Apple Pay Later och integritet

Apple Pay Later använder information om Apple-enheter som du ägt; dina transaktioner via Apple Store, Apple Payments Inc. och App Store; när du lade till kort i Apple Pay; hur du ansökte om Apple Card och resultatet; samt Apple Pay Later-försäljarens namn och kategori i syfte att identifiera indikatorer som även kan användas för kreditbeslut för Apple Pay Later.
 

Apple Pay Later är utformat med din integritet i åtanke så att du kan fokusera på din ekonomiska situation.

Privacy Icon

  • Information i din ansökan kommer att delas med en identitetsverifikationstjänst från tredje part för att verifiera din identitet och förhindra bedrägerier.
  • Viss information om din relation med Apple Inc. kommer att delas med Apple Financing för att identifiera indikatorer som förbättrar underlaget för kreditbeslut och kan användas till att fatta kreditbeslut.
  • Din Apple Pay Later-lånestatus påverkar inte din tillgång till produkter och tjänster från Apple Inc., till exempel din iCloud-lagring eller medieabonnemang.
  • Apple Financing analyserar informationen i din ansökan i kombination med offentligt tillgänglig information för att utvärdera partiskhet och förbättra Apple Financings kreditriskbedömning.

Apple Pay Later tillhandahålls av Apple Financing LLC (”Apple Financing”), som är ett helägt dotterbolag till Apple Inc. och utformat med din integritet i åtanke så att du kan fokusera på din ekonomiska situation.

Ansöka om Apple Pay Later

När du ansöker om Apple Pay Later används ditt officiella namn, födelsedatum, telefonnummer och adress av Apple Financing i syfte att bekräfta din identitet och förhindra bedrägerier. Apple Financing verifierar den angivna informationen med identitetsverifikationstjänster från tredje part som endast får använda informationen i syfte att förhindra bedrägerier. Som en åtgärd för att skydda din identitet kan du bli uppmanad att skicka ytterligare information för verifiering, till exempel skicka fram- och baksidan av ditt myndighetsutfärdade ID-kort, ange ditt fullständiga SSN eller ange en verifieringskod som skickas till ett telefonnummer som Apples leverantör för identitetsverifikationstjänster har kopplat till din juridiska identitet. Bilderna på ditt foto-ID krypteras med heltäckande kryptering och överförs till en identitetsverifikationstjänst från tredje part i syfte att verifiera din identitet. I syfte att verifiera din identitet och förhindra bedrägerier delar Apple Inc. även information om ditt Apple-konto, till exempel ditt namn och den e-postadress som är kopplad till ditt Apple‑ID, med Apple Financing.

Din verifierade ID-information kopplas till ditt Apple‑ID och lagras så att Apple Financing kan använda den med Apple Pay Later och alla produkter som tillhandahålls av Apple Financing. Om du vill uppdatera din kontoinformation för Apple Financing trycker du på Apple Pay Later-kupongen i Plånbok och sedan på infoknappen i det övre högra hörnet. Tryck sedan på Personlig information.

Din ansökan skickas inte till Apple Financing för ett kreditbeslut förrän du har godkänt villkoren för Apple Pay Later och integritetsmeddelandet för Apple Financing. Efter ansökan kan Apple Financing dela din verifierade identitetsinformation med en nationell kreditupplysningsbyrå för att få din senaste kreditupplysning. Apple Financing kan använda din kreditupplysning, samt inköpspriset och viss annan information om din relation med Apple till att fastställa villkoren för ditt krediterbjudande. Din kreditupplysning och andra data som är relevanta för ditt krediterbjudande, samt villkoren för ditt Apple Financing-krediterbjudande, lagras på ett sätt som kan identifieras i Apple Financing så att du kan få tillgång till Apple Pay Later, för att förbättra Apple Pay Later och för att uppfylla gällande lagstiftning. När du ansöker om att använda Apple Pay Later med en särskild försäljare kan Apple Financing använda den försäljarens namn och kategori, men inte din shoppinghistorik, och identifiera och implementera indikatorer för kreditbeslut.

Förbättra Apple Pay Later

Viss information om din relation med Apple kommer att delas med och användas av Apple Financing för att underlätta identifiering av indikatorer som förbättrar Apple Financing-kreditbeslut. De identifierade indikatorerna kan användas för kreditbeslut. Information som delas inkluderar information om följande:

  • Enheter som är eller har varit kopplade till ditt Apple‑ID.
  • Köp på Apple Store, Apple.com och via Apple Store-appen, till exempel vad som köptes, kostnaden och om samt vilken typ av finansierings- eller betalningsmetod som användes. Detta inkluderar inte köp som eventuellt låter Apple härleda känslig information, till exempel köp av en blodsockermätare.
  • Apple Pay-kort, till exempel om du har försökt att lägga till ett betalkort och om det lyckades eller inte.
  • Hur du ansökte om och ifall du erbjöds Apple Card.
  • Apple Cash-transaktioner via Apple Payments Inc., till exempel om du har skickat eller tagit emot pengar samt transaktionsbelopp. Detta omfattar inte vilka du skickar pengar till eller tar emot pengar från.
  • App Store-transaktioner, till exempel om köpet var ett abonnemang, en hämtning av en ekonomiapp och den typ av betalningsmetod som användes. Detta omfattar inte appens namn eller utvecklare, innehållet som köptes eller hämtningen.

