Kognitivt

Du får det med deg.
Uansett.

NyttBakgrunnslyder

Lyden av ro.

Hverdagslige lyder kan være ukomfortable eller irriter­ende. Bakgrunns­lyder hjelper med å minimere forstyrrelser og øker konsentrasjon og ro – og du kan hvile til lyden av duskregn eller rolige bølger. Velg mellom balansert, lys eller mørk lyd samt hav-, regn- eller vannlyder som spilles kontinuerlig av i bakgrunnen og toner ned støy fra omgivelsene. Disse lydene kan også blande seg inn i eller skjule seg bak annen lyd og systemlyd som spilles av gjennom enheten.

Tilgjengelig på:

iPhone, iPad, iPod touch

Hverdagslige lyder kan være ukomfortable eller irriter­ende. Bakgrunns­lyder hjelper med å minimere forstyrrelser og øker konsen­trasjon og ro – og du kan hvile til lyden av duskregn eller rolige bølger. Velg mellom balansert, lys eller mørk lyd samt hav-, regn- eller vannlyder som spilles kontinuerlig av i bak­grunnen og toner ned støy fra omgivelsene. Disse lydene kan også blande seg inn i eller skjule seg bak annen lyd og systemlyd som spilles av gjennom enheten.

Sett opp Bakgrunnslyder på:

Opplest innhold

Lytt til det du
leser eller skriver.

Forbedre lese- og skriveferdighetene dine med lyd. Hør at alt innhold på skjermen leses oppmed Les opp skjerm. Kontroller talehastig­heten med Tale­kontroller. Eller bruk Les opp markering for å få spesi­fikke deler av teksten lest opp. Følg enkelt med på teksten når Uthev innhold markerer ord eller setninger etter hvert som de leses. Eller aktiver Skrive­tilbakemelding, slik at hver bokstav du skriver, leses høyt. Og alt opplest innhold kan leses av 70 forskjellige stemmer på mer enn 35 språk.

Tilgjengelig på:

iPhone, iPad, Mac, iPod touch

Forbedre lese- og skriveferdighetene dine med lyd. Med Les opp skjerm kan du høre at innholdet på skjermen leses opp. Kontroller talehastigheten med Talekontroller. Eller bruk Les opp markering for å få spesifikke deler av teksten lest opp. Følg enkelt med på teksten når Uthev innhold markerer ord eller setninger etter hvert som de leses. Eller aktiver Skrive­tilbakemelding, slik at hver bokstav du skriver, leses høyt. Og alt dette oppleste innholdet kan leses av 70 forskjellige stemmer på mer enn 35 språk.

Sett opp Opplest innhold på:

Leser-funksjonen i Safari

Mer lesero. Færre forstyrrelser.

Av og til kan nettsurfing over­belaste sansene. Leser-funksjonen i Safari er en hjelpe­tekno­logi som fjerner reklamer, knapper og navigeringslinjer, slik at du kan fokusere på det innholdet som er viktig – uten forstyrrelser.

Tilgjengelig på:

iPhone, iPad, Mac, iPod touch

Av og til kan nettsurfingen overbelaste sansene. Leser-funksjonen i Safari er en hjelpe­tekno­logi som fjerner reklamer, knapper og navigeringslinjer, slik at du kan fokusere på det innholdet som er viktig – uten forstyrrelser.

Sett opp Leser-funksjonen i Safari på:

Begrenset tilgang

Gjør alt. En ting
av gangen.

Begrenset tilgang hjelper deg med å holde fokus på en bestemt oppgave (eller app). Ved å deaktivere Hjem-knappen kan du begrense enheten til å bruke én app av gangen. Du kan også begrense tilgangen til tasta­turet eller berørings­funksjonaliteten på bestemte deler av skjermen, slik at trykk og beveg­elser ikke stjeler oppmerksom­heten din. Enten du er forelder eller lærer – eller bare vil bli litt bedre på å fokusere – har du alle hjelpe­midlene du trenger for å få en tilpasset opplevelse på Apple sine produkter.

Tilgjengelig på:

iPhone, iPad, iPod touch

Begrenset tilgang hjelper deg med å holde fokus på en bestemt oppgave (eller app). Ved å deaktivere Hjem-knappen kan du begrense enheten til å bruke én app av gangen. Du kan også begrense tilgangen til tastaturet eller berørings­­funksjonaliteten på bestemte deler av skjermen, slik at trykk og bevegelser ikke stjeler oppmerksom­heten din. Enten du er en forelder eller lærer – eller bare vil bli litt bedre på å fokusere – har du alle hjelpe­midlene du trenger for å få en tilpasset opplevelse på Apple sine produkter.

Sett opp Begrenset tilgang på:

Ansikts­gjenkjenning

Finn nye fjes og gamle venner på bilder.

