AppleCare Protection Plan för Mac (”APP för Mac”)
AppleCare Protection Plan för Apple-bildskärm (”APP för Apple-bildskärm”)
AppleCare Protection Plan för Apple TV (”APP för Apple TV”)

KONSUMENTLAGSTIFTNING
 
De fördelar som följer av ovannämnda planer gäller utöver de rättigheter du har enligt konsumentlagstiftningen, däribland de som gäller icke-överensstämmande produkter. Inget av villkoren i dessa planer kommer att ha någon negativ inverkan på de rättigheter du har enligt konsumentlagstiftningen.
 
Om du kan hävda konsumenträtt utöver de rättigheter du har enligt planen kan du välja att göra ett anspråk enligt antingen konsumentlagstiftningen eller planen.
 
Obs! Villkoren i planen ska inte tillämpas på krav enligt konsumentlagstiftningen.
 
Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftningen kan du besöka Apples webbplats (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakta din lokala konsumentorganisation.
 
1. Planen. Detta serviceavtal styr den maskinvaruservice och tekniska support som tillhandahålls till dig av Apple Distribution International eller dess efterträdare (”Apple”) enligt ovannämnda planer (var och en benämnd ”Planen”) för den Apple-märkta produkt, och de Apple-märkta tillbehör som ingår i dess originalförpackning, (”Omfattad Utrustning”) som står förtecknade i ditt täckningsbevis (”Planbekräftelse”).
 
2. Rätt till service-periodens början och slut.
 
Rätt till service-perioden börjar när du köper Planen och slutar det datum som specificeras i din Planbekräftelse (”Rätt till service-period”). Registrera din Omfattade Utrustning och din Plans registreringsnummer (”Avtalsnummer”) hos Apple för att få din Planbekräftelse. Du kan få en separat Planbekräftelse, om autoregistrering är tillgängligt. Om autoregistrering är tillgängligt och om du inte får en separat Planbekräftelse kommer ditt inköpskvitto att vara din Planbekräftelse. Planens villkor, inköpskvittot för Planen och Planbekräftelsen ingår i ditt serviceavtal. Planens pris återfinns på inköpskvittot. Planens rätt till maskinvaruservice och teknisk support är utöver den rätt till service som tillhandahålls av tillverkarens maskinvarugaranti och tekniska support.
 
3. Vad omfattas?
 
3.1 Maskinvaruservice
 
Om du lämnar in ett skadeståndsanspråk under Rätt till service-perioden genom att meddela Apple att (i) ett fel i material och utförande uppstått i den Omfattade Utrustningen, eller (ii) kapaciteten hos ett omfattat batteri är mindre än åttio procent (80 %) jämfört med de ursprungliga specifikationerna, kommer Apple att antingen (a) laga felet utan kostnad genom att använda nya delar eller delar som är likvärdiga med nya med avseende på prestanda och tillförlitlighet eller (b) byta ut den Omfattade Utrustningen mot en ersättningsprodukt som är ny eller likvärdig med en ny med avseende på prestanda och tillförlitlighet och är åtminstone funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga produkten. Om Apple byter ut den Omfattade Utrustningen blir den ursprungliga produkten Apples egendom och ersättningsprodukten kundens egendom med rätt till service under resten av Planens Rätt till service-period.
 
3.2 Omfattad Utrustning
 
Förutom den Apple-märkta produkten och tillbehören i originalförpackning inkluderar ”Omfattad Utrustning” enligt Planen även följande:
 
(i) Under APP för Mac: (a) en kompatibel Apple-märkt bildskärm om den köpts samtidigt som den Omfattade Utrustningen, (b) en Apple-märkt mus, Magic Trackpad, Apple-batteriladdare och tangentbord om det inkluderats med den Omfattade Utrustningen (eller köpts med en Mac mini eller Mac Pro) och (c) en AirPort Express- eller AirPort Extreme-basstation, AirPort Time Capsule, Apple RAM-moduler och Apple USB SuperDrive om dessa används med den Omfattade Utrustningen och ursprungligen köpts av dig (inte tidigare än två år före köpet av den Omfattade Utrustningen).
 
(ii) Under APP för Apple TV: en AirPort Express- eller AirPort Extreme-basstation och AirPort Time Capsule om dessa används med den Omfattade Utrustningen och ursprungligen köpts av dig (inte tidigare än två år före köpet av den Omfattade Utrustningen).
 
3.3 Teknisk support
 
Under Rätt till service-perioden kommer Apple att ge dig åtkomst till tekniska supportresurser via telefon och webben. Teknisk support kan omfatta hjälp med installation, start, konfiguration, felsökning och återställning (förutom återställning av data), inklusive lagring, hämtning och hantering av filer, tolkning av systemmeddelanden, samt avgörande om när maskinvaruservice behövs. Apple kommer att ge support för den version av den omfattade programvaran som då är aktuell, och den då föregående huvudversionen. För detta avsnitt omnämns ”huvudversion” som en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform. Omfattningen av den tekniska support som du ges kommer att variera enligt din plan, vilket beskrivs nedan.
 
3.4 Omfattningen av den tekniska supporten
 
(i) Under APP för Mac kommer Apple att tillhandahålla teknisk support för den Omfattade Utrustningen, Apples operativsystemprogramvara (”Mac OS”) och Apple-märkt programvara som har utformats för att fungera med den Omfattade Utrustningen (”Konsumentprogramvara”). Apple kommer också att tillhandahålla teknisk support med hjälp av det grafiska användargränssnittet för problem kring server- och nätverksadministration på Apples serveroperativsystem (”Mac OS Server”) på Mac.
 
(ii) Under APP för Apple-bildskärmar kommer Apple tillhandahålla teknisk support för den Omfattade Utrustningen och anslutningsproblem mellan den Omfattade Utrustningen och en Dator som stöds.
 
(iii) Under APP för Apple TV kommer Apple tillhandahålla teknisk support för den Omfattade Utrustningen, programvaruapplikationer som förinstallerats med den Omfattade Utrustningen (”Apple TV-programvara”) och anslutningsfrågor mellan den Omfattade Utrustningen, en Dator som stöds och en ”Tv som stöds”, vilket innebär en tv som uppfyller kraven för anslutning till den Omfattade Utrustningen.
 
4. Vad omfattas inte?
 
4.1 Maskinvaruservice.
Planen kan inte tillämpas på:
 
(i) Installation, borttagning eller skrotning av den Omfattade Utrustningen, eller tillhandahållande av utrustning medan den Omfattade Utrustningen servas;
 
(ii) Skada orsakad av
(a) en produkt som inte är den Omfattade Utrustningen,
(b) olycka, missbruk, felaktig användning, kontakt med vätska, brand, jordbävning eller annan yttre orsak,
(c) användning av den Omfattade Utrustningen utanför de tillåtna eller avsedda områden som beskrivs av tillverkaren i bruksanvisningen, tekniska specifikationer eller andra publicerade riktlinjer för den Omfattade Utrustningen, eller
(d) service (inklusive uppgraderingar och utbyggnader) utförda av någon som inte är representant för Apple eller en Apple-auktoriserad servicepartner (”AASP”);
 
(iii) Omfattad Utrustning med ett serienummer som ändrats, raderats eller tagits bort, eller har ändrats för att förändra dess funktionalitet eller kapacitet utan skriftligt tillstånd från tillverkaren;
 
(iv) Omfattad Utrustning som försvunnit eller stulits. Denna plan gäller bara för Omfattad Utrustning som i sin helhet returnerats till Apple;
 
(v) Kosmetisk skada på den Omfattade Utrustningen, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor eller trasig plast kring portar;
 
(vi) Förbrukningsdelar, såsom batterier, förutom gällande batterier under APP för Mac eller APP för Apple TV, eller om felet uppstått på grund av defekt i material eller utförande;
 
(vii) Förebyggande underhåll av den Omfattade Utrustningen; eller
 
(viii) fel orsakade av normalt slitage eller på annat vis på grund av naturligt åldrande hos produkten.
 
