен чрез ползването на софтуера за достъп до Услугата, предоставен от Apple Inc. или от свързаните с него дружества („Apple"). Вие се съгласявате да не изменяте софтуера, който е предоставен от Apple за достъп до Услугата по какъвто и да е начин или в каквато и да е форма, или да ползвате изменени версии на софтуера, за каквито и да е цели, включително за получаване на неоторизиран достъп до Услугата. Вие няма да получавате или да се опитвате да получавате достъп до Профил, за който не сте оторизирани. Нарушаването на системната или мрежова сигурност може да има за резултат носенето на гражданска или наказателна отговорност.

HIGH-DEFINITION (HD) ПРОДУКТИ

HD Продуктите могат да бъдат гледни само на HD съвместими устройства; закупените HD Продукти обаче (а не наетите) включват и стандартна версия за гледане на устройства, които не са HD съвместими.

ПРЕДОСТАВЯНЕ КЪМ УСЛУГАТА

Услугата може да предложи интерактивни приложения, които Ви позволяват да предоставяте материали (включително Интернет връзки до съдържанието на трети лица) в зони, в които Услугата е публично достъпна и видима. Вие се съгласявате, че ползването от Ваша страна на такива приложения, включително всички материали, предоставени от Вас, ще бъдат единствено на Ваша отговорност, няма да засягат или нарушават правата на което и да е трето лице или да нарушават каквито и да било закони, да допринасят за или насърчават засягане или извършване на друго незаконно действие, или по-друг начин да са нецензурни. Вие също така се съгласявате, че сте получили всички необходими права и лицензии. Вие се съгласявате да предоставяте точна и пълна информация при предоставянето на каквито и да е материали в Услугата. С настоящото предоставяте на iTunes с действие за целия свят, неограничена по време, безвъзмездна, неизключителна лицензия за използването на такива материали като част от Услугата, или във връзка с Продукти iTunes, без да Ви се дължи каквото и да било обезщетение или да възникват други задължения към Вас. iTunes си запазва правото да не изпраща или публикува който и да е материал и да премахва или изменя който и да е материал по свое собствено усмотрение, по което и да е време, без да уведомява или да носи отговорност за това.

iTunes има правото, но не и задължението, да преглежда всеки материал, предоставен от Вас, или по друг начин станал наличен в Услугата, да проверява всяко докладвано или очевидно нарушение на настоящия Договор и да предприема всякакви действия, които iTunes по собствено усмотрение счита за подходящи, включително, без ограничение, прекратяване на този Договор или съгласно Политиката за защита на авторски права на Apple (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Определено съдържание, Продукти iTunes и услуги, налични чрез Услугата, може да включват материали на трети лица. iTunes може да предоставя линкове до определени Интернет страници на трети лица за Ваше улеснение. Вие се съгласявате, че iTunes не носи отговорност за проучването или оценката на съдържанието или точността и iTunes не гарантира и няма да носи каквато и да е отговорност или задължение за каквито и да е материали или Интернет страници на трети лица, или за каквито и да е други материали, продукти или услуги на трети лица. Вие се съгласявате, че няма да използвате материалите на трети лица по начин, който би засегнал или нарушил правата на което и да е трето лице, и че iTunes по никакъв начин не носи отговорност за подобно ползване от Ваша страна.

НЕЖЕЛАТЕЛЕН МАТЕРИАЛ

Вие разбирате, че при използване на Услугата може да се натъкнете на материал, който може да се счете за обиден, неприличен или нежелателен, чието съдържание може да бъде или не означено като съдържащо конкретен материал. Въпреки това, Вие се съгласявате да използвате Услугата на Ваш собствен риск и че iTunes няма да носи каквато и да е отговорност спрямо Вас за материал, което може да бъде определен като обиден, неприличен или нежелателен. Видовете продукти и техните описания са предоставени за удобство и Вие се съгласявате, че iTunes не гарантира тяхната точност.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие се съгласявате, че Услугата, включително, но не само Продуктите iTunes, графиките, техният интерфейс, аудио клипове, видео клипове, редакционно съдържание и скриптове и софтуер, използвани за въвеждане на Услугата, съдържат информация и материали, собственост на iTunes и/или лицензодателите му, които са защитени от приложимите закони за интелектуална собственост и други закони, включително, но не само за авторски права. Вие се съгласявате, че няма да използвате такава информация или материали по какъвто и да било начин, освен по начин, необходим за ползването на Услугата в съответствие с настоящия Договор. Никаква част от Услугата не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или начин, освен ако това не е изрично позволено в настоящите общи условия. Вие се съгласявате да не изменяте, давате под наем, давате лицензия, в заем, продавате, разпространявате или създавате производни продукти, основани на Услугата, по какъвто и да е начин, и Вие не трябва да използвате Услугата по какъвто и да е непозволен начин, включително, но не само чрез злоупотреба с или натоварване на капацитета на мрежата.

Без това да засяга други разпоредби на настоящия Договор, iTunes и лицензодателите му си запазват правото да променят, спират, премахват или преустановяват достъпа до които и да е Продукти iTunes, съдържание или други материали, представляващи част от Услугата, без предупреждение. По никакъв начин iTunes няма да носи отговорност за тези промени. iTunes може също така да налага ограничения на ползването на или на достъпа до определени функции или части от Услугата, във всеки момент и без да дължи уведомяване или да носи отговорност. Премахване на съдържание от Услугата няма да засегне продуктите, които вече сте придобили от Услугата.

iTunes и/или неговите лицензодатели притежават авторските права върху Услугата, включително компилацията от съдържание, публикувани съобщения, линкове до други Интернет източници и описания на тези източници. Ползването на каквато и да е част от Услугата, освен ползването на Услугата по начина, позволен в настоящия Договор, е строго забранено и нарушава правото на интелектуална собственост на други лица, за което може да бъдете подведени под гражданска или наказателна отговорност, включително за заплащането на евентуални имуществени вреди за нарушаване на авторски права.

Apple, логото на Apple, iTunes и останалите търговски марки на Apple, марки за услугите, графики и лога, използвани във връзка с Услугата, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc. в САЩ и/или в други държави. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с Услугата, може да са търговски марки на съответните им собственици. По отношение на които и да е от упоменатите по-горе търговски марки или за използването по какъвто и да е начин на тези търговски марки, Вие не получавате каквито и да е права или лицензия.

Като притежател на Профил в Услугата в добро състояние, може да Ви бъде предоставен ограничен достъп да свалите определена корица на музикален албум, запазена в iTunes библиотеката (iTunesLibrary) на Вашето iTunes приложение. Този достъп е предоставен само за Ваше удобство и iTunes не гарантира и няма да има никакви задължения или отговорности относно тази корица на албум, както и за ползването й от Вас. Имате право на достъп само до корица на музикален албум за музика, на която законно притежавате легално копие. Кориците на албуми се предоставят само за лично, нетърговско ползване. Вие се съгласявате, че няма да използвате корицата на албума по начин, който би засегнал или нарушил този Договор или правата на което и да е трето лице, и че iTunes по никакъв начин не носи отговорност за подобно ползване от Ваша страна.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Ако не спазите, или iTunes има сериозни основания да вярва че не сте спазили, която и да е разпоредба от настоящия Договор, iTunes по свое собствено усмотрение, без предупреждение, може: (i) да прекрати настоящия Договор и/или Вашия Профил, при което Вие ще останете отговорни за заплащането на всички суми по Вашия Профил, дължими включително до датата на прекратяване; и/или (ii) да прекрати лицензията върху софтуера; и/или (iii) да преустанови достъпа Ви до Услугата (или каквато и да е част от нея).

iTunes си запазва правото да изменя, спира или прекъсва Услугата (или каквато и да е част или съдържание от нея) по всяко време, за което iTunes не носи отговорност пред Вас или пред което и да е трето лице, ако упражни това си право. Дотолкова, доколкото е възможно, iTunes ще Ви предупреди предварително за всяко изменение, спиране или прекъсване на Услугата. Прекратяването на Услугата няма да повлияе на Продуктите iTunes, които вече сте получили. Все пак е възможно да не сте в състояние да оторизирате допълнителни компютри за използването на Продуктите iTunes.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

a. iTunes ще Ви предостави Услугата с разумна грижа и вещина. iTunes не дава каквито и да било други обещания или гаранции относно Услугата и по-конкретно, не гарантира, че:

(i) ползването на Услугата от Вас ще бъде без прекъсвания и грешки. Вие се съгласявате, че в определени моменти iTunes може да премахва Услугата за неопределени периоди от време или да анулира Услугата поради технически или експлоатационни причини, като Ви уведомява за това, доколкото това е практически възможно;

(ii) Услугата ще бъде защитена от загуба, подправяне, атака, вируси, намеса, действия на хакери или други смущения в сигурността, които ще се считат за Форсмажорни обстоятелства, и за които iTunes не носи каквато и да е отговорност. Ваша е отговорността за създаване на резервно копие на собствената Ви система, включително на каквито и да е Продукти iTunes, закупени, придобити или наети от Услугата.

b. Освен за посоченото в (d) по-долу или в случай, че упражнявате някакви законни права за възстановяване на суми или получаване на обезщетения, при никакви обстоятелства iTunes, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти или лицензодатели, няма да носят отговорност за каквато и да е загуба или повреда, причинена от iTunes, неговите служители или агенти, при положение, че:

(i) няма нарушаване на правно задължение за полагане на дължима грижа спрямо Вас от страна на iTunes или от който и да е от неговите служители или агенти;

(ii) това не е разумно предвидим резултат от подобно нарушение;

(iii) всяко увеличаване на загубата или вредата е резултат от нарушение от Ваша страна на което и да е условие на този Договор;

(iv) е резултат от решение на iTunes да премахне или да откаже обработването на каквато и да е информация или съдържание, да Ви предупреди, да преустанови или прекрати Вашия достъп до Услугата, или да предприеме каквото и да е друго действие по време на проучване на предполагаемо нарушение или е резултат от заключение на iTunes, че е извършено нарушение на настоящия Договор; или

(v) е свързано със загуба на доход, бизнес или печалби, или каквато и да е загуба или увреждане на данни във връзка с Вашето ползване на Услугата.

c. iTunes ще положи разумни усилия, за да защити информацията, подадена от Вас във връзка с Услугата, включително от непозволена употреба.

d. Никоя разпоредба на настоящия Договор не премахва или ограничава отговорността на iTunes за измама, груба небрежност, умисъл или за настъпила смърт или лично увреждане.

e. Ако нарушите този Договор, Вие ще бъдете отговорни пред iTunes, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти и лицензодатели за всеки иск, произтичащ от нарушаването. Вие ще бъдете отговорни и за всяко действие, предприето от iTunes, като част от разследване на предполагаемо нарушение на настоящия Договор или като резултат от неговите заключения или решение, че такова нарушение на Договора е извършено.

ПРОМЕНИ

iTunes си запазва правото по всяко време да изменя настоящия Договор и да налага нови или допълнителни условия, отнасящи се до използването на Услугата от Вас. Подобни изменения и допълнителни условия ще Ви бъдат съобщавани, като ако ги приемете, ще влизат в сила незабавно и ще представляват част от настоящия Договор. В случай, че откажете да приемете тези промени, iTunes ще има правото да прекрати Договора.

РАЗНИ

Този Договор представлява цялото споразумение между Вас и iTunes и определя ползването на Услугата от Вас, като отменя всяко предходно споразумение между Вас и iTunes. Спрямо Вас може да се прилагат и допълнителни общи условия, които е възможно да се прилагат, когато ползвате свързани услуги, определени Продукти iTunes, съдържание на трети лица или софтуер на трети лица. Ако коя да е част от този Договор бъде прогласена за недействителна или невъзможна да бъде осъществена по принудителен ред, то тази част ще бъде изменена по начин, съобразен с приложимото право и така че да отразява възможно най-близко първоначалните намерения на страните, а останалите разпоредби ще останат в пълна сила. Невъзможността на iTunes да осъществи по принудителен ред което и да е право или която и да е разпоредба от този Договор няма да представлява отказ от такава разпоредба, или от която и да е друга разпоредба от Договора. iTunes няма да носи отговорност за невъзможност да изпълни което и да е задължение поради причини, извън неговия контрол.

