GymKit och integritet

GymKit har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela med dig av.

Du kan använda ansluten gymutrustning till att starta och stoppa träningspass på Apple Watch och överföra träningsdata, till exempel distans och pulsnivå. När träningen är klar sparas dessa data på Apple Watch och en begäran om att de tas bort från gymutrustningen skickas. Tillverkaren kan dock samla in och behålla data om ditt träningspass som synkroniseras till utrustningen från Apple Watch om du har loggat in på gymutrustningen.