Oppnå maksimal batteritid og levetid

«Batteritid» er hvor lang tid det tar før enheten må lades. «Batterilevetid» er hvor lenge du kan bruke batteriet før det må byttes ut. Hvis du sørger for å ta mest mulig hensyn til disse parameterne, vil du få mest mulig ut av Apple-enhetene dine, uansett hvilke du har.

Generelle tips om ytelse

Oppdater til den nyeste programvaren.

Oppdateringer av Apple-programvare omfatter ofte avansert energibesparende teknologi, så sørg for at enheten alltid bruker den nyeste versjonen av iOS, OS X eller watchOS.

Unngå høye omgivelsestemperaturer.

Enheten er konstruert for å yte bra i et stort temperaturspenn, og den trives aller best mellom 16 og 22 °C. Det er spesielt viktig å unngå å utsette enheten for omgivelsestemperaturer over 35 °C, da det kan forringe batterikapasiteten permanent. Det betyr at batteriet ikke vil gi strøm til enheten like lenge på én lading. Å lade enheten under høy omgivelsestemperatur kan forringe batteriet ytterligere. Selv det å oppbevare et batteri på et varmt sted kan føre til permanent forringelse. Når du bruker enheten et sted der det er veldig kaldt, kan det hende du vil oppleve at batteritiden reduseres, men dette er midlertidig. Så snart batteriets temperatur igjen er innenfor det normale driftsområdet, vil også ytelsen bli som normal igjen.

Trivselstemperatur for iPhone, iPad, iPod og Apple Watch
0 °C
35 °C
For kaldt Romtemperatur For varmt

iPhone, iPad, iPod og Apple Watch fungerer best i omgivelser med temperatur mellom 0 og 35 °C. Oppbevaringstemperatur: –20 til 45 °C.

Trivselstemperatur for MacBook
10 °C
35 °C
For kaldt Romtemperatur For varmt

MacBook fungerer best i omgivelser med temperatur mellom 10 og 35 °C. Oppbevaringstemperatur: –20 til 45 °C.

Ta av visse typer deksler under lading.

Hvis du lader enheten mens den ligger i visse typer deksler, kan den bli veldig varm, noe som igjen kan påvirke batterikapasiteten. Hvis du merker at enheten blir varm mens den lades, bør du ta den ut av dekselet før du lader den. For Apple Watch Edition-modeller må du sørge for at lokket på det magnetiske ladeetuiet er av.

Oppbevar enheten i halvladet tilstand hvis den skal oppbevares over lengre tid.

Hvis du skal oppbevare enheten over lengre tid, er det to nøkkelfaktorer som vil påvirke batteriets totaltilstand: temperaturen i omgivelsene og hvor mange prosent batteriet er ladet når enheten slås av for oppbevaring. Vi anbefaler derfor følgende:

 • Ikke lad batteriet helt opp eller helt ut – lad det til rundt 50 %. Hvis du oppbevarer en enhet med batteriet helt utladet, kan batteriet havne i en «dyp» utladingsmodus, noe som fører til at det ikke lenger kan lades. På den annen side kan batteriet, hvis det er helt fulladet over lengre tid, tape litt kapasitet, noe som fører til kortere batteritid.
 • Slå av enheten for å unngå at det brukes mer av batteriet.
 • Plasser enheten på et kjølig, fuktfritt sted der temperaturen er under 32 °C.
 • Hvis du har tenkt å oppbevare enheten i mer enn seks måneder, bør du lade den til 50 % hver sjette måned.

Avhengig av hvor lenge du oppbevarer enheten, kan det hende at den har lite strøm når du tar den ut av langtidsoppbevaring. Når den tas ut av oppbevaring, kan det hende den må lades i 20 minutter med originaladapteren før du kan bruke den.

Tips for iPhone, iPad og iPod touch

Oppdater til den nyeste programvaren.

Forsikre deg alltid om at enheten har nyeste versjon av iOS.

 • Hvis du bruker iOS 5 eller nyere, kan en oppdatering være nødvendig. Gå til Innstillinger > Generelt > Oppdatering.
 • Hvis det finnes en tilgjengelig oppdatering, kan du koble enheten til en strømkilde og oppdatere trådløst, eller du kan koble enheten til datamaskinen og oppdatere med nyeste versjon av iTunes.

Optimaliser innstillingene.

Det finnes to enkle måter å spare batteritid på, uansett hvordan du bruker enheten. Det ene er å justere skjermens lysstyrke, og det andre er å bruke Wi‑Fi der du har tilgang til det.

Demp lyset på skjermen eller slå på Autolysstyrke for å forlenge batteritiden.

 • Du demper lyset ved å sveipe opp fra bunnen av et hvilket som helst skjermbilde for å åpne Kontrollsenter og dra skyveknappen for lysstyrke mot venstre.
 • Autolysstyrke justerer automatisk skjermen etter lysforholdene. Du aktiverer den ved å gå til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke og slå på Autolysstyrke.

