Podcaster och integritet

Podcaster som du köper via prenumerationer i Podcaster associeras med ditt Apple‑ID. Din enhets­tillförlitlighets­poäng används till att förhindra bedrägerier. Data om ditt podcastlyssnande och interaktioner samlas in i syfte att förbättra och personanpassa tjänsten och är inte kopplade till ditt Apple‑ID.
 

Podcaster har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela med dig av.

Privacy Icon

 • Podcaster som du köper via prenumerationer i Podcaster associeras med ditt Apple‑ID.
 • Data för ditt podcastlyssnande kopplas till ett slumpmässigt enhets-ID som inte lagras med ditt Apple‑ID.
 • Vi samlar in information om ditt podcastlyssnande så att vi kan förstå hur användare lyssnar på podcaster och rapportera sammanslagna data till podcastleverantörer.
 • Vi samlar även in data om hur du använder Podcaster, exempelvis tryckningar.
 • För att identifiera och förhindra bedrägerier beräknar vi en enhets­tillförlitlighets­poäng med hjälp av information om hur du använder enheten, inklusive det ungefärliga antalet telefonsamtal eller mejl du tar emot eller skickar, när du försöker göra ett inköp. Information som skickas är utformad så att Apple inte kan avläsa de verkliga värdena på din enhet. Poängen lagras på våra servrar under en begränsad tid.

Att hålla din information säker och att skydda dess integritet är en prioritet för alla på Apple. Vi arbetar hårt för att endast samla in de data vi behöver för att göra din upplevelse bättre, och när vi samlar in data tror vi att det är viktigt för dig att veta vad vi samlar in och varför vi behöver det, så att du kan göra informerade val. Precis som alla andra produkter och tjänster från Apple är Podcaster utformad kring dessa principer.

Tillhandahålla och förbättra Apple Podcasts

Apple samlar in information om hur du använder Apple Podcasts så att vi kan hantera de program du följer, förbättra tjänsten och leverera sammanslagen rapportering till podcastleverantörer.

För att underlätta för dig synkroniserar Podcaster uppspelningsposition för poddavsnitt som du lyssnar på och innehållet i ditt bibliotek, inklusive de poddar du följer, de avsnitt som du sparat och dina stationer så att du får samma upplevelse av Podcaster från alla dina enheter. Denna information lagras tillsammans med ditt Apple‑ID. Du kan avaktivera synkronisering av biblioteket i Inställningar.

Vi använder information om dina kanalprenumerationer, poddar du följer, senast spelade poddar och senaste rekommendationer för att personanpassa tjänsten och hjälpa dig att upptäcka det innehåll som är mest relevant för dig. Du kan avaktivera personligt anpassade funktioner i Podcaster, liksom i App Store, Apple Books, iTunes Store, Apple TV och abonnemang från Apple, genom att stänga av Personliga rekommendationer för ditt Apple‑ID. På en iOS- eller iPadOS-enhet öppnar du Inställningar > [ditt namn] > Medier och köp > Visa konto och stänger av Personliga rekommendationer genom att trycka.

Vi samlar in uppspelningsdata så att vi kan förstå och tillhandahålla rapporter om hur användare lyssnar på podcaster. Dessa data innehåller information om de podcaster som du lyssnar på, till exempel hur mycket av en podcast som du lyssnar på, när du lyssnar och när du strömmar, hämtar eller följer. För att vi ska kunna förbättra och personanpassa tjänsten samlar vi också in information om hur du använder Podcaster, till exempel vilka länkar som du trycker på. Vi har utformat Apple Podcasts så att dessa data inte är länkade till andra Apple-tjänster. Den här informationen är kopplad till ett slumpmässigt unikt ID som är specifikt för Podcaster och inte lagras med ditt Apple‑ID. Vi använder iCloud till att synkronisera detta ID på dina enheter som är inloggade på iCloud. Om du vill nollställa identifieraren som ingår i de uppspelningsdata som skickas till Apple från en iOS- eller iPadOS-enhet öppnar du Inställningar > Podcaster > Nollställ identifierare. Det här nollställer även identifieraren för eventuella parkopplade watchOS-enheter.

När du söker i Podcaster blir information om sådant som nyligen använda appar och populära appar som finns installerade på enheten skickade till Apple tillsammans med din sökfråga så att du kan få relevanta sökträffar. Den här informationen kopplas inte till ditt Apple‑ID.

Vi delar data med podcastleverantörer i sammanslagen form. Vi delar inte dina personliga data med tredje part. Tänk dock på att när du spelar upp eller hämtar ett podcastavsnitt från vissa podcastleverantörer, eller använder Siri till att lyssna på en ljudsammanfattning, kan dessa leverantörer samla in information om hur du använder deras podcaster. Den insamlingen lyder under deras integritetspolicyer och -praxis.

