Madrasah Alsagoff Al-Arabiah
Singapore – utdanningsteknologi

iPad gjør det mulig for en islamsk jenteskole å skape ledere av elevene.

1 iPad til hver elev
1 Mac og iPad
til hver skoleleder
100 % Apple Teacher-sertifisert

På Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, en av de eldste islamske skolene i Singapore, kombinerer rektor Syed Mustafa moderne teknologi og tradisjonelle verdier for at elevene skal kunne utvikle seg til tydelige ledere. Han oppmuntrer til en kultur basert på kreativitet, medfølelse og samarbeid – og han mener teknologi er en mulighet til å utvikle og dele ferdigheter innen kritisk tenkning. De siste ti årene har han derfor gitt hver elev en iPad, hver skoleleder en Mac og hvert klasserom en Apple TV.

«Elevene skal ha muligheten til å være kreative», sier Mustafa. «De må tenke kritisk og ha nok mot til å dele det de tenker. Apple-teknologi er nyttig når du ber elevene om å uttrykke meninger, men de ikke alltid føler seg i stand til å gjøre det. Med disse verktøyene kan selv de mest stillferdige elevene bli hørt.»

Elevene bruker iPad og Apple Pencil til å skrive på arabisk om islamsk kultur, verdier og opplevelser og dele refleksjonene i digitale historiebøker. Elevene lærer og øver også på å snakke foran andre når de forteller personlige historier i Keynote og deler dem med klassekamerater via Apple TV. Og de bruker jevnlig iPad til aktiviteter som involverer design, blant annet i en nylig konkurranse om hvordan de nye skoleuniformene skulle se ut.

I løpet av sisteåret på Madrasah Alsagoff Al-Arabiah deltar elevene i et globalt lederprogram som har reell innvirkning i et lokalmiljø de selv velger. En av elevgruppene foreslo å bygge et bibliotek ved en skole i Kampong Cham i Kambodsja. De utarbeidet en Keynote-presentasjon med en tydelig plan og et budsjett, slik at de kunne starte en penge­innsamling og reali­sere prosjektet. I dag brukes biblioteket av over 180 elever.

«Apple gjør ikke bare skolen vår til en ‘teknologiskole’. Elevene får også ferdighetene og selvtilliten de trenger for å bli fremgangs­rike ledere i nærmiljøet og i verden.»
Syed Mustafa rektor ved Madrasah Alsagoff Al-Arabiah

ALLE HISTORIENE

Hjelper elever og studenter å lykkes på alle nivåer.

Se alle suksesshistoriene

Apple og utdanning på grunnskole og videregående

Apple-produkter og -ressurser er utviklet for å gjøre læringen personlig, kreativ og inspirerende.

Finn ut mer