PRESSEMELDING 15. oktober 2015

Apple kunngjør nye ResearchKit-studier på autisme, epilepsi og føflekkreft

Forskere fra Duke University, Johns Hopkins og Oregon Health & Science University bruker ResearchKit i nye medisinske studier

CUPERTINO, California – 15. oktober 2015 – Apple kunngjorde i dag at ResearchKit brukes i nye studier på autisme, epilepsi og føflekkreft. ResearchKit gjør iPhone til et kraftig verktøy for medisinsk forskning. Leger og forskere kan samle inn mer nøyaktige data hyppigere fra deltakerne ved hjelp av apper på iPhone. ResearchKit tar deltakerne gjennom en interaktiv prosess hvor de får nødvendig informasjon før de velger om de vil delta. Deretter kan de enkelt utføre aktive oppgaver og svare på spørsmål, og de kan velge hvordan helseopplysningene deres deles med forskere. Det er enklere enn noen gang å bidra til medisinsk forskning. Forskere og utviklere har allerede medvirket til ResearchKit, og mer enn 50 forskere har bidratt til rammeverket, som er basert på åpen kildekode.
«Det er en ære å få lov til å samarbeide med ledende medisinske institusjoner – og kunne gi dem verktøy som bidrar til økt kunnskap om sykdom og gjør at mennesker kan få et bedre liv», sier driftssjef Jeff Williams hos Apple. «Etter bare seks måneder kan ResearchKit-apper som er brukt i studier på alt fra astma og diabetes til Parkinsons sykdom, gi forskere over hele verden viktig informasjon. Over 100 000 deltakere har samtykket i å sende inn opplysninger og bidra til fremskritt innen medisinsk forskning.»
Med brukerens tillatelse kan forskere som bruker ResearchKit i undersøkelser, også få tilgang til data i Helse-appen, som vekt, blodtrykk og blodsukker. De kan også få tilgang til andre data som registreres av enheter og apper fra tredjeparter. Slik kan de innhente informasjon i sanntid direkte fra iPhone. Tilgang til akselerasjonsmåleren, mikrofonen, gyroskopet og GPS-sensorene på iPhone gir ytterligere informasjon om gange, nedsatt motorikk, fysisk form, tale og hukommelse, og utruster forskerne med flere objektive data.
Nye ResearchKit-undersøkelser
Autisme: Duke University og Duke Medicine har utarbeidet studien «Autism & Beyond» for foreldre som er bekymret for om barnet kan lide av autisme eller annen utviklingshemming. Forskerteamet fra Duke undersøker om kameraet på forsiden av iPhone kan brukes til å registrere tegn på utviklingshemming langt tidligere i livet. Appen bruker nye algoritmer for å registrere følelsene til et barn som ser på videoer på iPhone. Studien er et samarbeid mellom Duke, Peking University i Kina og andre internasjonale samarbeidspartnere.
«Autism & Beyond» kombinerer godt etablerte spørreskjemaer med en ny videoteknologi som gjør det mulig å analysere følelsene til barn, slik at vi en dag kan automatisere undersøkelsene av tilstander som autisme og angst», sier Ricky Bloomfield, strategidirektør for mobilteknologi og assisterende professor i indremedisin og pediatri ved Duke University. «Med ResearchKit kan vi gjennomføre en fullstendig medisinsk studie i én app, og vi når frem til mange flere mennesker enn det som før var mulig.»
Epilepsi: EpiWatch-appen, som er utviklet av Johns Hopkins, er den første av denne typen studier som kan gjennomføres med ResearchKit på Apple Watch. I undersøkelsen ser vi på om sensorer i Apple Watch kan brukes til å registrere når anfall skjer og hvor lenge de varer. I den første fasen vil forskerne bruke en spesialutviklet komplikasjon på Apple Watch. Pasientene trenger kun å trykke én gang for å registrere informasjon fra akselerasjonsmåleren og pulsmåleren i spesialappen, slik at anfallets digitale signatur registreres – samt for å sende et varsel til en av sine nærmeste. Appen loggfører alle anfall og pasientens reaksjonsevne under anfallet. Appen hjelper også deltakerne med å kontrollere sykdommen ved å registrere medisininntak og bivirkninger, og deltakerne kan sammenligne sin egen tilstand med tilstanden til andre som deltar i undersøkelsen.