4.2 Teknisk support.
 
Planen omfattar inte:
 
(i) Problem som skulle kunnat lösas genom att uppgradera programvaran till den då aktuella versionen;
 
(ii) Användning eller ändring av den Omfattade Utrustningen, Mac OS, Apple TV-programvaran eller konsumentprogramvaran på ett sätt på vilket den inte är tänkt att användas eller ändras i enlighet med tillverkarens bruksanvisning, tekniska specifikationer eller andra publicerade riktlinjer för den Omfattade Utrustningen;
 
(iii) Tredjepartsprodukter eller deras effekt på eller interaktion med den Omfattade Utrustningen, Mac OS, Mac OS Server, Apple TV-programvaran eller konsumentprogramvaran;
 
(iv) Användning av en dator eller ett operativsystem under APP för Apple-bildskärmar som inte har att göra med anslutningsproblem för den Omfattade Utrustningen;
 
(v) Användning av en dator eller ett operativsystem under APP för Apple TV som inte har att göra med Apple TV-programvaran eller anslutningsproblem med den Omfattade Utrustningen;
 
(vii) Annan Apple-programvara än Mac OS, Mac OS Server, Apple TV-programvara eller konsumentprogramvara som omfattas av den tillämpliga Planen;
 
(vi) Mac OS-programvara för servrar, utom när den används med det grafiska användargränssnittet för service och nätverksadministrationsproblem på Mac OS Server på Mac;
 
(viii) Mac OS-programvara eller någon annan Apple-märkt programvara betecknad ”beta”, ”prerelease” eller ”preview” eller liknande märkt programvara;
 
(ix) Webbläsare, e-postprogram eller programvara för att komma ut på Internet från tredje part, eller de inställningar som behöver göras i Mac OS för att dessa ska kunna användas; eller
 
(x) Skada på eller förlust av all programvara eller data som finns på eller spelats in av den Omfattade utrustningen. Återställning och ominstallation av programvara och användardata omfattas inte av denna Plan.
 
5. Hur får jag service och support?
 
Du kan få maskinvaruservice och teknisk support genom att använda Apple-supportens resurser som beskrivs nedan. Om du ringer kommer en representant från Apples tekniska support att svara och be dig om din Plans Avtalsnummer och den Omfattade Utrustningens serienummer innan du får hjälp. Behåll Planbekräftelsen och det ursprungliga inköpskvittot för den Omfattade Utrustningen och din Plan, eftersom dessa kommer att efterfrågas om det uppstår oklarheter kring huruvida din produkt omfattas av Planen.
 
Internationell supportinformation
Apple-auktoriserade servicepartners och Apple Store-butiker
Apple-support och service
 
6. Alternativ för maskinvaruservice
 
6.1 Apple kommer efter eget val att tillhandahålla maskinvarutjänster genom ett eller flera av följande alternativ:
 
(i) Inlämningsservice. Inlämningsservice är tillgänglig för merparten av all Omfattad Utrustning. Återlämna den Omfattade Utrustningen till en Apple-ägd butik eller en AASP som erbjuder inlämningsservice. Service kommer att utföras på plats, eller så kommer butiken eller serviceutföraren att skicka den Omfattade Utrustningen till en Apple-reparationsdepå (”ARS”) för att utföra servicen. När du fått besked om att servicen är klar ska du utan dröjsmål hämta den Omfattade Utrustningen.
 
(ii) Service på plats. Service på plats är tillgängligt för många stationära datorer om platsen där den Omfattade Utrustningen finns är inom en radie på 80 kilometer från ett Apple-auktoriserat serviceställe. Om Apple anser att service på plats är möjligt, kommer Apple att skicka en servicetekniker till den plats där den Omfattade Utrustningen finns. Service kommer att ges på plats eller så kommer serviceteknikern att transportera den Omfattade Utrustningen till en AASP eller ARS för reparation. Om den Omfattade Utrustningen repareras hos en AASP eller ARS kommer Apple att ordna transport av den Omfattade Utrustningen till dig efter servicen. Om serviceteknikern inte får tillgång till den Omfattade Utrustningen på avtalad tid kan ytterligare platsbesök medföra extra kostnad.
 
(iii) Service per post. Service per post är tillgänglig för merparten av all Omfattad Utrustning. Om Apple anser att din Omfattade Utrustning är behörig för service per post kommer Apple att skicka dig förbetalda fraktsedlar (och om du inte längre har kvar ursprungsförpackningen, förpackningsmaterial) och du skickar den Omfattade Utrustningen till en ARS i enlighet med Apples instruktioner. När servicen är färdig kommer ARS att returnera den Omfattade Utrustningen till dig. Apple kommer att betala för frakten till och från dig om alla instruktioner följs. Alternativt kan Apple eller en Apple-auktoriserad servicepartner hämta din Omfattade Utrustning från dig och sedan skicka tillbaka den till dig direkt när servicen är klar.
 
(iv) Expressbytesservice (”ERS”) eller gör det själv-service (”DIY”) för Omfattad Utrustning. ERS finns tillgängligt för viss Omfattad Utrustning och DIY-service finns tillgängligt för lätt utbytbara produkter, delar eller tillbehör, såsom möss eller tangentbord som kan bytas utan verktyg. Om ERS eller DIY-service finns tillgängligt under rådande omständigheter kommer följande process att tillämpas.
 
(a) Service där Apple kräver retur av den utbytta produkten, delen eller tillbehöret: Apple kan reservera ett belopp på ditt betalkort som säkerhet för försäljningspriset på ersättningsprodukten, delen eller tillbehöret och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske tjänsten inte är tillgänglig för dig och Apple kommer istället att erbjuda andra servicealternativ. Apple kommer att leverera en produkt, del eller ett tillbehör som ersättning, med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att upphäva reservationen på ditt betalkort så att du inte kommer att debiteras för produkten, delen eller tillbehöret och leverans till och från dig. Om du inte returnerar den utbytta produkten, delen eller tillbehöret enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt, del eller ett tillbehör utan serviceberättigande, kommer Apple att debitera ditt betalkort med det godkända beloppet.
 
(b) Service där Apple inte kräver retur av den utbytta produkten, delen eller tillbehöret: Apple levererar utan extra kostnad en ersättningsprodukt tillsammans med instruktioner om installation, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av den ersatta produkten, delen eller tillbehöret.
 
(c) Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du drabbas av i samband med ERS eller DYI-service. Om du behöver ytterligare hjälp kontaktar du Apple på det telefonnummer som anges ovan, eller besöker en Apple Store-butik eller AASP.
 
6.2 Service i länder som inte är inköpslandet kommer att begränsas till de alternativ som finns tillgängliga i det landet. Du kan bli ansvarig för transport- och hanteringskostnader om den Omfattade Utrustningen inte kan få service i det land där service begärs, om det inte är inköpslandet. Om du begär service i ett land som inte är inköpslandet följer du alla gällande import- och exportlagar och -regler och ansvarar för alla tullavgifter, moms och andra tillhörande skatter och avgifter. För internationell service kan Apple reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder.
 
7. Ditt ansvar
 
För att få service och support enligt Planen behöver du uppfylla följande:
 
(i) Uppge din Plans avtalsnummer och en kopia på din Plans ursprungliga inköpsbevis om så begärs;
 
(ii) Tillhandahålla information om symtomen och orsakerna kring problemen med den Omfattade Utrustningen;
 
(iii) Svara på informationsförfrågningar, inklusive men inte begränsat till den Omfattade Utrustningens serienummer, modell, version av operativsystemet och den installerade programvaran, all kringutrustning som anslutits till eller installerats på den Omfattade Utrustningen, de felmeddelanden som visats, de åtgärder som vidtagits innan den Omfattade Utrustningen visade tecken på problem och de åtgärder som vidtagits för att lösa problemet;
 
(iv) Följa instruktioner som Apple ger dig, inklusive men inte begränsat till att inte skicka Apple-produkter och -tillbehör som inte omfattas av reparations- eller utbytesservice och att paketera den Omfattade Utrustningen i enlighet med Apples instruktioner;
 
(v) Uppdatera programvara till den senaste versionen innan service begärs; och
 
(vi) SÄKERHETSKOPIERA PROGRAMVARA OCH DATA SOM FINNS LAGRADE PÅ DEN OMFATTADE UTRUSTNINGEN. APPLE KAN OMINSTALLERA DEN OMFATTADE UTRUSTNINGENS URSPRUNGLIGA PROGRAMVARUKONFIGURATION OCH SENARE UPPDATERINGAR NÄR SERVICE UTFÖRS, VILKET KOMMER ATT LEDA TILL ATT ALL PROGRAMVARA OCH DATA SOM FANNS PÅ DEN OMFATTADE UTRUSTNINGEN FÖRE SERVICE RADERAS. Du ansvarar själv för att återinstallera all annan programvara, data och information.
 
8. Ansvarsbegränsning
 
8.1 Om du är konsument och har köpt Planen gäller följande: I händelse av att något avsnitt eller del av ett avsnitt av dessa villkor står i konflikt med tillämpliga obligatoriska lagar kommer det avsnittet eller den delen av avsnittet inte att vara tillämpbart. För andra kunder än konsumenter gäller följande:
 
8.1.1 dessa villkor gäller Apples skyldigheter och Apples ansvar gällande Planen;
 
8.1.2 inga garantier eller villkor binder Apple utöver vad som uttryckligen anges i Planen, och att
 
8.1.3 alla garantier och villkor gällande Planen och all service i anslutning till Planen och som annars skulle kunna tolkas i eller införlivas i Planen genom lagar eller på något annat sätt (inklusive men inte begränsat till underförstådda villkor när det gäller kvalitet eller ändamål) uttryckligen skall undantas.
 