Når du bruker enheten til å få tilgang til data, brukes det mindre strøm med en Wi‑Fi-forbindelse enn et mobilnettverk, så Wi‑Fi bør alltid være på. Du kan slå på Wi‑Fi på to måter:

 • Sveip opp for å åpne Kontrollsenter, trykk på Wi‑Fi-symbolet, og logg på et Wi‑Fi-nettverk.
 • Gå til Innstillinger > Wi‑Fi for å få tilgang til et Wi‑Fi-nettverk.

Aktiver Spareblussmodus.

Spareblussmodus ble introdusert med iOS 9, og er en enkel måte å utvide batteritiden på når det begynner å bli lite igjen. iPhonen din varsler når det er igjen henholdsvis 20 og 10 % batteritid, og du kan da velge å aktivere Spareblussmodus med ett enkelt trykk. Eller du kan aktivere det i Innstillinger > Batteri. Spareblussmodus reduserer lysstyrken, tilpasser ytelsen og slår av animasjoner. Apper som Mail og lignende laster ikke ned innhold i bakgrunnen, og funksjoner som AirDrop, iCloud-synkronisering og Kontinuitet deaktiveres. Du kan fortsatt bruke basisfunksjonene, som å ringe, sende og motta e-post og meldinger, surfe på nettet og mer. Og når telefonen er ladet opp igjen, slår Spareblussmodus seg automatisk av.

Vis informasjon om batteribruk

iOS 9 er utviklet for å være det mest batterieffektive iOS noensinne. Det gir deg dessuten mer presise måter å styre enhetens batteritid på, siden du kan se hvor stor andel av batteriet hver app bruker (med mindre enheten er under lading). Få oversikt over bruken ved å gå til Innstillinger > Batteri.

Dette er meldingene du kan få se under appene du har brukt:

Bakgrunnsaktivitet. Dette angir at appen brukte batteriet mens den var i bakgrunnen, altså mens du brukte en annen app.

 • Du kan forbedre batteritiden ved å slå av funksjonen som lar apper oppdateres i bakgrunnen. Gå til Innstillinger > Generelt > Bakgrunnsoppdatering, og sett bryteren til Av.
 • Hvis det står oppført bakgrunnsaktivitet for Mail-appen, kan du velge å hente data manuelt eller angi et lengre henteintervall. Gå til Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Hent nye data.

Plassering og Sted i bakgrunnen. Dette angir at appen bruker stedstjenester.

 • Du kan optimalisere batteritiden ved å slå av stedstjenester for appen. Du kan slå dem av i Innstillinger > Personvern > Stedstjenester.
 • Under Stedstjenester står hver app oppført med sin tillatelsesinnstilling. Apper som nylig har brukt stedstjenester, har et symbol ved siden av av/på-bryteren.

Hjem-skjerm og låst skjerm. Dette angir at Hjem-skjermen eller låst skjerm ble vist på enheten. For eksempel har skjermen blitt vekket ved at det ble trykket på Hjem-knappen, eller av en varsling.

 • Hvis en app ofte vekker skjermen med varslinger, kan du slå av pushvarsling for appen i Innstillinger > Varslinger. Trykk på appen, og deaktiver Tillat varslinger.

Ingen mobildekning og dårlig signal. Dette angir at du enten befinner deg i et område med dårlig mobildekning, og at iOS-enheten søker etter et bedre signal, eller at du har brukt enheten med dårlig signal, noe som har hatt innvirkning på batteritiden.

 • Du kan optimalisere batteritiden ved å slå på Flymodus. Sveip opp for å åpne Kontrollsenter, og trykk på symbolet for Flymodus. Vær oppmerksom på at du ikke kan ringe eller motta anrop i Flymodus.

Koble til og slå på datamaskinen for å lade enheten.

Kontroller at datamaskinen er koblet til strømnettet og slått på når du bruker den til å lade iOS-enheten via USB. Hvis enheten er koblet til en datamaskin som er slått av eller er i dvale- eller ventemodus, kan enhetens batteri bli tappet. Vær oppmerksom på at iPhone 3G og iPhone 3GS ikke kan lades med FireWire Power Adapter eller en FireWire-basert billader.

Tips for Apple Watch

Oppdater til den nyeste programvaren.

Forsikre deg alltid om at Apple Watch har nyeste versjon av watchOS.

 • Sjekk om du må oppdatere enheten ved å åpne Apple Watch-appen på iPhone og gå til Min Apple Watch > Generelt > Oppdatering.
 • Hvis en oppdatering er tilgjengelig, kobler du iPhone til Wi-Fi, fester laderen på Apple Watch (sørg for at den er ladet opp til minst 50 %) og oppdaterer enheten trådløst.

Juster innstillingene dine.

