Oppnå maksimal batteritid og levetid

«Batteritid» er hvor lenge enheten kan brukes før den må lades. «Batterilevetid» er hvor lenge selve batteriet varer før det må byttes ut. Hvis du utnytter begge maksimalt, får du mest mulig ut av Apple-enhetene dine, uansett hvilke enheter du eier.

Generelle tips om ytelse

Oppdater til den nyeste programvaren.

Oppdateringer av Apple-programvare omfatter ofte avansert energibesparende tekno­logi, så sørg for at enheten alltid bruker den nyeste versjonen av iOS, macOS eller watchOS.

Unngå høye omgivelses­temperaturer.

Enheten din er konstruert for å yte godt i et stort temperatur­spenn, og den trives aller best mellom 16 og 22 °C. Det er spesielt viktig å unngå å utsette enheten for omgivelses­temperaturer over 35 °C, da det kan forringe batteri­kapasiteten permanent. Det betyr at batteriet ikke vil gi strøm til enheten like lenge på én lading. Å lade enheten under høy omgivelses­temperatur kan forringe batteriet ytterligere. Programvaren kan begrense lading over 80 prosent når anbefalte batteri­temperaturer overskrides. Selv det å oppbevare et batteri på et varmt sted kan føre til permanent forringelse. Når du bruker enheten et sted der det er veldig kaldt, kan det hende du vil oppleve at batteritiden reduseres, men dette er midlertidig. Så snart batteriets temperatur igjen er innenfor det normale driftsområdet, vil også ytelsen bli som normal igjen.

Trivsels­temperatur for iPhone, iPad, iPod og Apple Watch
0° C
35° C
For kaldt Rom­temperatur For varmt

iPhone, iPad, iPod og Apple Watch fungerer best i omgivelser med temperatur mellom 0 og 35 °C. Temperatur ved oppbevaring: –20 til 45 °C.

Trivselstemperatur for MacBook
10° C
35° C
For kaldt Romtemperatur For varmt

MacBook fungerer best i omgivelser med temperatur mellom 10 og 35 °C. Temperatur ved oppbevaring: –20 til 45 °C.

Ta av visse typer deksler under lading.

Hvis du lader enheten mens den ligger i visse typer deksler, kan den bli veldig varm, noe som igjen kan påvirke batteri­kapasiteten. Hvis du merker at enheten blir varm mens den lades, bør du ta den ut av dekselet før du lader den. For Apple Watch Edition-modeller må du sørge for at lokket på det magnetiske ladeetuiet er av.

Oppbevar enheten i halvladet tilstand hvis den skal oppbevares over lengre tid.

Hvis du skal oppbevare enheten over lengre tid, er det to nøkkelfaktorer som vil påvirke batteriets totaltilstand: temperaturen i omgivelsene og hvor mange prosent batteriet er ladet når enheten slås av for oppbevaring. Derfor anbefaler vi følgende:

 • Ikke lad batteriet helt opp eller helt ut – lad det til rundt 50 %. Hvis du oppbevarer en enhet med batteriet helt utladet, kan batteriet havne i en dyp utladingsmodus, noe som fører til at det ikke lenger kan lades. På den annen side kan batteriet, hvis det er helt fulladet over lengre tid, tape litt kapasitet, noe som fører til kortere batteritid.
 • Slå av enheten for å unngå at mer av batteriet brukes.
 • Plasser enheten på et kjølig, fuktfritt sted der temperaturen er under 32 °C.
 • Hvis du har tenkt å oppbevare enheten i mer enn seks måneder, bør du lade den til 50 % hver sjette måned.

Avhengig av hvor lenge du oppbevarer enheten, kan det hende at den har lavt batteri når du tar den i bruk igjen. Når du tar den i bruk igjen, kan det hende at du må lade den i 20 minutter med den originale laderen før du kan bruke den.

Tips for iPhone, iPad og iPod touch

Oppdater til den nyeste programvaren.

Forsikre deg alltid om at enheten har nyeste versjon av iOS.

 • Hvis du bruker iOS 5 eller nyere, kan en oppdatering være nødvendig. Gå til Innstillinger > Generelt > Oppdatering.
 • Hvis det finnes en tilgjengelig oppdatering, kan du koble enheten til en strømkilde og oppdatere trådløst, eller du kan koble enheten til datamaskinen og oppdatere med nyeste versjon av iTunes.

Mer om oppdatering av iOS

Optimaliser innstillingene.

Det finnes to enkle måter å spare batteritid på, uansett hvordan du bruker enheten. Det ene er å justere skjermens lysstyrke, og det andre er å bruke Wi‑Fi.

Demp lyset på skjermen eller slå på Autolysstyrke for å forlenge batteritiden.

 • Du dimmer ved å åpne Kontrollsenter og dra skyveknappen for lysstyrke nedover.
 • Autolysstyrke justerer auto­matisk skjermen etter lys­forholdene. Du aktiverer det ved å gå til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Skjerm­tilpassing og slå på Autolysstyrke.

