Delning av genvägar och integritet

Appen Genvägar har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela.

Du bör granska genvägar som inte kommer från galleriet

Genvägar som hämtas från webben eller som andra delar med dig kanske inte har granskats av Apple och Apple har ingen kontroll över eller ansvar för innehållet eller funktionerna i dessa genvägar. Du bör granska genvägar som har hämtats från webben eller delats med dig extra noga för att vara säker på att de fungerar på det sätt du förväntar dig.

Du styr vilka genvägar som får tillgång till dina personliga data, till exempel din plats (exakt eller ungefärlig), dina kontakter, dina hälsodata, din betalningsinformation eller innehållet i dina dokument. Du kan granska och styra vilka data som en genväg har tillgång till i avsnittet Detaljer för genvägen.

Genvägar som du delar skickas till Apple.

Om du skapar och delar en genväg kommer den delade genvägen, samt allt innehåll som är inbäddat i den, att skickas till Apple så att den kan delas på din begäran. Delade genvägar kan användas till allmän förbättring av Apples produkter och tjänster på ett sätt som inte identifierar dig personligen. Genvägen och dess innehåll kommer att bli tillgänglig för alla som får tillgång till den delade webblänken och de kan då kopiera, spara, ändra och vidarebefordra en kopia av din delade genväg och allt innehåll som är inbäddat i den. Du bör inte skapa eller dela genvägar med innehåll som du inte har rättigheterna till, eller genvägar som bryter mot lagar eller andra personers rättigheter. Apple har inte någon skyldighet att granska några genvägar som du delar, men Apple kan trots detta granska, avaktivera eller ta bort genvägar som du delar.

Du kan aktivera delning av genvägar i inställningarna för appen Genvägar.

Genvägar synkroniseras mellan dina enheter med hjälp av iCloud. Om du inte vill att genvägarna ska synkroniseras kan du avaktivera den här funktionen på en enhet med iOS eller iPadOS via Inställningar > [ditt namn] > iCloud och stänga av Genvägar, eller via Inställningar > Genvägar och stänga av iCloud-synkronisering. På en Mac öppnar du Systeminställningar > [ditt namn] > iCloud och avmarkerar Genvägar. Alternativt kan du öppna Inställningar i appen Genvägar och avaktivera iCloud-synkronisering.

Apple behåller personliga data endast så länge som det krävs för att uppfylla de ändamål de samlades in för och i enlighet med Apples integritetspolicy eller enligt gällande lagstiftning. När vi fastslår längden på lagringsperioder undersöker vi först grundligt om det är nödvändigt att behålla de personliga data som har samlats in. Om det krävs att de behålls har vi som mål att behålla personliga data under så kort tid som är tillåten enligt lagstiftning.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 18 maj 2023