Услугата се управлява от iTunes от офисите му в Люксембург. Вие се съгласявате да спазвате всички местни, щатски, федерални и национални закони, наредби, правилници и актове, които са приложими спрямо ползването на Услугата от Вас. Този Договор и ползването на Услугата са подчинени на българското право.

iTunes може да Ви изпраща съобщения във връзка с Услугата, като Ви изпрати електронно съобщение до посочения електронен адрес, указан в Профила Ви или като Ви изпрати писмо по пощата до адреса, указан в Профила Ви, или като публикува уведомление чрез Услугата. Уведомленията влизат в сила незабавно.

iTunes си запазва правото да предприема действия, които счита за разумно необходими или подходящи, за да изпълни принудително и/или провери спазването на която и да е част от настоящия Договор. Вие се съгласявате, че iTunes има правото, без да носи отговорност пред Вас, да разкрива каквито и да е Данни при регистрация и/или информация за Профила пред властите, държавни служители, и/или трети лица, когато iTunes счита, че това е разумно необходимо или подходящо, за да изпълни принудително и/или провери спазването на която и да е част от настоящия Договор (включително, но не само правото на iTunes да съдейства по всеки правен процес, свързан с ползването на Услугата и/или на Продуктите iTunes от Вас, и/или свързан с иск от трето лице, в който се твърди, че ползването на Услугата и/или Продуктите iTunes от Вас е незаконно и/или нарушава правата на такова трето лице).

Относно iTunes: Нашият регистрационен номер е RCS Люксембург B 101 120 и адресът ни на управление е в Люксембург L-2763, ул. „Хайнрих Хайне" (31 – 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg).

C. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE ЗА APPLE TV И IBOOKS STORE

ТОЗИ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ВАС И ITUNES SARL („ITUNES"), УРЕЖДА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE ЗА APPLE TV И IBOOKS STORE („STORES") И ЗАКУПУВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗИИ ЧРЕЗ ТЯХ, КОИТО СЕ ПРОДАВАТ ОТ ITUNES.

MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE ЗА APPLE TV И IBOOKS STORE

iTunes е доставчикът на Stores, които Ви позволяват да закупувате от iTunes лицензии за ползване на софтуерни продукти от Аpp Store и Mac App Store (заедно наричани, “App Store Продукти”) и съдържание на дигитални книги (“iBooks Store Продукти”) само за крайни потребители, при определени общи условия, така, както са посочени в настоящия Договор. Крайни потребители на App Store Продукти могат да бъдат физически лица, в тяхното лично качество, търговски фирми или образователни институции. App Store Продукти и iBooks Store Продукти ще бъдат наричани заедно „Продукти”.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА STORES

Само лица, навършили 14 или повече години могат да създават профили. Профили за лица на възраст под 14 могат да бъдат създавани от родител или настойник чрез Family Sharing. Деца, които не са навършили 18 години, трябва да прегледат този Договор заедно със своя родител или настойник, за да се гарантира, че детето и неговият родител или настойник го разбират.

Stores са достъпни за Вас само в България. Вие се съгласявате да не ползвате или правите опит за използване на Stores от място, намиращо се извън територията за достъп. iTunes може да използва технологии, за да провери спазването на това изискване.

Ползването на Stores изисква съвместими устройства, достъп до Интернет и определен софтуер (може да се изисква заплащане на такси); може да изисква периодични актуализации и/или изтегляне на съдържание по заявка въз основа на използване на приложенията и ресурсните ограничения (които могат да използват мобилни данни); и може да бъде засегнато от качеството на тези фактори. Силно се препоръчва високоскоростен Интернет. Последните версии на необходимия софтуер (включително, но не само софтуер iOS, iTunes и Mac App Store) се препоръчват за достъп до Stores и може да се изискват за определени транзакции или функции и за сваляне на Продукти, предварително закупени или придобити от Stores. Вие се съгласявате, че тези изисквания, които може да се променят към даден момент, са Ваша отговорност. Stores не са част от каквито и да е други продукт или оферта, и никоя покупка или получаване на какъвто и да е друг продукт не следва да се счита за предоставящо или гарантиращо Ви достъп до Stores.

ВАШИЯТ ПРОФИЛ

Като регистриран потребител на Stores Вие може да създадете профил („Профил"). Не разкривайте информацията за Вашия Профил на никого. Вие самостоятелно носите отговорност за поддържането на конфиденциалността и сигурността на Вашия Профил и за всички дейности, които протичат на или през Вашия Профил, и се съгласявате незабавно да уведомите iTunes за всяко нарушаване на сигурността на Вашия Профил. iTunes няма да носи отговорност за каквито и да е загуби, произтичащи от неоторизирано ползване на Вашия Профил.

За да купите и изтеглите App Store Продуктите от Stores, трябва да въведете Вашите Apple ID и парола или да използвате Touch ID за удостоверяване на Профила Ви за транзакции. След като сте удостоверили Профила си чрез Apple ID и парола, няма да има нужда от ново удостоверяване в продължение на петнадесет минути; през това време, ще можете да купувате и теглите App Store Продукти без повторно въвеждане на паролата Ви. Можете също така да изберете да поискате въвеждане на паролата Ви за всяка транзакция и отделно да разрешите на компютъра си да запази паролата Ви само за безплатни транзакции. Можете да изключите възможността за извършване на транзакции с Продукти от App и Book или да промените настройките да се изисква парола за всяка транзакция, свързана с продукт от App и Book чрез коригиране на настройките на Вашето устройство. За повече информация, моля вижте http://support.apple.com/kb/HT1904 и http://support.apple.com/kb/HT4213.

Вие се съгласявате да предоставяте точна и пълна информация, когато се регистрирате и в процеса на ползване на Stores („Данни при регистрация") и се съгласявате да актуализирате Вашите Данни при регистрация, за да бъдат точни и пълни. Вие се съгласявате, че iTunes може да съхранява и ползва Вашите Данни при регистрация за поддържане и задължаване на Вашия Профил.

АВТОМАТИЧНА ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРЕДХОДНИ ПОКУПКИ

Когато за първи път придобиете Продукти (с изключение на продукти, придобити от Mac App Store), чрез Stores (заедно наричани "Допустимо съдържание"), може да изберете автоматично да получавате ("автоматично изтегляне") копия от това Допустимо съдържание на допълнителeн съвместим хардуер с марката Apple със съвместим софтуер, като свържете този хардуер при спазване на правилата за свързване по-долу (всяко наричано "Свързано устройство"). За всяко Свързано устройство, можете да уточните какъв вид Допустимо съдържание, ако има такова, може да бъде автоматично изтеглено на него. Продуктите ще се изтеглят автоматично на Свързано устройството, което е в състояние да получава такива уведомления ("Сваляне-позволено"), включително iOS устройства, когато има връзка с Интернет; на Свързано устройството, което не е с активирана функция Сваляне – позволено, включително тези, които работят с операционната система Windows, Допустимото съдържание ще се появи автоматично в опашката за изтегляне и Вие ще можете ръчно да започне изтегляне в рамките на iTunes.

За Ваше удобство, след придобиване на Допустимо съдържание можете да изтеглите определена част от такова Допустимо съдържание, придобито преди това, на всяко Свързано устройство. Не всяко Допустимо съдържание, което сте придобили преди това, може да е налично за последващо изтегляне по всяко време и в такъв случай iTunes не носи отговорност спрямо Вас. Тъй като е възможно да не сте в състояние да изтеглите в последващ момент определено Допустимо съдържание, придобито преди това, след като веднъж изтеглите елемент от Допустимото съдържание, отговорността да не го загубите, унищожите или повредите е Ваша, поради което може да предпочетете да го архивирате.

Свързването на Свързаните устройства е предмет на следните условия:

(i) Може автоматично да изтегляте или да изтегляте придобито преди това Допустимо съдържание от Профил на до 10 Свързани устройства, при условие, че не повече от 5 са компютри, оторизирани от iTunes.

(ii) Едно Свързано устройство може да бъде свързано само с един Профил към даден момент.

(iii) може да прехвърляте Свързано устройство към различен Профил само веднъж на всеки 90 дни.

(iv) Можете да изтеглите придобито преди това безплатно съдържание на неограничен брой устройства, докато е безплатно в Stores, но на не повече от 5 оторизирани от iTunes компютри.

Посочените по-горе в точки (i) до (iv) условия не се прилагат за App Stores Продукти.

В някои случаи Допустимото съдържание може да е в голям обем или да инициира непрекъснато доставяне на съдържание въз основа на потреблението и ресурсните ограничения и може да доведе до заплащането на значителни суми за пренос на данни при доставката на такова Допустимо съдържание чрез съответната среда за пренос на данни.

АВТОМАТИЧНО ПОЛУЧАВАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИИ

Устройството или компютърът Ви периодично ще проверяват в App Store, App Store за Apple TV и Mac App Store за актуализации на приложенията и ако са налични, те може да се изтеглят и инсталират автоматично. Някои App Store Продукти могат също така да изтеглят допълнително съдържание, като например нива или глави на игри, непрекъснато въз основа на потреблението и ресурсните ограничения. Съгласявате се, че Apple, чрез App Store, App Store за Apple TV и Mac App Store може автоматично да изтегля и инсталира актуализации и съдържание на устройствата или компютъра Ви. Можете да изключите автоматичните актуализации изцяло по всяко време, като промените настройките за автоматични актуализации на устройството или компютъра си. За да се предотврати изтеглянето на съдържание по заявка в рамките на App Store Продукт, изтрийте App Store Продукта от Вашето устройство.

ПАКЕТИ С ПРИЛОЖЕНИЯ (APP BUNDLES)

Някои App Store Продукти може да съдържат няколко елемента („Пакети с приложения”). Цената, показана за даден Пакет с приложения, е цената, която ще ви бъде таксувана при закупуване на този Пакет с приложения. Цената на Пакета с приложения може да бъде намалена с оглед на App Store Продуктите, които вече сте закупили или придобили, но може да включва минимална такса за допълване на Пакета с приложения.

ЛИЧНИ ДАННИ

Освен ако обратното не е уговорено в настоящия Договор, Stores са обект на Правилата за поверителност на Apple, достъпни на https://www.apple.com/legal/privacy/.

ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ И STORES

iTunes Ви продава лицензия за ползване на Продуктите. След като веднъж сте я закупили от iTunes, тази лицензия представлява правно обвързващ договор, сключен директно между Вас и издателя на този Продукт („Издателят"), който договор регулира Вашето ползване на Продукта. Вие разбирате, че Stores и някои Продукти, включват структура за сигурност, която ползва технология за сигурност на дигитална информация и ограничава Вашето ползване на Продукта до определени правила за ползване („Структура за сигурност"), създадени от iTunes и от Издателите и независимо от това дали Продуктите са ограничени от технология за сигурност или не, Вие трябва да използвате Продуктите в съответствие с приложимите правила за ползване, създадени от iTunes и от Издателите („Правила за ползване") като всеки друг начин на ползване на Продуктите може да представлява нарушение на авторски права. Всяка технология за сигурност представлява неразделна част от Продуктите. iTunes си запазва правото по всяко време да изменя Правилата за ползване за бъдещи покупки от Stores. Тези промени обаче няма да се прилагат за Продукт, които вече сте закупили. Всяка промяна на Правилата за ползване ще Ви бъде съобщена. В случай, че откажете да приемете новите Правила за ползване, вече няма да имате възможност да придобивате Продукти от Stores.

СИГУРНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Вие се съгласявате да не нарушавате, заобикаляте, проучвате технологията на работа, разшифровате, разглобявате или да се месите по друг начин в която и да е част от Структурата за сигурност - или да правите опит или да подпомагате което и да било друго лице за това. Правилата за ползване могат да бъдат контролирани и наблюдавани от iTunes с цел спазването им, и iTunes си запазва правото да прилага принудително Правилата за ползване без изпращане на уведомление до Вас.

