Tap to Pay on iPhone och integritet

Tap to Pay on iPhone är utformad så att du kan ta emot kontaktlösa betalningar på din mobila enhet på ett säkert och privat sätt.

Aktivera Tap to Pay on iPhone

Med Tap to Pay on iPhone kan du använda iPhone till att ta emot kontaktlösa betalningar från en kunds mobila enhet eller kontaktlösa kort via en aktiverad app. Aktivera Tap to Pay on iPhone genom att logga in med det Apple‑ID du använder som försäljare. Det Apple‑ID du använder kommer att associeras med ett försäljarkonto för hantering av försäljarkontot och bedrägeriskydd samt för överensstämmelse med lagar och regelverk. Du kan ta bort kopplingen till ditt Apple‑ID från ett försäljarkonto genom att kontakta Apples support.

Använda Tap to Pay on iPhone

När du använder Tap to Pay on iPhone bearbetar Apple dina data som en databehandlare för betalningstjänsteleverantören i enlighet med dess anvisningar och gällande lagstiftning. När du inleder en transaktion med Tap to Pay on iPhone och öppnar en virtuell betalningsterminal samlar Apple in data som behövs för en giltig session, exempelvis en token som innehåller ID:n för betalningstjänsteleverantören och försäljaren, information om försäljaren (t.ex. företagsnamn) och ID:n för din virtuella betalningsterminal. Apple samlar även in en token som visar att din maskinvara är säker. Om den är giltig skickar Apple tillbaka en giltig sessionstoken till din enhet och enheten använder sedan denna till att genomföra transaktionen. När din enhet genomför en transaktion skickar enheten krypterad transaktionsinformation till Apple, men Apple avkrypterar inte denna transaktionsinformation. Apple autentiserar transaktionen med hjälp av information om sådant som sessionstoken, enhet och försäljare, men inte innehållet i den krypterade transaktionen. Om den autentiseras ser Apple till att ytterligare skydda transaktionen genom att ändra krypteringsnyckeln till en nyckel som endast betalningstjänstpartnern kan avkryptera. Apple samlar in och behåller information om Tap to Pay on iPhone-transaktioner, exempelvis transaktionsbelopp, under 25 dagar för överensstämmelse med kortbetalningsbranschens krav och liknande.

Registrera dig i Apple Business Register

Du kan ansluta ett försäljarkonto från en POS-app till Apple Business Register med ditt Apple‑ID, vilket länkar ditt Apple‑ID till försäljarkontot i Apple Business Register. Din användning av Apple Business Register omfattas av användarvillkoren för Apple Business Register på register.apple.com/tou/abr/latest/en och Apples integritetspolicy på www.apple.com/se/privacy.

Tap to Pay on iPhone-data som inte längre kan kopplas till dig kan behållas under en begränsad tidsperiod i syfte att allmänt förbättra tjänsten.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy. Användning av en POS-app från tredje part omfattas av den appens tjänstevillkor och dess integritetspolicy.

Publiceringsdatum: 12 maj 2022