Grondstoffen Kunnen we in de toekomst producten maken zonder niet‑hernieuwbare grondstoffen te gebruiken?

Ons doel is een gesloten toeleveringsketen.

Traditionele toeleveringsketens zijn lineair. Grondstoffen worden gewonnen en er worden producten van gemaakt die na gebruik vaak op een stortplaats terechtkomen. Vervolgens begint het proces opnieuw en worden weer nieuwe grondstoffen aan de aarde onttrokken voor nieuwe producten. We vinden dat we moeten streven naar een toeleveringsketen die een gesloten kringloop vormt. Dit betekent dat producten uitsluitend worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen of gerecycled materiaal. We werken al met programma’s die moeten waarborgen dat de eindige materialen die we in onze producten gebruiken op verantwoorde wijze worden gewonnen aan de hand van strenge normen en programma’s die positieve veranderingen stimuleren. We stellen onszelf ten doel om op een dag volledig onafhankelijk te zijn van de winning van nieuwe grondstoffen. Om te beginnen moedigen we meer klanten aan om hun oude devices te recyclen via Apple Renew. Verder doen we proeven met nieuwe recyclingtechnieken, zoals onze lijn van demontagerobots, zodat we herwonnen materialen in nieuwe producten kunnen gebruiken. Het is een ambitieuze doelstelling die vele jaren samenwerking vereist tussen uiteenlopende Apple teams, onze leveranciers en gespecialiseerde recyclingbedrijven, maar we hebben al een goed begin gemaakt.

We zorgen er daarnaast voor dat al het afval dat door onze toeleveringsketen wordt geproduceerd, wordt hergebruikt of gerecycled, tot compost wordt verwerkt of waar nodig in energie wordt omgezet. Zeventien van onze 18 eindassemblagefabrieken hebben de UL-classificatie ‘Zero Waste to Landfill’ gekregen en sinds januari 2015 is meer dan 240.000 ton afval niet op een vuilstortplaats beland. Het initiatief is onlangs uitgebreid met nog eens 25 leveranciers.

De kringloop sluiten in onze toeleveringsketen

Grondstoffen (niet van toepassing bij gesloten kringloop)

naar Verwerking

naar Fabricage

naar Gebruik door de klant

naar Elektronisch afval (niet van toepassing bij gesloten kringloop)

Bij een toeleveringsketen die een gesloten kringloop vormt, vallen de elementen Grondstoffen en Elektronisch afval weg en gaat het proces na de stap Gebruik door de klant terug naar de stap Verwerking, met als tussenstap Hergebruik en Recycling.

We ontwikkelen betere manieren om te hergebruiken en te recyclen. Zoals Liam, onze lijn ontmantelrobots.

Met bestaande recyclingtechnieken zoals shredding wordt slechts een gering aantal materialen gerecupereerd. Bovendien gaat de kwaliteit van de materialen hiermee vaak omlaag. Daarom hebben we Liam ontwikkeld, een robotlijn die snel iPhone 6‑devices uit elkaar kan halen en de hoogwaardige onderdelen kan sorteren, zodat er minder nieuwe grondstoffen gewonnen hoeven worden. We hebben twee Liam-systemen in gebruik en hiermee kunnen we tot wel 2,4 miljoen telefoons per jaar uit elkaar halen. Het is een experiment op het gebied van recycling, en we hopen dat deze opstelling anderen binnen de branche kan inspireren.

We zijn al begonnen met het gebruik van de herwonnen onderdelen voor het produceren van nieuwe devices. Zo hebben we de aluminium behuizingen die Liam van iPhone 6 heeft gehaald, omgesmolten en het materiaal hergebruikt om Mac Mini-computers te maken die we in de eindassemblagefabrieken voor iPhone gebruiken.

Om goede vervolgstappen te bepalen, hebben we 44 elementen geëvalueerd om de belangrijkste risicofactoren te bepalen vanuit een allesoverkoepelend perspectief, van milieurisico’s tot mensenrechtenschendingen. Zo wilden we nagaan waar we op moeten focussen bij het sluiten van de kringloop. We zijn begonnen met tin. We gebruiken nu 100 procent gerecycled tin voor de soldeer op het moederbord van iPhone 6s en we sturen de moederborden die door Liam uit iPhone 6 zijn gehaald naar een recyclingbedrijf dat het tin kan terugwinnen, evenals het koper en andere edele metalen.voetnoot 1 We gaan nu experimenteren met de terugwinning van kobalt uit onze lithium-ionbatterijen en met het gebruik van gerecycled kobalt.