СИГУРНОСТ НА STORE

Вие се съгласявате, че достъпът Ви до Stores няма да се осъществява по никакъв друг начин освен чрез ползването на софтуера за достъп до Stores, предоставен от Apple Inc. или от свързаните с него дружества („Apple"). Вие се съгласявате да не изменяте софтуера, който е предоставен от Apple за достъп до Stores по какъвто и да е начин или в каквато и да е форма, или да ползвате изменени версии на софтуера, за каквито и да е цели, включително за получаване на неоторизиран достъп до Stores. Вие няма да получавате или да се опитвате да получавате достъп до Профил, за който не сте оторизирани. Нарушаването на системната или мрежова сигурност може да има за резултат носенето на гражданска или наказателна отговорност.

Доставянето на Продукти не Ви предоставя каквито и да било права за ползване на Продуктите с цел реклама.

Вие приемате, че някои аспекти от Stores, Продуктите и администрирането на Правилата за ползване изискват постоянно участие на iTunes, независимо от това, че iTunes не е страна по лицензията между Вас и Издателите на Продуктите.

ПРЕДОСТАВЯНЕ КЪМ STORES

Stores могат да предлагат интерактивни приложения, които Ви позволяват да предоставяте материали (включително Интернет връзки до съдържанието на трети лица) в зони, в които Stores са достъпни и видими, както от други потребители на Stores, така и от всички останали. Вие се съгласявате, че ползването от Ваша страна на такива приложения, включително всички материали, предоставени от Вас, ще бъдат единствено на Ваша отговорност, няма да засягат или нарушават правата на което и да е трето лице или да нарушават каквито и да било закони, да допринасят за или насърчават засягане или извършване на друго незаконно действие, или по-друг начин да са нецензурни. Вие също така се съгласявате, че сте получили всички необходими права и лицензии. Вие се съгласявате да предоставяте точна и пълна информация при предоставянето на каквито и да е материали в Stores. С настоящото предоставяте на iTunes с действие за целия свят, неограничена по време, безвъзмездна, неизключителна лицензия за използването на такива материали като част от Stores, или във връзка с Продукти, без да Ви се дължи каквото и да било обезщетение или да възникват други задължения към Вас. iTunes си запазва правото да не изпраща или публикува който и да е материал и да премахва или изменя който и да е материал по свое собствено усмотрение, по което и да е време, без да уведомява или да носи отговорност за това. Вие нямате право да предоставяте коментари или оценки за изтеглени App Store Продукти, чрез използване на промоционален Код за съдържание.

iTunes има правото, но не и задължението, да преглежда всеки материал, предоставен от Вас, или по друг начин станал наличен в Stores, да проверява всяко докладвано или очевидно нарушение на настоящия Договор и да предприема всякакви действия, които iTunes по собствено усмотрение счита за подходящи, включително, без ограничение, прекратяване на този Договор или съгласно Политиката за защита на авторски права на Apple (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Определено съдържание, Продукти или услуги, налични чрез Stores, може да включват материали на трети лица. iTunes може да предоставя линкове до определени Интернет страници на трети лица за Ваше улеснение. Вие се съгласявате, че iTunes не носи отговорност за проучването или оценката на съдържанието или точността и iTunes не гарантира и няма да носи каквато и да е отговорност или задължение за каквито и да е материали или Интернет страници на трети лица, или за каквито и да е други материали, продукти или услуги на трети лица. Вие се съгласявате, че няма да използвате материалите на трети лица по начин, който би засегнал или нарушил правата на което и да е трето лице, и че iTunes по никакъв начин не носи отговорност за подобно ползване от Ваша страна.

НЕЖЕЛАТЕЛЕН МАТЕРИАЛ

Вие разбирате, че при използване на Stores може да се натъкнете на материал, който може да се счете за обиден, неприличен или нежелателен, чието съдържание може да бъде или не означено като съдържащо конкретен материал. Въпреки това, Вие се съгласявате да използвате Stores на Ваш собствен риск и че iTunes няма да носи каквато и да е отговорност спрямо Вас за съдържание, което може да бъде определено като обидно, неприлично или нежелателно. Видовете Продукти и техните описания са предоставени за удобство и Вие приемате и се съгласявате, че iTunes не гарантира тяхната точност.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие се съгласявате, че Stores, включително, но не само Продуктите, графиките, техният интерфейс, аудио клипове, редакционно съдържание и скриптове и софтуер, използвани за въвеждане на Stores, съдържат информация и материали, притежавани от iTunes и/или Издателите, които са защитени от приложимите закони за интелектуална собственост и други закони, включително, но не само за авторски права. Вие се съгласявате, че няма да използвате такава информация или материали по какъвто и да било начин, освен по начин, необходим за ползването на Stores в съответствие с настоящия Договор. Никаква част от Stores не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или начин, освен ако това не е изрично позволено в настоящите общи условия. Вие се съгласявате да не изменяте, давате под наем, давате лицензия, в заем, продавате, разпространявате или създавате производни продукти, основани на Stores, по какъвто и да е начин, и Вие не трябва да използвате Stores по какъвто и да е непозволен начин, включително, но не само чрез злоупотреба с или натоварване на капацитета на мрежата.

Без това да засяга други разпоредби на настоящия Договор, iTunes и Издателите си запазват правото да променят, спират, премахват или преустановяват достъпа до които и да е Продукти, съдържание или други материали, представляващи част от Stores, по всяко време и без предупреждение. По никакъв начин iTunes няма да носи отговорност за тези промени. iTunes може също така да налага ограничения на ползването на или на достъпа до определени функции или части от Stores, във всеки момент и без да дължи уведомяване или да носи отговорност. Премахване на Продукти от Stores няма да засегне Продуктите, които вече сте придобили от Stores.

iTunes и/или неговите лицензодатели притежават авторските права върху Stores, включително компилацията от съдържание, публикувани съобщения, линкове до други Интернет източници и описания на тези източници. Ползването на каквато и да е част от Stores, освен ползването на Stores по начина, позволен в настоящия Договор, е строго забранено и нарушава правото на интелектуална собственост на други лица, за което може да бъдете подведени под гражданска или наказателна отговорност, включително за заплащането на евентуални имуществени вреди за нарушаване на авторски права.

Apple, логото на Apple, iTunes, App Store и останалите търговски марки на Apple, марки за услугите, графики и лога, използвани във връзка със Stores, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc. в САЩ и/или в други държави. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка със Stores, може да са търговски марки на съответните им собственици. По отношение на които и да е от упоменатите по-горе търговски марки или за използването по какъвто и да е начин на тези търговски марки, Вие не получавате каквито и да е права или лицензия.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Ако не спазите или iTunes има сериозни основания да счита, че няма да спазите която и да е разпоредба от настоящия Договор, iTunes по свое собствено усмотрение, без предупреждение, може: (i) да прекрати настоящия Договор и/или Вашия Профил, при което Вие ще останете отговорни за заплащането на всички суми по Вашия Профил, дължими включително до датата на прекратяване; и/или (ii) да прекрати лицензията върху софтуера; и/или (iii) да преустанови достъпа Ви до Stores (или каквато и да е част от тях).

iTunes си запазва правото да изменя, спира или прекъсва Stores (или каквато и да е част или съдържание от тях) по всяко време, за което iTunes не носи отговорност пред Вас или пред кое да е трето лице, ако упражни това си право. Дотолкова, доколкото е възможно, iTunes ще Ви предупреди предварително за всяко изменение, спиране или прекъсване на Stores. Прекратяването на Stores няма да повлияе на Продуктите, които вече сте получили. Все пак е възможно да не сте в състояние да оторизирате допълнителни компютри за използването на Продуктите.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

a. iTunes ще Ви предостави Stores с грижа на добър стопанин. iTunes не дава каквито и да било други обещания или гаранции относно Stores и по-конкретно, не гарантира, че:

(i) ползването на Stores от Вас ще бъде без прекъсвания и грешки. Вие се съгласявате, че в определени моменти iTunes може да премахва Stores за неопределен срок или да анулира Stores поради технически или експлоатационни причини, като Ви уведомява за това, доколкото това е практически възможно;

(ii) Stores ще бъдат защитени от загуба, подправяне, атака, вируси, намеса, действия на хакери или други смущения в сигурността, които ще се считат за Форсмажорни обстоятелства, и за които iTunes не носи каквато и да е отговорност. Някои Продукти могат да бъдат изтеглени само веднъж; след като са изтеглени, те не могат да бъдат заменени, ако бъдат загубени поради каквато и да е причина. Ваша е отговорността за създаване на резервно копие на собствената Ви система, включително на каквито и да е Продукти, закупени или придобити от Stores.

b. Освен за посоченото в (d) по-долу или в случай, че упражнявате някакви законни права за възстановяване на суми или получаване на обезщетения, при никакви обстоятелства iTunes, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти или лицензодатели няма да носят отговорност за каквато и да е загуба или повреда, причинена от iTunes, неговите служители или агенти, при положение, че:

(i) няма нарушаване на правно задължение за полагане на дължима грижа спрямо Вас от страна на iTunes или от който и да е от неговите служители или агенти;

(ii) това не е разумно предвидим резултат от подобно нарушение;

(iii) всяко увеличаване на загубата или вредата е резултат от нарушение от Ваша страна на което и да е условие на този Договор;

(iv) е резултат от решение на iTunes да премахне или да откаже обработването на каквато и да е информация или съдържание, да Ви предупреди, да преустанови или прекрати Вашия достъп до Stores, или да предприеме каквото и да е друго действие по време на проучване на предполагаемо нарушение или е резултат от заключение на iTunes, че е извършено нарушение на настоящия Договор; или

(v) е свързано със загуба на доход, дейност или печалби, или каквато и да е загуба или увреждане на данни във връзка с Вашето ползване на Stores.

c. iTunes ще положи разумни усилия, за да защити информацията, подадена от Вас във връзка със Stores, включително от непозволена употреба.

d. Никоя разпоредба на настоящия Договор не премахва или ограничава отговорността на iTunes за измама, груба небрежност, умисъл или за настъпила смърт или лично увреждане.

e. Ако нарушите този Договор, Вие ще бъдете отговорни пред iTunes, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти и лицензодатели за всеки иск, произтичащ от нарушаването. Вие ще бъдете отговорни и за всяко действие, предприето от iTunes, като част от разследване на предполагаемо нарушение на настоящия Договор или като резултат от неговите заключения или решение, че такова нарушение на Договора е извършено.

ПРОМЕНИ

iTunes си запазва правото по всяко време да изменя настоящия Договор и да налага нови или допълнителни условия, отнасящи се до използването на Stores от Вас. Подобни изменения и допълнителни условия ще Ви бъдат съобщавани, като ако ги приемете, ще влизат в сила незабавно и ще представляват част от настоящия Договор. В случай, че откажете да приемете такива промени, iTunes ще има правото да прекрати Договора.

РАЗНИ

Този Договор представлява цялото споразумение между Вас и iTunes и определя ползването на Stores от Вас, като отменя всяко предходно споразумение между Вас и iTunes. Спрямо Вас може да се прилагат и допълнителни общи условия, които е възможно да се прилагат, когато ползвате свързани услуги, определени Продукти, съдържание на трети лица или софтуер на трети лица. Ако коя да е част от този Договор бъде прогласена за недействителна или невъзможна да бъде осъществена по принудителен ред, то тази част ще бъде изменена по начин, съобразен с приложимото право и така че да отразява възможно най-близко първоначалните намерения на страните, а останалите разпоредби ще останат в пълна сила. Невъзможността на iTunes да осъществи по принудителен ред което и да е право или която и да е разпоредба от този Договор няма да представлява отказ от такава разпоредба, или от която и да е друга разпоредба от Договора. iTunes няма да носи отговорност за невъзможност да изпълни което и да е задължение поради причини, извън неговия контрол.

