Apple Pay och integritet

Apple Pay har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela med dig av.

Privacy Icon

 • När du lägger till ett kort i Apple Pay kan kortrelaterad information, platsinformation och information om enhetsinställningar och användningsmönster skickas till Apple för att avgöra om tjänsten kan användas.
 • En del av informationen ovan, kontorelaterad information och information om parkopplade enheter kan delas med kortutfärdaren eller banken för att avgöra om tjänsten kan användas och för att förhindra bedrägerier.
 • När du använder Apple Pay i appar och på webben kommer information som krävs för att behandla betalningen att delas med appen eller webbplatsen. Det faktiska kortnumret delas inte med försäljaren.
 • Apple Pay-information som inte längre kan kopplas till dig kan bibehållas under en begränsad tid i syfte att generellt förbättra Apple Pay och andra produkter och tjänster från Apple.

Med Apple Pay kan du göra säkra betalningar i butiker, i appar och på webben med hjälp av bankkort, kreditkort och förbetalda kort.

Lägga till kort i Apple Pay

När du lägger till ett betalkort, till exempel kundkort, bankkort, kreditkort eller förbetalda kort i Apple Pay kan informationen du tillhandahåller om kortet och huruvida vissa enhetsinställningar har aktiverats skickas till Apple i syfte att bekräfta din behörighet när det gäller att aktivera Apple Pay. Din enhet kan också utvärdera användningsmönster från enheten (t.ex. procentandel av tiden som enheten är i rörelse och ungefärligt antal samtal i veckan) i syfte att förhindra bedrägeri. Informationen som utvärderas av din enhet delas inte med Apple på ett sätt som kan kopplas till dig.

Apple kan dessutom tillhandahålla information till din kortutfärdare, ditt betalningsnätverk eller leverantörer som har auktoriserats av din kortutfärdare för att aktivera Apple Pay, bekräfta din behörighet att använda kortet, ställa in kortet med Apple Pay och skydda mot bedrägeri, inklusive följande:

 • Kortnumret på ditt kreditkort, bankkort eller förbetalda kort.
 • Namn och faktureringsadress som är associerade till ditt Apple‑ID, iTunes eller App Store-konto.
 • Allmän information om aktiviteten i ditt Apple-ID, iTunes och App Store-konto (t.ex. om du har en lång transaktionshistorik i iTunes).
 • Information om din enhet och, om du använder Apple Watch, den parkopplade iOS-enheten (t.ex. enhetens ID, telefonnummer samt namn och modell).
 • Din position vid tidpunkten när du lägger till kortet (om du har aktiverat Platstjänster).
 • Kontots eller enhetens historik för tillägg av betalkort.
 • Sammanslagen statistik relaterad till informationen från betalkort som du har lagt till eller försökt lägga till i Apple Pay.

När du lägger till ett kort i Apple Pay via en app från tredje part, exempelvis en bankapp, skickar appen en konto- eller kortidentifierare till din enhet. Den här informationen används av Apple och kortutfärdaren till att fastställa kortets giltighet, ställa in kortet för Apple Pay och förhindra bedrägerier. För att det ska bli lättare för dig att lägga till kort som du använder eller nyligen har använt på andra enheter lagrar Apple en kortreferens tillsammans med ditt iCloud-konto. Referensen kan användas med kortets utfärdare eller betalningsnätverket så att kortet kan läggas till när du har angett säkerhetskoden. Apple Pay lagrar inte det ursprungliga kortnumret för kreditkort, betalkort eller förbetalda kort.

Betala med Apple Pay

Information som delas när du genomför en betalning
När du påbörjar en betalning i en app, på webben eller i Apple Messages for Business med hjälp av Apple Pay tillhandahålls ditt postnummer eller annan motsvarande information till appen, webbplatsen eller försäljaren så att moms och frakt kan beräknas. När du har godkänt betalningen lämnas även annan information ut om den begärs av försäljaren, till exempel ett enhetsspecifikt kontonummer, din leveransadress eller en e-postadress. Kortnumret på ditt kreditkort, bankkort eller förbetalda kort lämnas inte ut när du använder Apple Pay.

