Ajuan Mance
Mills College og California College of the Arts i USA

Fremmer mangfold og representasjon gjennom kunsten.

Ajuan Mance ble opprinnelig inspirert til å gjøre en forskjell i verden av foreldrene, som var musikere og lærere, og av motkulturen i New York på åttitallet. I dag er Mance forfatter og kunstner og bruker Apple-tekno­logi til å lage kunst som motsier negative stereo­typier av svarte mennesker med «positive, frigjørende representasjoner» av livene og opplevelsene til svarte i deres nærmiljøer. Som lærer hjelper Mance elevene med å uttrykke seg basert på etnisitet og hudfarge, kjønn og identitet.

Med iPad Pro og Apple Pencil tar Mance elevene med på en reise for å finne ut hvem de er og eksperimentere med digital kunst for å skape meningsfulle og person­lige historier. Mance bruker Notability og Adobe-apper på iPad til å lære elevene hvordan de kan skape engasjerende historier, 2D- og 3D-animasjoner og karakter­illustrasjoner for å lage sterke nettbaserte tegneseriestriper som uttrykker mangfold, sam­tidig som de opparbeider en portfolio.

iPad Pro og Apple Pencil. Apple-tekno­logi gir super­krefter til Ajuans digitale lerret. iPads allsidighet gjør det til det perfekte verktøy for å illustrere, presentere og undervise. Apple Pencil er presis og føles som en vanlig blyant, som gjør det enkelt for Mance å vise hvordan elevene kan tegne og male med Adobe Fresco-appen.

«iPad har gjort digital kunst og animasjon mer tilgjengelig, slik at flere kan eksperimentere, utforske og uttrykke seg på sin måte.»
Ajuan Mance fagansvarlig for digital læring og professor i afroamerikansk litteratur ved Mills College
adjungert professor i illustrasjon med en mastergrad i tegneserier ved California College of the Arts

ALLE HISTORIENE

Hjelper elever og studenter å lykkes på alle nivåer.

Se alle suksesshistoriene

Apple i høyere utdanning

Se hvordan Apples tekno­logi bidrar til at høyskoler og universiteter tar verden fremover.

Finn ut mer