Apple kan använda information om ditt konto, exempelvis Apple-produkterna du äger och dina prenumerationer på Apple-tjänster, till att skicka information om Podcaster och andra produkter och tjänster från Apple samt erbjudanden som kan intressera dig. Apple kan även använda information om din köpaktivitet i Podcaster till att skicka mejl och pushnotiser om nya funktioner, innehåll och erbjudanden i Podcaster. Du kan ändra dina e-postinställningar och välja att sluta få dessa mejl på appleid.apple.com. Du uppdaterar notisinställningar på en iOS- eller iPadOS-enhet genom att öppna Inställningar > Notiser > Podcaster. Apple använder information om dina interaktioner med våra kommunikationer, inklusive notiser, till att förbättra våra tjänster.

Andra appar och enheter som erbjuder integrering med Podcaster kan begära tillgång till Podcaster och ditt Podcaster-bibliotek. Om du ger behörighet till en app eller enhetsintegrering kan den komma åt information om sådant som ditt bibliotek, uppspelningsaktivitet och dina rekommendationer. En app eller enhet med åtkomst kan även ändra data som är kopplade till ditt konto, till exempel vilka podcaster som finns i ditt bibliotek. Du kan avaktivera en iOS- eller iPadOS-apps åtkomst till din iOS- eller iPadOS-enhet genom att öppna Inställningar > Integritet och säkerhet > Medier och Apple Music. Du kan avaktivera åtkomst för andra appar eller enheter i kontoinställningarna för Apple Music.

Apple kan använda information om hur du använder Podcaster i syfte att förhindra eller vidta åtgärder mot aktiviteter som är eller kan vara ett brott mot iOS- eller iPadOS-programlicensavtalet eller mot tillämpliga lagar.

Prenumerationer i appen Podcaster

Om du köper podcaster från Podcaster-prenumerationer kommer vi att använda de av dina personliga data som krävs för att behandla dina köptransaktioner, till exempel din konto- och betalningsinformation som du kan visa och ändra i inställningarna samt din köphistorik. Vi kan även använda dina personuppgifter till att kontrollera om du är behörig för en kostnadsfri provperiod eller ett specialerbjudande för Podcaster-prenumerationer.

Skydd mot bedrägeri och annat skadligt beteende

När du använder ett betalkort kan Apple behålla och automatiskt uppdatera ditt kortnummer och faktureringsinformation för framtida köp, återkommande transaktioner och annan användning som du auktoriserar. Apple kan få den här informationen från ditt finansinstitut eller betalningsnätverk och även använda den för verifiering och för att förhindra bedrägeri.

När du försöker göra ett inköp kommer vi även att beräkna din enhets­tillförlitlighets­poäng med hjälp av information om hur du använder enheten, inklusive det ungefärliga antalet telefonsamtal du besvarar och ringer samt mejl du tar emot och skickar. Information som skickas är utformad så att Apple inte kan avläsa de underliggande värdena på din enhet. Poängen lagras på våra servrar under en begränsad tid.

Tillämpbar juridisk grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i Apple Podcasts i allmänhet så att ditt kontrakt med Apple kan följas, på det sätt som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten samt för att uppfylla våra juridiska krav. Vi inhämtar samtycke enligt gällande lokala lagar när det krävs enligt juridisk praxis.

Där lokala lagar och regler tillåter det behandlar vi personuppgifter enligt vad som krävs för våra legitima intressen eller intressen från tredje part, i syfte att:

 • Visa innehåll som är tillgängligt för dig.
 • Synkronisera din uppspelningsposition och ditt bibliotek mellan enheter.
 • Optimera och förbättra tjänsten för dig och andra, och skicka kommunikationer om Apple Podcasts och andra relaterade produkter, tjänster och erbjudanden från Apple som kan vara av intresse för dig.
 • Skyddar mot bedrägeri och annat skadligt beteende.

De data som används inkluderar:

 • Din användning av Apple Podcasts, inklusive uppspelningsposition och innehållet i ditt bibliotek.
 • De poddar du köper via prenumerationer i Podcaster.
 • Ditt konto, t.ex. Apple-produkterna du äger och dina abonnemang på Apple-tjänster.

Lagring

Vi behåller personliga data som är kopplade till dina köp i Podcaster-prenumerationer under en period som anges av gällande lagar om finansrapportering i respektive region. För de flesta kunder innebär det att informationen lagras i minst 10 år, men i regioner som Kina kan den perioden vara 30 år. Vi behåller även ett register med dina köp under minst så lång tid som du har ett konto hos oss så att du har tillgång till detta innehåll i enlighet med våra villkor. Viss information, t.ex. transaktioner, men inte din lagrade kortinformation, kan behållas i företagsregister även efter att du har avslutat ditt konto eller slutat använda Podcaster.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 18 maj 2023