8.2 Villkoren i Planen begränsar inte och tar inte bort Apples ansvar för dödsfall eller personskada eller andra skador orsakade av grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse från Apples sida.
 
8.3 Med reservation för avsnitt 8.1 och 8.2 ansvarar Apple inte gentemot dig för inkomstbortfall, förlust av kontrakt, förlust av data eller några indirekta skador eller följdskador eller andra skador, oavsett hur skadorna uppstått och även om skadan skett genom en ersättningsbar överträdelse (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på något annat sätt.
 
8.4 Med reservation för avsnitt 8.1, 8.2 och 8.3 kommer Apples högsta möjliga och totala ansvar enligt Planen, oavsett om det bygger på ett avtal, ersättningsbar överträdelse (inklusive vårdslöshet) eller annan orsak, under inga omständigheter att överstiga det belopp du ska betala Apple för den berörda Planen.
 
9. Annullering
 
Du kan annullera denna Plan när som helst oavsett anledning. Om du bestämmer dig för att annullera denna Plan ringer du Apple genom att använda telefonnumret för ditt land i listan på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skicka ett skriftligt meddelande med din Plans avtalsnummer till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. En kopia på din Plans ursprungliga inköpsbevis måste skickas med ditt meddelande. Om inte lokala lagar säger annat gäller att om du annullerar inom trettio (30) dagar från köpet av Planen eller mottagandet av dessa villkor, beroende på vilket som inträffar senast, får du en full återbetalning minus värdet av varje tjänst som tillhandahållits i enlighet med planen. Om du är konsument och har gått in i Planen genom Apple Stores webbplats eller genom ett annat distansavtal, kan du säga upp Planen inom fjorton dagar efter köpet. Du kommer att få full återbetalning. Om du annullerar mer än trettio (30) dagar efter att du tagit emot Planen kommer du att få proportionell återbetalning av det ursprungliga inköpspriset baserat på andelen icke förfallen täckningsperiod från planens inköpsdatum, minus (a) en annulleringsavgift på 220 kronor eller 10 procent (10 %) av det proportionella beloppet om det är lägre, och (b) värdet av alla tjänster som tillhandahållits dig under planen. Annulleringsavgiften kan inte tillämpas om annulleringen grundar sig på en lagstadgad ångerrätt (såsom en lagstadgad tid efter köpet då kunden inte behöver betala några annulleringsavgifter). Om inte lokala och tillämpbara lagar anger annat kan Apple annullera denna plan på grund av bedrägeri eller tydligt vilseledande. Om inte lokala och tillämpbara lagar anger annat kan Apple också annullera denna plan om servicedelar för den Omfattade Utrustningen inte längre finns tillgängliga, med trettio (30) dagars skriftligt varsel. Om Apple annullerar denna plan för att servicedelar inte är tillgängliga kommer du att få proportionell återbetalning för den del av planen som ännu inte löpt ut.
 
10. Överföring av planen
 
(i) Med överföring av Omfattad Utrustning till ny ägare. Med förbehåll för de begränsningar som anges nedan kan du göra en (1) permanent överföring av samtliga rättigheter under planen till en annan part, under förutsättning att: (a) överföringen inkluderar det ursprungliga inköpsbeviset, bekräftelse på planen och alla planens förpackningsmaterial inklusive tryckt material och dessa villkor; (b) du meddelar Apple om överföringen genom att skicka ett meddelande om överföringen till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland; och (c) den mottagande parten accepterar villkoren för Planen. När du meddelar Apple om överföringen av Planen måste du uppge Planens avtalsnummer, serienumret på den Omfattade Utrustning som överförs och namn, adress, telefonnummer och e-postadress för den nya ägaren.
 
(ii) Med överföring från den utrustning som ursprungligen omfattades till ny Omfattad Utrustning. Du kan göra en (1) permanent överföring av Planens omfattning till en ny Apple-produkt som ägs och köpts av dig inom trettio (30) dagar från inköpet av den Omfattade Utrustningen. Den nya produkten ska ha rätt till service enligt Planen och vid överföringstillfället måste båda produkterna omfattas av Apples ett (1) års garanti. Apple kommer att utfärda en planbekräftelse för den nya produkten som sedan kommer att bli den Omfattade Utrustningen. När du meddelar Apple om överföringen måste du ange Planens avtalsnummer, serienumren och inköpsbevis för produkterna som ska överföras genom att skicka ett meddelande om överföring till Apple enligt instruktioner som anges i avsnittet direkt ovan.
 
11. Integritetsskydd
 
Apple bibehåller och använder kundinformation i enlighet med Apples policy för integritetsskydd som finns på www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Allmänt
 
(i) Ingen av Apples återförsäljare, agenter eller anställda har rätt att göra ändringar, utökningar eller tillägg till detta serviceavtal.
 
(ii) Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas skall det skiljas från detta servicekontrakt och lagligheten eller verkställigheten av övriga villkor ska inte påverkas.
 
(iii) Du går med på att all information eller alla data som du delger Apple i samband med denna plan inte är konfidentiell eller äganderättsskyddad av dig.
 
(iv) Du måste köpa och registrera Planen inom tolv (12) månader från det ursprungliga inköpsdatumet för den Omfattade Utrustningen.
 
(v) De ekonomiska skyldigheterna i denna plan backas upp av Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. Om Apple Distribution International inte skulle kunna uppfylla dessa skyldigheter kommer ett bolag registrerat enligt lagstiftningen i Irland att överta dessa skyldigheter.
 
(vi) Denna Plan erbjuds och är giltig endast om du är bosatt i ett land där Apple eller dess dotterbolag erbjuder Planen som anges här: ://www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Planen erbjuds inte till personer som inte uppnått myndig ålder. Planen är inte tillgänglig där detta begränsas enligt lag.
 
(vii) Detta serviceavtal regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där Planen köptes.
 
092915 APP Mac Sweden v6.2

AppleCare Protection Plan för Mac (”APP för Mac”)
AppleCare Protection Plan för Apple-bildskärm (”APP för Apple-bildskärm”)
AppleCare Protection Plan för Apple TV (”APP för Apple TV”)

KONSUMENTLAGSTIFTNING
 
De fördelar som följer av ovannämnda planer gäller utöver de rättigheter du har i konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till dem som gäller oförenliga produkter. Inget av villkoren i dessa planer kommer att ha någon negativ inverkan på de rättigheter du har enligt konsumentlagstiftningen.
 
Om du kan hävda konsumenträtt utöver de rättigheter du har enligt planen kan du välja att göra ett anspråk enligt antingen konsumentlagstiftningen eller planen.
 
Obs! Villkoren i planen ska inte tillämpas på krav enligt konsumentlagstiftningen.
 
Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftning kan du besöka Apples webbplats (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakta din lokala konsumentorganisation.
 
1. Planen. Detta serviceavtal styr den hårdvaruservice och tekniska support som tillhandahålls till dig av Apple Distribution International eller dess efterträdare (”Apple”) enligt ovannämnda planer (var och en benämnd ”Planen”) för den Apple-märkta produkten och dess tillbehör som ingår i dess originalförpackning (”Omfattad Utrustning”) som listas i ditt täckningsbevis (”Planbekräftelse”).
 
2. Täckningens början och slut.
 
Täckningen börjar när du köper Planen och slutar det datum som specificeras i din Planbekräftelse (”Täckningsperiod”). Registrera din Omfattade utrustning och din Plans registreringsnummer (”Avtalsnummer”) hos Apple för att få din Planbekräftelse. Du kan få en separat Planbekräftelse, om autoregistrering är tillgänglig. Om autoregistrering är tillgänglig och om du inte får en separat Planbekräftelse kommer ditt inköpskvitto att vara din Planbekräftelse. Planens villkor, inköpskvittot för Planen och Planbekräftelsen ingår i ditt serviceavtal. Planens pris återfinns på inköpskvittot. Planens täckning av hårdvaruservice och teknisk support är utöver den täckning som tillhandahålls av tillverkarens hårdvarugaranti och tekniska support.
 
