Hvorfor litiumion?

Sammenlignet med tradisjonell batteritekno­logi lades litiumionbatterier mer effektivt, de varer lenger og de er kraftigere, noe som gir mer batteritid med mindre omfang. Når du vet litt om hvordan de fungerer, kan de fungere mye bedre for deg.

Rask lading til 80 prosent. Saktere til 100 prosent. Hvorfor?

Apples litiumionbatteri lader raskt til 80 prosent av kapasiteten og går deretter over til saktere drypplading. Tiden det tar å lade til 80 prosent, vil variere avhengig av innstillinger og enhetsmodell. Programvaren kan begrense lading over 80 prosent når anbefalte batteritemperaturer overskrides. Denne todelte prosessen sørger ikke bare for at du får ladet raskt – den forlenger også levetiden til batteriet.

Trinn 1: Hurtiglading

Gir deg mer kraft raskere.

0 %
80 %
100 %

Trinn 2: Drypplading

Minsker den elektriske strømmen for å forlenge batteriets levetid.

Det gjør lading enklere.

Du kan lade Apples litiumionbatteri når du vil. Du trenger ikke å tømme batteriet helt før du lader. Apples litiumionbatterier fungerer i ladesykluser. Du fullfører én ladesyklus når du har brukt opp (ladet ut) en mengde som tilsvarer 100 prosent av batterikapasiteten – men ikke nødvendigvis alt fra én lading. Du bruker for eksempel 75 prosent av batterikapasiteten én dag, og så lader du det helt opp over natten. Hvis du bruker 25 prosent dagen etter, har du til sammen ladet ut 100 prosent, og de to dagene blir til sammen én ladesyklus. Det kan ta flere dager å fullføre en syklus. Kapasiteten til alle batterityper minsker etter en bestemt mengde lading. Med litiumionbatterier reduseres kapasiteten litt med hver fulle ladesyklus. Apples litiumionbatterier er konstruert for å beholde minst 80 prosent av originalkapasiteten i svært mange ladesykluser, noe som varierer avhengig av produktet.

Én syklus
Lader
+100 %
Lader ut
-75 %
+75 %
-25 %
+25 %

En ladesyklus er fullført når du har ladet ut 100 prosent av batteriets kapasitet.