Rapporten

Dit is wat we doen. En dit is hoe het ermee staat.

Actueel rapport

In ons huidige rapport vind je gedetailleerde informatie over onze inspanningen, de manier waarop we de algehele effecten meten die we op het milieu hebben, en de voortgang die we het afgelopen jaar hebben geboekt.

Download het Voortgangsrapport 2016 (pdf)

We meten prestaties. Product voor product.

Onze uitgebreide milieurapportages voor producten bevatten omschrijvingen van de prestaties van elk product, gemeten volgens de drie prioriteiten van ons milieubeleid.

Klimaatverandering Hoeveel elke fase van de levenscyclus van een apparaat bijdraagt aan de totale CO2-voetafdruk ervan.

Grondstoffen Hoe efficiënt we omgaan met materialen bij het maken van een apparaat en hoeveel grondstoffen we aan het eind van de levenscyclus kunnen terugwinnen.

Veiligere materialen Welke giftige stoffen we hebben ­gebannen uit onze apparaten of fabricage­processen.

Milieurapportages voor producten

Archief met milieurapportages

Aanvullende rapporten en informatiebronnen