3. Vad omfattas?
 
3.1 Hårdvaruservice
 
Om du lämnar in ett skadeståndsanspråk under Täckningsperioden genom att meddela Apple att (i) ett fel i material och utförande uppstått i den Omfattade Utrustningen, eller (ii) kapaciteten hos ett omfattat batteri är mindre än åttio procent (80 %) jämfört med de ursprungliga specifikationerna, kommer Apple att antingen (a) laga felet utan kostnad genom att använda nya delar eller delar som är likvärdiga nya med avseende på prestanda och tillförlitlighet eller (b) byta ut den Omfattade Utrustningen mot en ersättningsprodukt som är ny eller likvärdig med ny med avseende på prestanda och tillförlitlighet och är åtminstone funktionsmässigt likvärdig den ursprungliga produkten. Om Apple byter ut den Omfattade Utrustningen blir den ursprungliga produkten Apples egendom och ersättningsprodukten kundens egendom med täckning under resten av Planens Täckningsperiod.
 
3.2 Omfattad Utrustning
 
Förutom den Apple-märkta produkten och tillbehören i originalförpackning inkluderar ” Omfattad Utrustning” enligt Planen även följande:
 
(i) Under APP för Mac: (a) en kompatibel Apple-märkt bildskärm om den köpts samtidigt som den Omfattade Utrustningen, (b) en Apple-märkt mus, Magic Trackpad, Apple batteriladdare och tangentbord om det inkluderats med den Omfattade Utrustningen (eller köpts med en Mac mini eller Mac Pro) och (c) ett AirPort Express- eller AirPort Extreme-basstation, AirPort Time Capsule, Apple RAM-moduler och Apple USB SuperDrive om dessa används med den Omfattade Utrustningen och ursprungligen köpts av dig inte tidigare än två år före köpet av den Omfattade Utrustningen.
 
(ii) Under APP för Apple TV: en AirPort Express- eller AirPort Extreme-basstation och AirPort Time Capsule om dessa används med den Omfattade Utrustningen och ursprungligen köpts av dig inte tidigare än två år före köpet av den Omfattade Utrustningen.
 
3.3 Teknisk support
 
Under Täckningsperioden kommer Apple att ge dig tillgång till tekniska supportresurser via telefon och webben. Teknisk support kan omfatta hjälp med installation, start, konfiguration, felsökning och återställning (förutom återställning av data), inklusive lagring, hämtning och hantering av filer, tolkning av systemmeddelanden, samt avgörande om när hårdvaruservice behövs. Apple kommer att ge support för den version av den omfattade programvaran som då är aktuell, och den då föregående huvudversionen. För detta avsnitt omnämns ”huvudversion” som en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform. Omfattningen av den tekniska support som du ges kommer att variera enligt din plan, vilket beskrivs nedan.
 
3.4 Omfattningen av den tekniska supporten
 
(i) Under APP för Mac kommer Apple att tillhandahålla teknisk support för den Omfattade Utrustningen, Apples operativsystemprogramvara (”Mac OS”) och Apple-märkt konsumentprogramvara som förinstallerats med den Omfattade Utrustningen (”Konsumentprogramvara”). Apple kommer också att tillhandahålla teknisk support med hjälp av det grafiska användargränssnittet för problem kring server- och nätverksadministration på Apples serveroperativsystem (”Mac OS Server”) på Mac.
 
(ii) Under APP för Apple-bildskärmar kommer Apple tillhandahålla teknisk support för den Omfattade Utrustningen och anslutningsproblem mellan den Omfattade Utrustningen och en Stödd Dator.
 
(iii) Under APP för Apple TV kommer Apple tillhandahålla teknisk support för den Omfattade Utrustningen, programvaruapplikationer som förinstallerats med den Omfattade Utrustningen (”Apple TV-programvara”) och anslutningsfrågor mellan den Omfattade Utrustningen, en Stödd Dator och en ”Stödd Tv”), vilket innebär en tv som uppfyller kraven för anslutning från den Omfattade Utrustningen.
 
4. Vad omfattas inte?
 
4.1 Hårdvaruservice.
Planen kan inte tillämpas på:
 
(i) Installation, borttagning eller skrotning av den Omfattade Utrustningen, eller tillhandahållande av utrustning medan den Omfattade Utrustningen servas;
 
(ii) Skada orsakad av
(a) en produkt som inte är den Omfattade Utrustningen,
(b) olycka, missbruk, felaktig användning, kontakt med vätska, brand, jordbävning eller annan yttre orsak,
(c) användning av den Omfattade Utrustningen utanför de tillåtna eller avsedda områden som beskrivs av tillverkaren i bruksanvisningen, tekniska specifikationer eller andra publicerade riktlinjer för den Omfattade Utrustningen, eller
(d) service (inklusive uppgraderingar och utbyggnader) utförda av någon som inte är representant för Apple eller en Apple Authorized Service Provider (”AASP”);
 
(iii) Omfattad Utrustning  med ett serienummer som ändrats, raderats eller tagits bort, eller har ändrats för att förändra dess funktionalitet eller kapacitet utan skriftligt tillstånd från tillverkaren;
 
(iv) Omfattad utrustning som försvunnit eller stulits. Denna plan täcker bara Omfattad utrustning som returnerats till Apple i sin helhet;
 
(v) Kosmetisk skada på den Omfattade utrustningen, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor eller trasig plast kring portar;
 
(vi) Förbrukningsdelar, såsom batterier, förutom gällande batterier under APP för Mac eller om felet uppstått på grund av defekt i material eller utförande;
 
(vii) Förebyggande underhåll av den Omfattade Utrustningen; eller
 
(viii) fel orsakade av normalt slitage eller på annat vis på grund av naturligt åldrande hos produkten.
 
4.2 Teknisk support.
 
Planen omfattar inte:
 
(i) Problem som skulle kunnat lösas genom att uppgradera programvaran till den då aktuella versionen;
 
(ii) Användning eller ändring av den Omfattade Utrustningen, Mac OS, Apple TV-programvaran eller konsumentprogramvaran på ett sätt som inte är tänkt att användas eller ändras i enlighet med tillverkarens bruksanvisning, tekniska specifikationer eller andra publicerade riktlinjer för den Omfattade Utrustningen;
 
(iii) Tredjepartsprodukter eller deras effekt på eller interaktion med den Omfattade Utrustningen, Mac OS, Mac OS Server, Apple TV-programvaran eller konsumentprogramvaran;
 
(iv) Användning av en dator eller ett operativsystem under APP för Apple-bildskärmar som inte har att göra med anslutningsproblem för den Omfattade Utrustningen;
 
(v) Användning av en dator eller ett operativsystem under APP för Apple TV som inte har att göra med Apple TV-programvaran eller anslutningsproblem med den Omfattade Utrustningen;
 
(vii) Annan Apple-programvara än Mac OS, Mac OS Server, iPod-programvara, Apple TV-programvara eller konsumentprogramvara som omfattas av den tillämpliga Planen;(vi) Mac OS-programvara för servrar, utom när den används med det grafiska användargränssnittet för service och nätverksadministrationsproblem på Mac OS Server på Mac;
 
(viii) Mac OS-programvara eller någon annan Apple-märkt programvara betecknad ”beta”, ”prerelease” eller ”preview” eller liknande märkt programvara;
 
(ix) Webbläsare, e-postprogram eller programvara för att komma ut på Internet från tredje part, eller de inställningar som behöver göras i Mac OS för att dessa ska kunna användas; eller
 
(x) Skada på eller förlust av all programvara eller data som finns på eller spelats in av den Omfattade utrustningen. Återställning och ominstallation av programvara och användardata omfattas inte av denna Plan.
 
5. Hur får jag service och support?
 
Du kan få hårdvaruservice och teknisk support genom att använda Apples supportresurser som beskrivits nedan eller ringa telefonnumret som finns i guiden Kom igång (”Guiden”). Guiden finns i förpackningen till Planen. Om du ringer kommer en representant för Apples tekniska support svara, be dig om din Plans Avtalsnummer och den Omfattade utrustningens serienummer innan du får hjälp. Behåll Planbekräftelsen och det ursprungliga inköpskvittot för den Omfattade Utrustningen och din Plan, eftersom dessa kommer att efterfrågas om det uppstår oklarheter kring huruvida din produkt omfattas av Planen.
 
Internationell supportinformation
Apple Authorized Service Providers och Apple Retail Stores
Apple-support och service
 
6. Alternativ för hårdvaruservice
 
6.1 Apple kommer efter eget val att tillhandahålla hårdvarutjänster genom ett eller flera av följande alternativ:
 
(i) Inlämningsservice. Inlämningsservice är tillgänglig för merparten av all Omfattad Utrustning. Återlämna den Omfattade Utrustningen till en Apple-ägd retail store eller en AASP som erbjuder inlämningsservice. Service kommer att utföras på plats eller så kommer butiken eller serviceutföraren skicka den Omfattade Utrustningen till en Apple repair service (”ARS”) för att utföra servicen. När du fått besked om att servicen är klar ska du utan dröjsmål hämta den Omfattade Utrustningen.
 