Med Ansikts­gjenkjenning kan du identifisere personer i bildealbumene dine. Bilder-appen skanner biblioteket ditt for å hjelpe deg med å finne nye ansikter – og du kan også tilordne navn eller kallenavn på de du velger. Når du har importert nye bilder, vil Ansikts­gjenkjenning matche ansiktene til personer med de du allerede har identifisert.

Tilgjengelig på:

iPhone, iPad, Mac

Med Ansikts­gjenkjenning kan du identifisere personer i bildealbumene dine. Bilder-appen skanner biblioteket ditt for å hjelpe deg med å finne nye ansikter – og du kan også tilordne navn eller kallenavn på de du velger. Når du har importert nye bilder, vil Ansikts­gjenkjenning matche ansiktene til personer med de du allerede har identifisert.

Sett opp Ansikts­gjenkjenning på:

Ta en nærmere kikk:

Bruk Personer-albumet i Bilder

Ikke forstyrr

Hold fokus på oppgaven.

Ikke forstyrr hjelper deg med å konsen­trere deg ved å dempe anrop, varsler og varslinger mens enheten din er låst. Du kan også angi at Ikke forstyrr kun skal tillate anrop fra bestemte personer mens den er aktivert.

Tilgjengelig på:

iPhone, iPad, Mac, iPod touch

Ikke forstyrr hjelper deg med å konsentrere ved å dempe anrop, varsler og varslinger mens enheten din er låst. Du kan også angi at Ikke forstyrr kun skal tillate anrop fra bestemte personer mens den er aktivert.

Sett opp Ikke forstyrr på:

Skjermtid

Hold et øye med skjermbruken.

Med Skjermtid er det enda enklere å administrere hvor mye tid du eller familien din bruker på en enhet. Aktivitets­rapporter inneholder en detaljert tidsbruks­­analyse, og med Appgrenser kan du begrense hvor mye tid som brukes i en app. Dette hjelper deg med å identifisere bruks­mønstre og spore forbedringer over tid. Du kan også bruke Skjermtid til å planlegge litt skjermfri tid, der enheten ikke kan brukes. Eller bestemme at enkelte apper, som for eksempel Bøker, alltid skal være tilgjengelige.

Tilgjengelig på:

iPhone, iPad, Mac, iPod touch

Med Skjermtid er det enda enklere å administrere hvor mye tid du eller familien din bruker på en enhet. Aktivitetsrapporter inneholder en detaljert tidsbruks­analyse, og med Appgrenser kan du begrense hvor mye tid som brukes i en app. Dette hjelper deg med å identifisere bruks­mønstre og spore forbedringer over tid. Du kan også bruke Skjermtid til å planlegge litt skjermfri tid, der enheten ikke kan brukes. Eller bestemme at enkelte apper, som for eksempel Bøker, alltid skal være tilgjengelige.

Sett opp Skjermtid på:

Peketekst

Se større på det du leser.

Peketekst gjør det lettere å se utvalgt tekst på Mac-skjermen. Hvis et avsnitt, en bildetekst eller en over­skrift er for liten til å lese, men for viktig til å gå glipp av, plasserer du helt enkelt markøren over den, og trykker på aktiverings­tasten for å se en større, høyoppløst versjon av den utvalgte teksten. Du kan til og med velge de fontene og fargene som fungerer best for deg.

Tilgjengelig på:

Mac

Peketekst gjør det lettere å se utvalgt tekst på Mac-skjermen. Hvis et avsnitt, en bildetekst eller en overskrift er for liten til å lese, men for viktig til å gå glipp av, plasserer du helt enkelt markøren over den, og trykker på aktiverings­tasten for å se en større, høyoppløst versjon av den utvalgte teksten. Du kan til og med velge de fontene og fargene som fungerer best for deg.

Sett opp Peketekst på:

Mac

Mørk modus

Gjør alt behagelig
å se på.

Mørk modus forvandler alle elementer på skjermen til et mørkt fargetema som gjør det lettere å lese. Verktøy­linjer og menyer havner i bakgrunnen, så innholdet kommer frem i lyset. Lys tekst mot mørkere bakgrunn i apper som Mail, Safari og Kalender gjør teksten mer lesbar i dårlige lys­forhold.1

Tilgjengelig på:

iPhone, iPad, Mac, Apple TV, iPod touch

Mørk modus forvandler alle elementer på skjermen til et mørkt fargetema som gjør det lettere å lese. Verktøy­linjer og menyer havner i bakgrunnen, så innholdet kommer frem i lyset. Lys tekst mot mørkere bakgrunn i apper som Mail, Safari og Kalender gjør teksten mer lesbar i dårlige lys­forhold.1

Sett opp Mørk modus på:

Diktering

Alt du sier blir notert.

