Hvorfor litiumion?

Sammenlignet med tradisjonell batteritekno­logi lades litiumionbatterier mer effektivt, de varer lenger og de er kraftigere, noe som gir mer batteritid med mindre omfang. Når du vet litt om hvordan de fungerer, kan de fungere mye bedre for deg.

Rask lading til 80 prosent. Saktere til 100 prosent. Hvorfor?

Apples litiumionbatteri lader raskt til 80 prosent av kapasiteten og går deretter over til saktere drypplading. Tiden det tar å lade til 80 prosent, vil variere avhengig av innstillinger og enhetsmodell. Programvaren kan begrense lading over 80 prosent når anbefalte batteritemperaturer overskrides. Denne todelte prosessen sørger ikke bare for at du får ladet raskt – den forlenger også levetiden til batteriet.

Trinn 1: Hurtiglading

Gir deg mer kraft raskere.

0 %
80 %
100 %

Trinn 2: Drypplading

Minsker den elektriske strømmen for å forlenge batteriets levetid.

Det gjør lading enklere.

Lad opp Apple-litiumionbatteriet når som helst. Du trenger ikke la det bli helt tomt før neste lading. Apple-litiumionbatterier fungerer i ladesykluser. Du fullfører én ladesyklus når du har brukt (ladet ut) en mengde som representerer 100 prosent av batterikapasiteten* – men ikke nødvendigvis på én lading. Du kan for eksempel bruke 75 prosent av batterikapasiteten på én dag, og lade helt opp i løpet av natten. Når du har brukt 25 prosent på dag to, vil du ha ladet ut totalt 100 prosent, og samlet er de to dagene én ladesyklus. Det kan ta flere dager å fullføre en syklus. Kapasiteten til alle typer batterier svekkes etter et bestemt antall ladinger. I litiumionbatterier svekkes kapasiteten litt for hver fullførte ladesyklus. Apple-litiumionbatterier er utviklet for å beholde 80 prosent av den opprinnelige kapasiteten for et høyt antall ladesykluser, som varierer avhengig av produktet.

Én syklus
Lader
+100 %
Lader ut
-75 %
+75 %
-25 %
+25 %

En ladesyklus er fullført når du har ladet ut 100 prosent av batteriets kapasitet.