åpnes i nytt vindu
OPPDATERING 18. april 2024

Apple halverer utslippene av klimagasser

Apple rykker stadig nærmere sine ambisiøse miljømål ved hjelp av nyvinninger innen ren energi, materialer og resirkulering
En vindpark i Oregon med flere hvite turbiner mot en blå himmel.
Apples publiserte i dag en miljørapport for 2024 som viser at selskapet har redusert utslippene av klima­gasser med over 55 prosent siden 2015.
Apple har redusert utslippene av klima­gasser med over 55 prosent siden 2015, oppgir selskapet i miljørapporten for 2024, som ble publisert i dag. Denne milepælen viser den gode fremgangen mot Apple 2030, selskapets ambisiøse mål om å oppnå karbon­nøytralitet i hele verdi­kjeden innen slutten av dette tiåret. Målet er å kutte utslippene med 75 prosent sammenlignet med 2015.
«Fremdriften er bevis for Apples brennende miljø­engasjement: Vi har klart å redusere utslippene med mer enn 50 prosent, samtidig som vi har flere brukere enn noensinne», sier Lisa Jackson, ansvarlig for miljø, etiske retnings­linjer og sosiale initiativer i Apple. «Det ligger enda mer hardt arbeid foran oss, så vi må innovere og samarbeide for å oppnå størst mulig miljøgevinst.»
Team i hele Apple og selskapets globale leverandør­kjede drar alle i riktig retning mot Apple 2030 og andre miljømål ved hjelp av nyvinninger innen ren energi og energi­effektivitet, materialer, karbon­fangst, vann­forvaltning, gjenvinning og resirkulering. I anledning Apples markering av jordens dag sammen med kunder over hele verden – blant annet gjennom nøye utvalgte miljøsamlinger på Apple Podcasts og Apple Books – har vi satt sammen en liste med ti nyvinninger, samarbeid og aktiviteter som har engasjert kunder og gitt miljøgevinster.

Ledende på resirkulering av viktige metaller

Apple er i ferd med å legge om produksjonen til kun å bruke resirkulerte og fornybare materialer, og det har stimulert til nyskapende material­bruk og design – samtidig som selskapets karbon­avtrykk har blitt betraktelig redusert. Dette inkluderer materialer som er kritiske for overgangen til ren energi. I fjor var 56 prosent av kobolten i nye Apple-batterier gjenvunnet – mer enn dobbelt så mye som året før.1 Det inkluderer MacBook Air med M3-chip, det første Apple-produktet noensinne som er laget av 50 prosent resirkulerte materialer. En annen milepæl er at 24 prosent av litiumet i nye Apple-batterier som ble produsert i fjor, stammer fra resirkulerte kilder. Litium og kobolt utvinnes fra batterier i industriavfall og forbrukeravfall. Selskapet har også gjort store fremskritt med kobber. Det er brukt 100 prosent resirkulert kobber i kjølesystemet i iPhone 15 og 16-tommers MacBook Pro samt i Taptic Engine og på kretskort som ble brukt i mange produktserier i fjor. Fremgangen viser hvor stort potensial det er i resirkulering, og hvordan vi kan møte etterspørselen etter viktige materialer i fremtiden.
En arbeider bruker et projektorbasert system med utvidet virkelighet til å demontere en MacBook og resirkulere komponentene i den.
Apples omlegging av produksjonen til kun å bruke resirkulerte og fornybare materialer har stimulert til nyskapende material­bruk og design, blant annet bruk av projektorbaserte systemer med utvidet virkelighet.

