Apple-reklam och integritet

Apple-levererade annonser hjälper användare att upptäcka appar, produkter och tjänster samtidigt som deras integritet respekteras. Apples annonsplattform är utformad för att skydda din information och gör det möjligt för dig att styra hur vi använder din information. Vår annonsplattform delar inte någon information som kan identifiera dig personligen med tredje part.

Annonser som levereras av Apples annonsplattform kan visas i App Store, Apple News och Aktier. Apples annonsplattform spårar dig inte, vilket innebär att den inte sammankopplar användar- eller enhetsdata som har samlats in från våra appar med användar- eller enhetsdata som har samlats in från tredje part i syfte att tillhandahålla målriktad annonsering eller mäta annonsers effektivitet, och delar heller inte användardata eller enhetsdata med datamäklare.

Kontextuell information

Kontextuell information kan användas till att visa annonser för dig, exempelvis:

• Enhetsinformation: Språkinställningarna för tangentbordet, enhetstyp, OS-version, mobilleverantör och anslutningstyp.

• Enhetens plats: Om Platstjänster är aktiverade, och du har gett tillstånd till någon av apparna App Store eller Apple News att komma åt din platsinformation, kan platsinformationen användas till att visa dig geografiskt relevanta annonser. Den exakta platsinformationen för din enhet lagras inte av Apples annonsplattform och profiler skapas inte från denna information. Du kommer åt de här inställningarna i Inställningar > Integritet > Platstjänster.

• Sökningar på App Store: När du söker på App Store kan din förfrågning användas till att visa en relevant annons för dig.

• Apple News och Aktier: Vilken typ av artikel som du läser kan användas till att visa lämpliga annonser.

Segment

Vi skapar segment som består av grupper av personer som har liknande egenskaper och vi använder dessa grupper för riktade annonser. Information om dig kan användas till att avgöra vilka segment du ingår i och därför vilka annonser som visas för dig. För att skydda din integritet levereras riktad annonsering endast om fler än 5000 personer uppfyller målgruppsvillkoren.

Vi kan använda information som följande för att tilldela segment till dig:

• Kontoinformation: Ditt namn, din adress, din ålder, ditt kön och enheter som är registrerade för ditt Apple-ID-konto. Information som ditt förnamn på registreringssidan för Apple‑ID, eller titeln i ditt Apple-ID-konto, kan användas till att fastställa ditt kön. Du kan uppdatera din kontoinformation på webbplatsen för Apple-ID.

• Hämtningar, köp och prenumerationer: Musik, filmer, böcker, TV-program och appar som du hämtar, liksom köp inuti appar och prenumerationer. Vi tillåter inte riktad annonsering som bygger på hämtningar av en viss app eller köp inuti en viss app (inklusive prenumerationer) från App Store, med undantag för om denna riktning görs av appens utvecklare.

• Apple News och Aktier: Ämnen och kategorier för de artiklar du läser och de publikationer du följer, prenumererar på eller aktiverar notiser från.

• Annonsering: Hur du interagerar med annonser som levereras av Apples annonsplattform.

Vid valet av vilken annons som ska visas av flera annonser som matchar dig kan vi använda en del av informationen som nämns ovan, liksom din navigeringsaktivitet och sökningar på App Store, till att avgöra vilken annons som troligtvis är mest relevant för dig. Navigeringsaktivitet på App Store omfattar innehållet och apparna som du trycker på och visar medan du navigerar på App Store. Den här informationen slås ihop med andra användare så att den inte identifierar dig. Vi kan även behandla data lokalt på enheten, till exempel vilka appar du ofta öppnar, för att välja vilka annonser som ska visas.

Apples annonsplattformer får information om vilka annonser du trycker på och visar. Informationen är kopplad till ett slumpmässigt ID och inte kopplad till ditt Apple‑ID.

Apple delar inte någon information som kan kopplas till enskilda individer med tredje part. Vi är skyldiga att göra viss icke-personlig information tillgänglig för strategiska partner som arbetar med Apple för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, hjälpa Apple med marknadsföring till konsumenter och sälja annonser å Apples vägnar. Inga transaktioner via Apple Pay och inga data från appen Hälsa är tillgängliga för Apples annonsplattform och används inte heller för reklamändamål. Apple har inte någon information om din sexuella läggning eller din religiösa eller politiska uppfattning och gör inte någon sådan information tillgänglig för annonsörer.

Annonseringsinställningar

Om den här annonsen

Om du vill få information om varför en viss annons visades för dig på App Store, i Apple News eller Aktier trycker du på knappen Annons på annonsen. Detta visar de segment och andra data, till exempel demografisk information, som användes till att avgöra vilken annons du fick se.

Annonsmålinformation

Du kan se vilken information om dig som kan användas av Apples annonseringsplattform till att leverera riktade annonser, inklusive i vilka segment du ingår.

Du hittar den här informationen på din iOS- eller iPadOS-enhet genom att öppna Inställningar > Integritet > Apple-reklam och trycka på Visa annonsmålinformation. På en Mac öppnar du Systeminställningar > Säkerhet och integritet > Integritet, markerar Apple-reklam och klickar sedan på Visa annonsmålinformation.

Om du anser att informationen om dig är felaktig kan du uppdatera din kontoinformation för Apple-ID.

Platsbaserade annonser

Om du ger App Store eller Apple News tillgång till din enhets platsinformation kan Apples annonseringsplattform använda din enhets aktuella ungefärliga platsinformation till att visa dig geografiskt riktade annonser på App Store och i Apple News.

Du kan välja att inte använda platsbaserade appfunktioner, inklusive för annonser, på din iOS- eller iPadOS-enhet genom att öppna Inställningar > Integritet > Platstjänster och antingen trycka för att stänga av Platstjänster eller välja App Store eller News från listan med platsmedvetna reglage och ställa in det på Aldrig. På en Mac öppnar du Systeminställningar > Säkerhet och integritet > Integritet, markerar Platstjänster och avmarkerar antingen Aktivera Platstjänster eller News.

Om du avaktiverar Platstjänster på enheten får inte Apples annonsplattform någon platsbaserad information.

Personliga annonser

Om Personliga annonser är aktiverade kan Apples annonseringsplattform använda din information till att visa annonser som är mer relevanta för dig. Om du stänger av Personliga annonser kan Apple inte använda informationen för riktad annonsering. Det kanske inte minskar antalet annonser du får, men annonserna kan vara mindre relevanta för dig.

Du kan avaktivera Personliga annonser på din iOS- eller iPadOS-enhet genom att öppna Inställningar > Integritet > Apple-reklam och trycka för att stänga av Personliga annonser. På en Mac öppnar du Systeminställningar > Säkerhet och integritet > Integritet, markerar Apple-reklam och avmarkerar Personliga annonser. Alternativet Personliga annonser kanske inte är tillgängligt om du inte är myndig, har ett hanterat konto eller befinner dig på en plats där Apple inte levererar annonser till apparna.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.