Apple Pencil

Tänk ut det.
Få ner det.

Apple Pencil sätter standarden för hur det ska kännas att rita, anteckna och markera – intuitivt, precist och helt magiskt. Den har precision på pixelnivå, låg latens, lutningskänslighet och det går att ta stöd med handen mot skärmen. Apple Pencil är otroligt lätt att använda och redo när inspirationen slår till.

Visa alla Apple Pencil-funktioner
Tre iPad-enheter sida vid sida, sedda framifrån. Till vänster visas en iPad (tionde generationen) i stående läge med en Apple Pencil (första generationen). I mitten visas en iPad Pro i liggande läge med en färgglad illustration på skärmen och Apple Pencil Pro fäst på överkanten. Till höger visas en iPad mini i liggande läge med Apple Pencil (andra generationen) fäst på överkanten. En Apple Pencil (usb-c) ligger framför iPad Pro och iPad mini.

Apple Pencil sätter standarden för hur det ska kännas att rita, anteckna och markera – intuitivt, precist och helt magiskt. Den har precision på pixelnivå, låg latens, lutningskänslighet och det går att ta stöd med handen mot skärmen. Apple Pencil är otroligt lätt att använda och redo när inspirationen slår till.

Visa alla Apple Pencil-funktioner

Nyhet Apple Pencil Pro

Köp

Apple Pencil Pro ger dig fler magiska verktyg för att förverkliga dina idéer. Avancerade funktioner som kläm, vrid och haptisk feedback gör det enklare och mer intuitivt att markera och kommentera, anteckna och skapa. När du hovrar med Apple Pencil Pro precis ovanför skärmen ser du exakt var pennan kommer att hamna när du sätter ner den.1 Med dubbeltryck kan du snabbt byta verktyg. Och om du tappar bort den när du är på språng eller hemma är det enkelt att leta rätt på den i appen Hitta. Apple Pencil Pro parkopplas, laddas och förvaras magnetiskt på sidan av iPad.

En användare håller i en Apple Pencil Pro och drar ett penselstreck

Apple Pencil Pro ger dig fler magiska verktyg för att förverkliga dina idéer. Avancerade funktioner som kläm, vrid och haptisk feedback gör det enklare och mer intuitivt att markera och kommentera, anteckna och skapa. När du hovrar med Apple Pencil Pro precis ovanför skärmen ser du exakt var pennan kommer att hamna när du sätter ner den.1 Med dubbeltryck kan du snabbt byta verktyg. Och om du tappar bort den när du är på språng eller hemma är det enkelt att leta rätt på den i appen Hitta. Apple Pencil Pro parkopplas, laddas och förvaras magnetiskt på sidan av iPad.

Funkar med

 • iPad Pro 13 tum
  M4
 • iPad Pro 11 tum
  M4
 • iPad Air 13 tum
  M2
 • iPad Air 11 tum
  M2
iPad Pro i liggande läge med en rendering i Octane X på skärmen. En Apple Pencil Pro är fäst på överkanten.
Octane X

Apple Pencil (andra generationen)

Köp

Apple Pencil (andra generationen) har precision på pixelnivå, branschens lägsta latens och känns lika enkel och naturlig att använda som en vanlig penna. Den känner av lutning och tryck, så att du kan skriva och teckna på ett naturligt sätt med varierande linje­tjocklek, subtila skuggningar och en hel uppsättning konstnärliga effekter. När du hovrar med Apple Pencil Pro precis ovanför skärmen ser du exakt var pennan kommer att hamna när du sätter ner den.1 Och med dubbeltryck kan du snabbt byta verktyg. Apple Pencil (andra generationen) parkopplas, laddas och förvaras magnetiskt på sidan av iPad.

Apple Pencil (andra generationen), upprätt, lätt vinklad med spetsen pekande nedåt. Nära den rundade toppen på Apple Pencil (andra generationen) syns en Apple-logotyp och produktnamnet. Pennan kastar en skugga på underlaget.