Slik kan du spare strøm på din Apple Watch:

 • Når du går tur eller løper, kan du slå på Strømsparingsmodus for å slå av pulsmåleren. Dette gjør du ved å åpne Apple Watch-appen på iPhone, gå til Min Apple Watch > Trening, og slå på Strømsparingsmodus. Vær oppmerksom på at når pulsmåleren er slått av, så kan det hende at målinger av kaloriforbrenning ikke er nøyaktige.
 • Hvis du skal trene en lengre økt, kan du velge å bruke en Bluetooth-bryststropp i stedet for den innebygde pulsmåleren. Hvis du skal sammenkoble en Bluetooth-bryststropp med din Apple Watch, må du sørge for at bryststroppen er i sammenkoblingsmodus. Åpne Innstillinger på Apple Watch, velg Bluetooth og velg fra listen over helseenheter. * Hvis du beveger hendene mye og du synes at skjermen på Apple Watch slår seg på mer enn nødvendig, kan du slå av funksjonen Aktiver når armen løftes. Åpne Innstillinger på Apple Watch, velg Generelt, og slå av Aktiver når armen løftes. Når du vil slå på skjermen, trykker du bare på den.
 • Hvis du slår av Bluetooth på iPhone, øker belastningen på batteriet på Apple Watch. Hold Bluetooth aktivert på iPhone for en mer strømeffektiv kommunikasjon mellom enhetene dine.

Vis informasjon om batteribruk

Hvis du vil se informasjon om bruk og dvale, åpner du Apple Watch-appen på iPhone og går til Min Apple Watch > Generelt > Bruk.

Koble til og slå på datamaskinen for å lade Apple Watch.

Hvis du vil lade enheten via datamaskinen, må du sørge for at datamaskinen er koblet til strømnettet og påslått når du bruker den til å lade Apple Watch via USB. Hvis Apple Watch er koblet til en datamaskin som er avslått eller i dvale- eller ventemodus, kan Apple Watch-batteriet bli tappet.

Hvis Apple Watch-batteriet trenger service, må du bruke Apple eller en autorisert serviceleverandør.

Tips for iPod shuffle, iPod nano og iPod classic

Oppdater til den nyeste programvaren.

Forsikre deg alltid om at iPoden bruker nyeste versjon av Apple-programvare. Plasser iPoden i dokkingstasjonen eller koble den til datamaskinen, så vil iTunes varsle deg om tilgjengelige oppdateringer.

Optimaliser innstillingene.

Låseknapp og pause. Aktiver låseknappen når du ikke bruker iPoden. Dette gjør at iPoden ikke vil bli vekket utilsiktet slik at den bruker strøm unødvendig. Hvis du ikke bruker iPod til å høre på musikk, setter du den på pause eller slår den av ved å holde inne startknappen i to sekunder.

Equalizer (EQ). Hvis du bruker EQ for lydavspilling, brukes mer av iPod-prosessoren, ettersom EQ ikke er kodet inn i sangen. Slå av EQ-funksjonen hvis du ikke bruker den. Hvis du derimot har lagt til EQ-innstillinger i spor i iTunes, må du bruke EQ-innstillingen «Flatt» for å få effekten «Av», fordi iPod beholder innstillingene fra iTunes.

Bakbelysning. Hvis du angir at bakbelysningen alltid skal være på, vil dette redusere batteritiden drastisk. Bruk bakbelysningen kun når det er nødvendig.

Koble til og slå på datamaskinen for å lade iPoden.

Sørg for at datamaskinen er koblet til strømnettet og slått på når du bruker den til å lade iPoden via USB. Hvis iPoden er koblet til en datamaskin som er slått av eller er i dvale- eller ventemodus, kan iPod-batteriet bli tappet.

Tips for MacBook Air og MacBook Pro.

Oppdater til den nyeste programvaren.

Sørg alltid for at MacBooken har den nyeste versjonen av OS X. Hvis du er koblet til Internett, ser OS X automatisk etter programvareoppdateringer hver uke, men du kan likevel styre når oppdateringene installeres. Hvis du vil få bekreftet at du bruker den nyeste programvaren, kan du gå til Apple-menyen og velge Programvareoppdatering.

Optimaliser innstillingene.

Strøm. Strømsparing-valgpanelet har flere innstillinger som påvirker strømforbruket. MacBooken merker når den er koblet til, og tilpasser seg etter det. Når den bruker batteristrøm, reduseres lysstyrken, og andre komponenter brukes i begrenset grad. Hvis du endrer denne innstillingen for å få maksimal ytelse, vil batteriet gå tomt fortere.

Lysstyrke. Demp lysstyrken på skjermen så mye som mulig for å maksimere batteritiden. Hvis du for eksempel ser en video på flyet når alle lysene i kabinen er slått av, trenger du kanskje ikke full lysstyrke.

Wi-Fi. Wi‑Fi bruker strøm selv når enheten ikke bruker det for å koble til et nettverk. Du kan slå det av i Wi‑Fi-statusmenyen på menylinjen eller i Nettverk-valgpanelet.

Apper og tilleggsutstyr. Koble fra tilleggsutstyr og avslutt apper som ikke er i bruk. Ta ut et eventuelt SD-kort hvis du ikke bruker det.

Koble til og slå på MacBooken for å lade andre enheter.

Sørg for at MacBooken er tilkoblet og påslått når du bruker den til å lade andre enheter via USB. Hvis ikke kan disse enhetene tappe MacBook-batteriet raskere enn normalt. Hvis en annen enhet er koblet til MacBooken mens den er slått av eller er i dvale- eller ventemodus, kan enhetens batteri bli tappet.