Appanalys och integritet

Analys har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela.

Appanalys

I syfte att hjälpa Apples samarbetspartner och utvecklare från tredje part med att förbättra sina appar, produkter och tjänster avsedda för Apples produkter, kan Apple komma att tillhandahålla dessa partner och utvecklare med den del av analysinformationen som är relevant för den partnerns eller utvecklarens app, produkt eller tjänst, liksom statistik om hur du använder partnerns eller utvecklarens app, så länge som den analysinformationen och statistiken är en sammanslagning eller i ett format som inte identifierar dig personligen.

Du kan välja att inte dela kraschdata och statistik om hur du använder appar med apputvecklare från tredje part. Du gör detta genom att öppna Inställningar > Integritet och säkerhet > Analys och förbättringar och stänga av Dela med apputvecklare. Om Dela iPhone- och Watch-analys har stängts av är delningen av kraschdata och statistik om hur du använder appar automatiskt avstängd för apputvecklare från tredje part.

Genom att använda dessa funktioner samtycker du till att Apple och alla Apples dotterbolag och företrädare överför, samlar in, underhåller, bearbetar och använder denna information enligt beskrivningen ovan.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 12 september 2022