Vilkår for Apple Gift Card (Apple-gavekort) og koder, saldo tilknyttet Apple-ID-konto og innholdskoder

Oppdaterte vilkår: Ikrafttredelsesdatoen for disse vilkårene er 28. juni 2022.

1. Godtakelse av vilkår og oppdateringer

Disse vilkårene («vilkårene») er gjeldende for alle kjøpere eller brukere («du», «deg») av Apple-gavekort eller -koder (herunder Apple Gift Card), Apple-ID-tilknyttet saldo og innholdskoder. Kjøpet ditt er underlagt godtakelse av disse vilkårene. Vi kan oppdatere disse vilkårene fra tid til annen etter eget forgodtbefinnende. Vi varsler deg om de oppdaterte vilkårene ved å legge dem ut på denne siden, og vilkårene er gjeldende for kjøp som gjøres etter at vilkårene er lagt ut. Kjøp gjort før endringen, er fortsatt underlagt vilkårene som var gjeldende på kjøpstidspunktet.

2. Utsteder, Apple-konto, tilknyttet saldo, Apple Gift Cards (Apple-gavekort)

Apple-gavekort og koder utstedes og administreres av Apple Distribution International Ltd. («utstederen», «vi», «oss»). Utstederen er et datterselskap av Apple Inc. (Apple) som leverer generering av innholdskoder.

Du kan knytte fysiske eller digitale Apple-gavekort eller -koder til Apple-kontoen din («kontoen») eller legge til penger i saldoen som er knyttet til kontoen din via App Store, iTunes Store, Apple TV-appen, Apple Books eller Apple Music, og på denne måten opprette en «tilknyttet saldo». Beløpet som er tilgjengelig i den tilknyttede saldoen din, inkluderer alle gavekort og koder som er knyttet til kontoen din, og den samlede saldoen for alle pengene som er lagt til i den tilknyttede saldoen. Fysiske og digitale Apple-gavekort og -koder (herunder Apple Gift Card) og tilknyttede saldoer, refereres samlet til som «gavekort».

Du kan bruke gavekortene dine til å kjøpe innhold, apper og tjenester (samlet kalt «innhold») fra Apple Media-tjenester og objekter («produkter») i Apple Store-butikker, Apples nettbutikk og Apple Store-appen.

Hvis du har et gavekort eller en kodesaldo for App Store og iTunes eller har en saldo i den tilknyttede saldoen din, kan du nå bruke gavekortet og kodesaldoen og den tilknyttede saldoen til å kjøpe produkter i tillegg til innhold.

3. Begrensninger for bruk av gavekort

Du kan bruke alle typene gavekort i Apple-nettbutikken, i Apple Store-appen eller ved å ringe 24055187, samt til å kjøpe innhold. Du kan imidlertid kun bruke fysiske og digitale Apple-gavekort og -koder for kjøp i Apple Store-butikker (du kan f.eks. ikke bruke den tilknyttede saldoen din i Apple Store-butikker). Enkelte objekter er kanskje ikke tilgjengelige for kjøp.

Når du knytter et fysisk eller digitalt Apple-gavekort eller en fysisk eller digital kode til kontoen din, blir saldoen lagt til i den tilknyttede saldoen din, og du kan ikke lenger bruke det fysiske eller digitale Apple-gavekortet eller den fysiske eller digitale koden.

Gavekort og innholdskoder kjøpt i Norge kan kun knyttes til en konto i Norge og kan kun brukes for kjøp i Norge. Imidlertid kan produkter kjøpt i Apples nettbutikk ha begrensninger for hvor de kan sendes. Gjennomgå fraktvilkårene i Apples nettbutikk for å se eventuelle begrensninger.

Enkelte gavekort kan indikere at de kun kan brukes til å kjøpe produkter, f.eks. Apple Store-gavekortet. Hvis du har kjøpt eller brukt et gavekort som indikerer at det kun kan brukes for produkter, kan du ikke bruke det aktuelle gavekortet til å kjøpe innhold.

