SISTE NYTT 26. januar 2016

Apple presenterer rekordresultater for første kvartal

iPhone, Apple Watch, tjenester og Apple TV ga den høyeste omsetningen noensinne

Inntektene ga et rekordhøyt kvartalsoverskudd på 18,4 milliarder dollar

CUPERTINO, California – 26. januar 2016 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for første regnskapskvartal i 2016, som ble avsluttet 26. desember 2015. Selskapet kunne melde om den beste kvartalsomsetningen noensinne på 75,9 milliarder dollar og et rekordhøyt nettooverskudd på 18,4 milliarder dollar, eller 3,28 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var inntektene for tilsvarende kvartal året før på 74,6 milliarder dollar og nettooverskuddet på 18 milliarder dollar, eller et utvannet resultat per aksje på 3,06 dollar. Bruttomarginen var på 40,1 prosent, mot 39,9 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 66 prosent av omsetningen for kvartalet.
«Teamet vårt har levert Apples beste kvartalsresultat noensinne, takket være verdens mest nyskapende produkter og rekordhøye salgstall for iPhone, Apple Watch og Apple TV», sier Apple-sjef Tim Cook. «Økt salg av tjenester i første kvartal ga rekordresultater, og vi nådde nylig en viktig milepæl med en milliard aktive Apple-enheter.»
«Rekordhøye salgstall og høye marginer sørget for det største nettooverskuddet og den høyeste fortjenesten per aksje noensinne – og det til tross for et svært vanskelig makroøkonomisk klima», sier Apples økonomidirektør Luca Maestri. «I løpet av kvartalet har vi generert en sterk kontantstrøm på 27,5 milliarder dollar, og vi har utbetalt over 9 milliarder dollar til investorer i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Vi har nå utbetalt 153 milliarder dollar av utbytteprogrammet på 200 milliarder dollar.»
Apple oppgir følgende prognose for andre kvartal 2016:
  • inntekter på mellom 50 og 53 milliarder dollar
  • bruttomargin på mellom 39 og 39,5 prosent
  • driftskostnader på mellom 6 og 6,1 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 325 millioner dollar
  • skattesats på 25,5 prosent


Styret i Apple har kunngjort et utbytte på 0,52 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbytte utbetales 11. februar 2016 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 8. februar 2016.
Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for første kvartal 2016. Denne starter 26. januar 2016 kl. 23.00 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webcasten vil også være tilgjengelig som opptak i omtrent to uker.
Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder selskapets forventede omsetning, overskudd, driftskostnader, andre inntekter/(utgifter) og skattesats. Disse utsagnene kan innebære risiko og usikkerhet, og de faktiske resultatene kan avvike. Risikoer og usikkerheter inkluderer uten begrensninger effekten av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere kundeetterspørsel for nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester levert av tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risikoer forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater, vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» av selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for regnskapsåret som sluttet 26. september 2015, og 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 26. desember 2015, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Pressekontakt:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
+46 (0)8-703 30 48
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50
 

  • Data Summary

  • Q1’16 Earnings Supplemental Material

    © 2016 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.