Förbättra kommunikationssäkerhet och integritet

Förbättra kommunikationssäkerhet har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela.

Om du samtycker till Förbättra kommunikationssäkerhet samlar Apple in data om hur Kommunikationssäkerhet används i syfte att förbättra funktionen och utvärdera hur effektiv den är. Den här informationen är sammanslagen och behandlas med integritetsbevarande tekniker som differentiell integritet, och den är inte länkad till ett Apple‑ID eller andra data som Apple kan ha fått från ditt barns användning av andra Apple-tjänster.

Exempel på de sammanslagna data som samlas in inkluderar:

  • Procentandelen av det totala antalet bilder som har skickats och tagits emot och som har identifierats som explicit innehåll.
  • Antalet tryckningar eller klick på ”Sätt att få hjälp”.
  • Procentandelen tryckningar eller klick på alternativ för kommunikationssäkerhet.

Du kan när som helst stänga av Förbättra kommunikationssäkerhet på en iOS- eller iPadOS-enhet genom att öppna Inställningar > Skärmtid, trycka på ett namn på ett barn i familjegruppen och sedan trycka på Kommunikationssäkerhet > Fortsätt, eller på en Mac genom att öppna Systeminställningar > Skärmtid, klicka på namnet på ett barn i familjegruppen och sedan trycka på Kommunikationssäkerhet > Fortsätt. Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 1 februari 2023