Kutter utslipp fra produksjonen i samarbeid med leverandørene

Omlegging til ren energi i Apples leverandørkjede står for brorparten av utslippskuttene så langt, og Apples Supplier Clean Energy-program produserer nå over 16,5 gigawatt med fornybar energi rundt om i verden. Og ved å prioritere energieffektivitet har mer enn 100 leverandøranlegg spart over 2 milliarder kilowatt-timer med strøm i fjor. Når dette legges sammen med andre energibesparelser – hovedsaklig energi brukt på oppvarming eller nedkjøling – har disse anleggene kuttet CO2-utslippene med nesten 1,7 millioner tonn, som er en økning på 25 prosent fra 2022. Apple jobber også med å kutte direkte klimagass­utslipp fra industrielle prosesser, blant annet produksjonen av flatskjermer, som slipper ut svært giftige fluoriserte klimagasser (F-GHG-er). Alle skjerm­leverandører har forpliktet seg til å følge en streng standard for reduksjon av fluoriserte klimagass­utslipp, og Apple måler utslipp hos dem og forsyner fabrikkene med moderne reduksjonsutstyr.

Fjerner plast fra designet

Ved hjelp av nyskapende løsninger med fiberbaserte alternativer til plast har Apple jobbet målrettet med å fjerne all plast fra emballasjen uten å forringe det visuelle uttrykket. I fjor lanserte Apple for første gang 100 prosent fiberbasert emballasje for Apple Vision Pro og den nye Apple Watch-serien. I snitt var det bare 3 prosent plast i all Apple-emballasje i fjor, og teamene fortsetter å innovere. Denne uken publiserte Apple et nytt dokument i samarbeid med University of British Columbias BioProducts Institute, der de beskriver utfordringene med vanlig forbruker­emballasje og utforsker mer bærekraftige fremtids­løsninger gjennom bruk av avanserte fiber­baserte materialer. Og i samarbeid med RISE Research Institutes of Sweden skal Apple utvikle et fiber­basert alternativ til beskyttelses­skummet som brukes i mange typer emballasje.
En arbeider jobber med produktemballasje på et samlebånd.
Ved hjelp av nyskapende løsninger med fiberbaserte alternativer til plast har Apple jobbet målrettet med å fjerne all plast fra emballasjen uten å forringe det visuelle uttrykket.

Skaper endring i samarbeid med lokalsamfunn

Når Apple nå trapper opp arbeidet med å bekjempe klima­endringer, fokuserer selskapet også på å støtte lokal­samfunn som har blitt uforholdsmessig hardt rammet av dem. Gjennom sitt Strengthen Local Communities-program har Apple gitt tilskudd til en rekke organisasjoner over hele verden som jobber med å ivareta folkehelsen i sine respektive lokalsamfunn. I USA støtter Apple det voksende programmet Justice Outside's Network for Network Leaders, som promoterer friluftsliv og driver folkeopplysning om miljø og miljørettferdighet. Apple har også jobbet med Lewa Wildlife Conservancy i Kenya for å støtte klima­smart jordbruk. Selskapet har finansiert et system for innsamling av regnvann ved Lewa-skolen i Mutunyi og dryppvannings­utstyr til lokale bønder som jobber med å legge om til et mer bærekraftig jordbruk. I år skal selskapet også støtte Lewa-programmer som jobber for å bedre tilgangen til vann i lokalsamfunnet. I Australia skal Apple videreføre penge­støtten til Karrkad Kanjdji Trust (KKT), en organisasjon ledet av urinnvånerne i de vernede aborigin­reservatene Warddeken og Djelk. Apples pengebidrag skal støtte KKTs natur­forvaltning i vernede områder og løfte frem organisasjonens program for kvinnelige skogvoktere med urfolks­bakgrunn.

Inspirerer til bransjeomveltende endring med gjenbrukbare filtre

I fjor installerte Apple gjenbrukbare luftfiltre på alle datasentrene sine over hele verden som en del av selskapets mål om å eliminere alt avfall. Dette grepet sparer miljøet for 25 tonn med skitne filtre hvert år – nok til å fylle en hel fotballbane – og reduserer viftens energiforbruk med 35 prosent. Samarbeidet mellom Apple og bilfilter- og teknologi­selskapet K&N startet med Apples data­senter i Reno i 2019. De lagde prototyper og testet hele 20 versjoner av en helt ny gjenbrukbar filter­design for å oppfylle de høye kravene til ytelse og effektivitet. I dag er de gjenbrukbare filtrene i ferd med å bli standard, ikke bare i Apple, men også i hele bransjen. Nyvinninger som denne har bidratt til betydelig fremgang. De siste fem årene har avfallsreduksjonen ved Apples datasentre økt fra 64 prosent til 90 prosent.