Apple Pencil (andra generationen) har precision på pixelnivå, branschens lägsta latens och känns lika enkel och naturlig att använda som en vanlig penna. Den känner av lutning och tryck, så att du kan skriva och teckna på ett naturligt sätt med varierande linje­tjocklek, subtila skuggningar och en hel uppsättning konstnärliga effekter. När du hovrar med Apple Pencil Pro precis ovanför skärmen ser du exakt var pennan kommer att hamna när du sätter ner den.1 Och med dubbeltryck kan du snabbt byta verktyg. Apple Pencil (andra generationen) parkopplas, laddas och förvaras magnetiskt på sidan av iPad.

Funkar med

 • iPad Pro 12,9 tum
  Tredje, fjärde,
  femte och
  sjätte generationen
 • iPad Pro 11 tum
  Första, andra, tredje och
  fjärde generationen
  iPad Air
  Fjärde och femte
  generationen

 • iPad Air
  Fjärde och femte
  generationen
  iPad Pro 11 tum
  Första, andra,
  tredje och fjärde generationen

 • iPad mini
  Sjätte
  generationen
iPad mini till vänster, stående läge, på skärmen syns en illustrerad restaurangmeny. Till höger om den en iPad mini i liggande läge med en illustration på skärmen och en Apple Pencil (andra generationen) fäst på överkanten.
Affinity Designer 2 for iPad, Procreate

Apple Pencil(USB-C)

Köp

Apple Pencil (USB‑C) har precision på pixelnivå, låg latens, lutningskänslighet och känns lika naturlig och responsiv som en vanlig penna. Perfekt för att markera, anteckna och mycket annat. Hovra med Apple Pencil för att se exakt var pennan kommer att hamna innan du sätter ner den.1 Apple Pencil (USB‑C) parkopplas och laddas via USB‑C och förvaras genom att fästas magnetiskt på sidan av din iPad.2

Apple Pencil (usb-c), upprätt, lätt vinklad med spetsen pekande nedåt. Toppen är rundad och bilden visar var toppen öppnas för att ansluta en usb-c-kabel. Högst upp syns en Apple-logotyp och namnet på produkten. Pennan kastar en skugga på underlaget.

Apple Pencil (USB‑C) har precision på pixelnivå, låg latens, lutningskänslighet och känns lika naturlig och responsiv som en vanlig penna. Perfekt för att markera, anteckna och mycket annat. När du hovrar med Apple Pencil Pro precis ovanför skärmen ser du exakt var pennan kommer att hamna när du sätter ner den.1

Funkar med

 • iPad Pro 13 tum
  M4
 • iPad Pro 11 tum
  M4
  iPad Air
  Fjärde och femte generationen

 • iPad Air 13 tum
  M2
  iPad Air 11 tum
  M2
  iPad Pro 12,9 tum
  Tredje, fjärde,
  femte och sjätte generationen

 • iPad Air
  Fjärde och femte
  generationen
  iPad
  Tionde generationen

 • iPad mini
  Sjätte generationen
  iPad Pro 12,9 tum
  Tredje, fjärde, femte och sjätte generationen
  iPad Pro 11 tum
  M4

 • iPad Pro 12,9 tum
  Tredje, fjärde, femte och
  sjätte generationen
  iPad Pro 11 tum
  Första, andra, tredje och
  fjärde generationen
  iPad mini
  Sjätte generationen

 • iPad Pro 11 tum
  Första, andra,
  tredje och
  fjärde generationen
  iPad Air
  Fjärde och femte generationen

 • iPad Air 11 tum
  M2
  iPad mini
  Sjätte generationen

 • iPad
  Tionde generationen
  iPad Air 13 tum
  M2

  iPad Air 11 tum
  M2

Till vänster syns en iPad (tionde generationen) i liggande läge, på skärmen syns en illustration med anteckningar. En Apple Pencil (usb-c) sitter fäst på överkanten. Till höger syns en iPad mini i liggande läge, på skärmen visas en färgglad illustration skapad i ProCreate.
Goodnotes 6, Procreate