Stores се управляват от iTunes от офисите му в Люксембург. Вие се съгласявате да спазвате всички местни, щатски, федерални и национални закони, наредби, правилници и актове, които са приложими спрямо ползването на Stores от Вас. Този Договор и ползването на Stores са подчинени на българското право.

iTunes може да Ви изпраща съобщения във връзка с Stores, като Ви изпрати електронно съобщение до посочения електронен адрес, указан в Профила Ви или като Ви изпрати писмо по пощата до адреса, указан в Профила Ви, или като публикува уведомление в Stores. Уведомленията влизат в сила незабавно.

iTunes си запазва правото да предприема действия, които счита за разумно необходими или подходящи, за да изпълни принудително и/или провери спазването на която и да е част от настоящия Договор. Вие се съгласявате, че iTunes има правото, без да носи отговорност пред Вас, да разкрива каквито и да е Данни при регистрация и/или информация за Профила пред властите, държавни служители, и/или трети лица, когато iTunes счита, че това е разумно необходимо или подходящо, за да изпълни принудително и/или провери спазването на която и да е част от настоящия Договор (включително, но не само правото на iTunes да съдейства по всеки правен процес, свързан с ползването на Stores и/или на Продуктите от Вас, и/или свързан с иск от трето лице, в който се твърди, че ползването на Stores и/или Продуктите от Вас е незаконно и/или нарушава правата на такова трето лице).

Относно iTunes: Нашият регистрационен номер е RCS Люксембург B 101 120 и адресът ни на управление е в Люксембург L-2763, ул. „Хайнрих Хайне" (31 – 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg)

ДРУГИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА MAC APP STORE И APP STORE

ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПРОДУКТИТЕ MAC APP STORE И APP STORE

iTunes Ви продава лицензия за ползване на софтуерните продукти, предлагани чрез Mac App Store и App Store (заедно „App Store Продуктите "). Има две (2) категории App Store Продукти, които са, както следва: (i) тези App Store Продукти, които са били разработени от Apple и за които получавате лицензия от iTunes („Apple Продукти"); и (ii) онези App Store Продукти, които са били разработени и за които получавате лицензия от трето лице („Продукти на трети лица"). Категорията на всеки App Store Продукт (Apple Продукт или Продукт на трето лице) е посочена на приложението за Mac App Store или приложението за App Store.

Вашата лицензия за всеки App Store Продукт е предмет на Лицензионен договор с краен потребител за лицензирани приложения, посочен по-долу и Вие се съгласявате, че подобни общи условия ще се прилагат, освен ако към App Store Продукта се прилага друго валидно лицензионно споразумение с краен потребител, сключено между Вас и издателя на този App Store Продукт („Издателя"), в който случай условията на Лицензионния договор с краен потребител на Издателя ще се прилагат спрямо App Store Продукта. Издателят си запазва всички права относно App Store Продукта, които не са Ви предоставени изрично.

Вие приемате, че лицензията за всеки Apple Продукт, която получавате чрез Mac App Store или App Store или която свързвате с вашия Профил, представлява обвързващ договор между Вас и iTunes. Вие приемате, че: веднага щом придобиете Продукт на трето лице от iTunes, вие сключвате обвързващ договор директно с Издателя на този Продукт на трето лице, регулиращ ползването от Вас на съответния Продукт на трето лице; и че iTunes не е страна по лицензия между Вас и Издателя по отношение на Продукта на трето лице. Издателят на Продукта на трето лице е самостоятелно отговорен за Продукта на трето лице, за неговото съдържание и за гаранциите, до степента, до която подобни гаранции не са били ограничени, и за всеки иск, който Вие или трето лице може да имате във връзка с Продукта на трето лице.

Вие приемате и се съгласявате, че iTunes и свързаните с него лица, са трети лица бенефициенти по Лицензионния договор с краен потребител за лицензирано приложение или на лицензионния договор с краен потребител на Издателя, в зависимост от случая, за всеки Продукт на трето лице. Вие се съгласявате и че при приемане от Ваша страна на общите условия на лицензията за такъв Продукт на трето лице, iTunes ще има правото (и ще се счита,че е приело това право), в качеството си на трето лице- бенефициент, да пристъпи към принудително изпълнение на такава лицензия спрямо Вас.

IN-APP ПОКУПКИ

Определени App Store Продукти може да включват функционалности, които Ви позволяват да получавате допълнителни услуги, или да получавате лицензия за допълнителни функции или съдържание за използване в App Store Продукта („In-App покупки"). In-App покупки, които са осъществени по време на ползване на App Store Продукта (напр. виртуални муниции) не могат да бъдат прехвърляни между устройствата; могат да бъдат свалени само веднъж; и след като са свалени, не могат да бъдат подменени. След като веднъж налична In-App покупка е придобита и получена от Вас, iTunes няма да носи отговорност спрямо Вас в случай на загуба или унищожаване или повреда на такава In-App покупка. Всички In App покупки се считат за App Store Продукти, а In-App покупки, получени в Продуктите на трети лица, се считат за Продукти на трети лица и се третират като такива, за целите на настоящите общи условия.

За да придобиете In-App покупките вие трябва да се легитимирате отделно от всяко друго легитимиране за получаването на App Store Продукти, като въведете паролата си, когато Ви бъде поискана, но след като веднъж сте се легитимирали да получите In-App покупка, ще можете да придобиете допълнителни In-App покупки в рамките на петнадесет минути, без да е необходимо повторно да въвеждате паролата си. Можете да изключите възможността за придобиване на In-App покупки на Вашето iOS устройство, като отидете на Вашите „Настройки", изберете "Общи" (General) и след това изберете "Ограничения" (Restrictions), както е посочено в http://support.apple.com/kb/HT4213.

IN-APP АБОНАМЕНТИ

Определени App Store Продукти може да включват функция, която Ви позволява да придобивате съдържание на база направен абонамент (“In-App абонаменти”). In-App абонаментите ще се подновяват автоматично за съответния период от време, който сте избрали, и когато това е приложимо, Вашият Профил ще бъде задължен с дължимата сумата не по-рано от 24 часа преди изтичането на текущия период на In-App абонамент. Вие можете да изключите автоматичното подновяване на платени In-App абонаменти, като изберете “Manage App Subscriptions” (Управление на Арр Абонаменти) във Вашия Профил и изберете абонамента, който желаете да измените. В случай на увеличение на цените, In App абонаментът може да продължи при новата цена, след като бъдете предварително уведомени, освен ако сте отменили автоматичното обновяване. Можете да отмените безплатни In-App абонаменти като изтриете App Store Продукта от Вашето устройство. Определени платени In-App абонаменти може да предлагат безплатен пробен период преди Вашият Профил да бъде таксуван. Ако решите, че не желаете да закупите In-App абонамент, изключете автоматичното обновяване от настройките на Вашия Профил по време на безплатния пробен период. Някои In-App абонаменти могат да представляват продукти от вестници и списания. Прегледайте допълнителната информация за офертата за платен абонамент за вестници и списания на съответното място за покупка в App Store Продукта. Може да поискаме Вашето разрешение, за да предоставим името, адреса на електронна поща и пощенския код, посочени във Вашия Профил, на Издателя на такива абонаменти за вестници и списания, за да може той да Ви изпраща маркетингови съобщения относно собствените си продукти в съответствие с неговата политика за защита на лични данни. След като веднъж Издателят е получил тази информация, тя ще бъде третирана от него в съответствие с неговата публикувана политика за защита на личните данни. Насърчаваме Ви да се запознаете с практиките за защита на лични данни на Издателя, преди да се съгласите да му предоставите лични данни. За повече информация, моля прегледайте политиката за защита на лични данни на Издателя или се свържете с него директно. Възстановяване на суми се извършва, както е изложено в горепосочената ни политика за възстановяване на плащания ; не се допуска друг вид възстановяване на суми, връщане или отказ.

POPULAR NEAR ME

Когато активирате функцията Popular Near Me, като активирате услугите за местоположение, Apple на определени интервали от време ще събира автоматично информация, свързана с определени Ваши App Store Продукти, като например - време на използване на всеки App Store Продукт и колко пъти всеки App Store Продукт е бил стартиран. Тази информация се съхранява анонимно и няма да бъде свързвана с Вашето име или Профил. Apple ще използва тази информация, както и друга информация, като например история на осъществените от Вас сваляния на App Store Продукт, за да Ви дава персонализирани препоръки.

Apple може да използва тази информация и да я комбинира с обобщената информация, събрана от други потребители, които ползват тази функция, информацията от историята на Вашите покупки от iTunes Store, информация за сваленото от Вас чрез App Store, обобщена информация от други потребители за сваляне на App Store Продукти и друга информация като например оценката на потребителите за App Store Продуктите, за да:

• Ви дава препоръки относно App Store Продуктите, медийни продукти и други продукти и услуги, които Вие може да желаете да закупите, свалите или използвате.

• Дава препоръки на други потребители.

Вашата информация е обект на и ще бъде използвана в съответствие с Правилата за поверителност на Apple.

Ако предпочитате да не събираме и използваме информация от Вашите устройство или система по този начин, не трябва да активирате

Location Services (Услугите за местоположение) или да използвате Popular Near Me. Можете да деактивирате тази функция по всяко време, като изключите Popular Near Me от менюто System Services (Системни услуги) в настройките за Location Services (Услуги за местоположение) на вашето устройство..

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА MAC APP STORE ПРОДУКТИ

Освен когато друго не е указано тук,

(i) Ако сте физическо лице, действащо в лично си качество, Вие можете да сваляте и използвате приложение от Mac App Store („Продукт Mac App Store”) за лични, нетърговски цели на всеки брандиран с Apple продукт, ползващ Mac OS X („Компютър Mac”), който ползвате или контролирате.

(ii) Ако сте търговско дружество или образователна институция, можете да свалите Продукт Mac App Store за ползване или (а) от едно лице на всеки от Компютрите Mac, ползван от това лице, които притежавате или контролирате или (б) от няколко лица на един общ Компютър Mac, който Вие притежавате или контролирате. Например, един служител може да използва Продукт Mac App Store и на настолния си Компютър Mac и на лаптоп Компютър Mac, или няколко ученика могат периодично да ползват Продукт Mac App Store на един Компютър Mac, намиращ се в информационен център или библиотека. За по-голяма яснота, за всеки Компютър Mac, използван последователно от много потребители, се изисква отделна лицензия.

(iii) Ползването на Продукти Mac App Store може да изисква вписване с Apple ID, използвано за сваляне на Продукта Mac App Store от Mac App Store. Продукти Mac App Store могат да бъдат обновявани само чрез Mac App Store.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА APP STORE И APP STORE ЗА APPLE TV ПРОДУКТ

(i) Ако сте физическо лице, действащо в лично си качество, Вие можете да свалите и синхронизирате даден App Store Продукт за лични, нетърговски цели на всяко iOS или tvOS устройство, което притежавате или контролирате.

(ii) Ако сте търговско дружество или образователна институция, може да свалите и синхронизирате даден Продукт App Store за ползване или от (a) едно лице на едно или повече iOS или tvOS устройства, ползвани от това лице, които Вие притежавате или контролирате или (b) няколко лица на едно общо iOS или tvOS устройство, което Вие притежавате или контролирате. Например, един служител може да използва App Store Продукта и на своя iPhone, и на своя iPad, или няколко ученика могат периодично да използват App Store Продукта на един iPad, намиращ се в информационен център или библиотека. За по-голяма яснота, за всяко iOS или tvOS устройство, използвано последователно или съвместно от много потребители, се изисква отделна лицензия.

(iii) Вие следва да можете да съхранявате App Store Продуктите от не повече от пет различни Профила едновременно, на едно съвместимо iOS или tvOS устройство.