Nyskapende og fremtidsrettet resirkulering

Apple har utviklet helt nye teknologier for å fremme resirkulering av elektronikk – blant annet demonterings­roboten Daisy, som nå kan demontere 29 forskjellige iPhone-modeller og gjenvinne 15 komponenter, og resirkulerings­maskinene Dave og Taz, som nå rulles ut i samarbeid med en resirkulerings­partner i Kina. I år ble en ny produkt­sorterer tatt i bruk på Apples gjenvinnings­anlegg i California, med mål om å automatisere sorterings­prosessen og øke effektiviteten og produktiviteten. Apple ønsker også å dele denne teknologien med resirkulerings­partnere over hele verden som en rimelig og tids­besparende løsning. For å forbedre effektiviteten ytterligere bruker gjenvinnings­anlegget nå automatiserte mobile roboter til å transportere produktene og komponentene rundt på anlegget. Gjennom akademiske samarbeid med utdannings­institusjoner som Carnegie Mellon forsker selskapet også på hvordan resirkulerings­industrien kan dra enda mer nytte av kunstig intelligens, maskin­læring, robot­teknologi og automatisering.
Et nærbilde av en av Apples roboter for demontering av iPhone.
Apples omlegging av produksjonen til kun å bruke resirkulerte og fornybare materialer har stimulert til nyskapende material­bruk og design.

Bygger en grønnere fremtid

Apple tegner bygningene sine med samme miljøfokus som når de designer produktene sine. I dag er over hundre av Apples butikker, kontor­anlegg og data­sentre over hele verden sertifisert av Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) og Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM), to internasjonalt anerkjente sertifiserings­prosesser for bære­kraftige bygg. Og tallet fortsetter å øke. I skrivende stund er mer enn 1,6 millioner kvadrat­meter med grønne kontor­anlegg under utvikling av Apple. I 2023 fikk et bygg på Apples Culver City-campus i California LEED Platinum-status – den aller høyeste vurderingen – for vesentlig store strøm- og vann­besparelser, fornybar energi og stor avfalls­reduksjon. Og Apples nye campus og butikk i historiske Battersea kraftstasjon i London har funnet nye bruksområder for 99 prosent av byggeavfallet, samtidig som det har vært lagt vekt på bærekraftig design og bruk av materialer med lite karbonavtrykk.
Et bilde som viser kunder og ansatte som prater inne i en Apple Store.
Apple tegner bygningene sine med samme miljøfokus som når de designer produktene sine.

Investerer i effektive, naturbaserte karbonfangstprosjekter

Apple planlegger å nå klimamålet Apple 2030 ved å prioritere direkte utslippskutt i hele virksomheten og leverandørkjeden. For å kompensere for gjenværende utslipp som er vanskelig å unngå med dagens teknologi, investerer selskapet i effektive, natur­baserte karbonfangst­prosjekter, blant annet gjennom det nyskapende fondet Restore Fund. I fondets første fase ble det satt sammen en solid portefølje med bærekraftige skogs­prosjekter i samarbeid med Goldman Sachs og Conservation International. Apple har nå startet en ny fase av Restore Fund sammen med Climate Asset Management, som har satt sammen en portefølje med prosjekter innen regenerativt landbruk og bevaring og gjenoppretting av økosystemer. Tidligere i år kunngjorde Apple-leverandørene TSMC og Murata at de skulle bidra med investeringer i fondets andre fase. Og i dag presenterte Apple de første landbruks­prosjektene fondet har investert i, som inkluderer utviklingen av oliven- og mandel­gårder i Portugal og en mandel­gård i Spania samt en australsk gård som er i ferd med å legge om produksjonen fra sukkerrør til macadamia­nøtter. Prosjektene må følge strenge krav til vannsikkerhet og -effektivitet, og bruke dokumenterte virkemidler for å forbedre jordsmonnet og fremme artsmangfold.

