Politika e privatësisë e “Apple”

Përditësuar më 1 qershor 2021

Politika e privatësisë e "Apple" përshkruan mënyrën e mbledhjes, përdorimit dhe ndarjes së të dhënave tuaja personale nga "Apple".

Përveç kësaj Politike privatësie, ne ofrojmë të dhëna dhe informacione të privatësisë të integruara në produktet tona dhe funksione të caktuara që kërkojnë të përdorin informacionet tuaja personale. Këto informacione specifike për produktin shoqërohen nga ikona jonë për të dhënat dhe privatësinë.

Ju do të keni mundësinë t'i rishikoni informacionet specifike për produktin përpara se të përdorni këto funksione. Gjithashtu, këto informacione mund t\i shikoni në çdo kohë, te cilësimet e atyre veçorive dhe/ose në internet në apple.com/legal/privacy.

Kushtojini pak çaste familiarizimit me praktikat tona të privatësisë, të cilat mund t'i gjeni në titujt e mëposhtëm, dhe na kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje.

Shkarkoni një kopje të kësaj Politike privatësie
 
Politika e privatësisë e aplikacioneve të “Apple” për studimin e shëndetit

 • Çfarë janë të dhënat personale në "Apple"?

 • Të drejtat tuaja të privatësisë në "Apple"

 • Të dhënat personale që “Apple” mbledh nga ju

 • Të dhënat personale që "Apple” merr nga burime të tjera

 • Përdorimi i të dhënave personale nga "Apple"

 • Ndarja e të dhënave personale nga "Apple"

 • Mbrojtja e të dhënave personale në "Apple"

 • Fëmijët dhe të dhënat personale

 • Kukit dhe teknologjitë e tjera

 • Transferimi i të dhënave personale ndërmjet shteteve

 • Përkushtimi i të gjithë kompanisë sonë për privatësinë tuaj

 • Pyetje rreth privatësisë

TRUSTe