(iv) Вие следва да можете ръчно да синхронизирате App Store Продуктите от поне едно iTunes оторизирано устройство с iOS устройства, които имат функция за ръчно синхронизиране, при положение, че App Store Продуктът е свързан с Профил на основното iTunes оторизирано устройство, като основното iTunes оторизирано устройство е това, което е най-напред синхронизирано с iOS устройството или това, което Вие впоследствие посочите като основно, използвайки приложението iTunes.

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА MAC APP STORE И НА APP STORE ПРОДУКТИ

iTunes е отговорно за предоставянето на услуги по ремонт и поддръжка само по отношение на Продуктите Apple, както са посочени в Лицензионния договор с краен потребител за лицензирано приложение или в отделен лицензионен договор с краен потребител, в зависимост от случая, или както се изисква от приложимото право. Издателят на всеки Продукт на трето лице е самостоятелно отговорен за предоставянето на услуги по ремонта и поддръжката само по отношение на този Продукт, както е посочен в Лицензионния договор с краен потребител за лицензирано приложение или на лицензионния договор с краен потребител на Издателя, в зависимост от случая, или както се изисква от приложимото право.

ЛИЦЕНЗИОНЕН ДОГОВОР С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Вие не купувате, а получавате лицензия за Продуктите Mac Store, Продуктите App Store и Продуктите App Store за Apple TV (заедно „App Store Продуктите”), предоставени чрез Mac Store, App Store и App Store за Apple TV абонамент за вестници и списания (заедно „App Stores”). Вашата лицензия за всеки Продукт App Store, която получавате чрез App Stores или свързвате с вашия Профил, е предмет на този Лицензионен договор с краен потребител за лицензирани приложения, предварително приет от Вас (“Стандартен ЛДКП”) и Вие се съгласявате, че общите условия на Стандартния ЛДКПще се прилагат спрямо всеки App Store Продукт, за който сте получили лицензия чрез App Stores, освен ако към App Store Продукта се прилага друго валидно лицензионно споразумение с краен потребител, сключено между Вас и Издателя на App Store Продукта, в който случай условията на това отделно лицензионно споразумение с краен потребител ще се прилагат. Вашата лицензия за всеки Продукт Apple по този Стандартен ЛДКП или по отделен лицензионен договор с краен потребител, е предоставена от iTunes и лицензията Ви за всеки Продукт на трето лице по този Стандартен ЛДКП или отделен лицензионен договор с краен потребител е предоставена от Издателя на този Продукт на трето лице. Всеки App Store Продукт, който е предмет на лицензията, предоставена по силата на този Стандартен ЛДКП, е наричан по-надолу за краткост „Лицензирано приложение". Издателят или съответно iTunes („Лицензодателят") си запазва всички права, свързани с Лицензираното приложение, който не са изрично предоставени на Вас по силата на този Стандартен ЛДКП.

a. Обхват на Лицензията: Лицензията, която Ви е дадена от Лицензодателя за Лицензираното приложение е ограничена до непрехвърлима лицензия за ползване на Лицензираното приложение на всяко устройство, брандирано с Apple и ползващо iOS (включително, но не само iPad, iPhone и iPod touch устройство) („iOS устройства”), Mac OS X („Компютри Mac”), Apple Watch, и Apple TV, съгласно случая (заедно „Устройства Apple”), което притежавате или контролирате, в съответствие с разрешеното от Правилата за ползване, изложени в Общите условия за Mac App Store, App Store и iBooks Store („Правила за ползване"). Тази лицензия не Ви позволява да използвате Лицензираното приложение на което и да е Устройство Apple, което не притежавате или контролирате и , освен ако друго е предвидено в Правилата за ползване, Вие нямате право да разпространявате или да предоставяте Лицензираното приложение чрез мрежа, където то може да бъде използвано от множество устройства по едно и също време. Нямате право да отдавате под наем, давате за ползване, давате в заем, продавате, прехвърляте, разпространявате или сублицензирате Лицензираното приложение и, ако Вие продадете Вашето Apple устройство на трето лице, Вие следва да премахнете Лицензираното приложение от Apple устройството преди да направите това. Нямате право да копирате (освен ако това не е изрично позволено от настоящата Лицензия и Правилата за ползване), разшифровате, тествате, разглобявате, да се опитвате да извлечете сорс кода, изменяте или създавате производни продукти от Лицензираното приложение, от каквито и да е негови ъпдейти или части (освен ако и до степента, до която някое от изброените по-горе ограничения е забранено от приложимото право или до степента, до която това може да е позволено от лицензионните условия за употреба на която и да е част от компоненти с отворен сорс код, включени в Лицензираното приложение). Всеки опит за извършване на някое от горните действия е нарушаване на правата на Лицензодателя и на неговите лицензодатели. Ако нарушите това ограничение, е възможно да Ви бъде търсена наказателна отговорност, както и отговорност за вреди.

Условията на тази лицензия се прилагат и за всички актуализации, предоставени от Лицензодателя, които заменят и/или допълват оригиналното Лицензирано приложение, освен ако такъв ъпгрейд не е придружен от отделна лицензия, в който случай ще се прилагат условията на такава лицензия.

b. Съгласие за използване на Данни: Вие се съгласявате, че Лицензодателят може да събира и използва технически данни и свързана с тях информация - включително, но не само техническа информация относно Вашето устройство, система и софтуер на приложението и периферия - която се събира периодично, за да улесни предоставянето до Вас на актуализация на софтуера, поддръжка на продукта и други услуги (ако има такива), свързани с Лицензираното приложение. Лицензодателят може да използва тази информация, доколкото е във форма, в която не разкрива Ваши лични идентификационни данни, за да подобри продуктите си или да Ви предоставя услуги или технологии.

c. Прекратяване. Лицензията е в сила, докато не бъде прекратена от Вас или от Лицензодателя. Вашите права, произтичащи от тази лицензия, ще се прекратят автоматично без предизвестие от Лицензодателя, ако нарушите което и да е от съществените условията на лицензията. При прекратяване на лицензията, Вие трябва да прекратите всяко ползване на Лицензираното приложение и да унищожите всички копия, пълни или частични, на Лицензираното приложение.

d. Услуги; Материали на трети лица. Лицензираното приложение може да дава достъп до услуги на Лицензодателя и/или такива на трети лица, както и до Интернет страници (заедно и поотделно наричани „Външни услуги"). Ползването на Външните услуги може да изисква Интернет достъп и използването на Външни услуги изисква приемане от Ваша страна на допълнителни условия за услуги.

Вие разбирате, че ползвайки която и да е от Външните услуги, може да попаднете на съдържание, което може да се счете за обидно, неприлично или нежелателно, и което съдържание може да е идентифицирано или не като изрично формулирано съдържание, както и че резултатите от каквото и да е търсене или влизането в конкретна Интернет страница може автоматично и непреднамерено да генерира линкове или връзки към нежелателен материал. Въпреки това Вие се съгласявате да ползвате Външните услуги на свой собствен риск, както и че нито Лицензодателят, нито неговите представители носят каквато и да е отговорност спрямо Вас за съдържание, което може да бъде определено като обидно, неприлично или нежелателно.

Определени Външни услуги може да показват, включват или предоставят съдържание, данни, информация, приложения или материали от трети лица („Материали на трети лица") или да предоставят линкове към определени Интернет страници на трети лица. Като използвате Услугите, Вие приемате и се съгласявате, че нито Лицензодателят, нито неговите представители са отговорни за проучването или оценката на съдържанието, точността, пълнотата, своевременността, валидността, спазването на авторските права, законността, благоприличието, качеството или какъвто и да е друг аспект на подобни Материали на трети лица или Интернет страници. Лицензодателят, неговите представители, служители, свързани лица и дъщерни дружества не гарантират или подкрепят и не поемат и няма да носят каквато и да е отговорност или задължение спрямо Вас или което и да е трето лице за каквито и да било Външни услуги, Материали или Интернет страници, или за каквито и да е други материали, продукти или услуги на трети лица. Материалите на трети лица и линкове към други Интернет страници са предоставени единствено за Ваше удобство.

Финансовата информация, показвана от която и да е от Външните услуги, е само за общо информационни цели и не трябва да се използва като надежден съвет за инвестиция. Преди да извършите каквито и да било транзакции с ценни книжа на база информацията, получена от Външните услуги, Вие следва да се консултирате с експерт в областта на финансите или ценните книжа, който е правоспособен да дава съвети в областта на финансите или ценните книжа във Вашата държава или регион. Медицинската информация, показвана от който и да е App Store Продукт или Външна услуга, е само за информационни цели като на нея не трябва да се разчита за медицинска консултация относно диагностика или лечение, освен ако това не бъде предписано от лекар. Трябва да се консултирате с медицински професионалист, преди да разчитате на медицинската информация, която е на разположение в даден App Store Продукт. Информацията за местонахождение, предоставяна от която и да е от Външните услуги, служи само за основни навигационни цели и не е предназначена да се използва като надеждна в ситуации, в които е необходимо прецизно определяне на местонахождението, или в които грешните, неточни, забавени или непълни данни може да доведат до настъпване на смърт, нараняване, увреждане на имущество или до вреда на околната среда. Нито Лицензодателят, нито неговите агенти, нито който и да е от неговите доставчици на съдържание, гарантира достъпността, точността, пълнотата, надеждността или своевременността на информацията за ценни книжа или данните за местонахождение или други данни, показвани от която и да е Външна услуга.

Вие се съгласявате, че Външните услуги съдържат собствено съдържание, информация и материал, които са собственост на Лицензодателя и/или неговите представители или лицензодатели, което е защитено от приложимото законодателство за закрила на интелектуална собственост и други закони, включително, но не само закони за закрила на авторски права и че няма да използвате това собствено съдържание, информация или материали по какъвто и да е друг начин, освен по позволения начин за ползване на Външните услуги, или по какъвто и да е друг начин, който е несъобразен с условията на този Стандартен ЛДКП или който нарушава права върху интелектуална собственост на трето лице, iTunes или Apple. Никаква част от Външните услуги не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин. Вие се съгласявате да не изменяте, отдавате под наем, преотстъпвате, давате в заем, продавате, разпространявате или създавате производни произведения, базирани на Външните услуги, по какъвто и да е начин и Вие не можете да използвате Външните услуги по какъвто и да е непозволен начин, включително, но не само чрез ползване на Външните услуги за предаване на компютърни вируси, червеи, троянски коне или друг вреден софтуер, или чрез злоупотреба с или натоварване на капацитета на мрежата. Вие също така се съгласявате да не използвате Външните услуги по начин, който безпокои, обижда, следи, заплашва, опозорява или по друг начин засяга или нарушава правата на което и да е трето лице, и че нито Лицензодателят, нито неговите представители носят по никакъв начин отговорност за подобно използване от Ваша страна, нито е отговорен за каквито и да е обезпокоителни, заплашителни, опозоряващи, обидни, нарушаващи или незаконни съобщения или предавания, които може да получавате в резултат ползването на която и да е от Външните услуги.