Apple Pencil(första generationen)

Köp

Apple Pencil (första generationen) gör det möjligt att skapa och uttrycka dina idéer. Den känner av lutning och tryck, så att du kan skriva och teckna på ett naturligt sätt med varierande linjetjocklek, subtila skuggningar och en hel uppsättning konstnärliga effekter. Perfekt för att skissa, teckna, måla akvarell och omvandla tomma sidor till vackra konstverk. Apple Pencil (första generationen) parkopplas och laddas via Lightning-kontakten.

Apple Pencil (första generationen), upprätt, lätt vinklad med spetsen pekande nedåt. Vid toppen finns en silverfärgad ring med produktnamnet på. Pennan kastar en skugga på underlaget.

Apple Pencil (första generationen) öppnar nya möjligheter att skapa och uttrycka dina idéer. Den känner av lutning och tryck, så att du kan skriva och teckna på ett naturligt sätt med varierande linjetjocklek, subtila skuggningar och en hel uppsättning konstnärliga effekter. Perfekt för att skissa, teckna, måla akvarell och omvandla tomma sidor till vackra konstverk. Apple Pencil (första generationen) parkopplas och laddas via Lightning-kontakten.

Funkar med

 • iPad Pro 12,9 tum
  Första och andra
  generationen

  iPad Pro 10,5 tum

  iPad Pro 9,7 tum

  iPad Air
  Tredje generationen

 • iPad Pro 10,5 tum
  iPad Pro 9,7 tum
  iPad Air
  Tredje generationen
  iPad
  Sjätte, sjunde, åttonde, nionde och
  tionde generationen
  3


  iPad mini
  Femte generationen

 • iPad Air
  Tredje generationen
  iPad
  Sjätte, sjunde, åttonde,
  nionde och tionde generationen3

 • iPad
  Sjätte, sjunde, åttonde,
  nionde och tionde generationen3
  iPad mini
  Femte generationen

 • iPad mini
  Femte generationen
  iPad Pro 10,5 tum iPad Pro 9,7 tum

iPad (tionde generationen), liggande läge, på skärmen syns en bild i appen Affinity Photo 2 för iPad. En Apple Pencil (första generationen) står lutad mot sidan av iPad.
Affinity Photo 2 for iPad

Apple Pencil
egenskaper

Nyhet
Apple Pencil
Pro

Apple Pencil
(andra generationen)(andra gen.)

Apple Pencil
(USB‑C)

Apple Pencil
(första generationen)(första gen.)

Nyhet
Apple Pencil
Pro

Apple Pencil
(andra generationen)(andra gen.)

Apple Pencil
(USB‑C)

Apple Pencil
(första generationen)(första gen.)

Precision på pixelnivå

Skriv, skissa och rita med precision.

Funkar med Apple Pencil Pro
Funkar med Apple Pencil (andra generationen)
Funkar med Apple Pencil (USB‑C)
Funkar med Apple Pencil (första generationen)

Låg latens

Känns lika naturlig att använda som en vanlig
penna och papper.

Funkar med Apple Pencil Pro
Funkar med Apple Pencil (andra generationen)
Funkar med Apple Pencil (USB‑C)
Funkar med Apple Pencil (första generationen)

Lutningskänslighet

Luta Apple Pencil för att skugga
eller skapa andra effekter.

Funkar med Apple Pencil Pro
Funkar med Apple Pencil (andra generationen)
Funkar med Apple Pencil (USB‑C)
Funkar med Apple Pencil (första generationen)

Tryckkänslighet

Svarar naturligt på tryck, från
en lätt touch till ett hårdare tryck.

Funkar med Apple Pencil Pro
Funkar med Apple Pencil (andra generationen)
Funkar inte med Apple Pencil (USB‑C)
Funkar med Apple Pencil (första generationen)

Fäster magnetiskt

Var redo när inspirationen slår till.

