Rapporten

Dit is wat we aan het doen zijn.
En dit is hoe we het doen.

Actueel rapport

In ons huidige rapport vind je gedetailleerde informatie over onze inspanningen, de manier waarop we de algehele effecten meten die we op het milieu hebben, en de voortgang die we het afgelopen jaar hebben geboekt.

Download onze Rapportage voor milieubeleid 2018

We meten prestaties. Product voor product.

Onze milieurapportages bevatten omschrijvingen van de prestaties van elk product, gemeten volgens de drie prioriteiten van ons milieubeleid.

Klimaatverandering

Hoeveel elke fase van de levenscyclus van een device bijdraagt aan de totale CO2-voetafdruk ervan.

Grondstoffen

Hoe efficiënt we omgaan met materialen en hoeveel grondstoffen we aan het eind van de levenscyclus van een device terug kunnen winnen.

Veiligere materialen

Welke giftige stoffen we hebben gebannen uit onze devices of fabricage­processen.

Archief met milieurapportages

Aanvullende rapporten en informatie­bronnen

Circulaire economie

Ons doel is om onze producten alleen nog maar te maken van hernieuwbare grondstoffen of gerecyclede materialen. Van die materialen willen we bovendien een equivalent aandeel terugvoeren naar de markt, waar wij of anderen ze weer kunnen gebruiken. Het is een ambitieuze doelstelling die vele jaren samenwerking vereist tussen uiteenlopende Apple teams, onze toeleveranciers en recycling­bedrijven. Daarom hebben we een uitgebreide analyse uitgevoerd om te bepalen op welke materialen we ons eerst moeten richten.

Materialen herwinnen

In 99% van de landen waar onze producten worden verkocht, verzorgt Apple verantwoorde recycling­diensten, of neemt daaraan deel.

Meer informatie

Daisy is de opvolger van Liam, een robotlijn waarmee hoogwaardig materiaal kan worden teruggewonnen uit iPhone 6-devices. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Liam was een experimentele recycling­technologie die ons de inspiratie gaf voor Daisy, onze nieuwste demontagerobot.

Lees onze whitepaper over Liam (pdf)

Verantwoord papiergebruik

We proberen onze papieren voetafdruk terug te dringen door papier efficiënter te gebruiken, verantwoorde bronnen te gebruiken en duurzaam beheerde bossen te beschermen of aan te planten.

Lees onze whitepaper ‘Apple’s Paper and Packaging Strategy’ (pdf)

Als we nieuw papier in onze verpakkingen gebruiken, moeten onze toeleveranciers ervoor zorgen dat dit afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen en gecontroleerde houtbronnen.

Lees meer over onze specificatie voor duurzame vezels (pdf)

Controle van onze milieustatistieken

Twee instellingen voeren een externe controle uit op de ecologische voetafdruk van Apple: Bureau Veritas en de Fraunhofer-Gesellschaft. Bureau Veritas voert een controle uit op de gegevens over onze scope 1-, scope 2- en scope 3-broeikasgasemissies, ons energiegebruik, onze afvalproductie en het watergebruik voor onze kantoren, Stores en datacenters overal ter wereld. De Fraunhofer-Gesellschaft controleert de scope 3-broeikasgasemmissies met betrekking tot onze producten, berekend aan de hand van de LCA.

Bekijk het certificaat van Bureau Veritas (pdf)

Bekijk de verificatieverklaring van de Fraunhofer-Gesellschaft (pdf)

Veiligere materialen

Apple verplicht leveranciers zich te houden aan de strenge eisen van onze specificatie voor gereglementeerde stoffen. Hierin worden de beperkingen uiteengezet die Apple wereldwijd stelt aan het gebruik van bepaalde chemische stoffen of materialen in de producten, accessoires, productie­processen en verpakkingen van Apple.

Lees de specificatie voor gereglementeerde stoffen (pdf)

Lees onze whitepaper over het toepassen van toxicologische beoordelingen bij de selectie van materialen voor Apple producten (pdf)

Verantwoordelijkheid van toeleveranciers

We stellen strenge eisen aan onszelf maar ook aan onze partners in de toelevering­sketen op het gebied van arbeids- en mensenrechten, gezondheid, veiligheid en milieu, en verantwoorde inkoop van grondstoffen. Onze website over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers bevat een gedetailleerd overzicht van de vorderingen die we in 2017 hebben geboekt binnen onze gehele toeleveringsketen.

Ga naar de website over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers

Meer vragen? Meer antwoorden.

Lees de veelgestelde vragen

Apple GiveBack

Goed voor jou.
Goed voor de planeet.

Ruil je in aanmerking komende device in voor een Apple Store-cadeaubon of laat het anders gratis recyclen.

Lees hoe dit werkt