Materialen die Liam kan terugwinnen per 100.000 iPhone 6-devices

  • Aluminium 1900 kg
  • Goud 1,3 kg
  • Zilver 7 kg
  • Zeldzame aardmetalen 24 kg
  • Wolfraam 3,5 kg
  • Koper 800 kg
  • Platinametalen 0,4 kg
  • Tin 55 kg
  • Kobalt 550 kg
  • Tantaal 2,5 kg

Als we hernieuwbare grondstoffen gebruiken, zorgen we ervoor dat we ze verantwoord gebruiken.

De meest kostbare natuurlijke hulpbronnen op aarde, zoals water en papier, zijn hernieuwbaar, mits duurzaam beheerd. We doen dan ook al het mogelijke om deze bronnen te beschermen. We meten onze ‘watervoetafdruk’ en zoeken nieuwe methoden voor vermindering van het gebruik, of voor hergebruik. We maken ook efficiënter gebruik van papier en plastic in onze verpakkingen, en werken aan onze doelen voor nul procent restafval in onze bedrijfsgebouwen en Apple Stores. En we streven ernaar meer duurzaam bos te beschermen en aan te leggen dan we gebruiken.

We nemen verantwoordelijkheid voor iedere druppel water die we gebruiken.

Zonder water geen leven. We hebben het nodig om te drinken, om ons voedsel te verbouwen en om natuurlijke ecosystemen op aarde in stand te houden. En hoewel water een hernieuwbare bron is, is het door zijn schaarste toch heel kostbaar in een groot deel van de wereld. We letten dus goed op ons watergebruik, of het nu in ons hoofdkwartier in Californië is of op productielocaties van leveranciers waar ook ter wereld. We zijn doorlopend op zoek naar manieren om water te besparen en afvalwater veilig af te voeren.

In onze eigen gebouwen monitoren we het watergebruik van koelsystemen, groenbeheer en sanitaire voorzieningen, zodat we gerichte methoden kunnen ontwikkelen om het gebruik te beperken. We hebben bijvoorbeeld geavanceerde sensoren en controlesystemen geplaatst in onze bedrijfstuinen in Santa Clara Valley in Californië. Zo hebben we het sproeiwaterverbruik met ongeveer een derde beperkt ten opzichte van 2015. Dat is een besparing van circa 58 miljoen liter op jaarbasis. In onze datacenters maken we gebruik van submeters om een nauwkeuriger beeld te krijgen van gebruikslocaties, lekkages op te sporen en betere manieren te vinden om verspilling te voorkomen. En we intensiveren het gebruik van regenwater of gerecycled water in Apple Park, onze gebouwen in Santa Clara Valley en Austin (Texas), en onze datacenters in Ierland, Denemarken en North Carolina.

We hebben ook het Clean Water Program opgezet om water te besparen en watervervuiling in onze toeleveringsketen te voorkomen. We monitoren het watergebruik van leveranciers en bepalen aan de hand van levenscyclusanalyses voor welke onderdelen grotere hoeveelheden water nodig zijn. Zo kunnen we onze leveranciers helpen om meer verantwoord met water om te gaan. We kijken ook waar de waterschaarste het ernstigst is, zodat we onze inspanningen gerichter kunnen inzetten. Door medewerkers te scholen, uitgangssituaties in kaart te brengen, prestaties te evalueren en technische ondersteuning te bieden, hebben we onze leveranciers geholpen alleen al in 2016 meer dan 11 miljard liter water te besparen. Het hergebruik is op 86 verschillende locaties in totaal toegenomen tot 36 procent. En aangezien veel van onze leveranciers ook onderdelen produceren voor andere bedrijven, verkleinen we ook de watervoetafdruk voor niet-Apple producten.

We beschermen niet alleen bossen. We beschermen hele generaties toekomstige bossen.

Bossen leveren ons de houtpulp voor het papier dat we gebruiken voor onze verpakkingen. Maar bossen zuiveren ook onze lucht en ons water, en bieden bescherming aan onze fauna. Daarom zetten we ons in om onze ecologische impact tot een minimum te beperken door papier af te nemen uit verantwoorde bronnen, en papier zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Maar dat is nog niet voldoende. Wereldwijd is er nog steeds sprake van grootschalige vernietiging van bossen door illegale kap, ondermaats beheer en ongebreidelde landontwikkeling. Daarom zijn wij vastbesloten om wereldwijd voldoende duurzaam beheerde bossen op te zetten en te beschermen om aan al onze verpakkingsbehoeften te voldoen – en om houtpulp voor toekomstige generaties te produceren.