4. Ytterligere begrensninger  

Gavekort kan ikke løses inn for kontanter og kan ikke returneres for refusjon (med mindre dette er påkrevd av gjeldende lovgivning), byttes, videreselges eller brukes til å kjøpe gavekort. Ubrukt tilknyttet saldo kan ikke overføres til andre. Utstederen lagrer informasjon om statusen for gavekort eller koder. Kontakt Apple for informasjon om statusen for kontoen din og en eventuell tilknyttet saldo. Hvis du vil kontrollere saldoen for et gavekort eller en kode, kan du ringe 24055187 eller gå til www.apple.com/go/gcb/no.

Du godtar å ikke bruke gavekort eller innholdskoder på måter som er ulovlige, villedende, uærlige, urettferdige eller på annet vis skadelige for utstederen, Apple eller kunder. Vi og Apple forbeholder oss retten til å ugyldiggjøre eller deaktivere gavekort eller innholdskoder, suspendere eller avslutte kontoer, be om alternative typer betaling, suspendere eller avslutte muligheten til å kjøpe produkter eller til å kjøpe og bruke innhold, avbryte eller begrense bestillinger og fakturere alternative betalingsmåter hvis gavekortene eller innholdskodene er innhentet, brukt eller tilknyttet en konto på ulovlig eller svindelaktig vis eller på en annen måte som utgjør brudd på disse vilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å ikke utstede refusjoner under iverksettelse av tiltakene nevnt ovenfor med mindre dette er lovpålagt.

Du må bruke eventuelle penger i den tilknyttede saldoen din før du kan avslutte kontoen din.

5. Kjøp

Innhold. Når du kjøper innhold, trekkes pengene først fra beløpet som er tilgjengelig i den tilknyttede saldoen din. Eventuelle penger du ikke bruker, forblir i den tilknyttede saldoen. Hvis kjøpet ditt overskrider beløpet som er tilgjengelig i den tilknyttede saldoen, belastes kanskje en annen registrert betalingsmåte. Hvis dette ikke er tilgjengelig, blir du bedt om å betale med en annen betalingsmåte. Eventuelt avbrytes transaksjonen.

Bruk av gavekort eller innholdskoder for kjøp av innhold i Norge krever en konto og at du godtar vilkårene og betingelsene for tjenester under Apple Media på https://www.apple.com/no/legal/internet-services/itunes/no/terms.html. Du må ha en konto for å få tilgang til og bruke innhold. Apple kan oppdatere vilkårene for kontoer, innhold, produkter og innholdskoder. Innsamling og bruk av data er underlagt Apples retningslinjer for personvern på https://www.apple.com/legal/privacy/no/.

Produkter i Apples nettbutikk, Apple Store-appen eller ved telefonbestilling via 24055187. 

Når du kjøper noe fra Apples nettbutikk, i Apple Store-appen eller via 24055187, trekkes pengene først fra beløpet som er tilgjengelig på eventuelle gavekort eller koder du oppgir på betalingssiden, og deretter fra pengene som er tilgjengelige i den tilknyttede saldoen din (hvis du er pålogget kontoen din og velger å bruke den tilknyttede saldoen). Hvis du ikke bruker den fullstendige saldoen, forblir det resterende beløpet på gavekortene, kodene eller den tilknyttede saldoen (alt etter hva du brukte). Hvis et kjøp overskrider beløpet som er tilgjengelig i gavekortene eller kodene og den tilknyttede saldoen, belastes kanskje en annen godkjent betalingsmåte i kontoen din eller et kredittkort du oppgir. Hvis dette ikke er tilgjengelig, blir du bedt om å betale med en annen betalingsmåte. Eventuelt avbrytes transaksjonen. Gavekort kan ikke brukes for kjøp i kombinasjon med Apple Pay eller PayPal, og ikke med betalinger som fordeles på flere kredittkort. Hvis du bruker en registrer betalingsmåte til å legge til penger i den tilknyttede saldoen din, autoriseres det aktuelle beløpet for kjøpet ditt før den registrere betalingsmåten belastes.

6. Kampanjeprogrammer

Fra tid til annen kan vi, etter eget forgodtbefinnende, kjøre kampanjeprogrammer tilknyttet gavekort («kampanjer»). Kampanjer kan også kjøres av Apple eller kvalifiserte forhandlere eller utviklere («kvalifiserte forhandlere»). Hvis du kjøper et gavekort under en kampanje, er du kanskje kvalifisert for en pengebasert bonus eller innholdsbonus («bonus») ved tilknytning av gavekortet til kontoen din under kampanjeperioden. Vi, Apple og kvalifiserte forhandlere kan endre eller avslutte kampanjer, eller endre kampanjevilkårene, når som helst, av hvilken som helst grunn og uten forvarsel.