В допълнение, Външните услуги и Материалите на трети лица, до които може да има достъп от, или които може да са показани на или свързани с, Устройства Apple, не са налични на всички езици или във всички държави или региони. Лицензодателят не дава каквито и да било гаранции, че такива Външни услуги или Материали са подходящи или налични за ползване във всяка определена локация. Доколкото Вие изберете да ползвате или имате достъп до такива Външни услуги и Материали, Вие правите това по своя собствена инициатива и носите отговорност за спазване на приложимото законодателство, включително, но не само на местното законодателство. Лицензодателят си запазва правото да изменя, преустановява, премахва или спира достъпа до която и да е Външна услуга по всяко време без предупреждение. В никакъв случай Лицензодателят няма да носи отговорност за премахването на или преустановяването на достъпа до такива Външни услуги. Лицензодателят може също така да налага ограничения на ползването на и достъпа до определени Външни услуги, при всякакви обстоятелства и без да дава предизвестие или да носи отговорност за това.

e. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ: Лицензодателят ще положи грижата на добрия търговец по отношение на предоставянето на Лицензираното приложение и всички Външни услуги, предоставяни или изпълнявани от Лицензираното приложение до Вас. Лицензодателят не дава каквито и да било други обещания или гаранции относно Външните услуги и по-конкретно не гарантира, че:

(i) ползването на Външните услуги от Вас ще бъде без прекъсвания и грешки;

(ii) Външните услуги ще бъдат защитени от загуба, подправяне, атака, вируси, намеса, действия на хакери или други смущения в сигурността, за които Лицензодателят не носи каквато и да е отговорност. Ваша е отговорността за създаване на резервно копие на собствената Ви система, включително на каквито и да е Лицензирани приложения, които се съхраняват в системата Ви.

f. Ограничаване на отговорността

(i) С изключение на случаите по раздел (ii) по-долу, при никакви обстоятелства Лицензодателят, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти или лицензодатели няма да носят отговорност за каквато и да е загуба или повреда, причинена от Лицензодателя, неговите служители или агенти, при положение, че:

(1) няма нарушаване на правно задължение за полагане на дължима грижа спрямо Вас от страна на Лицензодателя или от който и да е от неговите служители или агенти;

(2) това не е разумно предвидим резултат от подобно нарушение;

(3) увеличаване на загубата или вредата е резултат от нарушение от Ваша страна на което и да е условие на този Лицензионен договор с краен потребител („Договор");

(4) е резултат от решение на Лицензодателя да Ви предупреди, да преустанови или прекрати Вашия достъп до Външните услуги, или да предприеме каквото и да е друго действие по време на разследване на предполагаемо нарушение или е резултат от заключение на Лицензодателя, че е извършено нарушение на настоящия Договор;

(5) е свързано със загуба на доход, дейност или печалби, или каквато и да е загуба или увреждане на данни във връзка с Вашето ползване на Лицензираното приложение.

(ii) Никоя разпоредба на настоящия Договор не заличава или ограничава отговорността на Лицензодателя за измама, груба небрежност, умисъл или за настъпила смърт или лично увреждане, причинено от небрежност.

g. Вие не може да използвате или по друг начин експортирате или ре-експортирате Лицензираното приложение, освен съгласно разрешеното в законодателството на САЩ и законодателствата на юрисдикциите, в които Лицензираното приложение е било получено. По-конкретно, но без ограничение, Лицензираното приложение не може да бъде експортирано или ре-експортирано (а) в държави с наложено от САЩ ембарго или (b) до който и да е от Списъка на специално посочените граждани от Министерство на финансите на САЩ или до който и да е от Списъка с лица с отказани права или Списъка с дружества на Министерство на търговията на САЩ. Като използвате Лицензираното приложението, Вие декларирате и гарантирате, че не се намирате в такава държава или списък. Вие също се съгласявате, че няма да използвате продуктите за каквито и да било цели, забранени от законите на Съединените Щати, включително, без ограничение, за създаване, конструиране, производство или изработване на ядрени оръжия, ракетни снаряди, или химически или биологични оръжия.

h. Лицензираното приложение и свързаните с него документи са „Търговски артикули", съгласно дефиницията в 48 §2.101 от Кодекса на Федералните Правила (К.Ф.П.), състоящи се от „Търговски компютърен софтуер" и „Документация за Търговски компютърен софтуер", както тези термини се използват в 48 §12.212 от К.Ф.П. или в 48 §227.7202 от К.Ф.П., в зависимост от случая. В съответствие с 48 §12.212 от К.Ф.П. или 48 §227.7202-1 до 227.7202-4 от К.Ф.П., в зависимост от случая, Търговският компютърен софтуер и Документацията за Търговски компютърен софтуер се лицензират на Американското правителство като крайни потребители (a) само като Търговски артикули и (b) само с онези права, които се дават на всички други крайни потребители, съгласно настоящите общи условия. Непубликуваните права са запазени, съгласно законите на САЩ за защита на авторското право.

i. Законодателството на България се прилага спрямо тази лицензия и Вашето ползване на Лицензираното приложение. Вашето ползване на Лицензираното приложение може също така да бъде обект на други местни, федерални, национални или международни закони.

ДРУГИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА IBOOKS STORE

ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ IBOOKS STORE

Вие приемате, че iTunes Ви продава лицензия за ползване на съдържанието, което е достъпно чрез iBooks Store („Продуктите iBooks Store"). След като веднъж сте я закупили от iTunes, тази лицензия представлява правно обвързващ договор, сключен директно между Вас и третото лице доставчик на този Продукт („Издателят"), който договор регулира Вашето ползване на Продукта iBooks Store; iTunes не е страна по лицензията между Вас и Издателя по отношение на Продукта iBooks Store; и Издателят на всеки Продукт iBooks Store запазва правото си да търси по принудителен начин изпълнение на условията за ползване, свързани с Продукта iBooks Store. Издателят на всеки Продукт iBooks Store е самостоятелно отговорен за такъв Продукт iBooks Store, неговото съдържание, всяка гаранция, доколкото такава гаранция не е била ограничена, или иск, които Вие или което и да е трето лице може да имате по отношение на Продукта iBooks Store или Вашето ползване на Продукта iBooks Store.

Вие приемате, че всеки iBooks Store Продукт, закупен на компютър няма да може да се види на който и да е компютър и ще може да се види само на устройство iOS със съвместим софтуер.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА IBOOKS STORE

(i) Вие имате правото да ползвате Продуктите iBooks Store само за лични, нетърговски цели.

(ii) Вие ще имате възможност да съхранявате наведнъж Продукти iBooks Store от най-много пет различни Профила на определени устройства, базирани на iOS, като например на iPad, iPod или iPhone.

(iii) Вие ще имате възможност да съхранявате Продукти iBooks Store на пет устройства (например на компютър) с приложението iTunes по всяко време.

(iv) Предоставянето на Продукти iBooks Store не Ви предоставя каквито и да било права за ползване на Продуктите iBooks Store с цел реклама или каквито и да е права да записвате Продуктите iBooks Store на диск.

(v) Вие следва да можете ръчно да синхронизирате Продуктите iBooks Store от поне едно iTunes оторизирано устройство с устройства, които имат функция за ръчно синхронизиране, при положение че Продуктът iBooks Store е свързан с Профил на основното iTunes оторизирано устройство, като основното iTunes оторизирано устройство е това, което е най-напред синхронизирано с устройството или това, което Вие впоследствие посочите като основно, като използвате приложението iTunes.

D. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА APPLE MUSIC

ТОЗИ ДОГОВОР, СЕ СКЛЮЧВА МЕЖДУ ВАС И ITUNES SARL („ITUNES") И УРЕЖДА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА APPLE MUSIC И ДРУГИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ НЕЯ (“ УСЛУГAТА APPLE MUSIC")

УСЛУГАТА APPLE MUSIC

iTunes е доставчикът на Услугата Apple Music, която Ви позволява да получите достъп до дигитална музика и друго съдържание ("Apple Music Продукти"), единствено като краен потребител, съгласно условията на този Договор.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА APPLE MUSIC

Услугата Apple Music може да се ползва само от лица, навършили 14 или повече години, с изключение на случаите, в които Вашето Apple ID ви e предоставено по молба на образователна институция, или е установено като част от Споделяне в семейството (Family Sharing), от ваш родител или настойник. Деца, които не са навършили 18 години, трябва да прегледат този Договор заедно със своя родител или попечител и да се уверят, че детето и неговият родител или попечител го разбират.

Ние не събираме, използваме или разкриваме съзнателно лична информация за лица под 14 години, без проверимо родителско съгласие. Родителите, настойниците и попечителите са отговорни да напомнят на всяко непълнолетно лице, че разговорите с непознати в интернет могат да бъдат опасни, както и да предприемат подходящи мерки за предпазване на децата, включително чрез контрол върху използването на Услугата Apple Music.

Услугата Apple Music ще бъде достъпна за Вас само в България. Вие се съгласявате да не използвате, или да правите опити да използвате Услугата Apple Music извън България. iTunes може да използва технологии, за да провери дали спазвате това изискване.

Използването на Услугата Apple Music изисква съвместимо устройство, достъп до Интернет и определен софтуер; може да изисква периодично обновяване; и може да се повлияе от действието на тези фактори. Достъп до високоскоростен Интернет се препоръчва силно при нормална употреба и е необходим за видео файлове; може да са приложими такси за достъп или за други мобилни услуги. Необходимо е да се използват версии iOS 8.4, iTunes 12.2, Android 4.1, или по-нови от тях. Препоръчително е използването на най-новата версия на необходимия софтуер, като за някои транзакции и функционалности, използването й може да бъде задължително условие. Вие се съгласявате, че спазването на тези изисквания, които могат да бъдат променяни от време на време, е Ваша отговорност.

ВАШИЯТ ПРОФИЛ В APPLE MUSIC

Като регистриран потребител на Услугата Apple Music, Вие може да създадете Профил, съгласно условията, посочени в параграф „Вашия Профил", от общите условия за iTunes Store. За да използвате някоя от функционалностите на Услугата Apple Music, трябва да въведете Вашето Apple ID и парола, или да използвате Touch ID за потвърдите Профила си. Вие се съгласявате да предоставяте точна и пълна информация на iTunes, когато предоставяте Данни за регистрация, когато се регистрирате за, както и когато ползвате, Услугата Apple Music.

iTunes регистрира информация относно, начина по който използвате Услугата Apple Music. Тази информация включва, без ограничение, информация за Apple Music Продуктите , които слушате (включително дали прескачате, или прекъсвате възпроизвеждането), както и времетраене на възпроизвеждането. iTunes може да събира информация за Вашите устройства, като IP адрес, вид на устройството, версия и тип на операционна система, както и уникални идентификатори на устройството. Всяка информация относно Вашите музикални предпочитания, ще бъде запазвана с Вашия Профил. Тази информация ще бъде използвана от iTunes за цели като предоставяне на Услугата Apple Music, за персонализиране на нашите препоръки за Вас, за отчет към лицензодатели и заплащане на възнаграждения за авторски и други права, за адаптиране и подобряване на Продукти и Услуги на Apple, включително Услугата Apple Music, за предоставяне на релевантна реклама, защита срещу измами, както и за целите на изпълнението на този Договор.

АБОНОНАМЕНТ ЗА APPLE MUSIC

Когато закупите абонамент за Услугата Apple Music („Абонамент за Apple Music“), iTunes автоматично ще дебитира средството за плащане, свързано с Вашия Apple ID или средството за плащане, което е свързано с Вашия профил на Организатор в Споделяне в семейството (Family Sharing) периодично до изключването на опцията за автоматично подновяване. Можете да изключите автоматичното подновяване на Вашия Абонамент за Apple Music по всяко време от меню Настройки (Account Settings) на Вашето устройство или компютър, или от приложението Настройки (Settings) на Вашето устройство. Ако изключите автоматичното подновяване, Вие ще продължите да имате достъп до Услугата Apple Music за остатъка от срока на Вашия Абонамент за Apple Music. Когато срокът на Вашия Абонамент за Apple Music изтече, Вие ще изгубите достъп до всички функционалности на Услугата Apple Music, които изискват Абонамент за Apple Music, включително, без ограничение, до Apple Music Продуктите, достъпни чрез Услугата Apple Music, или такива запаметени на Вашето устройство, както и всички песни във Вашата Библиотека iCloud Music. Покупката на Абонамент за Apple Music е окончателна (освен в случаите, изброени в политиката за възстановяване на плащания, по-горе). Вашето средство за плащане може да бъде дебитирано не по-късно от 24 часа преди изтичане на текущия период на Абонамента за Apple Music.

За да имате право на Абонамент за Apple Music на цени за семейство, (когато има такава опция), е необходимо да участвате в Споделяне в семейството (Family Sharing). Ако сте Организатора на Семейството, Вие давате съгласието си iTunes автоматично да дебитира периодично вашето средство за плащане за всяка покупка на Абонамент за Apple Music, който членовете на Вашето Семейство са поискали да закупят, докато не бъде изключена опцията за автоматично подновяване в съответното устройството, или компютър, на съответния член на Вашето Семейство.

