Apple producten en de Nederlandse consumentenwetgeving

Als goederen een gebrek vertonen of niet voldoen aan de koopovereenkomst, hebben consumenten op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving recht op gratis reparatie of vervanging, korting of restitutie door de verkoper.

Als u hardwareproducten van Apple koopt, wordt uw product eveneens gedekt door Apple's Beperkte Garantie. Deze dekking geldt naast en in aanvulling op uw wettelijke rechten onder de Nederlandse consumentenwetgeving. U kunt ook extra voordelen verkrijgen door het optionele AppleCare Protection Plan of AppleCare+ aan te schaffen.1

Als uw product een gebrek vertoont of niet voldoet aan de koopovereenkomst, kunt u ervoor kiezen een vordering in te dienen op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving, Apple's Beperkte Garantie of het optionele AppleCare Protection Plan of AppleCare+ (indien van toepassing).

Producten zonder het Apple merk die zijn gekocht bij Apple, komen eveneens in aanmerking voor dekking onder de Nederlandse consumentenwetgeving, maar worden niet gedekt door Apple's Beperkte Garantie, het AppleCare Protection Plan of AppleCare+.

Samenvatting van de Nederlandse consumentenwetgeving, Apple's Beperkte Garantie, het AppleCare Protection Plan en AppleCare+.

Nederlandse consumentenwetgeving

Apple's Beperkte Garantie

AppleCare Protection Plan of AppleCare+

Vorderingsperiode

Verwachte levensduur van het product (geen vaste duur). De verkoper moet op de hoogte worden gesteld binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek.

2 jaar na de aankoopdatum voor Apple Watch Edition

1 jaar na de aankoopdatum voor alle andere Apple producten

Tot 3 jaar na de aankoopdatum van AppleCare+ voor Mac, Apple beeldschermen, Apple TV of Apple Watch

Tot 2 jaar na de aankoopdatum van AppleCare+ voor iPad, iPhone, iPod, Apple Watch of koptelefoons van Apple of Beats

Tot 3 jaar na de aankoopdatum van Apple TV voor AppleCare Protection Plan voor Apple TV

Dekkingskosten

Zonder bijkomende kosten

Inbegrepen, zonder bijkomende kosten

Beschikbaar tegen bijkomende kosten

Hoe u een vordering indient

Bel of bezoek uw verkoper3

Bel Apple Support 2 of bezoek een Apple Store of erkende Apple serviceprovider

Bel Apple Support 2 of bezoek een Apple Store of erkende Apple serviceprovider

Gedekte reparatie- of vervangingsopties

Neem contact op met de verkoper voor meer informatie

Carry-in-service of opsturen per post4

Carry-in-service of opsturen per post voor alle apparaten, Express Replacement Service voor Apple TV, Apple Watch, iPad, iPhone (exclusief schade aan het scherm) en koptelefoons van Apple of Beats of service op locatie voor Mac- en Apple beeldschermen

AppleCare+ is een verzekeringsproduct dat elke 12 maanden dekking biedt voor maximaal twee gevallen van onopzettelijke schade, waarbij per voorval een eigen risico in rekening wordt gebracht.

Reparatie of vervanging buiten het land van aankoop

Neem contact op met de verkoper voor meer informatie

Ja5

Ja5

Technische support6

Neem contact op met de verkoper voor meer informatie

2 jaar na de aankoopdatum voor Apple Watch Edition

90 dagen na de aankoopdatum voor alle andere Apple producten

Tot 3 jaar na de

aankoopdatum van AppleCare+ voor Mac, Apple

Display, Apple TV of Apple Watch Edition

Tot 2 jaar na de

aankoopdatum van AppleCare+ voor iPad,

iPhone, iPod, Apple Watch of koptelefoons van Apple of Beats

Tot 3 jaar na de aankoopdatum van Apple TV voor AppleCare Protection Plan voor Apple TV

 

De samenvatting hierboven is onderhevig aan de algemene voorwaarden van Apple's Beperkte Garantie, het AppleCare Protection Plan en AppleCare+. U kunt deze voorwaarden raadplegen op apple.com/nl/legal/warranty/ en apple.com/nl/legal/sales-support/.

Deze pagina is door Apple opgesteld en de inhoud ervan wordt niet door derden onderschreven.

  • AppleCare+ is een optionele verzekering voor de dekking van het risico op onopzettelijke schade aan uw Apple hardwareproducten, een uitgeputte batterij en vereiste technische support.
  • Apple Support: 0800 0201 581. Het gratis telefoonnummer is voor vaste telefoons. Sommige mobiele aanbieders bieden geen toegang of brengen kosten in rekening.
  • Consumenten die producten met of zonder het Apple merk hebben gekocht bij een Apple Store of de Apple Online Store, kunnen een vordering indienen bij Apple. Hier vindt u de contactgegevens van Apple.
  • De beschikbaarheid van elke optie is afhankelijk van het land waarin de service wordt aangevraagd en de locatie van een erkende Apple serviceprovider. Apple kan de klant ook verzoeken om eenvoudig te installeren onderdelen zelf te vervangen.
  • Apple kan de service voor Apple Watch, iPad en iPhone beperken tot de EER en Zwitserland.
  • Technische support omvat hulp bij installatie, montage, basisconfiguratie en softwareproblemen.

Apple Distribution International Ltd. Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill, Cork
Republiek Ierland

Samenvatting van de Nederlandse consumentenwetgeving

Uw consumentenrechten op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving gelden naast en in aanvulling op uw rechten conform Apple's Beperkte Garantie en het optionele AppleCare Protection Plan of AppleCare+.

Op grond van artikel 7:17 e.v. van het Nederlands Burgerlijk Wetboek moet een verkoper een product afleveren dat 'voldoet aan de overeenkomst'. Een product voldoet niet aan de overeenkomst als, gezien de aard van het product en de informatie van de verkoper, het product niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Een product moet op het moment van levering voldoen aan de overeenkomst. Het feit dat een gebrek pas na levering ontstaat, wil niet zeggen dat het product op het moment van levering voldeed aan de overeenkomst. Onder de Nederlandse consumentenwetgeving wordt ervan uitgegaan dat een gebrek of non-conformiteit van goederen met de overeenkomst die binnen 6 maanden na levering aan het licht komt, al bestond op het moment van levering. In principe gaat de plicht om aan te tonen dat het gebrek of de non-conformiteit van goederen met de overeenkomst al bestond bij levering, over op de consument na afloop van deze periode van 6 maanden.

De consument moet het gebrek melden bij de verkoper binnen een redelijke termijn. Als de consument binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek een klacht indient, is de klacht volgens de wet op tijd geregistreerd.

Op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving kunnen consumenten kiezen om goederen die een gebrek vertonen of niet voldoen aan de koopovereenkomst, kosteloos te laten repareren of vervangen. Als reparatie of vervanging onmogelijk of onevenredig is of als een verkoper geen reparatie of vervanging binnen een redelijke termijn biedt, kunnen consumenten kiezen om een korting op de prijs te bedingen of zich terug te trekken uit de koopovereenkomst door het product te retourneren voor een volledige restitutie.

Meer informatie over de Nederlandse consumentenwetgeving vindt u op de website van het Europees Consumenten Centrum op eccnederland.nl/

092420 Consumer law matrix - Netherlands