De offentlige skolene i Montgomery County
Maryland, USA

En hel skolekrets koder

en vei til like muligheter.

Og til arbeidslivet.

210 skoler
13 000 lærere
25 000 ansatte

De offentlige skolene i Montgomery County har over 161 000 elever, og mange av dem kommer fra mindre bemidlede og under­representerte lokalsamfunn. Dette gjør det desto viktigere å legge til rette for å lykkes. Da skolekretsens inspektør, dr. Monifa B. McKnight, innså at mulighetene for elever kunne bedres hvis de lærer å kode, implementerte hun nye programmer med Apple-produkter og Apple-programmerings­språket Swift.

Som en del av programmene jobber dr. McKnight tett med lokale økonomiske eksperter og embetspersoner for å finne ut hvilke jobbmuligheter som finnes i delstaten. Med utviklingen som skjer innen bioteknologi og nettsikkerhet i tankene, sørger hun for å gi elevene ferdighetene de trenger for å jobbe i disse bransjene – inkludert appdesign, programvareutvikling og forståelse av de nyeste verktøyene og plattformene.

«Vi valgte produktene og ressursene for koding fra Apple fordi de hjelper elevene med å lære ferdigheter som forbereder dem på fremtiden. Det gir elevene en tilgang som ellers ville ha vært begrenset.»
Dr. Monifa B. McKnight skolekretsinspektør ved Montgomery offentlige skoler

Et av distriktets mest vellykkede tiltak er Montgomery Can Code, et sommerprogram som ble lansert i 2019. Programmet er basert på Apple-ressursene Alle kan kode, som hjelper elever i alle aldre med opplæring i programvare­utvikling. Programmet gir sjette-, syvende- og åttende­klassinger muligheten til å bruke iPad til å designe apper i Keynote og lage prototyper av dem i Swift. Programmet hjelper også elevene med å få praksisplasser og jobbmuligheter i lokale bedrifter, og mer enn 3000 elever har deltatt. Det inspirerte også ignITe Hub ved Montgomery College, et samarbeidsområde der lokalsamfunnet får opplæring i koding og gründerferdigheter.

«Montgomery County var det rette stedet å starte et kodingsprosjekt med Apple. Alle barn har talenter eller styrker de ikke er klar over, og det er vår jobb å hjelpe dem med å oppdage dem. Uavhengig av sosio­økonomisk status. Uavhengig av ting andre kanskje ser som et hinder. Dette programmet gir elever muligheten til å løse problemer som finnes i lokal­samfunnet de tilhører, med de beste verktøyene tilgjengelig. Det finnes det mye styrke i», sier Dr. McKnight.

ALLE HISTORIENE

Hjelper elever og studenter å lykkes på alle nivåer.

Se alle suksesshistoriene

Apple og utdanning på grunnskole og videregående

Apple-produkter og -ressurser er utviklet for å gjøre læringen personlig, kreativ og inspirerende.

Finn ut mer