När du försöker genomföra en transaktion online eller inuti en app med kort som har vissa förbättrade bedrägeriskydd kommer enheten att utvärdera information om ditt Apple‑ID, enheten och platsen ifall du har aktiverat Platstjänster för Plånbok så att bedrägeriskyddsbedömningar kan utvecklas på enheten. Resultatet av bedrägeriskyddsbedömningar på enheten, men inte underliggande data, skickas till Apple och kombineras med information som Apple känner till om enheten och kontot i syfte att utveckla bedrägeriskyddsbedömningar för Apple Pay-transaktioner. Dessa bedrägeriskyddsbedömningar kan delas med ditt betalningsnätverk, tillsammans med ett ID för leveransadress och en IP-adress om informationen är tillgänglig, i syfte att förhindra bedrägerier vid transaktionstillfället. ID:t för leveransadress skiljer sig mellan olika nätverk och kan användas till att bekräfta om leveransadresser är desamma för olika transaktioner med ett visst kort på din enhet, på ett sätt som inte röjer den underliggande adressen. Du kan när som helst kontrollera om ett kort har det här utökade bedrägeriskyddet genom att titta på kortets baksida i Plånbok. Om du vill förhindra delning av bedrägeriskyddsbedömningar med ditt betalningsnätverk kan du välja ett annat kort.

Appar och webbplatser kan kontrollera om du har ställt in Apple Pay
När du använder en app eller befinner dig på en webbplats som använder Apple Pay i iOS, watchOS eller macOS kan appen eller webbplatsen kontrollera om du har aktiverat Apple Pay på den aktuella enheten. Om du besöker en webbplats med Safari på en iOS-enhet, eller på en Mac där du inte kan lägga till ett kort, kan webbplatsen kontrollera om du har ställt in Apple Pay på en iPhone eller Apple Watch som använder samma iCloud-konto. Du kan avaktivera möjligheten för webbplatser som du besöker att kontrollera om Apple Pay är aktiverat genom att ändra inställningarna. I iOS öppnar du Inställningar > Safari > Kontrollera Apple Pay. På en Mac öppnar du Safari > Inställningar > Integritet och avmarkerar Tillåt att webbplatser letar efter Apple Pay och Apple Card.

Apple överför din betalningsinformation men lagrar den inte

I syfte att på ett säkert sätt överföra betalningsinformationen inuti appar, webbplatser och Kundchatt skickas den till Apple, i krypterat format, där den under en kort stund avkrypteras och krypteras om med en försäljarspecifik nyckel som gör att endast försäljaren, utvecklaren eller betalningsbehandlaren kan avkryptera din betalningsinformation. När du utför en betalning på en Mac som det inte går att lägga till ett kort på kommunicerar datorn och auktoriseringsenheten via en krypterad kanal via Apples servrar. Apple behåller ingenting av den här informationen som kan identifiera dig personligen.

Kollektivtrafikskort

Genom att lägga till ett kollektivtrafikskort i Plånbok blir information om det kollektivtrafikskortet associerad med ditt iCloud-konto. Så länge kollektivtrafikskortet har ett positivt saldo förblir kortet associerat med ditt iCloud-konto så att du kan återvinna saldot. Om du lägger till fler än ett kollektivtrafikskort i Plånbok kan Apple eller dess samarbetspartners eventuellt länka personlig information och kontoinformation som är kopplad mellan kort, till exempel kan personliga kollektivtrafikskort länkas till opersonliga kollektivtrafikskort. I Japan kan sammanslagen information som inte kan identifiera dig personligen om inställning av kollektivtrafikskort i Wallet komma att delas med mobilenhetsoperatörer med jämna mellanrum.

När du använder ett kollektivtrafikskort kan en kontaktlös kortläsare få tillgång till information som nyligen besökta stationer, transaktionshistorik och ytterligare biljetter. Denna information blir tillgänglig för alla kontaktlösa kortläsare i närheten om kortet har ställts in som ditt expresskollektivtrafikskort (en inställning som gör att du kan slutföra transaktioner utan Touch ID, Face ID eller lösenkod). Du kan hantera expresskollektivtrafik på en iOS-enhet genom att öppna Inställningar > Plånbok och Apple Pay eller Apple Watch-appen > Plånbok och Apple Pay, trycka på Expresskollektivtrafikskort och sedan välja ett betalningskort.

Kundkort och presentkort

Med Apple Pay kan du även använda behöriga kundkort och presentkort som är lagrade i Plånbok till att göra kontaktlösa transaktioner med kundkort och presentkort i utvalda butiker. Om du lägger till ett kundkort eller ett presentkort i Plånbok kommer information om ditt konto eller kort (inklusive ett ID) att lagras på din enhet och synkroniseras via iCloud. Du kan avaktivera synkronisering via iCloud genom att öppna Inställningar > [ditt namn] > iCloud och avaktivera Plånbok genom att trycka.

När du har löst in ett Apple Gift Card eller överfört pengar till ditt Apple‑ID-saldo blir ditt Apple-kontokort tillagt i Plånbok så att du enkelt kan se dina senaste transaktioner och använda Apple-kontosaldot i Apple-butiker.