Med Diktering kan du snakke i stedet for å skrive – og det fungerer på over 30 ulike språk. Hvis du har snakketøyet i orden, men trenger litt hjelp med staving eller skriving, kan du gå til et hvilket som helst tekst­felt og trykke på mikrofon­knappen på skjermen eller tastaturet for å starte diktering.

Tilgjengelig på:

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, iPod touch

Med Diktering kan du snakke i stedet for å skrive – og det fungerer på over 30 ulike språk. Hvis du har snakketøyet i orden, men trenger litt hjelp med staving eller skriving, kan du gå til et hvilket som helst tekst­felt og trykke på mikrofon­knappen på skjermen eller tastaturet for å starte diktering.

Sett opp Diktering på:

iWork

Jobb som det passer deg.

Opprett tilgjengelige dokumenter, regneark og presenta­sjoner på jobb, på skolen eller hjemmefra. Pages, Numbers og Keynote inneholder flere funksjoner som kan hjelpe deg med å bedre kommuni­sere og forstå dokumenter, regneark og presenta­sjoner. Innebygde layout­alternativer i Pages hjelper deg med å organisere og tilpasse utseendet på dokumentene dine. Nye verktøy for avstand mellom linjer og ord forbedrer hvordan du leser, forstår og redigerer dokumenter. Og for VoiceOver-brukere kan den nye layout-rotoren og auto­matisk justering for markerte elementer hjelpe deg med å få ting til å se ut som du vil ha dem.

Tilgjengelig på:

iPhone, iPad, Mac, iPod touch

Opprett tilgjengelige dokumenter, regneark og presentasjoner på jobb, skolen eller hjemmefra. Pages, Numbers og Keynote inneholder flere funksjoner som kan hjelpe deg med å bedre kommuni­sere og forstå dokumenter, regneark og presenta­sjoner. Innebygde layout­alternativer i Pages hjelper deg med å organisere og tilpasse utseendet på dokumentene dine. Nye verktøy for avstand mellom linjer og ord forbedrer hvordan du leser, forstår og redigerer dokumenter. Og for VoiceOver-brukere kan den nye layout-rotoren og auto­matisk justering for markerte elementer hjelpe deg med å få ting til å se ut som du vil ha dem.

Sett opp iWork på:

Hvor er?

Finn venner, telefoner – eller begge deler.

Hvor er? kan gjøre mer enn å bare finne enheter som har forsvunnet. Du kan enkelt dele posisjonen din med venner eller familie i Hvor er? eller Meldinger-appen, slik at du kan se hvor familie­medlemmer befinner seg, finne venner i folke­mengden eller hjelpe dem med å finne Apple-enheter de har mistet.

Tilgjengelig på:

iPhone, iPad, Mac, iPod touch

Hvor er? kan gjøre mer enn å bare finne enheter som har forsvunnet. Du kan enkelt dele posisjonen din med venner eller familie i Hvor er? eller Meldinger-appen, slik at du kan se hvor familie­medlemmer befinner seg, finne venner i folke­mengden eller hjelpe dem med å finne Apple-enheter de har mistet.

iCloud-nøkkelring

Husk det du kanskje glemmer.

iCloud-nøkkelring husker på alt, så du slipper å holde styr på alle passord, kortnumre og bruker­navn. Den fyller auto­matisk ut bestemt informasjon på alle godkjente enheter, slik at pålogging og betaling alltid er trygt og sikkert.

Tilgjengelig på:

iPhone, iPad, Mac, iPod touch

iCloud-nøkkelring husker på alt, så du slipper å holde styr på alle passord, kortnumre og bruker­navn. Den fyller auto­matisk ut bestemt informasjon på alle godkjente enheter, slik at pålogging og betaling alltid er trygt og sikkert.

Siri

En smart assistent som bare blir smartere.

Siri kan hjelpe deg med å fullføre oppgavene dine hver dag. Eller bare svare på ting du måtte lure på. Du kan be Siri om å slå opp ord, legge inn påmin­nelser, skru funksjoner av eller på og mye, mye mer. Og hvis du trenger å effektivisere handlinger eller oppgaver, kan Siri lage snarveier til deg.2

Tilgjengelig på:

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods, iPod touch

Siri kan hjelpe deg med å fullføre oppgavene dine hver dag. Eller bare svare på ting du måtte lure på. Du kan be Siri om å slå opp ord, legge inn påmin­nelser, skru funksjoner av eller på og mye, mye mer. Og hvis du trenger å effektivisere handlinger eller oppgaver, kan Siri lage snarveier til deg.2

Ta en nærmere kikk:

Oppdateringer:

Nye engelske Siri-stemmer. Siri har to nye engelske stemmer som kan lese nyheter eller svare på alle spørsmålene dine med en mer naturlig uttale.

Gjør ditt. viser Les opp markering-funksjonen.

Les mer om Apples tilgjengelighets­funksjoner.

Mer