(ii) På platsen-service. På platsen-service är tillgänglig för många stationära datorer om platsen där den Omfattade Utrustningen finns är inom en radie på 80 kilometer från ett Apple-auktoriserat serviceställe. Om Apple anser att ett serviceställe är tillgängligt kommer Apple skicka en servicetekniker till den plats där den Omfattade Utrustningen finns. Service kommer att ges på plats eller så kommer serviceteknikern att transportera den Omfattade Utrustningen till en AASP eller ARS för reparation. Om den Omfattade Utrustningen repareras hos en AASP eller ARS kommer Apple att ordna transport av den Omfattade Utrustningen till dig efter servicen. Om serviceteknikern inte får tillgång till den Omfattade Utrustningen på avtalad tid kan ytterligare platsbesök medföra extra kostnad.
 
(iii) Service via post. Service via post är tillgänglig för merparten av all Omfattad Utrustning. Om Apple anser att din Omfattade Utrustning är behörig för service via post kommer Apple att skicka dig förbetalda fraktsedlar (och om du inte längre har kvar ursprungsförpackningen, förpackningsmaterial) och du skickar den Omfattade Utrustningen till en ARS i enlighet med Apples instruktioner. När servicen är färdig kommer ARS att returnera Apple-produkten till dig. Apple kommer att betala för frakten till och från dig om alla instruktioner följs. Alternativt kan Apple eller Apple-auktoriserad serviceleverantör hämta din Omfattad Utrustning från dig och sedan skicka tillbaka Omfattad Utrustning till dig direkt när servicen är klar.
 
(iv) Express Replacement Service (”ERS”) eller gör det själv-service (”DIY”) för Omfattad Utrustning. ERS finns tillgängligt för viss Omfattad Utrustning och DIY-service finns tillgänglig för lätt utbytbara produkter, delar eller tillbehör, såsom möss eller tangentbord som kan bytas utan verktyg. Om ERS eller DIY-service finns tillgängligt under rådande omständigheter kommer följande process att tillämpas.
 
(a) Service där Apple kräver retur av den utbytta produkten, delen eller tillbehöret: Apple kan reservera ett belopp på ditt kreditkort som säkerhet för försäljningspriset på ersättningsprodukten, delen eller tillbehöret och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske tjänsten inte är tillgänglig för dig och Apple kommer istället att erbjuda andra servicealternativ. Apple kommer att leverera en produkt, del eller ett tillbehör som ersättning, med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att upphäva reservationen på ditt kreditkort så att du inte kommer att debiteras för produkten, delen eller tillbehöret och leverans till och från dig. Om du inte returnerar den utbytta produkten, delen eller tillbehöret enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt, del eller ett tillbehör utan serviceberättigande kommer Apple att debitera ditt kreditkort med det godkända beloppet.
 
(b) Service där Apple inte kräver retur av den utbytta produkten, delen eller tillbehöret: Apple levererar utan extra kostnad en ersättningsprodukt tillsammans med instruktioner om installation, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av den ersatta produkten, delen eller tillbehöret.
 
(c) Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du åsamkas i samband med ERS eller DYI-service. Om du behöver ytterligare hjälp kontaktar du Apple på det telefonnummer som anges ovan, eller besöker en Apple Retail eller AASP.
 
6.2 Service i länder som inte är inköpslandet kommer att begränsas till de alternativ som finns tillgängliga i det landet. Du kan bli ansvarig för transport- och hanteringskostnader om den Omfattade utrustningen inte kan få service i det land där service begärs, om det inte är inköpslandet. Om du begär service i ett land som inte är inköpslandet följer du alla gällande import- och exportlagar och -regler och ansvarar för alla tullavgifter, moms och andra tillhörande skatter och avgifter. För internationell service kan Apple reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder.
 
7. Ditt ansvar
 
För att få service och support enligt Planen behöver du uppfylla följande:
 
(i) Uppge din Plans avtalsnummer och en kopia på din Plans ursprungliga inköpsbevis om så begärs;
 
(ii) Tillhandahålla information om symtomen och orsakerna kring problemen med den Omfattade Utrustningen;
 
(iii) Svara på informationsförfrågningar, inklusive men inte begränsat till den Omfattade Utrustningens serienummer, modell, version av operativsystemet och den installerade programvaran, all kringutrustning som anslutits till eller installerats på den Omfattade Utrustningen, de felmeddelanden som visats, de åtgärder som vidtagits innan den Omfattade Utrustningen visade tecken på problem och de åtgärder som vidtagits för att lösa problemet;
 
(iv) Följa instruktioner som Apple ger dig, inklusive men inte begränsat till att inte skicka Apple-produkter och -tillbehör som inte omfattas av reparations- eller utbytesservice och att packa den Omfattade utrustningen i enlighet med Apples instruktioner;
 
(v) Uppdatera programvara till den senaste versionen innan service begärs; och
 
(vi) SÄKERHETSKOPIERA PROGRAMVARA OCH DATA SOM FINNS LAGRADE PÅ DEN OMFATTADE UTRUSTNINGEN. APPLE KAN OMINSTALLERA DEN OMFATTADE UTRUSTNINGENS URSPRUNGLIGA PROGRAMVARUKONFIGURATION OCH SENARE UPPDATERINGAR NÄR SERVICE UTFÖRS, VILKET KOMMER ATT LEDA TILL ATT ALL PROGRAMVARA OCH DATA SOM FANNS PÅ DEN OMFATTADE UTRUSTNINGEN FÖRE SERVICE RADERAS. Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.
 
8. Ansvarsbegränsning
 
8.1 Om du är konsument och har köpt Planen gäller följande: I händelse av att något avsnitt eller del av ett avsnitt av dessa villkor står i konflikt med tillämpliga obligatoriska lagar kommer det avsnittet eller den delen av avsnittet inte att vara tillämpbart. För andra kunder än konsumenter gäller följande:
 
8.1.1 dessa villkor gäller Apples skyldigheter och Apples ansvar gällande Planen;
 
8.1.2 inga garantier eller villkor binder Apple utöver vad som uttryckligen anges i Planen, och att
 
8.1.3 alla garantier och villkor gällande Planen och all service i anslutning till Planen och som annars skulle kunna tolkas i eller införlivas i Planen genom lagar eller på något annat sätt (inklusive men inte begränsat till underförstådda villkor när det gäller kvalitet eller ändamål) uttryckligen skall undantas.
 
8.2 Villkoren i Planen begränsar inte och tar inte bort Apples ansvar för dödsfall eller personskada eller andra skador orsakade av grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse från Apples sida.
 
8.3 Med reservation för avsnitt 8.1 och 8.2 ansvarar Apple inte gentemot dig för inkomstbortfall, förlust av kontrakt, förlust av data eller några indirekta skador eller följdskador eller andra skador, oavsett hur skadorna uppstått och även om skadan skett genom en ersättningsbar överträdelse (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på något annat sätt.
 
8.4 Med reservation för avsnitt 8.1, 8.2 och 8.3 kommer Apples högsta möjliga och totala ansvar enligt Planen, oavsett om det bygger på ett avtal, ersättningsbar överträdelse (inklusive vårdslöshet) eller annan orsak, under inga omständigheter överstiga det belopp du ska betala Apple för den berörda Planen.
 
9. Annullering
 
Du kan annullera denna Plan när som helst oavsett anledning. Om du bestämmer dig för att annullera Planen ringer du Apple på telefonnumret som listats i Komma igång-guiden eller skickar eller faxar ett skriftligt meddelande med avtalsnumret för din Plan till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland (faxnummer: +353 (0)21-428-3917). En kopia på din Plans ursprungliga inköpsbevis måste medfölja ditt meddelande. Om inte lokala lagar säger annat gäller att om du annullerar inom trettio (30) dagar från köpet av Planen eller mottagande av dessa villkor, beroende på vilket som inträffar senast, får du en full återbetalning minus värdet av varje tjänst som tillhandahållits i enlighet med planen. Om du är konsument och har gått in i Planen genom Apple Stores webbplats eller genom ett annat distansavtal, kan du säga upp Planen inom fjorton dagar efter köpet. Du kommer att få full återbetalning. Om du annullerar mer än trettio (30) dagar efter att du tagit emot planen kommer du att få proportionell återbetalning av det ursprungliga inköpspriset baserat på andelen icke förfallen täckningsperiod från planens inköpsdatum, minus (a) en annulleringsavgift på 222 kronor eller 10 procent (10 %) av det proportionella beloppet om det är lägre, och (b) värdet av alla tjänster som tillhandahållits dig under planen. Annulleringsavgiften kan inte tillämpas om annulleringen grundar sig på en lagstadgad ångerrätt (såsom en lagstadgad tid efter köpet då kunden inte behöver betala några annulleringsavgifter). Om inte lokala och tillämpbara lagar anger annat kan Apple annullera denna plan på grund av bedrägeri eller tydligt vilseledande. Om inte lokala och tillämpbara lagar anger annat kan Apple också annullera denna plan om reservdelar till den Omfattade utrustningen inte längre finns tillgängliga, med trettio (30) dagars skriftligt varsel. Om Apple annullerar denna plan för att reservdelar inte är tillgängliga kommer du att få proportionell återbetalning för den del av planen som ännu inte löpt ut.
 
