Appen Forskning från Apple och integritet

Med appen Forskning från Apple kan du hitta, registrera dig i och delta i forskningsstudier från Apple genom att använda din iPhone. Du kan hantera insamling och användning av din information för varje studie som du är registrerad i och du kan sluta dela data med valfri studie när som helst.
 

Appen Forskning från Apple har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela.

Privacy Icon

  • All information som samlas in av eller ansluts till av appen Forskning från Apple lagras i ett krypterat format om du har en lösenkod på din iOS-enhet. Forskningsdata kan innehålla din demografiska information, hälsoinformation, information om din användning av appen Forskning från Apple samt sensor- och användningsdata från dina iOS- och watchOS-enheter.
  • Information från appen Forskning från Apple delas inte med en studie förrän du har anslutit dig till studien. Du gör det genom att skriva på det eller de medgivanden som krävs för den studien och auktorisera informationen som studien får samla in eller ansluta till i appen Forskning från Apple.
  • Om du väljer att dela din information med Apple som en del av en studie blir informationen krypterad vid överföring och lagring på Apples servrar. Apple kan inte läsa någon information som direkt identifierar dig (som namn, e-postadress och telefonnummer) som samlas in via appen Forskning från Apple.
  • Du kan hantera insamling och användning av din information för varje studie som du är registrerad i och du kan sluta dela data med valfri studie när som helst.

Med appen Forskning från Apple kan du hitta, registrera dig i och delta i forskningsstudier från Apple genom att använda din iPhone. Du kan även dela viss information som samlas in av dina iOS-, watchOS- och andra enheter. Den här texten beskriver vad som gäller för integritetsskydden i appen Forskning från Apple.

Du kan hantera insamling och användning av din information, inklusive dina personliga data, för varje studie du är registrerad i. All information som samlas in av eller ansluts till av appen Forskning från Apple lagras i ett krypterat format om du har en lösenkod på din iOS-enhet.

Information från appen Forskning från Apple delas inte med en studie förrän du har anslutit dig till studien. Du gör det genom att skriva på det eller de medgivanden som krävs för den studien och auktorisera informationen som studien får samla in eller ansluta till i appen Forskning från Apple. Om du väljer att dela din information med Apple som en del av en studie blir informationen krypterad vid överföring och lagring på Apples servrar. Apple kan inte läsa någon information som direkt identifierar dig (som namn, e-postadress och telefonnummer) som samlas in via appen Forskning från Apple.

Forskningsdata som samlas in av eller ansluts till av appen Forskning från Apple kan inkludera:

  • Forskningsprofilinformation: När du registrerar dig i den första studien blir du ombedd att ange viss information så att en forskningsprofil kan skapas i appen Forskning från Apple. Den omfattar information som ditt namn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum. Du måste tillhandahålla den här informationen innan du kan delta i studier som genomförs i appen Forskning från Apple. Din profilinformation kan användas till att fastställa om du är en lämplig deltagare för vissa studier. Bearbetningen av din profilinformation i syfte att fastställa din lämplighet för studiedeltagande görs på enheten. Apple får inte tillgång till din kontaktinformation eller ditt fullständiga födelsedatum.
  • Demografisk information: Du blir även ombedd att ange viss demografisk information som kön och etnicitet. Du behöver inte tillhandahålla någon demografisk information innan du deltar i en studie. Din demografiska information kan användas till att fastställa om du är en lämplig deltagare för vissa studier. Bearbetningen av din demografiska information i syfte att fastställa din lämplighet för studiedeltagande görs på enheten.
  • Information från appen Hälsa: Om du har information i appen Hälsa kan du välja att dela den informationen med vissa studier. Den här informationen kan inkludera medicinska journaler, kroppsmått, vitalparametrar och reproduktiv hälsoinformation som menstruationscykelns längd och relaterade symptom.
  • Användningsinformation för appen Forskning från Apple: Det här är information om din användning av och interaktion med appen Forskning från Apple och specifika studier inuti den. Detta kan exempelvis inkludera information om studierelaterade notiser som du tar emot och de åtgärder du vidtar som en följd av sådana notiser, när du registrerar dig för en viss studie, antalet studierelaterade åtgärder du har påbörjat och slutfört, hur ofta och hur stor mängd data som skickas från appen Forskning, hur du öppnar appen Forskning samt information om hur appen Forskning fungerar.
  • Sensor- och användningsdata: Denna sensor- och enhetsanvändningsinformation är endast tillgänglig för forskningsstudier som uppfyller vissa krav, vilket omfattar granskning av en forskningsetisk kommitté. Du kan styra sensor- och användningsdata som du delar med varje studie som du registrerar dig för, och du kan sluta dela dessa data med valfri studie när som helst. Läs mer på Inställningar > Integritet och säkerhet > Forskningssensor- och användningsdata.
  • Andra datatyper: Vissa studier i appen Forskning från Apple kan samla in eller ansluta till ytterligare datatyper, exempelvis ljud- eller videodata eller information som genereras från tester eller enkäter som administreras genom appen Forskning från Apple. Varje studiesamtycke beskriver insamling, användning och delning av sådana data i förekommande fall.

Du kan när som helst sluta att dela valfria data som samlas in av eller ansluts till via appen Forskning från Apple med valfri studie inuti appen Forskning från Apple genom att öppna fliken Dina data och följa anvisningarna på skärmen.

Du kan också när som helst sluta att delta i valfri studie. Du kan avbryta deltagandet i en studie som genomförs i appen Forskning från Apple genom att öppna fliken Studier, markera den relevanta studien och trycka på ”Dra tillbaka ditt deltagande i den här studien”. Lägg märke till att radering eller avlastning av appen Forskning från Apple endast pausar insamling och delning av data – det innebär inte att du slutar delta i en studie. De specifika lagringspolicyerna och vilka åtgärder du måste vidta för att sluta medverka beskrivs i det Informerade samtycket för varje studie.

Information som lagras i appen Forskning från Apple kan inte återspegla din fullständiga medicinska historik och ska inte användas som en ersättning för officiella medicinska journaler eller en kvalificerad medicinsk bedömning. Du bör kontakta sjukvård innan du fattar några beslut gällande din hälsa. Information som lagras i appen Forskning från Apple kanske inte heller återspeglar dina fullständiga studiedata. Du bör konsultera kontaktpersonerna som listas i medgivandet för varje studie om du har frågor om dina studiedata.

Under alla förhållanden kommer information som Apple samlar in som en följd av din användning av appen Forskning från Apple, eller någon av funktionerna som aktiveras via appen Forskning från Apple, att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy som finns på www.apple.com/legal/privacy/apple-health-studies/se.

Publiceringsdatum: 12 december 2022