Skaper engasjement rundt resirkulering blant kunder og ansatte

I fjor ble nesten 12,8 millioner enheter og tilbehørsenheter sendt til nye eiere gjennom AppleCare og programmer som Apple Trade In. Det er det høyeste antallet noensinne. En telefonmodell som iPhone 7 har fremdeles innbytteverdi. Produkter som ikke lenger har noen verdi, blir resirkulert på en forsvarlig måte, og Apple gjenvinner også verdifulle materialer i dem, slik at de kan få nytt liv i nye produkter. Kunder kan hjelpe Apple med å nå miljø­målene sine med alt fra å sende inn gamle enheter til å organisere en innsamling av gammel elektronikk – eller rett og slett bare gi en gammel iPhone videre til et familie­medlem. Kunder kan levere inn brukte Apple-enheter i alle Apple Store-butikker samt på apple.com/no/recycle.
Et bilde som forestiller Apple Trade In, viser en kunde som bytter inn sin gamle iPhone mot en ny telefon i en eske.
I fjor ble nesten 12,8 millioner enheter og tilbehørsenheter sendt til nye eiere gjennom AppleCare og programmer som Apple Trade In.

Markering av jordens dag med informative ressurser som oppfordrer til handling 

Jordens dag feires i hele Apples økosystem med oppfordringer til brukerne om å lese seg opp på klimaendringer og andre miljøsaker, engasjere seg i lokal­samfunnet sitt og markere dagen. 22. april kan Apple Watch-brukere få en spesiell utmerkelse ved å fullføre en treningsøkt på minst 30 minutter.
Apple Watch Series 8 viser belønningen som Apple Watch-brukere kan få på jordens dag.
På jordens dag kan Apple Watch-brukere få en spesiell utmerkelse ved å fullføre en treningsøkt på minst 30 minutter.
Kunder kan også delta på Today at Apple-kurs med miljøforkjempere og visjonære organisasjoner i utvalgte Apple Store-butikker over hele verden. Alle Apple Store-butikker globalt kommer også til å ha et pop-up-studio kalt Photograph Earth Like a Pro on iPhone, som demonstrerer funksjoner som makrofoto og annet på iPhone 15. I år som i fjor kommer Apple til å samarbeide med Dolores Huerta, rettighets­forkjemper og grunnlegger av Dolores Huerta Foundation, som en del av lærings­serien Challenge for Change. Interesserte i alle aldre kan delta i utfordringen Skap en bedre verden gjennom miljø­rettferdighet og utforske de tanke­vekkende diskusjons­veiledningene. Og den nye ressursen 30 Creative Activities to Help the Environment viser hvordan hver og en av oss kan engasjere oss i miljøsaker der vi bor.
En iPad-skjerm viser ressursen Skap en bedre verden gjennom miljø­rettferdighet fra lærings­serien Challenge for Change.
Challenge for Change-ressursen Skap en bedre verden gjennom miljø­rettferdighet har tankevekkende diskusjons­veiledninger for alle alderstrinn.
På jordens dag og alle andre dager i året jobber Apple for å beskytte kloden og inspirere andre – inkludert kunder – til å gjøre det samme.
Del artikkel

Media

  • Teksten i denne artikkelen

  • Bilder i denne artikkelen

1. All informasjon om kobolt og litium i batteriet er allokering basert på massebalanse.

Pressekontakter

Cathrine Skovly

Apple

cskovly@apple.com

48 28 00 33

Apple Media Helpline

media.no@apple.com

22 82 34 80