ВИЕ ОТГОВАРЯТЕ ЗА СВОЕВРЕМЕННОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ВСЕКИ АБОНАМЕНТ ЗА APPLE MUSIC, КАКТО И ДА ПРЕДОСТАВИТЕ НА ITUNES ВАЛИДНО СРЕДСТВО ЗА ПЛАЩАНЕ. В случай, че iTunes не може успешно да дебитира Вашето средство за плащане за дължимите такси за Абонамент за Apple Music, iTunes запазва правото си да прекрати Вашия Абонамент за Apple Music. В случай, че Вашият Абонамент за Apple Musicбъде прекратен, Вие ще изгубите достъп до всички функционалности на Услугата Apple Music, изискващи Абонамент за Apple Music.

Ако Вие желаете да посочите друго средство за плащане, или да промените статуса на настоящото средство за плащане, е необходимо да обновите информацията в меню Настройки (Account Settings) на Вашето устройство или компютър; това може да причини временно прекъсване на достъпа Ви до Услугата Apple Music, докато iTunes проверява новата Ви информация за плащане.

Възможно е да се свържем с Вас по имейл или чрез пуш нотификация по въпроси, свързани с Вашия Профил, или с функционалности на Услугата Apple Music, по причина, включително, че Вашия Абонамент за Apple Music няма да бъде подновен автоматично, или може да бъде прекратен.

Когато това е възможно, може да Ви бъде предложен Абонамент за Apple Music чрез Вашия оператор на електронни съобщителни услуги („Абонамент чрез оператор“). Ако закупите Абонамент чрез оператор, Вашият оператор ще Ви начислява стойността на Вашия Абонамент за Apple Music. Отношенията Ви с оператора, ще бъдат подчинени на условията, договорени между вас, а не на условията на този Договор, като всеки спор относно Абонамента чрез оператор, трябва да бъде адресиран към Вашия оператор, а не към iTunes. Като ползвате Услугата Apple Music, Вие давате съгласието си, Вашият оператор да обменя информация с iTunes относно Вашия профил, телефонен номер и абонамент, а iTunes може да използва тази информация за проверка на статуса на Вашия Абонамент чрез оператор.

БИБЛИОТЕКА ICLOUD MUSIC

Библиотеката iCloud Music е достъпна за абонати на Услугата Apple Music, които се идентифицират чрез Apple ID. Библиотеката iCloud Music съхранява и позволява дистанционен достъп до песни и музикални видеоклипове, закупени от iTunes Store, както и други песни и свързаните с тях метаданни, плейлисти и друга информация чрез други Ваши устройства, регистрирани за Услугата Apple Music. Библиотеката iCloud Music се активира автоматично, когато установите Вашия Абонамент за Apple Music. Когато влизате в Услугата Apple Music през нови устройства, ще Ви бъде предложено да активирате Библиотеката iCloud Music. Можете да активирате Библиотеката iCloud Music чрез настройките на приложението Apple Music на Вашето устройство или в iTunes General Preferences на Вашия компютър. Можете да съхранявате до 100000 песни в Библиотеката iCloud Music. Песни, закупени от iTunes Store, не се броят за целите на това ограничение. Песни, които не отговарят на определени критерии, или не са оторизирани за Вашето устройство или компютър, не могат да бъдат включени в Библиотеката iCloud Music. Вие няма да имате достъп до съдържанието на Вашата Библиотека iCloud Music, когато Вашият Абонамент за Apple Music е изтекъл, но ще можете да сваляте песни, които са били придобити преди това от iTunes Store, както е посочено в условията на параграф „Автоматична доставка и сваляне на предишни покупки“ , на Общите условия на iTunes Store. С настоящото Вие се съгласявате да ползвате Библиотека iCloud Music само за съдържание, придобито по законен път. Употребата на всяко незаконно съдържание се счита за нарушение на права на трети лица и може да доведе до санкции от граждански или наказателен характер, включително заплащането на имуществени вреди за нарушаване на авторски или сродни права.

Когато установите Вашия Абонамент за Apple Music или активирате Библиотека iCloud Music, Услугата Apple Music ще сканира всички музикални файлове на Вашето устройство или компютър, и ще събере друга информация, която може да бъде използвана за иденфициране на файловете във Вашата Музикална Библиотека, като имена на песните, изпълнителите и времетраене на песните. Библиотеката iCloud Music ще използва тази информация, за да намира песни достъпни към съответния момент чрез Услугата Apple Music, и след това ще направи идентифицираните песни достъпни за Вас във формат достъпен към този момент в Услугата Apple Music. Песни на Вашето устройство, които не са идентифицирани ще останат съхранявани на него, а неидентифицираните песни на Вашия компютър ще бъдат качвани в Библиотеката iCloud Music в същия формат, или във формат избран от iTunes. Вие следва да направите резервно копие (бекъп) на Вашата Музикална Библиотека преди да установите Вашия Абонамент за Apple Music и преди да активирате Библиотеката iCloud Music. Apple не носи отговорност за загуба на съдържание във връзка с Библиотеката iCloud Music. Библиотеката iCloud Music не трябва да бъде ползвана като резервно копие (бекъп) на съдържание. iTunes си запазва правото да ограничи качването на определени типове съдържание (например прекалено големи файлове). Идентифицираните и качени песни, както и свързаните с тях метаданни ще бъдат достъпни от устройства, съвместими с Apple Мusic, чрез които Вие сте се регистрирали с Вашия Профил, и на които е била активирана Библиотеката iCloud Music.

Когато установите Вашия Абонамент за Apple Music или активирате Библиотеката iCloud Music, iTunes регистрира информация относно песните, които пускате, спирате или прескачате, устройствата, които използвате, продължителността и времетраенето на прослушването.

ПРЕДОСТАВЯНЕ КЪМ УСЛУГАТА APPLE MUSIC

Услугата Apple Music може да предлага интерактивни функционалности, които Ви позволяват да предоставяте материали (включително, но не само, Вашето име, снимка, съдържание, информация, или съдържание на трети лица) в зони на Услугата Apple Music, достъпни и видими за всички. Вие се съгласявате, че ползването от Ваша страна на такива функционалности, включително всички материали, предоставени от Вас, ще бъдат единствено на Ваша отговорност, няма да засягат или нарушават правата на което и да е трето лице или да нарушават каквито и да било закони, да допринасят за или насърчават нарушения или извършване на друго незаконно действие, или по-друг начин да са нецензурни, нежелателни, или представляват проява на лош вкус. Вие също така се съгласявате, че сте получили всички необходими права и лицензии, касаещи такъв вид материали и тяхното разпространение. Вие се съгласявате да предоставяте точна и пълна информация при предоставянето на каквито и да е материали чрез Услугата Apple Music. С настоящото Вие предоставяте на iTunes неограничена по време, безвъзмездна, неизключителна лицензия с действие за целия свят, за използването на такива материали като част от Услугата Apple Music, или във връзка с Продукти на Apple Music, реклама на Услугата Apple Music, без да Ви се дължи каквото и да било обезщетение или да възникват други задължения към Вас. iTunes си запазва правото да не изпраща или публикува, който и да е материал и да премахва или изменя който и да е материал по свое собствено усмотрение, по което и да е време, без да уведомява или да носи отговорност за това.

iTunes има правото, но не и задължението, да преглежда всеки материал, предоставен от Вас, или по друг начин станал наличен в Услугата Apple Music, да проверява всяко докладвано или очевидно нарушение на настоящия Договор и да предприема всякакви действия, които iTunes по собствено усмотрение счита за подходящи, включително, без ограничение, прекратяване на този Договор или съгласно Политиката за защита на авторски права на Apple (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО КЪМ APPLE MUSIC

Предоставянето на съдържание към Услугата Apple Music се управлява от следните правила („Правила“), които могат да бъдат периодично обновявани. В случай, че забележите съдържание, предоставено към Услуга Apple Music , което не следва тези правила, моля използвайте функционалността за Съобщаване на Проблем (Report a Concern).

Вие нямата право да използвате Услугата Apple Music в всеки един от следните случаи:

- За публикуване на нежелателно, обидно или вредно съдържание, включително, без ограничение, съдържание което е незаконно, или представлява тормоз, заплаха, клевета, невярна информация, или е оскърбително, агресивно, вулгарно, нарушава правото на личен живот, вдъхва омраза, или обида по расов или етнически признак, или е по друг начин нежелателно.

- За публикуване на лична, частна или поверителна информация, принадлежаща на трети лица, включително, без ограничение, телефонни номера, адреси, информация за плащане, снимки или видеоклипове, взети или разпространявани без разрешението на субекта;

- За събиране на лична информация от непълнолетно лице;

- За да представяте себе си за друго лице, артист, организация, друг потребител на Apple Music, служител на Apple, граждански или държавен лидер, или по друг начин представяте невярно връзката си с лица или организации (iTune запазва правото си по всяко време да отхвърли, възстанови, измени или блокира всяко Apple ID, потребителско име, псевдоним на потребител, или друг вид идентификатор, които биха могли да се считат за представяне на чужда самоличност или изопачаване на собствената самоличност, както и присвояване на име или самоличност на друго лице, или по всяка друга причина, по усмотрение на iTunes);

- За извършване на нарушения на авторски или сродни права или друго нарушение на интелектуалната собственост (включително публикуване на съдържание, което не е Ваша собственост или нямате разрешение за неговото публикуване), когато се разкрива търговска тайна или поверителна информация в нарушение на споразумение за опазване на поверителността, трудов договор, или споразумение за неразкриване;

- За публикуване или изпращане на нежелани съобщения (спам), включително, но не само нежелана или неразрешена реклама, рекламни материали или информационни съобщения;

 

- За да планувате или участвате в незаконна дейност.

НАЛИЧИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

iTunes и неговите лицензодатели си запазват правото да променят, прекратяват, отменят, спират или блокират достъпа до Услугата Apple Music и всякакви Apple Music Продукти, съдържание, или други материали, представляващи част от Услугата Apple Music във всеки момент и без уведомление. iTunes в никакъв случай няма да носи отговорност за извършването на тези промени. iTunes може също така да налага ограничения върху използването на или достъпа до определени функции или части от Услугата Apple Music, във всеки случай и без уведомление или отговорност.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Вие се съгласявате, че Услугата Apple Music включва защитна технология, която ограничава използването от Ваша страна на Apple Music Продуктите, както и че, независимо дали Apple Music Продуктите са ограничени от защитна технология, следва да използвате Apple Music Продуктите в съответствие с приложимите правила за ползване, установени от Apple и неговите лицензодатели (“Правила за ползване на Apple Music”), както и че всяко друго използване на Apple Music Продуктите може да представлява нарушаване на авторски или сродни права. Всяка защитна технология е неделима част от Apple Music Продуктите и Услугата Apple Music. iTunes си запазва правото да променя Правилата за ползване на Apple Music във всеки момент. Вие се съгласявате да не нарушавате, заобикаляте, извършвате обратно проектиране, декомпилиране, деасемблиране, или по друг начин да не обезсилвате каквато и да е част от защитната технология, свързана с такива Apple Music Продукти поради каквато и да е причина, или да се опитвате, или да съдействате на друго лице да направи това. iTunes може да се извършва контрол и мониторинг на Правилата за ползване на Apple Music за целите на осигуряване на съответствие, като iTunes си запазва правото да прилага Правилата за ползване на Apple Music без да Ви уведомява за това. Вие се съгласявате да не извършвате достъп до Услугата Apple Music по никакъв начин, освен чрез софтуера, осигуряван от iTunes за достъп до Услугата Apple Music. Вие нямате право да извършвате или да опитвате да извършвате достъп до Профил, до който не Ви е разрешен достъп. Вие се съгласявате да не модифицирате софтуера по какъвто и да е начин или форма, както и да не използвате модифицирани версии на софтуера за каквито и да е цели, включително и получаване на неоторизиран достъп до Услугата Apple Music. Нарушения на системна или мрежова защита може да доведе до гражданска или наказателна отговорност.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА APPLE MUSIC

- Вие имате право да ползвате Услугата Apple Music и Apple Music Продуктите единствено за лични, нетърговски цели, освен ако Ви е разрешено друго от iTunes.