Betala med Apple Pay Later

Om du väljer att betala med Apple Pay Later får Apple Financing, vår utfärdande bank Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch (”Goldman Sachs”) och betalningsnätverkspartner (Mastercard) samt våra tjänsteleverantörer information om dina transaktioner, inklusive försäljare, tidpunkt och belopp för att kunna tillhandahålla Apple Pay Later. För att skydda din integritet kommer Apple Financing, men inte Apple Inc., att ha en historik över var du har handlat med Apple Pay Later och hur mycket du betalade. Apple Financing, Goldman Sachs och Mastercard säljer inte din transaktionshistorik för Apple Pay Later till tredje parter för annonsering eller marknadsföring.

I syfte att förhindra bedrägerier på Apple Pay Later kommer Apple Financing även att använda information om din transaktion och den försäljare du handlar med för att förhindra bedrägeri. Denna information kombineras med information om ditt Apple-konto vilket omfattar information om enheterna du har ägt; transaktioner via Apple Store och App Store, transaktioner och tillhandahållandehistorik för Apple Payments Inc; Apple Pay-korttillägg och hur du ansökte om och om du erbjöds Apple Card, liksom information om innehållet i din Apple Pay Later-ansökan, verifierad identitet, svar från identitetsverifikationstjänster och transaktioner i syfte att förhindra bedrägerier. I likhet med Apple Pay kan din enhet också utvärdera användningsmönster från enheten (t.ex. procentandel av tiden som enheten är i rörelse och ungefärligt antal samtal i veckan) i syfte att förhindra bedrägeri. Informationen som utvärderas av din enhet delas inte med Apple eller Apple Financing på ett sätt som kan kopplas till dig.

Apple Pay Later-lånebetalningar

Apple Pay Later-lånebetalningar måste göras med ett Apple Pay-behörigt bankkort. När du ställer in en betalningsmetod kontrollerar Plånbok om du redan har lagt till ett behörigt bankkort för Apple Pay och föreslår i sådant fall de betalningsmetoderna. Om inga behöriga bankkort är tillgängliga måste du lägga till ett nytt bankkort i Apple Pay så att du kan betala med det. Tillägg av ett nytt bankkort i Apple Pay lyder under tillkännagivandet om Apple Pay och integritet på www.apple.com/legal/privacy/data/sv/apple-pay. Information om betalningsmetoden du använder för Apple Pay Later-lånebetalningar, inklusive bankkortsnummer, betaldatum, autogiroregistrering och liknande, lagras av Apple Financing under den tidslängd som krävs för att slutföra betalningen, förhindra bedrägeri och i enlighet med gällande lagstiftning.

Din Apple Pay Later-lånestatus (till exempel aktuellt saldo eller utebliven betalning) påverkar inte din tillgång till produkter och tjänster från Apple Inc., till exempel din iCloud-lagring eller medieabonnemang. Apple Financing delar däremot bekräftade bedrägerifall med Apple Inc., vilket kan påverka din tillgång till produkter och tjänster från Apple Inc. liksom Apple Financing-erbjudanden. Apple Financing kan också dela information om din lånestatus med kreditupplysningsbyråer.

Apple Pay Later och analys

För att kunna förbättra Apple Pay Later samlar Apple Financing in information om ansökningsprocessen för Apple Pay Later och användningen av Apple Pay Later-funktioner i appen Plånbok och lagrar informationen på ett sätt som inte identifierar dig personligen. Den här informationen omfattar tiden det tar att slutföra din ansökan och vilka Apple Pay Later-funktioner som oftast används. Apple Financing samlar även in information om andra interaktioner med Apple Pay Later, till exempel med Apple Pay Later-supporten, på ett sätt som är kopplat till dig. Sådan information kan användas för interna analyser som bidrar till att förbättra Apple Pay Later.

I syfte att förhindra partiska bedömningar använder en grupp inom Apple Financing din ansökningsinformation i kombination med offentligt tillgänglig information till att härleda ditt kön och din etnicitet. Gruppen använder dessa slutsatser, tillsammans med din ålder och villkoren i ditt krediterbjudande, endast som ett sätt att identifiera partiskhet. Analysresultat, men inte de underliggande slutsatserna eller annan information på individuell nivå, rapporteras till andra i Apple Financing för att utvärdera partiskhet och förbättra Apple Financings kreditriskbedömning.