Kampanjeperiode. Bonuser er kun tilgjengelige under kampanjeperioden, som angitt i kampanjevilkårene, og så lenge beholdningen rekker. Bonusen må knyttes til en konto innen slutten av perioden som er angitt i kampanjevilkårene. Du må være en individuell sluttbruker i Norge for å motta bonusen, og vi, Apple og de kvalifiserte forhandlerne forbeholder oss retten til å nekte å gi bonusen til sluttbrukere utenfor Norge.

Begrensninger. Fra tid til annen kan tjenester fra Apple Media kjøre kampanjer. Kampanjer kan ha begrensninger tilknyttet kontotype, enhet, familiestatus eller betalingsmåten tilknyttet kontoen din. Kun én bonus kan innhentes per konto med mindre noe annet er angitt i kampanjevilkårene.

Innløsning av bonuser er underlagt vilkårene og betingelsene for tjenester under Apple Media på https://www.apple.com/no/legal/internet-services/itunes/no/terms.html og disse vilkårene. Kampanjevilkårene endrer ikke på noen måte vilkårene og betingelsene for tjenester under Apple Media eller disse vilkårene.

Bonusen din er personlig for deg, og kan ikke selges, overføres eller tilordnes til (eller deles med) familiemedlemmer, venner eller andre. Og den kan ikke brukes for eventuelle kommersielle formål. Bonuser er ikke kvalifisert for refusjoner eller bytte. Bonuser som mottas som del av en kampanje har ingen kontantverdi. Kampanjer er ugyldige hvis lokal lovgivning forbyr eller begrenser dem.

7. Risiko for tap  

Hverken utstederen eller Apple er ansvarlige for eventuelle tap eller skader tilknyttet tapte eller stjålne gavekort eller innholdskoder, eller bruk uten tillatelse. Ta vare på gavekortet eller innholdskoden. Når det gjelder fysiske gavekort og koder, overføres risikoen for tap og eieransvaret for dem i det kjøperen er i besittelse av dem. Når det gjelder fysiske gavekort og koder, overføres risikoen for tap og eieransvaret for dem i det de er elektronisk sendt til mottakeren. For innholdskoder som distribueres av Apple, overføres risikoen for tap og eieransvaret til deg etter fysisk eller elektronisk overføring til deg eller personen du kjøpte innholdskoden for.

8. Defekte gavekort/innholdskoder 

Hvis et gavekort eller en innholdskode ikke fungerer, er du berettiget et erstatningsgavekort eller en erstatningsinnholdskode kreditert med den gjenstående saldoen på kortet eller koden som ikke fungerer.

9. Ansvarsfraskrivelse

Hvis vi ikke overholder disse vilkårene, er vi ansvarlige for vår manglende profesjonelle aktsomhet, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader:

  • som ikke er forårsaket av bruddet vårt på disse vilkårene eller andre handlinger utført av oss 
  • som ikke med rimelighet kunne forutses av både deg og oss under godtakelsen av disse vilkårene
  • eller som er forårsaket av hendelser utenfor vår rimelige kontroll

Ingenting i disse vilkårene utelukker eller begrenser dine lovbestemte rettigheter, vårt ansvar for dødsfall eller alvorlige personskader forårsaket av vår uaktsomhet, svindel eller uriktig fremstilling.

10. Gjeldende lovgivning 

Hvis du er bosatt i et EU-land eller Storbritannia, Sveits, Norge eller Island, er disse vilkårene og forholdet ditt til oss underlagt lovene på hjemstedet ditt. Du kan opprette sak mot oss i [insert jurisdiction where contracting Apple entity is located] eller i din lokale domstol.

Spesifikt ekskludert fra bruk i disse vilkårene er loven kjent som United Nations Convention on the International Sale of Goods.

11. Alternativ løsning av tvister

Hvis du er en forbruker i EU, tilbyr EU en frivillig nettbasert plattform for tvisteløsning som er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr. Apple Distribution International Ltd. har imidlertid valgt å ikke delta i denne.

12. Kontakt oss

Hvis du opplever problemer, kan du gå til http://support.apple.com/giftcard

Sist oppdatert: 28. juni 2022