«I USA er det er over to millioner mennesker som lever med epilepsi. Denne nye appen, som er utviklet med ResearchKit, gir pasientene interaktive aktiviteter som hjelper dem med å kontrollere tilstanden sin her og nå. Den gjør det også mulig å utvikle en app som kan registrere ulike typer anfall og varsle familiemedlemmer og pleiere», sier Gregory Krauss, M.D., professor i nevrologi ved Johns Hopkins University School of Medicine. «Nå kan vi bruke teknologien til å overvåke pasienter som får anfall, over hele landet, og vi kan samle inn data på en helt ny måte.»
Føflekkreft: Oregon Health & Science University undersøker om digitale bilder som er tatt med iPhone, kan brukes til å få informasjon om forandringer i føflekker og risikoen for føflekkreft, og hjelpe mennesker med å følge med på egen hudhelse ved å ta bilde av og måle størrelsen på føflekker over tid. Deltakerne kan dokumentere forandringer i føflekker og dele informasjonen direkte med leger og helsepersonell. Ved hjelp av bilder fra titusenvis av iPhone-brukere over hele verden kan forskerne lage algoritmer som potensielt kan bidra til å oppdage føflekkreft i fremtidige undersøkelser.
«Det er helt avgjørende at føflekkreft oppdages tidlig. Hvis vi kan identifisere føflekkreft tidligere ved å gjøre det enkelt for pasientene å dele bilder av føflekkene sine, kan vi lære mer om sykdommens utvikling», sier Sancy Leachman, M.D., Ph.D., formann for dermatologi og direktør for forskningsprogrammet på føflekkreft ved Knight Cancer Institute. «Vi må ha tilgang til flere mennesker som vil delta i undersøkelser, for å kunne få informasjonen vi trenger. ResearchKit gjør dette enklere enn noensinne i form av utviklingen av en iPhone-app.»
Et større ResearchKit-rammeverk
Forskere og utviklere som bruker programvarerammeverket med åpen kildekode, fortsetter å bidra til ResearchKit med nye moduler, aktive oppgaver og tilpassede undersøkelser. Modulen for aktive oppgaver gjør at forskerne kan innhente mer målrettede data til studien ved å be deltakere utføre aktiviteter som genererer data ved hjelp av de avanserte sensorene i iPhone. De første modulene med aktive oppgaver gikk ut på å måle motorikk, fysisk form, kognitive evner og tale.
Etter bare seks måneder har mer enn 50 forskere bidratt med aktive oppgaver med sikte på nye forskningsmetoder. Noen eksempler er oppgaver for å undersøke ørets evne til å oppfatte ulike toner, undersøkelse av reaksjonstiden ved å måle en bestemt reaksjon på en bestemt stimulus, en gangetest på tid, oppgaver for å vurdere korttidshukommelsen og hvor raskt informasjon behandles. Dessuten vurderes kognitive evner ofte ved hjelp av matematikkspillet Tower of Hanoi. Andre fordeler ved ResearchKit-rammeverket er iPad-støtte og muligheten til å legge til bilder, sektordiagrammer, linjediagrammer og grafer med diskrete punkter for en mer detaljert oversikt.
Du finner mer informasjon om ResearchKit på www.apple.com/no/researchkit, og du finner mer informasjon om hvordan du får tilgang til åpen kildekode-rammeverket, på www.researchkit.org. ResearchKit-undersøkelser er tilgjengelige i Østerrike, Kina, Tyskland Hongkong, Sveits, Storbritannia og USA.

Pressekontakter:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
+46 (0)8-703 30 48
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50     
 

    © 2015 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, ResearchKit, iPhone og iPad er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.