Når du bruker enheten til å få tilgang til data, brukes det mindre strøm med en Wi‑Fi-for­bindelse enn med mobilnettverk, så Wi‑Fi bør alltid være på. Du slår på Wi‑Fi ved å gå til Innstillinger > Wi‑Fi for å få tilgang til et Wi‑Fi-nettverk.

Aktiver Spareblussmodus.

Spareblussmodus ble introdusert med iOS 9, og er en enkel måte å utvide batteritiden på når det begynner å bli lite igjen. iPhonen din varsler når det er igjen henholdsvis 20 og 10 % batteritid, og du kan da velge å aktivere Spareblussmodus med ett enkelt trykk. Eller du kan aktivere det i Innstillinger > Batteri. Spareblussmodus reduserer lysstyrken, tilpasser ytelsen og slår av animasjoner. Apper som Mail og lignende laster ikke ned innhold i bakgrunnen, og funksjoner som AirDrop, iCloud-synkronisering og Kontinuitet deaktiveres. Du kan fortsatt bruke basisfunksjonene, som å ringe, sende og motta e-post og meldinger, surfe på nettet og mer. Og når telefonen er ladet opp igjen, slår Spareblussmodus seg auto­matisk av.

Vis informasjon om batteribruk

Siden du kan se hvor stor andel av batteriet hver app bruker i iOS (med mindre enheten lades), er det enkelt å styre enhetens batteritid. Få oversikt over bruken ved å gå til Innstillinger > Batteri.

Her er noen meldinger som kanskje vises under appene du har brukt:

Bakgrunnsaktivitet. Dette angir at batteriet ble brukt av appen mens den var i bakgrunnen – det vil si mens du brukte en annen app.

 • Du kan forbedre batteritiden ved å slå av funksjonen som lar apper oppdateres i bakgrunnen. Gå til Innstillinger > Generelt > Bakgrunnsoppdatering og velg Wi‑Fi eller Wi‑Fi og mobildata. Du kan også slå bakgrunns­oppdateringer helt av ved å sette bryteren til Av.
 • Hvis det står oppført bakgrunnsaktivitet for Mail-appen, kan du velge å hente data manuelt eller angi et lengre henteintervall. Gå til Innstillinger > Kontoer og passord > Hent nye data.

Plassering og Sted i bakgrunnen. Dette angir at appen bruker stedstjenester.

 • Du kan optimalisere batteritiden ved å slå av stedstjenester for appen. Du kan slå dem av i Innstillinger > Personvern > Stedstjenester.
 • Under Stedstjenester står hver app oppført med sin tillatelses­innstilling. Apper som nylig har brukt stedstjenester, har et symbol ved siden av av/på-bryteren.

Hjem-skjerm og låst skjerm. Dette angir at Hjem-skjermen eller låst skjerm ble vist på enheten din. Skjermen ble for eksempel vekket med Hjem-knappen eller av en varsling.

 • Hvis en app ofte vekker skjermen med varslinger, kan du slå av pushvarsling for appen i Innstillinger > Varslinger. Trykk på appen og deaktiver Tillat varslinger.

Ingen mobildekning og dårlig signal. Dette angir at du enten befinner deg i et område med dårlig mobildekning og at iOS-enheten søker etter et bedre signal, eller at du har brukt enheten med dårlig signal, og at dette har hatt innvirkning på batteritiden.

 • Du kan optimalisere batteritiden ved å slå på Flymodus. Åpne Kontrollsenter og trykk på symbolet for Flymodus. Vær oppmerksom på at du ikke kan ringe eller motta anrop i Flymodus.

Koble til og slå på datamaskinen for å lade enheten.

Sørg for at datamaskinen er tilkoblet strøm og påslått når du bruker den til å lade iOS-enheter via USB. Hvis enheten er koblet til en datamaskin som er avslått eller i dvale- eller ventemodus, kan enhetsbatteriet bli tappet. Vær oppmerksom på at iPhone 3G og iPhone 3GS ikke kan lades med FireWire Power Adapter eller en FireWire-basert billader.

Tips for Apple Watch

Oppdater til den nyeste programvaren.

Forsikre deg alltid om at Apple Watch har nyeste versjon av watchOS.

 • Sjekk om du må oppdatere enheten ved å åpne Apple Watch-appen på iPhone og gå til Min Apple Watch > Generelt > Oppdatering.
 • Hvis en oppdatering er tilgjengelig, kobler du iPhone til Wi‑Fi, fester laderen på Apple Watch (sørg for at den er ladet opp til minst 50 %) og oppdaterer enheten trådløst.

Mer om oppdatering av watchOS

Juster innstillingene dine.

