Politika e privatësisë e Apple

Përditësuar më 27 tetor 2021

Politika e privatësisë e Apple përshkruan mënyrën e mbledhjes, përdorimit dhe ndarjes së të dhënave tuaja personale nga Apple.

Përveç kësaj Politike privatësie, ne ofrojmë të dhëna dhe informacione të privatësisë të integruara në produktet tona dhe funksione të caktuara që kërkojnë të përdorin informacionet tuaja personale. Këto informacione specifike për produktin shoqërohen nga ikona jonë për të dhënat dhe privatësinë.

Privacy Icon

Përveç kësaj politike të privatësisë, ne sigurojmë të dhëna dhe informacione të privatësisë të integruara në produktet tona dhe disa tipare që kërkojnë të përdorin informacionet tuaja personale. Këto informacione specifike për produktin shoqërohen nga ikona jonë për të dhënat dhe privatësinë. 

Ju do të keni mundësinë t'i rishikoni informacionet specifike për produktin përpara se t’i përdorni këto tipare. Mund t'i shikoni po ashtu këto informacione në çdo kohë, te cilësimet në lidhje me ato tipare dhe/ose në linjë në apple.com/legal/privacy/data

Kushtojini pak çaste familjarizimit me praktikat tona të privatësisë, të cilat mund t'i gjeni në titujt e mëposhtëm, dhe na kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje.

Shkarkoni një kopje të kësaj Politike privatësie

Politika e privatësisë së aplikacioneve të studimeve të shëndetit të Apple

 • Çfarë janë të dhënat personale në Apple?

 • Të drejtat tuaja të privatësisë në "Apple"

 • Të dhënat personale që Apple mbledh nga ju

 • Të dhënat personale që Apple merr nga burime të tjera

 • Përdorimi i të dhënave personale nga Apple

 • Ndarja e të dhënave personale nga Apple

 • Mbrojtja e të dhënave personale në Apple

 • Fëmijët dhe të dhënat personale

 • Kukit dhe teknologjitë e tjera

 • Transferimi i të dhënave personale ndërmjet shteteve

 • Përkushtimi i të gjithë kompanisë sonë për privatësinë tuaj

 • Pyetje rreth privatësisë