Se videoen

Berwyn South School District 100
Berwyn i Illinois i USA

Større engasjement.

Sterkere prestasjoner. Med iPad.

1 iPad til hver elev
1 Mac og iPad til hver lærer

I en forstad utenfor Chicago i Illinois, ligger Berwyn South School District 100 som omfatter seks barneskoler, to ungdomsskoler, over 300 lærere og over 3100 elever. Til tross for at skoledistriktet er underfinansiert, streber skoleledelsen etter å gi alle elevene lik tilgang til de beste verktøyene. For over ti år siden iverksatte de programmet én-Mac-til-hver-elev i ett klasserom. I dag har alle elever og lærere én enhet hver.

For distriktets skoleinspektør Mary Havis er det viktigste å sørge for at elevene tar til seg læring. For å oppnå dette, må elevene være engasjerte. Dette krever verktøy som oppfordrer til samarbeid og inspirerer til kreativitet. Med iPad får lærerne mer fleksibilitet i hvordan de presenterer undervisnings­­oppleggene, og elevene får mer allsidighet til å uttrykke det de lærer på egne måter.

Distriktet har et tospråklig program som gjør at elevene kan bruke mors­målet sitt samtidig som de lærer engelsk. Med iPad kan man bytte tastaturspråk og område på tvers av systemet, noe som gjør det enkelt for elevene å skrive, tegne eller diktere på språket de velger selv. Og lærerne liker svært godt at de kan bytte frem og tilbake på en enkel måte. Leticia Valadez, rektor ved Komensky barneskole, sier: «Jeg mener at iPad bryter ned barrierer. Den gir alle elever like muligheter, slik at de kan nå sitt fulle potensial.»

Inspektør Havis er svært opptatt av kontinuerlig faglig utvikling og veiledning. Hun ønsker å skape et miljø hvor alle lærer og alle fortsetter å vokse. Berwyn drar nytte av alle tilbudene Apple har for faglig utvikling – inkludert nyttige ressurser, et nettsamfunn, personlig opplæring og mer. Distriktet er også en forkjemper for Apple Learning Coach-programmet, som bygger teknisk ekspertise på distrikt- og skolenivå, slik at hjelpen alltid er i nærheten når utfordringer oppstår.

Se videoen

Få mer informasjon i denne videoen. Se hvordan Berwyn engasjerer lærere med Apple Professional Learning.

Alle tiltakene har stor innvirkning. I 2022 mottok Komensky barneskole utmerkelsen «Exemplary» av delstaten Illinois, som betyr at den resultat­messig var blant de øverste ti prosentene i delstaten og at ingen av skolens elev­grupper presterte under forventning. Og siden alle åtte skolene i distriktet er Apple Distinguished School-sertifisert, er det ingenting som kan stoppe Berwyn.

«Apple hjelper oss med å skape et miljø som bedrer læringen i klasse­rommene våre. Du ser at elevene samarbeider og er skikkelig engasjert i arbeidet – da vet du at læring skjer.»
Mary Havis skoleinspektør ved Berwyn South School District 100

ALLE HISTORIENE

Hjelper elever og studenter å lykkes på alle nivåer.

Se alle suksesshistoriene

Apple og utdanning på grunnskole og videregående

Apple-produkter og -ressurser er utviklet for å gjøre læringen personlig, kreativ og inspirerende.

Finn ut mer