Se videoen

Scottish Borders Council
Skottland

Et landbruks­­distrikt ga iPad og nye muligheter til 68 skoler.

1 iPad til hver elev
68 grunn- og ungdomsskoler

Scottish Borders Council valgte å innføre teknologi på alle skolene i distriktet som en investering i lokal­samfunnets fremtid. De ville gi elevene lik tilgang til læring og gi lærerne intuitive, bruker­vennlige verktøy for undervisning. De trengte enheter som fungerte like godt både med og uten nett, for å løse utfordringer med ekstern tilgang i landlige omgivelser. Og de visste at ungdommene i lokalsamfunnet må utvikle viktige ferdigheter for å lykkes i en stadig mer digital verden.

Byrådet vurderte Apple på lik linje med alle de andre alternativene. Siden iPad byr på en lang rekke funksjoner og profesjonelle opplærings­ressurser, skilte denne enheten seg ut som det aller beste lærings- og undervisnings­verktøyet. De utarbeidet en plan de kalte «Inspire Learning» (inspirer til læring), som førte til finansiering og distribuering av tusenvis av enheter i denne regionen på ca. 4700  kvadrat­kilometer.

«Vi ville vise hvor høyt vi verdsetter utdanning», sier David Robertson, økonomi­direktør i Scottish Borders Council. «Vi så på livsløpskostnaden totalt: innkjøps­kostnaden for enhetene, restverdien og leasing­avtalen med Apple Finance. Apple ga oss mest valuta for pengene.»

Se videoen

Få mer informasjon i denne videoen. David Robertson forklarer hva som gjorde iPad til det mest kostnads­effektive alternativet.

Etter å ha implementert iPad og Apple Professional Learning på 68 barne- og ungdoms­skoler, så lærerne en enorm endring i klasse­rommet. Med iPad har lærerne utviklet flere interaktive undervisnings­opplegg enn noensinne. Mobiliteten til iPad gjør engasjerende lærings­opplevelser mulig hvor som helst, inkludert hjemme under pandemien. Og den er så allsidig at den passer til hele pensumet – fra opplegg der elevene bruker Clips til å lage filmer om lokale planter, til engelsk­undervisning der elevene bruker Keynote til å presentere historier om Macbeth på en levende måte.

«Jeg kan ikke se for meg et klasse­rom uten iPad nå. Siden alle får en enhet, får alle like muligheter. Det kaller jeg rett­ferdighet. Det handler om å gi folk det de trenger, når de trenger det.»
Catherine Little lærer ved Scottish Borders Council

ALLE HISTORIENE

Hjelper elever og studenter å lykkes på alle nivåer.

Se alle suksesshistoriene

Apple og utdanning på grunnskole og videregående

Apple-produkter og -ressurser er utviklet for å gjøre læringen personlig, kreativ og inspirerende.

Finn ut mer