Nieuw papier van verantwoorde bronnen.

Als we nieuw papier in onze verpakkingen gebruiken, moeten onze toeleveranciers ervoor zorgen dat dit afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen of gecontroleerde houtbronnen. En we voeren geregeld audits uit om na te gaan of onze specificaties worden nageleefd. In het boekjaar 2016 was meer dan 99 procent van het papier dat we voor onze verpakkingen en in onze kantoren gebruiken, afkomstig van duurzaam beheerde bossen, gecontroleerde houtbronnen of gerecyclede bronnen.

Bescherming van duurzame bossen.

Bij een goed beheer kunnen duurzame productiebossen gedurende lange perioden omvangrijke voorraden leveren. Daarom blijven we dergelijke bossen beschermen en creëren. We willen de benodigde nieuwe houtvezels niet alleen altijd betrekken uit verantwoord beheerde bossen, maar tegelijkertijd ook voorkomen dat de wereldwijde voorraad verantwoord geproduceerde houtpulp afneemt. We hebben ons daarom ten doel gesteld om net zoveel verantwoord beheerde bossen te beschermen of op te zetten als nodig is om al onze productverpakkingen te maken.voetnoot 2 In 2017 hebben we dit doel gehaald: de jaarproductie van onze projecten voor bosbehoud is nu groter dan de hoeveelheid nieuwe houtvezels die in het boekjaar 2016 is gebruikt in de productverpakkingen van Apple. Samen met The Conservation Fund hebben we meer dan 14.000 hectare duurzaam bos beschermd in het oosten van de Verenigde Staten. En het meest recente project in China met het Wereld Natuur Fonds is ons meest ambitieuze ooit op dit gebied. Tot dusver hebben we voor circa 130.000 hectare bos (bijna 1300 vierkante kilometer) in China het FSC-keurmerk verkregen. We blijven genoeg duurzaam beheerde bossen beschermen en creëren om altijd verantwoord geproduceerd papier voor onze verpakkingen te kunnen blijven gebruiken.

We gebruiken meer bronnen van duurzaam papier en minder plastic voor onze verpakkingen.

We zoeken steeds nieuwe manieren om onze verpakkingen kleiner te maken, we ontwikkelen technologieën om papier efficiënter te gebruiken, en waar mogelijk gebruiken we kringlooppapier. In het boekjaar 2016 was zelfs meer dan 60 procent van het papier in onze verpakkingen afkomstig van gerecyclede houtvezels. We gebruiken ook minder plastic in onze verpakkingen. De accessoires in de doos van iPhone 7 liggen bijvoorbeeld in een bakje dat is gemaakt van duurzaam geoogste bamboevezels en afvalpulp van suikerriet.

Een duurzaam device is een groener device.

Hoe langer de gebruiksduur van producten, hoe minder grondstoffen er gewonnen moeten worden om nieuwe producten te maken. Daarom testen we al onze producten in ons Reliability Testing Lab, met uitvoerige testmethoden waarin we de praktijkervaringen van klanten met hun devices zo goed mogelijk nabootsen. We analyseren bijvoorbeeld hoe goed devices tegen extreme kitte en kou kunnen, en tegen blootstelling aan water en alledaagse chemische stoffen. We testen ook de krasbestendigheid met behulp van materialen als staalwol en denim. Naast gestandaardiseerde meetmodellen voor onze branche passen we ook eigen tests toe en ontwikkelen we zelfs speciale testapparatuur. Deze tests zijn gebaseerd op onze onderzoeken naar gebruikersgedrag en een probleemanalyse van geretourneerde producten.

In het geval dat devices toch stuk gaan, bieden programma’s als AppleCare en door Apple gecertificeerde reparatieservices klanten de nodige ondersteuning om hun devices langer te kunnen gebruiken. We verstrekken ook regelmatig gratis updates om onze producten actueel te houden en hun levensduur zoveel mogelijk te verlengen. Deze software-updates zijn ook compatibel met oudere productgeneraties. Zo is macOS Sierra bijvoorbeeld ook compatibel met Mac-modellen van eind 2009. En als klanten upgraden naar een nieuw device, krijgt het oude vaak een tweede leven bij vrienden of familie. Via programma’s als Apple Renew kunnen ze bovendien als gereviseerde devices op de markt worden gebracht.