Väder och integritet

Din platsinformation, som inte är associerad med din identitet, skickas till Apple för att tillhandahålla relevanta väderprognoser. Om du aktiverar ovädersvarningar kan Apple koppla landet eller regionen för dessa varningar till ditt Apple‑ID.
 

Väder har utformats för att skydda din information.

Privacy Icon

  • Om du tillåter att Väder får tillgång till din platsinformation skickas platsinformationen till Apple för att tillhandahålla relevanta väderprognoser. Din platsinformation associeras inte med din identitet.
  • Om du begär en prognos för en plats som du följer skickas den informationen till Apple så att du kan få en prognos för den platsen. Detta kopplas inte till din identitet.
  • Om du aktiverar ovädersvarningar kan Apple koppla landet eller regionen för sådana varningar till ditt Apple‑ID.

Att hålla din information säker och att skydda dess integritet är en prioritet för alla på Apple. Vi arbetar hårt för att bara samla in de data vi behöver för att förbättra din upplevelse. När vi samlar in data anser vi att det är viktigt att du vet vad vi samlar in, och varför vi behöver informationen, så att du kan fatta välgrundade beslut. Precis som alla andra produkter och tjänster från Apple har Väder utformats kring dessa principer.

Om du tillåter att Väder får tillgång till din platsinformation skickas platsinformationen till Apple för att tillhandahålla relevanta väderprognoser. Om du begär en prognos för en plats som du följer skickas den informationen till Apple så att du kan få en prognos för den platsen. Den information som Apple samlar in för att tillhandahålla väderprognoser är inte länkad till din identitet.

Om du väljer att aktivera ovädersvarningar kopplar Väder ihop varje plats där du har aktiverat sådana notiser med en region om detta är tillgängligt. En region kan vara ett helt land, men en region (i till exempel USA och Kanada) kan också vara ett område med minst 500 000 invånare. Listan med de regioner för vilka du har aktiverat sådana notiser skickas till Apple och kan länkas till ditt Apple‑ID. Apple använder listan med regioner till att aktivera den här tjänsten och leverera notiserna till din enhet. Väder filtrerar de regionala notiserna på din enhet baserat på de specifika platserna för vilka du har aktiverat ovädersvarningar för att kunna leverera relevanta notiser till dig.

Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 1 februari 2023