När du använder Apple Pay i butiker kan betalningsterminalen begära kundkortets eller presentkortets ID från det associerade kundkortet eller presentkortet på enheten som en del av transaktionen. Du kan avaktivera den här funktionen genom att välja kortet i Plånbok och avaktivera Automatiskt val under kortinformationen. Om betalningsterminalen i vissa butiker inte tar emot något kundkorts-ID från enheten när du betalar med Apple Pay kan det utlösa ett meddelande som frågar om du vill lägga till kundkortet till Apple Pay eller gå med i försäljarens medlemsprogram om du inte är medlem. Om du registrerar dig för ett kundkort kan försäljaren begära att du tillhandahåller personlig information, till exempel ditt namn, postnummer, e-postadress och telefonnummer. Apple får ett meddelande när du personanpassar en återförsäljares kundkort, men informationen som du delar skickas direkt från enheten till försäljaren och behandlas enligt försäljarens integritetspolicy.

Student-ID-kort

Om du väljer att lägga till ett kompatibelt student-ID-kort i Plånbok kan information om ditt student-ID-kort och huruvida vissa enhetsinställningar är aktiverade att skickas till Apple. Information kan även skickas från Apple till din skola och till leverantörer som skolan har auktoriserat för att aktivera ditt ID-kort, fastställa giltighet, ställa in kortet och förhindra bedrägerier, inklusive:

 • Ditt student-ID-kortnummer.
 • Namn och faktureringsadress som är associerade till ditt Apple‑ID, iTunes eller App Store-konto.
 • Information om din enhet och, om du använder en Apple Watch, den parkopplade iOS-enheten (t.ex. enhetens identifierare och modell).

Apple tar emot och lagrar ditt student-ID-foto i ditt iCloud-konto

När du använder ett student-ID-kort kan kontaktlösa kortläsare läsa av ditt ID-kortnummer om kortet är inställt för användning i Expressläge (en inställning som gör det möjligt att genomföra transaktioner utan Touch ID, Face ID eller en lösenkod). Du kan hantera Expressläge på iPhone i Inställningar > Plånbok och Apple Pay eller i Apple Watch-appen genom att trycka på Plånbok och Apple Pay.

Övrig information

Om du har aktiverat Platstjänster kommer platsinformation för din enhet, vid tidpunkten du använder den till att göra inköp i butiker, att skickas anonymt till Apple. Informationen kommer att användas till att hjälpa Apple Pay att förbättra korrektheten för företagsnamn i Plånboks korttransaktionshistorik och kan sparas i sammanslagen form för att förbättra Kartor, Apple Pay och Plånbok. Du kan när som helst avaktivera denna platsbaserade funktion i Apple Pay på din iOS-enhet genom att öppna Inställningar > Integritet > Platstjänster > Systemtjänster och sedan trycka för att stänga av Apple Pay-försäljaridentifiering. På en Mac öppnar du Systeminställningar > Säkerhet och integritet > Integritet och klickar på Platstjänster. Sedan klickar du på låset för att göra ändringar, anger ditt lösenord och avmarkerar Plånbok.

Som en hjälp att hantera dina betalningsmetoder i Apples ekosystem kan Apple kontrollera om några Apple Pay-betalningsmetoder kan läggas till som registrerade betalningsmetoder för ditt Apple-ID och visa de betalningsmetoderna i Inställningar > [ditt namn] > Betalning och leverans > Lägg till betalningsmetod > Hittades i Plånbok. När du utför en transaktion med ditt Apple-ID kan Apple också kontrollera om någon registrerad betalningsmetod för ditt Apple-ID kan användas med Apple Pay. Om så är fallet kan Apple aktivera Apple Pay för den betalningsmetoden i syfte att öka säkerheten för betalningsmetoden. Du kan när som helst ändra betalningsmetoder för ditt Apple-ID genom att öppna Inställningar > [ditt namn] > Betalning och leverans.

Data från Apple Pay som inte kan spåras till dig personligen kan sparas under en begränsad tid för att allmänt förbättra Apple Pay och andra produkter och tjänster från Apple.

De befintliga avtalsvillkoren för någon kortinnehavare, användare eller försäljare, eller andra villkor som är tillämpliga för användningen av Apple Pay-funktioner, fortsätter att gälla för din användning av kort och hur de används i samband med Apple Pay, och ytterligare integritetspolicyer kan gälla för dessa. Om Apple misstänker bedrägligt beteende kopplat till din användning av Apple Pay kan information om det potentiellt bedrägliga Apple-kontot och transaktioner delas med din kortutfärdare eller betalningsnätverksoperatör i syfte att förhindra bedrägeri.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 12 augusti 2022