10. Överföring av planen
 
(i) Med överföring av Omfattad Utrustning till ny ägare. Med förbehåll för de begränsningar som anges nedan kan du göra en (1) permanent överföring av samtliga rättigheter under planen till en annan part, under förutsättning att: (a) överföringen inkluderar det ursprungliga inköpsbeviset, bekräftelse på planen och alla planens förpackningsmaterial inklusive tryckt material och dessa villkor; (b) du meddelar Apple om överföringen genom att skicka eller faxa ett meddelande om överföringen till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland (faxnummer: +353 (0) 21 428 3917, och (c) den mottagande parten accepterar villkoren för Planen. När du meddelar Apple om överföringen av Planen måste du uppge Planens avtalsnummer, serienumret på den Omfattade Utrustning som överförs och namn, adress, telefonnummer och e-postadress för den nya ägaren.
 
(ii) Med överföring från den utrustning som ursprungligen omfattades till ny Omfattad Utrustning. Du kan göra en (1) permanent överföring av Planens omfattning till en ny Apple-produkt som ägs och köpts av dig inom trettio (30) dagar från inköpet av den Omfattade utrustningen. Den nya produkten ska vara berättigad till täckning enligt Planen och vid överföringstillfället måste båda produkterna vara täckta av Apples ett (1) års garanti. Apple kommer att utfärda en planbekräftelse för den nya produkten som sedan kommer att bli den Omfattade utrustningen. När du meddelar Apple om överföringen måste du ange Planens avtalsnummer, serienumren och inköpsbevis för produkterna som ska överföras genom att skicka eller faxa, där så är tillämpligt, meddelande om överföring till Apple enligt instruktioner som anges i avsnittet direkt ovan.
 
11. Integritetsskydd
 
Apple bibehåller och använder kundinformation i enlighet med Apples policy för integritetsskydd som finns på www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Allmänt
 
(i) Ingen av Apples återförsäljare, agenter eller anställda har rätt att göra ändringar, utökningar eller tillägg till detta serviceavtal.
 
(ii) Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas skall det skiljas från detta servicekontrakt och lagligheten eller verkställigheten av övriga villkor ska inte påverkas.
 
(iii) Du går med på att all information eller data som du delger Apple i samband med denna plan inte är konfidentiell eller äganderättsskyddad av dig.
 
(iv) Du måste köpa och registrera Planen inom tolv (12) månader från det ursprungliga inköpsdatumet för den Omfattade utrustningen.
 
(v) De ekonomiska skyldigheterna i denna plan backas upp av Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. Om Apple Distribution International inte skulle kunna uppfylla dessa skyldigheter kommer ett bolag registrerat enligt lagstiftningen i Republiken Irland överta dessa skyldigheter.
 
(vi) Denna plan erbjuds och är giltig endast om du är bosatt i ett land där Apple eller dess dotterbolag erbjuder Planen som anges här: https://www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Planen erbjuds inte till personer som inte uppnått myndig ålder. Planen är inte tillgänglig där detta begränsas enligt lag.
 
(vii) Detta serviceavtal regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där Planen köptes.
 
081715 APP Mac Sweden v6.1

AppleCare Protection Plan för Mac (”APP för Mac”)
AppleCare Protection Plan för Apple-bildskärm (”APP för Apple-bildskärm”)
AppleCare Protection Plan för Apple TV (”APP för Apple TV”)

KONSUMENTLAGSTIFTNING
 
De fördelar som följer av ovannämnda planer gäller utöver de rättigheter du har i konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till dem som gäller oförenliga produkter. Inget av villkoren i dessa planer kommer att ha någon negativ inverkan på de rättigheter du har enligt konsumentlagstiftningen.
 
Om du kan hävda konsumenträtt utöver de rättigheter du har enligt planen kan du välja att göra ett anspråk enligt antingen konsumentlagstiftningen eller planen.
 
Obs! Villkoren i planen ska inte tillämpas på krav enligt konsumentlagstiftningen.
 
Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftning kan du besöka Apples webbplats (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakta din lokala konsumentorganisation.
 
1. Planen. Detta serviceavtal styr den hårdvaruservice och tekniska support som tillhandahålls till dig av Apple Distribution International eller dess efterträdare (”Apple”) enligt ovannämnda planer (var och en benämnd ”Planen”) för den Apple-märkta produkten och dess tillbehör som ingår i dess originalförpackning (”Omfattad Utrustning”) som listas i ditt täckningsbevis (”Planbekräftelse”).
 
2. Täckningens början och slut.
 
Täckningen börjar när du köper Planen och slutar det datum som specificeras i din Planbekräftelse (”Täckningsperiod”). Registrera din Omfattade Utrustning och din Plans registreringsnummer (”Avtalsnummer”) hos Apple för att få din Planbekräftelse. Om autoregistrering är tillgänglig kommer ditt inköpskvitto att vara din Planbekräftelse. Planens villkor, inköpskvittot för Planen och Planbekräftelsen ingår i ditt serviceavtal. Planens pris återfinns på inköpskvittot. Planens täckning av hårdvaruservice och teknisk support är utöver den täckning som tillhandahålls av tillverkarens hårdvarugaranti och tekniska support.
 
3. Vad omfattas?
 
3.1 Hårdvaruservice
 
Om du lämnar in ett skadeståndsanspråk under Täckningsperioden genom att meddela Apple att (i) ett fel i material och utförande uppstått i den Omfattade Utrustningen, eller (ii) kapaciteten hos ett omfattat iPod-batteri har minskat femtio (50) procent eller mer jämfört med de ursprungliga specifikationerna, kommer Apple att antingen (a) laga felet utan kostnad genom att använda nya delar eller delar som är likvärdiga nya med avseende på prestanda och tillförlitlighet eller (b) byta ut den Omfattade Utrustningen mot en ersättningsprodukt som är ny eller likvärdig med ny med avseende på prestanda och tillförlitlighet och är åtminstone funktionsmässigt likvärdig den ursprungliga produkten. Om Apple byter ut den Omfattade Utrustningen blir den ursprungliga produkten Apples egendom och ersättningsprodukten kundens egendom med täckning under resten av Planens Täckningsperiod.
 
3.2 Omfattad Utrustning
 
Förutom den Apple-märkta produkten och tillbehören i originalförpackning inkluderar ”Omfattad Utrustning” enligt Planen även följande:
 
 (i) Under APP för Mac: (a) en kompatibel Apple-märkt bildskärm om den köpts samtidigt som den Omfattade Utrustningen, (b) en Apple-märkt mus, Magic Trackpad, Apple batteriladdare och tangentbord om det inkluderats med den Omfattade Utrustningen (eller köpts med en Mac mini) och (c) ett AirPort Extreme-kort, en AirPort Express- eller AirPort Extreme-basstation, Time Capsule, en Apple-märkt DVI till ADC bildskärmsadapter, Apple RAM-moduler och Apple USB SuperDrive om dessa används med den Omfattade Utrustningen och ursprungligen köpts av dig inte tidigare än två år före köpet av den Omfattade Utrustningen.
 
 (ii) Under APP för Apple TV: ett AirPort Extreme-kort, en AirPort Express- eller AirPort Extreme-basstation och Time Capsule om dessa används med den Omfattade Utrustningen och ursprungligen köpts av dig inte tidigare än två år före köpet av den Omfattade Utrustningen.
 
3.3 Teknisk support
 
Under Täckningsperioden kommer Apple att ge dig tillgång till tekniska supportresurser via telefon och webben. Teknisk support kan omfatta hjälp med installation, start, konfiguration, felsökning och återställning (förutom återställning av data), inklusive lagring, hämtning och hantering av filer, tolkning av systemmeddelanden, samt avgörande om när hårdvaruservice behövs. Apple kommer att ge support för den version av den omfattade programvaran som då är aktuell, och den då föregående huvudversionen. För detta avsnitt omnämns ”huvudversion” som en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform. Omfattningen av den tekniska support som du ges kommer att variera enligt din plan, vilket beskrivs nedan.
 
