Den nye logoen for Apples satsning på å oppnå karbonnøytralitet.
Apple kunngjorde i dag utvidede tiltak for å avkarbonisere selskapets globale leverandørkjede. Mer enn 300 leverandører har nå forpliktet seg til å bruke 100 prosent ren energi i Apple-produksjonen innen 2030. Nye forpliktelser fra mer enn 50 leverandører i USA, Europa og Asia har ført til vekst i Apples Supplier Clean Energy Program, som nå utgjør over 90 prosent av selskapets direkte produksjonskostnader. Denne milepælen bringer Apple nærmere sitt ambisiøse mål om å gjøre alle produktene sine karbonnøytrale innen 2030.
«Vi opplever rekordhøye temperaturer og ødeleggende ekstremvær, og vi har alle et presserende ansvar for å redusere utslippene og beskytte mot de verste konsekvensene av klimaendringene», sier Sarah Chandler, ansvarlig for miljø, logistikk og innovasjon i Apple. «Hos Apple er vi stolte av at så mange av leverandørene våre tar grep mens vi jobber for en karbonnøytral fremtid.»
Apple, som allerede er karbonnøytralt når det kommer til selskapets globale administrative virksomhet, har en strategi for 2030 som er fokusert på det vitenskapelig baserte målet om å redusere utslippene med 75 prosent innen slutten av tiåret. Siden 2015 har Apple samarbeidet tett med sine globale leverandører for å ta tak i strømforbruket knyttet til produksjon av Apple-produkter. Produksjon er hovedårsaken til selskapets karbonavtrykk, og å drive produksjon med 100 prosent ren energi er det viktigste punktet når det kommer til å gjøre alle Apple-produkter karbonnøytrale – slik som klokkene i den nye Apple Watch-serien.
Leverandører fra 28 ulike land har forpliktet seg til å levere mer enn 20 gigawatt med fornybar energi gjennom Apples Supplier Clean Energy Program. Nye samarbeidspartnere innen avansert produksjonsteknologi inkluderer Skyworks Solutions, Analog Devices, Cirrus Logic og andre i USA samt Renesas Electronics i Japan. Antallet leverandører fra Korea har økt med nesten 30 prosent i år, til 23. Siden april i år har 14 nye selskaper i Kina forpliktet seg til å bruke ren energi, inkludert Jingmen GEM, som leverer viktig resirkulert materiale som brukes i Apple-produktene. I Europa har selskaper som Sappi Limited, LeMur og Schoeller Textil AG nylig sluttet seg til målet, som bringer antallet europeiske leverandører til 34.
Apple har sporet årlig fremgang hos leverandørene for utslipp i kategoriene Scope 1 og Scope 2. Høsten 2022 ba Apple leverandørene om å avkarbonisere Apple-produksjonen sin innen 2030. I 2022 unngikk Apples leverandørkjede 17,4 tonn med karbonutslipp takket være 13,7 gigawatt med fornybar energi. Det tilsvarer å fjerne nesten 3,8 millioner biler fra veiene. Mange leverandører har også valgt å avkarbonisere mer av virksomheten sin enn bare Apple-produksjonen, og Apple hjelper dem med å finne kilder til fornybar strøm av høy kvalitet.
Som et resultat av Apples miljøarbeid har selskapet kuttet totalutslippene sine med 45 prosent siden 2015, samtidig som fortjenesten har økt. Apple fortsetter å investere i innovative miljøtiltak, inkludert lavutslipps produksjonsdesign, nye resirkuleringsteknologier, Restore Fund og 4,7 milliarder dollar i grønne obligasjoner. Ytterligere informasjon om Apples miljøinnsats finnes på apple.com/no/2030.

Media

  • Teksten i denne artikkelen