Politika e privatësisë e Apple

Përditësuar më 31 mars 2024

Politika e privatësisë e Apple përshkruan mënyrën e mbledhjes, përdorimit dhe ndarjes së të dhënave tuaja personale nga Apple.

Përveç politikës së privatësisë, ne ofrojmë informacion për të dhënat dhe privatësinë të integruar në produktet tona dhe funksione të caktuara që kërkojnë përdorimin e të dhënave tuaja. Këto informacione specifike për produktin shoqërohen nga ikona jonë për të dhënat dhe privatësinë.

Privacy Icon

Përveç kësaj politike të privatësisë, ne sigurojmë të dhëna dhe informacione të privatësisë të integruara në produktet tona dhe disa tipare që kërkojnë të përdorin informacionet tuaja personale. Këto informacione specifike për produktin shoqërohen nga ikona jonë për të dhënat dhe privatësinë. 

Ju do të keni mundësinë t'i rishikoni informacionet specifike për produktin përpara se t’i përdorni këto tipare. Mund t'i shikoni po ashtu këto informacione në çdo kohë, te cilësimet në lidhje me ato tipare dhe/ose në linjë në apple.com/legal/privacy/data

Mund të familjarizoheni me praktikat tona të privatësisë, që mund të hapen nga titujt e mëposhtëm dhe na kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje.

Shkarkoni një kopje të kësaj Politike privatësie

Politika e privatësisë së aplikacioneve të studimeve të shëndetit të Apple

 • Çfarë janë të dhënat personale në Apple?

 • Të drejtat tuaja të privatësisë në Apple

 • Të dhënat personale që Apple mbledh nga ju

 • Të dhënat personale që Apple merr nga burime të tjera

 • Përdorimi i të dhënave personale nga Apple

 • Ndarja e të dhënave personale nga Apple

 • Mbrojtja e të dhënave personale në Apple

 • Fëmijët dhe të dhënat personale

 • Kukit dhe teknologjitë e tjera

 • Transferimi i të dhënave personale ndërmjet shteteve

 • Përkushtimi i të gjithë kompanisë sonë për privatësinë tuaj

 • Pyetje rreth privatësisë