Slik kan du spare strøm på Apple Watch:

 • Når du går tur eller løper, kan du slå på Strømsparings­modus for å slå av pulsmåleren. Dette gjør du ved å åpne Apple Watch-appen på iPhone, gå til Min Apple Watch > Trening og slå på Strømsparings­modus. Vær oppmerksom på at det kan hende at målinger av kalori­forbrenning ikke er nøyaktige når pulsmåleren er slått av.
 • Hvis du skal trene en lengre økt, kan du velge å bruke en Bluetooth-bryststropp i stedet for den innebygde pulsmåleren. Hvis du skal sammenkoble en Bluetooth-bryststropp med Apple Watch, må du sørge for at bryststroppen er i sammenkoblings­modus. Åpne Innstillinger på Apple Watch, velg Bluetooth og velg fra listen over helseenheter.
 • Hvis du bruker hendene mye og klokkeskjermen lyser opp oftere enn du foretrekker, kan du forhindre at skjermen lyser opp hver gang du løfter håndleddet. Åpne Innstillinger på Apple Watch, velg Generelt, velg Lys opp skjerm, og slå av Lys opp skjermen når armen løftes. Når du nå vil slå på skjermen, må du trykke på den eller på Digital Crown.
 • Hvis du slår av Bluetooth på iPhone, øker belastningen på batteriet på Apple Watch. Hold Bluetooth aktivert på iPhone for en mer strømeffektiv kommunikasjon mellom enhetene dine.

Vis informasjon om batteribruk

Hvis du vil se informasjon om bruk og dvale, åpner du Apple Watch-appen på iPhone og går til Min Apple Watch > Generelt > Bruk.

Koble til og slå på datamaskinen for å lade Apple Watch.

Hvis du vil lade enheten via datamaskinen, må du sørge for at datamaskinen er koblet til strømnettet og påslått når du bruker den til å lade Apple Watch via USB. Hvis Apple Watch er koblet til en datamaskin som er avslått eller i dvale- eller ventemodus, kan Apple Watch-batteriet bli tappet.

Hvis Apple Watch-batteriet trenger service, må du bruke Apple eller en autorisert service­leverandør.

Tips for iPod shuffle, iPod nano og iPod classic

Oppdater til den nyeste programvaren.

Forsikre deg alltid om at iPoden bruker nyeste versjon av Apple-programvare. Plasser iPoden i dokkingstasjonen eller koble den til datamaskinen, så vil iTunes varsle deg om tilgjengelige oppdateringer.

Optimaliser innstillingene.

Hold. Angi Hold-knappen når du ikke bruker iPod. Dette forhindrer at iPod våkner ved et uhell og bruker unødvendig strøm. Hvis du ikke bruker iPod til å høre på musikk, setter du den på pause eller slår den av ved å holde inne startknappen i to sekunder.

Equalizer (EQ). Hvis du legger til EQ i avspillingen, bruker iPod mer prosessorkraft, siden EQ ikke er kodet inn i sangen. Slå av EQ hvis du ikke bruker det. Hvis du imidlertid har lagt til EQ i sanger i iTunes, må du angi EQ til «flat» for å få effekten «av», fordi iPod beholder iTunes-innstillingene dine.

Bakbe­lysning. Hvis du angir at bakbe­lysningen alltid skal være på, vil det redusere batteritiden betydelig. Bruk bare bakbe­lysning ved behov.

Koble til og slå på datamaskinen for å lade iPoden.

Sørg for at datamaskinen er tilkoblet og påslått når du bruker den til å lade iPoden via USB. Hvis iPoden er koblet til en datamaskin som er avslått eller i dvale- eller ventemodus, kan iPod-batteriet bli tappet.

Tips for MacBook Air og MacBook Pro.

Oppdater til den nyeste programvaren.

Forsikre deg om at MacBooken har nyeste versjon av macOS. Når du er tilkoblet internett, ser macOS auto­matisk etter programvare­oppdateringer hver uke, men du kan likevel styre når oppdateringene installeres. Hvis du vil få bekreftet at du bruker den nyeste programvaren, kan du gå til Apple-menyen og velge Programvare­oppdatering.

Mer om oppdatering av macOS

Optimaliser innstillingene.

Strøm. Strømsparing-valgpanelet har flere innstillinger som påvirker strømforbruket. MacBooken vet når den er tilkoblet og kjører i henhold til det. Når den bruker batteristrøm, dimmer den skjermen og bruker andre komponenter sparsomt. Hvis du endrer denne innstillingen for å få maksimal ytelse, vil batteriet gå tomt fortere.

Lysstyrke. Demp lysstyrken på skjermen så mye som mulig for å maksimere batteritiden. Hvis du for eksempel ser en video på flyet når alle lysene i kabinen er slått av, trenger du kanskje ikke full lysstyrke.

Wi‑Fi.Wi‑Fi bruker strøm selv når enheten ikke bruker det for å koble til et nettverk. Du kan slå det av i Wi‑Fi-statusmenyen på menylinjen eller i Nettverk-valgpanelet.

Apper og tilleggsutstyr. Koble fra tilleggsutstyr og avslutt apper som ikke er i bruk. Ta ut et eventuelt SD-kort hvis du ikke bruker det.

Koble til og slå på MacBooken for å lade andre enheter.

Sørg for at MacBooken er tilkoblet og påslått når du bruker den til å lade andre enheter via USB. Ellers kan enhetene tømme batteriet i MacBooken raskere enn vanlig. Hvis en annen enhet er koblet til MacBooken når den er avslått eller i dvale- eller ventemodus, kan batteriet bli tappet.