Apple Financing kan också använda identifierbar information om ditt konto hos Apple, exempelvis att du har Apple Pay Later, för interna analyssyften som ekonomisk prognosticering.

Apple Pay Later och kommunikation

Apple Financing kan använda din Apple Pay Later-kontostatus, t.ex. om du har ansökt om eller för närvarande använder Apple Pay Later, till att avgöra om ett meddelande är relevant för dig, inklusive ett marknadsföringsmeddelande. Apple Inc. kan dela begränsad information om ditt Apple-konto med Apple Financing, till exempel hur länge du har haft ditt Apple‑ID och om du har någon Apple-tjänst, för marknadsföringsändamål. Apple Financing kan också skicka meddelanden till din enhet, vilka kan dra nytta av information som endast är känd av dig och din enhet och inte av Apple eller Apple Financing för att kunna bedöma om ett meddelande är relevant för dig. Apple Financing vet inte vilka meddelanden du ser på din enhet.

Apple Financing kan också dela ifall du har Apple Pay Later hos Apple Inc. Apple Inc. använder den här informationen endast till att hjälpa dig att upptäcka produkter och tjänster från Apple.

Anonym och sammanslagen information som inte kan kopplas till dig kan även användas för marknadsföring av Apple Pay Later och annan kommunikation. Du kan välja bort marknadsföringsmeddelanden genom att klicka på avregistreringslänken i ett marknadsföringsmejl eller stänga av notiser för Apple Pay Later genom att avaktivera notiser för Plånbok.

Stöd för Apple Pay Later

Om du har frågor om Apple Pay Later kan du kontakta supporten via appen Plånbok genom att öppna Meddelanden eller genom att kontakta Apple Pay Later-supporten. Meddelanden kan använda system från Apple Inc. för att bearbeta din supportbegäran till Apple Pay Later-supporten. Identifierbar finansinformation om din Apple Pay Later-supportförfrågan lagras inte och delas inte med Apple Inc. utan ditt medgivande. Apple Financing använder all information du delar, inklusive personlig information, till att bearbeta din förfrågan. Beroende på typen av förfrågan, till exempel om en tvist har uppstått, kanske Apple Financing måste dela information om din förfrågan med banken som utfärdar Apple Pay Later, betalningsnätverkspartnern och försäljaren för att lösa tvisten.

Avsluta ditt Apple Pay Later-konto

Du kan avsluta ditt Apple Pay Later-konto genom att kontakta Apples support. Apple Financing fortsätter att lagra eventuella personliga data som krävs enligt gällande lagstiftning.

Apple Pay Later och försäljare

När du handlar på webben eller inuti en app kan en försäljare kontrollera om din enhet är behörig för Apple Pay Later så att den kan visa betalningsalternativ för Apple Pay Later. Försäljaren kan använda detta till att dra slutsatser om att du använder ett operativsystem som har stöd för Apple Pay Later och hanterar denna information i enlighet med försäljarens integritetspolicyer. Du kan betala med Apple Pay Later genom att trycka direkt på en Apple Pay-knapp på en försäljares webbplats eller app. Apple Pay-knappen kan åtföljas av mer information om Apple Pay Later och ditt köp vilket i sådant fall tillhandahålls av Apple Financing.

Behörighet

För att du ska kunna ställa in Apple Pay Later skickas din ålder, land och operativsystemsversion till Apple när din enhet uppdateras till iOS 16 eller senare för att bekräfta att du är myndig att använda Apple Pay Later, i USA, och på ett operativsystem som har stöd för Apple Pay Later. Om du är behörig för Apple Pay Later visas betalningsalternativ för Apple Pay Later i appen Plånbok eller på Apple Pay-betalningsbladet. Om du inte längre vill se betalningsalternativ för Apple Pay Later när du använder Apple Pay på webben eller inuti appar öppnar du Inställningar > Plånbok och Apple Pay och trycker för att stänga av Visa Apple Pay Later-alternativ.

Mer information

Om Apple Financing har bekräftat bedrägligt beteende kopplat till dina Apple Financing-aktiviteter eller överensstämmelse med krav gällande handelssanktioner kan Apple Financing dela begränsad information om dina personliga Apple Pay Later-data, som ditt konto-ID, med Apple Inc. av säkerhetsskäl, för bedrägeriskydd och överensstämmelse med lagar och regelverk.

Apple Financing kan dela information om din Apple Financing-relation med våra tjänsteleverantörer, till exempel organisationer som gör fysiska utskick på uppdrag av Apple Financing som är ålagda att hantera informationen i enlighet med detta tillkännagivande och Apple Financings anvisningar, ska använda rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda eventuell mottagen personlig information och måste radera denna personliga information så fort de har utfört tjänsterna, med undantag för om gällande lagstiftning kräver att den sparas.

Information som samlas in av Apple och Apple Financing kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 6 april 2023