Wi-Fi-samtal och integritet

Wi-Fi-samtal har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela.

Vissa operatörer tillåter att du ringer och tar emot samtal på iOS-enheter, watchOS-enheter och datorer via Wi-Fi (och/eller via mobildata på iPad-modeller med Wi-Fi + Cellular när Wi-Fi-signalen är svag eller inte tillgänglig).

Om du aktiverar Wi-Fi-samtal och ansluter till ett Wi-Fi-nätverk från en enhet som har Wi-Fi-samtal aktiverat kan information om landet där nätverksanslutningen upprättades (baserat på din IP-adress eller ditt mobilnätverk om ett sådant finns) skickas till operatören för att behandla fakturering och tillgänglighet för tjänster. Om du inte vill dela den här informationen med din operatör kan du avaktivera Wi-Fi-samtal på iPhone och en parkopplad Apple Watch genom att öppna Inställningar > Telefon och trycka för att avaktivera Wi-Fi-samtal (för iPhone) och stänga av Samtal på andra enheter (för andra enheter, inklusive en parkopplad Apple Watch). Om du vill avaktivera Wi-Fi-samtal på iPad eller iPod touch öppnar du Inställningar > FaceTime och avaktiverar Samtal från iPhone. Om du vill avaktivera Wi-Fi-samtal på en Mac öppnar du FaceTime > Inställningar och avaktiverar Samtal från iPhone.

För att din operatör ska kunna utföra korta kodsamtal (samtal till korta telefonnummer som ger tillgång till offentliga tjänster) via Wi-Fi eller mobildata måste Apple skicka information om staden som samtalet ringdes från till operatören för samtalsdirigering. Om du inte vill dela information om vilken stad du ringer från med operatören när du ringer korta kodsamtal kan du avaktivera Platstjänster för Wi-Fi-samtal i iOS och watchOS genom att öppna Inställningar > Integritet och säkerhet > Platstjänster > Systemtjänster och trycka för att avaktivera Wi‑Fi-samtal. Du kan avaktivera Platstjänster för Wi‑Fi-samtal på Mac genom att öppna Systeminställningar > Integritet och säkerhet > Platstjänster. Klicka sedan på Detaljer bredvid Systemtjänster och avmarkera Wi‑Fi-samtal. Om du avaktiverar Platstjänster för Wi-Fi-samtal kommer enheten inte att kunna identifiera eller skicka staden du befinner dig i till din operatör när du slår ett kort kodnummer för ett Wi-Fi-samtal, vilket innebär att operatören kanske inte kan dirigera eller koppla samtalet på ett korrekt sätt.

Nödsamtal på iPhone skickas via mobilnätet när det är tillgängligt. Om mobilnätet inte är tillgängligt och du har aktiverat Wi-Fi-samtal går det att ringa nödsamtal via Wi-Fi, och enhetens platsinformation kan användas vid nödsamtal för att hjälpa utryckningspersonal, oavsett om Platstjänster har aktiverats eller inte. Din operatör kan dock välja att använda din faktureringsadress eller en annan adress som du har angett för dirigering av nödsamtal. Du kan uppdatera din adressinformation för din operatör i Inställningar på iOS-enheter och i FaceTime-inställningar på en Mac. Du bör hålla den här informationen uppdaterad. I annat fall kanske räddningstjänster inte dirigeras till din faktiska plats på rätt sätt. För att platsinformationen ska bli så tillförlitlig som möjligt är det bäst att ringa nödsamtal via ett traditionellt mobilnät eller det fasta telefonnätet, och endast använda Wi-Fi-samtal som en sista utväg för sådana samtal.

Om du vill ha mer information om Wi-Fi-samtal hänvisas du till din operatörs villkor, integritetspolicy och praxis. Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Publiceringsdatum: 12 december 2022