3.4 Omfattningen av den tekniska supporten
 
 (i) Under APP för Mac kommer Apple att tillhandahålla teknisk support för den Omfattade Utrustningen, Apples operativsystemprogramvara (”Mac OS”) och Apple-märkt konsumentprogramvara som förinstallerats med den Omfattade Utrustningen (”Konsumentprogramvara”). Apple kommer också att tillhandahålla teknisk support med hjälp av det grafiska användargränssnittet för problem kring server- och nätverksadministration på Apples serveroperativsystem (”Mac OS Server”) på Mac.
 
(ii) Under APP för iPod kommer Apple tillhandahålla teknisk support för den Omfattade Utrustningen, iPod OS och programvaruapplikationer som förinstallerats med den Omfattade Programvaran (båda omnämnda som ”iPod-programvara”) och anslutningsproblem mellan den Omfattade Utrustningen och en ”Stödd Dator”, med vilken avses en dator som täcker den Omfattade Utrustningens anslutningsspecifikationer och som använder ett operativsystem som stöds av den Omfattade Utrustningen.
 
(iii) Under APP för Apple-bildskärmar kommer Apple tillhandahålla teknisk support för den Omfattade Utrustningen och anslutningsproblem mellan den Omfattade Utrustningen och en Stödd Dator.
 
(iv) Under APP för Apple TV kommer Apple tillhandahålla teknisk support för den Omfattade Utrustningen, programvaruapplikationer som förinstallerats med den Omfattade Utrustningen (”Apple TV-programvara”) och anslutningsfrågor mellan den Omfattade Utrustningen, en Stödd Dator och en ”Stödd Tv”), vilket innebär en tv som uppfyller kraven för anslutning från den Omfattade Utrustningen.
 
4. Vad omfattas inte?
 
4.1 Hårdvaruservice.
 
Planen kan inte tillämpas på:
 
(i) Installation, borttagning eller skrotning av den Omfattade Utrustningen, eller tillhandahållande av utrustning medan den Omfattade Utrustningen servas;
 
(ii) Skada orsakad av
 
(a) en produkt som inte är den Omfattade Utrustningen,
 
(b) olycka, missbruk, felaktig användning, kontakt med vätska, brand, jordbävning eller annan yttre orsak,
 
(c) användning av den Omfattade Utrustningen utanför de tillåtna eller avsedda områden som beskrivs av tillverkaren i bruksanvisningen, tekniska specifikationer eller andra publicerade riktlinjer för den Omfattade Utrustningen, eller
 
(d) service (inklusive uppgraderingar och utbyggnader) utförda av någon som inte är representant för Apple eller en Apple Authorized Service Provider (”AASP”);
 
(iii) Omfattad Utrustning med ett serienummer som ändrats, raderats eller tagits bort, eller har ändrats för att förändra dess funktionalitet eller kapacitet utan skriftligt tillstånd från tillverkaren;
 
(iv) Omfattad Utrustning som försvunnit eller stulits. Denna plan täcker bara Omfattad Utrustning som i sin helhet returnerats till Apple;
 
(v) Kosmetisk skada på den Omfattade Utrustningen, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor eller trasig plast kring portar;
 
(vi) Förbrukningsdelar, såsom batterier, förutom gällande batterier under APP för iPod eller om felet uppstått på grund av defekt i material eller utförande;
 
(vii) Förebyggande underhåll av den Omfattade Utrustningen; eller
 
(viii) fel orsakade av normalt slitage eller på annat vis på grund av naturligt åldrande hos produkten.
 
4.2 Teknisk support.
 
Planen omfattar inte:
 
(i) Problem som skulle kunnat lösas genom att uppgradera programvaran till den då aktuella versionen;
 
(ii) Användning eller ändring av den Omfattade Utrustningen, Mac OS, iPod-programvaran, Apple TV-programvaran eller konsumentprogramvaran på ett sätt som den Omfattade Utrustningen eller programvaran inte är tänkt att användas eller ändras i enlighet med tillverkarens bruksanvisning, tekniska specifikationer eller andra publicerade riktlinjer för den Omfattade Utrustningen;
 
(iii) Tredjepartsprodukter eller deras effekt på eller interaktion med den Omfattade Utrustningen, Mac OS, Mac OS Server, iPod-programvaran, Apple TV-programvaran eller konsumentprogramvaran.
 
(iv) Användning av en dator eller ett operativsystem under APP för iPod som inte har att göra med iPod-programvaran eller anslutningsproblem med den Omfattade Utrustningen;
 
(v) Användning av en dator eller ett operativsystem under APP för Apple-bildskärmar som inte har att göra med anslutningsproblem för den Omfattade Utrustningen;
 
(vi) Användning av en dator eller ett operativsystem under APP för Apple TV som inte har att göra med Apple TV-programvaran eller anslutningsproblem med den Omfattade Utrustningen;
 
(vii) Annan Apple-programvara än Mac OS, Mac OS Server, iPod-programvara, Apple TV-programvara eller konsumentprogramvara som omfattas av den tillämpliga Planen;
 
(viii) Mac OS-programvara för servrar, utom när den används med det grafiska användargränssnittet för service och nätverksadministrationsproblem på Mac OS Server på Mac;
 
(ix) Mac OS-programvara eller någon annan Apple-märkt programvara betecknad ”beta”, ”prerelease” eller ”preview” eller liknande märkt programvara;
 
(x) Webbläsare, e-postprogram eller programvara för att komma ut på Internet från tredje part, eller de inställningar som behöver göras i Mac OS för att dessa ska kunna användas; eller
 
(xi) Skada på eller förlust av all programvara eller data som finns på eller spelats in av den Omfattade Utrustningen. Återställning och ominstallation av programvara och användardata omfattas inte av denna Plan.
 
5. Hur får jag service och support?
 
Du kan få hårdvaruservice och teknisk support genom att använda Apples supportresurser som beskrivits nedan eller ringa telefonnumret som finns i guiden Kom igång (”Guiden”). Guiden finns i förpackningen till Planen. Om du ringer kommer en representant för Apples tekniska support svara, be dig om din Plans Avtalsnummer och den Omfattade Utrustningens serienummer innan du får hjälp. Behåll Planbekräftelsen och det ursprungliga inköpskvittot för den Omfattade Utrustningen och din Plan, eftersom dessa kommer att efterfrågas om det uppstår oklarheter kring huruvida din produkt omfattas av Planen.
 
Internationell supportinformation
Apple Authorized Service Providers och Apple
 
Retail Stores
Apple-support och service
 
6. Alternativ för hårdvaruservice
 
6.1 Apple kommer efter eget val att tillhandahålla hårdvarutjänster genom ett eller flera av följande alternativ:
 
 (i) Inlämningsservice. Inlämningsservice är tillgänglig för merparten av all Omfattad Utrustning. Återlämna den Omfattade Utrustningen till en Apple-ägd retail store eller en AASP som erbjuder inlämningsservice. Service kommer att utföras på plats eller så kommer butiken eller serviceutföraren skicka den Omfattade Utrustningen till en Apple repair service (”ARS”) för att utföra servicen. När du fått besked om att servicen är klar ska du utan dröjsmål hämta den Omfattade Utrustningen.
 
 (ii) På platsen-service. På platsen-service är tillgänglig för många stationära datorer om platsen där den Omfattade Utrustningen finns är inom en radie på 80 kilometer från ett Apple-auktoriserat serviceställe. Om Apple anser att ett serviceställe är tillgängligt kommer Apple skicka en servicetekniker till den plats där den Omfattade Utrustningen finns. Service kommer att ges på plats eller så kommer serviceteknikern att transportera den Omfattade Utrustningen till en AASP eller ARS för reparation. Om den Omfattade Utrustningen repareras hos en AASP eller ARS kommer Apple att ordna transport av den Omfattade Utrustningen till dig efter servicen. Om serviceteknikern inte får tillgång till den Omfattade Utrustningen på avtalad tid kan ytterligare platsbesök medföra extra kostnad.
 
 (iii) Service via post. Service via post är tillgänglig för merparten av all Omfattad Utrustning. Om Apple anser att din Omfattade Utrustning är behörig för service via post kommer Apple att skicka dig förbetalda fraktsedlar (och om du inte längre har kvar ursprungsförpackningen, förpackningsmaterial) och du skickar den Omfattade Utrustningen till en ARS i enlighet med Apples instruktioner. När servicen är färdig kommer ARS att returnera Apple-produkten till dig. Apple kommer att betala för frakten till och från dig om alla instruktioner följs.
 