Funkar med Apple Pencil Pro
Funkar med Apple Pencil (andra generationen)
Funkar med Apple Pencil (USB‑C)
Funkar inte med Apple Pencil (första generationen)

Trådlös parkoppling och laddning

Parkopplas och laddas auto­matiskt
när den är fäst på iPad.

Funkar med Apple Pencil Pro
Funkar med Apple Pencil (andra generationen)
Funkar inte med Apple Pencil (USB‑C)
Funkar inte med Apple Pencil (första generationen)

Stöd för hovring med Apple Pencil1

Se dina markeringar innan du gör dem.

Funkar med Apple Pencil Pro
Funkar med Apple Pencil (andra generationen)
Funkar med Apple Pencil (USB‑C)
Funkar inte med Apple Pencil (första generationen)

Dubbeltryck för att byta verktyg

Växla snabbt mellan verktyg.

Funkar med Apple Pencil Pro
Funkar med Apple Pencil (andra generationen)
Funkar inte med Apple Pencil (USB‑C)
Funkar inte med Apple Pencil (första generationen)

Vrid

Rotera pennan för att ändra bredden på penn- och penselverktyg som har en formad spets.

Funkar med Apple Pencil Pro
Funkar inte med Apple Pencil (andra generationen)
Funkar inte med Apple Pencil (USB‑C)
Funkar inte med Apple Pencil (första generationen)

Kläm

Öppnar en palett där du kan byta verktyg och ändra tjocklek och färg.

Funkar med Apple Pencil Pro
Funkar inte med Apple Pencil (andra generationen)
Funkar inte med Apple Pencil (USB‑C)
Funkar inte med Apple Pencil (första generationen)

Haptisk feedback

Pennan ger dig feedback som du känner när du till exempel klämmer eller trycker.

Funkar med Apple Pencil Pro
Funkar inte med Apple Pencil (andra generationen)
Funkar inte med Apple Pencil (USB‑C)
Funkar inte med Apple Pencil (första generationen)

Hitta

Hitta din Apple Pencil enkelt i appen Hitta.

Funkar med Apple Pencil Pro
Funkar inte med Apple Pencil (andra generationen)
Funkar inte med Apple Pencil (USB‑C)
Funkar inte med Apple Pencil (första generationen)

Gratis gravyr

Gör den till din. Bara din.

Funkar med Apple Pencil Pro
Funkar med Apple Pencil (andra generationen)
Funkar inte med Apple Pencil (USB‑C)
Funkar inte med Apple Pencil (första generationen)

Hitta den Apple Pencil som funkar med din iPad.

Övre högra hörnet av iPad Pro med toppen av Apple Pencil Pro bredvid. Övre vänstra hörnet av iPad Air med spetsen av Apple Pencil (usb-c) bredvid.

Apple Pencil

andra generationen

Övre delen av Apple Pencil (andra generationen) med rundad topp, Apple-logotyp och texten Pencil.
Nyhet

Apple Pencil Pro

Övre delen av Apple Pencil Pro med rundad topp, Apple-logotyp och texten Pencil Pro.

Apple Pencil

USB-C2

Övre delen av Apple Pencil (usb-c) med rundad topp, Apple-logotyp och texten Pencil. Vid toppen syns ett streck där toppen öppnas för att ansluta en usb-c-kabel.

Apple Pencil

första generationen3

Övre delen av Apple Pencil (första generationen) med rundad topp och ett silverfärgat band runt om med produktnamnet på.

iPad fungerar inte med Apple Pencil.

Upptäck fler tillbehör som passar perfekt till din iPad.

Är du osäker på vilken iPad du har?

Öppna Inställningar Allmänt Om Modellnamn om du använder
iPadOS eller iOS 12.2 eller senare.Ta reda på hur du ser vilken iPad-modell du har om du har en äldre iOS-version eller hör av dig till oss.