- Вие имате право да ползвате Услугата Apple Music на десет устройства, свързани с Вашия Профил, само пет от които могат да бъдат компютри. Индивидуален Абонамент за Apple Music Ви позволява да стриймвате Продукти Apple Music към едно устройство по едно и също време; Семеен Абонамент за Apple Music позволява на Вас и членовете на Вашето Семейство да стриймвате Apple Music Продукти на най-много шест устройства едновременно.

- Вие нямате право да записвате Apple Music Продуктите върху електронни носители.

- Доставянето на Услугата Apple Music или Продуктите Apple Music не води до прехвърляне към вас на никакви търговски или промоционални права за използване за Услугата Apple Music или Apple Music Продуктите.

МАТЕРИАЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Някои Продукти Apple Music, съдържание и услуги, налични чрез Услугата Apple Music, могат да включват материали от трети лица. iTunes може да предостави линкове (връзки) към сайтове, продукти или услуги на трети лица, за Ваше удобство. Вие се съгласявате, че iTunes не носи отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и iTunes не гарантира, нито носи отговорност или задължения във връзка с всякакви материали, уебсайтове, продукти или услуги на трети лица. Вие се съгласявате, че няма да използвате материали на трети лица по начин, който би нарушил или накърнил правата на всяко друго лице и че iTunes по никакъв начин не носи отговорност за такова използване от Ваша страна.

МАТЕРИАЛИ С НЕЖЕЛАНО СЪДЪРЖАНИЕ

Вие разбирате, че като използвате Услугата Apple Music, може да попаднете на материал, който може да се счита, че е с обидно, неприлично, или със нежелано съдържание, както и че такова съдържание може или не може да бъде определено като съдържащо нецензурен материал. Вие се съгласявате да използвате Услугата Apple Music на Ваш собствен риск, като iTunes не носи отговорност към Вас за материал, за който може да бъде установено, че е с обидно, неприлично, или със нежелано съдържание. Видовете и описанията на Apple Music Продуктите са предоставени за удобство, като Вие се съгласявате, че iTunes не гарантира тяхната точност.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие се съгласявате, че Услугата Apple Music, включително, но не само Apple Music Продуктите, графики, потребителски интерфейс, аудио, видео, редакционно съдържание и скриптове и софтуер, използвани за извършване на Услугата Apple Music, съдържа защитена информация и материали, собственост на iTunes и/или неговите лицензодатели и е защитена от приложимото законодателство за интелектуална собственост и други закони, включително, но не само за авторските и сродни права. Вие се съгласявате, че няма да използвате такава защитена информация или материали по какъвто и да било начин с изключение на използването на Услугата Apple Music в съответствие с настоящия Договор. Никаква част от Услугата Apple Music не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или средства, освен както е изрично разрешено съгласно тези условия. Вие се съгласявате да не променяте, отдавате под наем, заемате, продавате, разпространявате или създавате производни произведения, основани на Услугата Apple Music, по какъвто и да е начин и няма да използвате Услугата Apple Music по какъвто и да било неразрешен начин, включително, но не само, чрез злоупотребяване с, или претоварване капацитета на мрежата.

Всички авторски и сродни права във връзка с Услугата Apple Music (включително компилиране на съдържание, публикации, линкове към други ресурси в Интернет, както и описания на тези ресурси) и свързания с тях софтуер са собственост на iTunes и/или неговите лицензодатели, които си запазват всички права съгласно закона и съгласно прецедентното право. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ИЛИ ВСЯКА ЧАСТ ОТ УСЛУГАТА APPLE MUSIC, ОСВЕН ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА APPLE MUSIC, ТАКА КАКТО Е РАЗРЕШЕНО В ТОЗИ ДОГОВОР, Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО И НАРУШАВА ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГИ ЛИЦА, КАТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТОВА ДА СТАНЕТЕ ОБЕКТ НА ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ САНКЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕВЕНТУАЛНИ ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ЗА НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКИТЕ ИЛИ СРОДНИ ПРАВА.

Като изряден потребител на Услугата Apple Music е възможно да получите ограничен достъп, за да изтеглите обложка на определен албум за музика, съхранявана на устройство. Този достъп се предоставя само за ползване, като iTunes не дава гаранции и не носи никаква отговорност за оформлението на такава обложка на албум или това как Вие я използвате. Имате право на достъп до обложка на албум само във връзка с Услугата Apple Music. Обложката на албума е предвидена само за лична, нетърговска употреба. Вие се съгласявате, че няма да използвате обложка на албум по начин, който би нарушил или нарушава този Договор или правата на всяка друга страна, както и че iTunes по никакъв начин не отговаря за такова използване от Ваша страна.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

В случай че не изпълните, или iTunes има съмнения, че не изпълнявате някое от условията на този Договор, iTunes, по своя преценка, без да Ви уведомява и без да се отменя Вашата отговорност за всички суми, дължими по Вашия Профил, има право: (i) да прекрати този Договор и/или Вашия Профил; и/или (ii) да прекрати лиценза за софтуера; и/или (iii) да възпрепятства достъпа до Услугата Apple Music (или всяка част от нея).

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

a. iTunes ще Ви предостави Услугата Apple Music с разумна грижа и вещина. iTunes не дава каквито и да било други обещания или гаранции относно Услугата Apple Music и по-конкретно, не гарантира, че:

(i) ползването на Услугата Apple Music от Вас ще бъде без прекъсвания и грешки. Вие се съгласявате, че в определени моменти iTunes може да премахва Услугата Apple Music за неопределени периоди от време или да анулира Услугата Apple Music поради технически или експлоатационни причини, като Ви уведомява за това, доколкото това е практически възможно;

(ii) Услугата Apple Music ще бъде защитена от загуба, подправяне, атака, вируси, намеса, действия на хакери или други смущения в сигурността, които ще се считат за Форсмажорни обстоятелства, и за които iTunes не носи каквато и да е отговорност. Ваша е отговорността за създаване на резервно копие на собствената Ви система, преди, по време и след използване на Услугата Apple Music, включително на каквито и да е съдържание или данни използвани във връзка с или придобити от Услугата Apple Music.

b. Освен за посоченото в (d) по-долу или в случай, че упражнявате някакви законни права за възстановяване на суми или получаване на обезщетения, при никакви обстоятелства iTunes, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти или лицензодатели, няма да носят отговорност за каквато и да е загуба или повреда, причинена от iTunes, неговите служители или агенти, при положение, че:

(i) няма нарушаване на правно задължение за полагане на дължима грижа спрямо Вас от страна на iTunes или от който и да е от неговите служители или агенти;

(ii) това не е разумно предвидим резултат от подобно нарушение;

(iii) всяко увеличаване на загубата или вредата е резултат от нарушение от Ваша страна на което и да е условие на този Договор;

(iv) е резултат от решение на iTunes да премахне или да откаже обработването на каквато и да е информация или съдържание, да Ви предупреди, да преустанови или прекрати Вашия достъп до Услугата Apple Music, или да предприеме каквото и да е друго действие по време на проучване на предполагаемо нарушение или е резултат от заключение на iTunes, че е извършено нарушение на настоящия Договор; или

(v) е свързано със загуба на доход, бизнес или печалби, или каквато и да е загуба или увреждане на данни във връзка с Вашето ползване на Услугата Apple Music.

c. iTunes ще положи разумни усилия, за да защити информацията, подадена от Вас във връзка с Услугата Apple Music, включително от непозволена употреба.

d. Никоя разпоредба на настоящия Договор не премахва или ограничава отговорността на iTunes за измама, груба небрежност, умисъл или за настъпила смърт или лично увреждане.

e. Ако нарушите този Договор, Вие ще бъдете отговорни пред iTunes, неговите директори, длъжностни лица, служители, свързани лица, агенти, контрахенти и лицензодатели за всеки иск, произтичащ от нарушаването. Вие ще бъдете отговорни и за всяко действие, предприето от iTunes, като част от разследване на предполагаемо нарушение на настоящия Договор или като резултат от неговите заключения или решение, че такова нарушение на Договора е извършено.

ИЗМЕНЕНИЯ

iTunes си запазва правото във всеки момент да променя този Договор и да налага нови или допълнителни изисквания или условия относно използването от Ваша страна на Услугата Apple Music. Такива изменения и допълнителни условия ще Ви бъдат съобщени и, ако бъдат приети, ще влизат в сила незабавно и ще бъдат включвани в този Договор. В случай, че откажете да приемете тези променени Условия, iTunes ще има правото да прекрати Договора.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА

 

Ако смятате, че някакви Apple Music Продукти или друго съдържание, което се предоставя чрез Услугата Apple Music, нарушава авторско или сродно право, за което Вие предявявате претенции, моля свържете се с Агент на Apple по авторски права, както е описано в нашата Политика за защита на авторските права на https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. iTunes има право, по своя собствена преценка, да спре и/или прекрати Профили на потребители, за които се установи, че са многократни нарушители.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Този Договор съставлява цялото споразумение между Вас и iTunes и урежда използването от Ваша страна на Услугата Apple Music, като отменя всички предишни споразумения между Вас и iTunes. Вие може също така да бъдете обект на допълнителни условия, които могат да са приложими, когато използвате услуги от свързани лица, съдържание от трети лица или софтуер на трети лица. В случай че някоя част от този Договор се окаже недействителна или неприложима, тази част може да се тълкува по начин, съобразен с приложимото право, за да отрази, доколкото е възможно, първоначалните намерения на страните, като останалите части остават в пълна сила и действие. В случай че iTunes не приложи право или разпоредби от този Договор, това няма да представлява отказ от такива или от всяка друга разпоредба. iTunes не носи отговорност за неизпълнение на задължения, когато това е поради причини извън неговия контрол.

Услугата Apple Music се ръководи от офисите на iTunes в Люксембург. Вие се съгласявате да спазвате всички местни, щатски, държавни и национални закони, подзаконови актове, наредби и регламенти, които се отнасят за използването от Ваша страна на Услугата Apple Music. Всички транзакции по Услугата Apple Music се уреждат от българското законодателство, като се изключват негови разпоредби от стълкновителното право. Използването от Ваша страна на Услугата Apple Music може също така да бъде предмет на други закони. Вие изрично се съгласявате, че съдилищата на България имат изключителната компетентност относно всеки иск или спор с iTunes или във връзка по някакъв начин с използването от Ваша страна на Услугата Apple Music. Риск от загуба и право на собственост за всички извършвани по електронен път транзакции преминават към купувача в България след изпращане по електронен път до получателя. Никой служител или агент на iTunes няма право да променя този Договор.

iTunes може да Ви изпрати уведомление във връзка с Услугата Apple Music, като Ви изпрати електронно съобщение или писмо по пощата до пощенския адрес, посочен във Вашия Профил, или чрез публикация в Услугата Apple Music. Уведомленията влизат в сила незабавно.

iTunes си запазва правото да предприеме стъпки, които iTunes смята, че са разумно необходими или подходящи, за да приложи и/или да провери спазването на всяка част от този Договор. Вие се съгласявате, че iTunes има право, без да носи отговорност към Вас, да разкрие информация за всеки Профил пред правоприлагащи органи, държавни служители, и/или пред трето лице, както iTunes сметне за разумно необходимо или подходящо, за да приложи и/или провери спазването на всяка част от този Договор (включително, но не само правото на iTunes да съдейства на всяко производство, свързано с използването от Ваша страна на Услугата Apple Music и/или Apple Music Продуктите и/или претенция на трета страна, че използването от Ваша страна на Услугата Apple Music и/или Apple Music Продуктите е незаконно и/или нарушава правата на такова трето лице).

Последна актуализация: 21 октомври 2015 г.