SISTE NYTT 21. juli 2015

Apple presenterer rekordresultater for tredje kvartal

iPhone, Apple Watch, Mac og App Store gir en inntektsvekst på 33 prosent

CUPERTINO, California – 21. juli 2015 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for tredje regnskapskvartal i 2015, som ble avsluttet 27. juni 2015. Selskapet kunne melde om en kvartalsomsetning på 49,6 milliarder dollar og et nettooverskudd på 10,7 milliarder dollar, eller 1,85 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var inntekten for tilsvarende kvartal i fjor på 37,4 milliarder dollar og nettooverskuddet på 7,7 milliarder dollar, eller 1,28 dollar per utvannet aksje. Bruttomarginen var på 39,7 prosent, mot 39,4 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 64 prosent av omsetningen for kvartalet.
Veksten i tredje kvartal kan tilskrives rekordhøyt salg av iPhone og Mac samt tidenes beste resultater fra tjenester og den vellykkede lanseringen av Apple Watch.
«Vi har hatt et fantastisk kvartal. Omsetningen av iPhone har steget med 59 prosent i løpet av det siste året, og vi kan vise til sterke salgstall for Mac, tidenes beste resultater for tjenester fra App Store og en glimrende start for Apple Watch», sier Apple-sjef Tim Cook. «Publikums interesse for Apple Music har vært fremragende, og vi ser frem til å lansere iOS 9, OS X El Capitan og watchOS 2 til høsten.»
«Vekstraten har skutt fart i tredje kvartal av regnskapsåret 2015 sammenlignet med året før. Inntektene har steget med 33 prosent, og fortjenesten per aksje har gått opp med 45 prosent», sier Apples økonomidirektør Luca Maestri. «Vi har generert en sterk kontantstrøm fra driften på 15 milliarder dollar, og vi har utbetalt over 13 milliarder dollar til aksjonærene våre i forbindelse med utbytteprogrammet.»
Apple gir følgende veiledning for fjerde regnskapskvartal i 2015:
  • inntekter på mellom 49 og 51 milliarder dollar
  • bruttomargin på mellom 38,5 og 39,5 prosent
  • driftskostnader på mellom 5,85 og 5,95 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 400 millioner dollar
  • skattesats på 26,3 prosent

Styret i Apple har annonsert et utbytte på 0,52 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbytte utbetales 13. august 2015 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 10. august 2015.
Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for tredje kvartal 2015. Denne starter 21. juli 2015 kl. 23.00 på www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq315. Webcasten vil også være tilgjengelig i opptak i omtrent to uker.
Denne pressemeldingen inneholder framtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder selskapets forventede omsetning, overskudd, driftskostnader, andre inntekter/(utgifter) og skattesats. Disse utsagnene kan innebære risiko og usikkerhet, og de faktiske resultatene kan avvike. Risiko og usikkerhet omfatter, men er ikke begrenset til virkningen av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere etterspørselen etter nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester fra tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risiko forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforholdet og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker. Mer informasjon om faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater, vil tidvis fremgå av avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» i selskapets offentlige rapporter som er sendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for regnskapsåret som sluttet 27. september 2014, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 27. desember 2014, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 28. mars 2015, og 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 27. juni 2015, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle framtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Apple revolusjonerte personlig teknologi med lanseringen av Macintosh i 1984. I dag er Apple ledende på nyskapning med iPhone, iPad, Mac og Apple Watch. Apples tre programvareplattformer, iOS, OS X og watchOS, leverer sømløse opplevelser på tvers av alle Apple-enheter og gir brukerne banebrytende tjenester som App Store, Apple Music, Apple Pay og iCloud. Apple har 100 000 ansatte som brenner for å skape verdens beste produkter og etterlate seg verden i en bedre stand.
Pressekontakter:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com 
+46 (0)8-703 30 48
 
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50
 

    © 2015 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, iPhone, Mac og Apple Watch er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.