Familjeinställning och integritet

Med familjeinställning kan du parkoppla en familjemedlems Apple Watch med din iPhone. För vissa funktioner har du möjlighet att begära vissa data från familjemedlemmens Apple Watch.
 

Familjeinställning har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela.

Privacy Icon

  • Med familjeinställning kan du parkoppla en familjemedlems Apple Watch med din iPhone.
  • En del watchOS-funktioner som finns i familjeinställning kan kräva att personliga data används.
  • För vissa funktioner får du möjlighet att begära att få vissa data från familjemedlemmens Apple Watch eller se loggar med relevanta aktiviteter. Detta omfattar sådant som familjemedlemmens hälsodata, Skoltid-upplåsningar, plats och kontaktdata. För hälsodata och Skoltid-upplåsningar skickas informationen till Apple med heltäckande kryptering endast i syfte att tillåta delningen av relevant information och loggar.

Med familjeinställning kan du parkoppla en familjemedlems Apple Watch med din iPhone. Familjeinställning kräver att du och familjemedlemmen ingår i samma familjedelning och att du är samordnaren eller en förälder/vårdnadshavare i familjegruppen. Om du inte har familjedelning måste du ställa in det, eller om familjemedlemmen inte har ett Apple-ID måste du skapa detta.

Med familjeinställning blir vissa watchOS-funktioner tillgängliga för användning även när familjemedlemmens Apple Watch inte är i närheten av din iPhone. Alla watchOS-funktioner kanske inte är tillgängliga med familjeinställning. Det kan finnas ytterligare watchOS-funktioner som inte är tillgängliga om Apple Watch saknar ett mobilabonnemang eller beroende på familjemedlemmens ålder, exempelvis möjligheten att ringa telefonsamtal. När du lägger till en Apple Watch i en familjeinställning med mobilfunktioner skickas serienumret och maskinvarans mobil-ID:n till Apple så att mobilabonnemanget kan konfigureras.

För vissa funktioner får du möjlighet att begära att få vissa data från familjemedlemmens Apple Watch. Detta omfattar information om sådant som familjemedlemmens hälsa, plats och kontaktdata. Familjemedlemmen kan ha möjlighet att dela eller sluta dela dessa data med dig. Om du begär tillgång till hälsodata för familjemedlemmen får han eller hon ett meddelande på sin Apple Watch. Om familjemedlemmen väljer att dela sina hälsodata med dig skickas denna information till Apple med heltäckande kryptering. Dessa data kopplas till ditt Apple‑ID endast i syfte att tillåta att Apple aktiverar delning av den här informationen.

Med Skoltid har du möjlighet att fastställa en tidsperiod när vissa funktioner i Apple Watch är begränsade. Om familjemedlemmen låser upp sin Apple Watch under Skoltid kan du se upplåsningarna i Apple Watch-appen på iPhone. Den här informationen skickas till Apple med heltäckande kryptering men kopplas till ditt Apple-ID endast så att Apple kan tillhandahålla information om upplåsningar.

Med familjeinställning kan du även visa loggar och skärmavbilder från familjemedlemmens Apple Watch på din iPhone.

Du kan när som helst avaktivera familjeinställning via Apple Watch-appen på iPhone, och familjemedlemmen kan avaktivera familjeinställning via Inställningar på Apple Watch. Din familjemedlem kan också när som helst ändra sina inställningar, inklusive delning av data med dig, i Inställningar på Apple Watch.

Apple behåller personliga data endast så länge som det krävs för att uppfylla de ändamål de samlades in för, inklusive enligt vad som beskrivs i detta tillkännagivande och i enlighet med Apples integritetspolicy eller enligt gällande lagstiftning. När vi fastslår längden på lagringsperioder undersöker vi först grundligt om det är nödvändigt att behålla de personliga data som har samlats in. Om det krävs att de behålls har vi som mål att behålla personliga data under så kort tid som är tillåten enligt lagstiftning.

Under alla förhållanden kommer information som Apple samlar in som en följd av din användning av familjeinställning, eller någon av funktionerna som aktiveras via familjeinställning, att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 12 december 2022