Rapporten Dit is wat we aan het doen zijn. En dit is hoe we het doen.

Actueel rapport

In ons huidige rapport vind je gedetailleerde informatie over onze inspanningen, de manier waarop we de algehele effecten meten die we op het milieu hebben, en de voortgang die we het afgelopen jaar hebben geboekt.

Download onze Rapportage voor milieubeleid 2017

We meten prestaties. Product voor product.

Onze milieurapportages bevatten omschrijvingen van de prestaties van elk product, gemeten volgens de drie prioriteiten van ons milieubeleid.

Klimaatverandering

Hoeveel elke fase van de levenscyclus van een device bijdraagt aan de totale CO2-voetafdruk ervan.

Grondstoffen

Hoe efficiënt we omgaan met materialen en hoeveel grondstoffen we aan het eind van de levenscyclus van een device terug kunnen winnen.

Veiligere materialen

Welke giftige stoffen we hebben ­gebannen uit onze devices of fabricage­processen.

Archief met milieurapportages

Aanvullende rapporten en informatiebronnen

Verantwoordelijkheid van toeleveranciers

We stellen strenge eisen aan onszelf maar ook aan onze partners in de toeleveringsketen op het gebied van arbeids- en mensenrechten, gezondheid, veiligheid en milieu, en verantwoorde inkoop van grondstoffen. Onze website over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers bevat een gedetailleerd overzicht van de vorderingen die we in 2016 hebben geboekt binnen onze gehele toeleveringsketen.

Ga naar de website over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers

Hergebruik en recycling

Apple Renew is een wereldwijd programma waarmee je op verantwoorde wijze je oude computers, displays, telefoons en andere devices kunt laten recyclen via een Apple Store of via onze recyclingwebsite. Apple verzorgt recyclingdiensten, of neemt daaraan deel, in 99 procent van de landen waar onze producten worden verkocht.

Naar de Apple recyclingwebsite

Liam is een robotlijn waarmee hoogwaardig materiaal kan worden teruggewonnen uit 2,4 miljoen iPhone 6-devices per jaar. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Liam is een experiment op het gebied van recycling dat hopelijk ook voor anderen inspirerend is.

Lees onze whitepaper over Liam (pdf)

Verantwoord papiergebruik

Als we nieuw papier in onze verpakkingen gebruiken, moeten onze toeleveranciers ervoor zorgen dat dit afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde houtbronnen.

Lees meer over onze specificatie voor duurzame vezels (pdf)

Controle van de milieu-effecten van Apple

Twee instellingen voeren een externe controle uit op de ecologische voetafdruk van Apple: Bureau Veritas en de Fraunhofer-Gesellschaft. Bureau Veritas voert een controle uit op de gegevens over onze scope 1-, scope 2- en scope 3-broeikasgasemissies, ons energiegebruik, onze afvalproductie en het watergebruik voor onze datacenters, kantoren en Apple Stores overal ter wereld. De Fraunhofer-Gesellschaft controleert de scope 3-broeikasgasemmissies met betrekking tot onze producten, berekend aan de hand van de LCA.

Bekijk het certificaat van Bureau Veritas (pdf)

Bekijk de verificatieverklaring van de Fraunhofer-Gesellschaft (pdf)

Veiligere materialen

Apple verplicht leveranciers zich te houden aan de strenge eisen van onze specificatie voor gereglementeerde stoffen. Hierin worden de beperkingen uiteengezet die Apple wereldwijd stelt aan het gebruik van bepaalde chemische stoffen of materialen in de producten, accessoires, productieprocessen en verpakkingen van Apple.

Lees de specificatie voor gereglementeerde stoffen (pdf)

Lees onze whitepaper over het toepassen van toxicologische beoordelingen bij de selectie van materialen voor Apple producten (pdf)