(iv) Express Replacement Service (”ERS”) eller gör det själv-service (”DIY”) för Omfattad Utrustning. ERS finns tillgängligt för viss Omfattad Utrustning och DIY-service finns tillgänglig för lätt utbytbara produkter, delar eller tillbehör, såsom möss eller tangentbord som kan bytas utan verktyg. Om ERS eller DIY-service finns tillgängligt under rådande omständigheter kommer följande process att tillämpas.
 
(a) Service där Apple kräver retur av den utbytta produkten, delen eller tillbehöret: Apple kan reservera ett belopp på ditt kreditkort som säkerhet för försäljningspriset på ersättningsprodukten, delen eller tillbehöret och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske tjänsten inte är tillgänglig för dig och Apple kommer istället att erbjuda andra servicealternativ. Apple kommer att leverera en produkt, del eller ett tillbehör som ersättning, med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att upphäva reservationen på ditt kreditkort så att du inte kommer att debiteras för produkten, delen eller tillbehöret och leverans till och från dig. Om du inte returnerar den utbytta produkten, delen eller tillbehöret enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt, del eller ett tillbehör utan serviceberättigande kommer Apple att debitera ditt kreditkort med det godkända beloppet.
 
(b) Service där Apple inte kräver retur av den utbytta produkten, delen eller tillbehöret: Apple levererar utan extra kostnad en ersättningsprodukt tillsammans med instruktioner om installation, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av den ersatta produkten, delen eller tillbehöret.
 
(c) Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du åsamkas i samband med ERS eller DYI-service. Om du behöver ytterligare hjälp kontaktar du Apple på det telefonnummer som anges ovan, eller besöker en Apple Retail eller AASP.
 
6.2 Service i länder som inte är inköpslandet kommer att begränsas till de alternativ som finns tillgängliga i det landet. Du kan bli ansvarig för transport- och hanteringskostnader om den Omfattade Utrustningen inte kan få service i det land där service begärs, om det inte är inköpslandet. Om du begär service i ett land som inte är inköpslandet följer du alla gällande import- och exportlagar och -regler och ansvarar för alla tullavgifter, moms och andra tillhörande skatter och avgifter. För internationell service kan Apple reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder.
 
7. Ditt ansvar
 
För att få service och support enligt Planen behöver du uppfylla följande:
 
(i) Uppge din Plans avtalsnummer och en kopia på din Plans ursprungliga inköpsbevis om så begärs;
 
(ii) Tillhandahålla information om symtomen och orsakerna kring problemen med den Omfattade Utrustningen;
 
(iii) Svara på informationsförfrågningar, inklusive men inte begränsat till den Omfattade Utrustningens serienummer, modell, version av operativsystemet och den installerade programvaran, all kringutrustning som anslutits till eller installerats på den Omfattade Utrustningen, de felmeddelanden som visats, de åtgärder som vidtagits innan den Omfattade Utrustningen visade tecken på problem och de åtgärder som vidtagits för att lösa problemet;
 
(iv) Följa instruktioner som Apple ger dig, inklusive men inte begränsat till att inte skicka Apple-produkter och -tillbehör som inte omfattas av reparations- eller utbytesservice och att packa den Omfattade Utrustningen i enlighet med Apples instruktioner;
 
 (v) Uppdatera programvara till den senaste versionen innan service begärs; och
 
(vi) Säkerhetskopiera programvara och data som finns lagrad på den Omfattade Utrustningen. APPLE KAN OMINSTALLERA DEN OMFATTADE UTRUSTNINGENS URSPRUNGLIGA PROGRAMVARUKONFIGURATION OCH SENARE UPPDATERINGAR NÄR SERVICE UTFÖRS, VILKET KOMMER ATT LEDA TILL ATT ALL PROGRAMVARA OCH DATA SOM FANNS PÅ DEN OMFATTADE UTRUSTNINGEN FÖRE SERVICE RADERAS. UNDER APP FÖR IPOD-SERVICE KOMMER APPLE RADERA INNEHÅLLET PÅ IPOD OCH FORMATERA OM LAGRINGSMEDIET. Apple kommer att returnera din iPod eller tillhandahålla en ersättnings-iPod så som den ursprungligen var konfigurerad, med förbehåll för tillämpliga uppdateringar. Apple kan installera uppdateringar av iPod OS som en del av hårdvaruservice som förhindrar att iPod återställs till en tidigare version av iPod OS. Tredjepartsprogram som installerats på iPod kanske inte är kompatibla eller fungerar med iPod som en följd av uppdateringen av iPod OS. Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.
 
8. Ansvarsbegränsning
 
8.1 Om du är konsument och har köpt Planen gäller följande: I händelse av att något avsnitt eller del av ett avsnitt av dessa villkor står i konflikt med tillämpliga obligatoriska lagar kommer det avsnittet eller den delen av avsnittet inte att vara tillämpbart. För andra kunder än konsumenter gäller följande:
 
8.1.1 dessa villkor gäller Apples skyldigheter och dess ansvar gällande Planen;
 
8.1.2 inga garantier eller villkor binder Apple utöver vad som uttryckligen anges iPlanen, och att
 
8.1.3 alla garantier och villkor gällande Planen och all service i anslutning till Planen och som annars skulle kunna tolkas i eller införlivas i Planen genom lagar eller på något annat sätt (inklusive men inte begränsat till underförstådda villkor när det gäller kvalitet eller ändamål) uttryckligen skall undantas.
 
8.2 Villkoren i Planen begränsar inte och tar inte bort Apples ansvar för dödsfall eller personskada eller andra skador orsakade av grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse från Apples sida.
 
8.3 Med reservation för avsnitt 8.1 och 8.2 ansvarar Apple inte gentemot dig för inkomstbortfall, förlust av kontrakt, förlust av data eller några indirekta skador eller följdskador eller andra skador, oavsett hur skadorna uppstått och även om skadan skett genom en ersättningsbar överträdelse (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på något annat sätt.
 
 8.4 Med reservation för avsnitt 8.1, 8.2 och 8.3 kommer Apples högsta möjliga och totala ansvar enligt Planen, oavsett om det bygger på ett avtal, ersättningsbar överträdelse (inklusive vårdslöshet) eller annan orsak, under inga omständigheter överstiga det belopp du ska betala Apple för den berörda Planen.
 
9. Annullering
 
Du kan annullera denna Plan när som helst oavsett anledning. Om du bestämmer dig för att annullera Planen ringer du Apple på telefonnumret som listats i Komma igång-guiden eller skickar eller faxar ett skriftligt meddelande med avtalsnumret för din Plan till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland (faxnummer: +353 (0)21-428-3917). En kopia på din Plans ursprungliga inköpsbevis måste medfölja ditt meddelande. Om inte lokala lagar säger annat gäller att om du annullerar inom trettio (30) dagar från köpet av Planen eller mottagande av dessa villkor, beroende på vilket som inträffar senast, får du en full återbetalning minus värdet av varje tjänst som tillhandahållits i enlighet med planen. Om du är konsument och har gått in i Planen genom Apple Stores webbplats eller genom ett annat distansavtal, kan du säga upp Planen inom fjorton dagar efter köpet. Du kommer att få full återbetalning.Om du annullerar mer än trettio (30) dagar efter att du tagit emot planen kommer du att få proportionell återbetalning av det ursprungliga inköpspriset baserat på andelen icke förfallen täckningsperiod från planens inköpsdatum, minus (a) en annulleringsavgift på 220 kronor eller 10 procent (10 %) av det proportionella beloppet om det är lägre, och (b) värdet av alla tjänster som tillhandahållits dig under planen. Annulleringsavgiften kan inte tillämpas om annulleringen grundar sig på en lagstadgad ångerrätt (såsom en lagstadgad tid efter köpet då kunden inte behöver betala några annulleringsavgifter). Om inte lokala och tillämpbara lagar anger annat kan Apple annullera denna plan på grund av bedrägeri eller tydligt vilseledande. Om inte lokala och tillämpbara lagar anger annat kan Apple också annullera denna plan om reservdelar för den Omfattade Utrustningen inte längre finns tillgängliga, med trettio (30) dagars skriftligt varsel. Om Apple annullerar denna plan för att reservdelar inte är tillgängliga kommer du att få proportionell återbetalning för den del av planen som ännu inte löpt ut.
 
10. Överföring av planen
 
 (i) Med överföring av Omfattad Utrustning till ny ägare. Med förbehåll för de begränsningar som anges nedan kan du göra en (1) permanent överföring av samtliga rättigheter under planen till en annan part, under förutsättning att: (a) överföringen inkluderar det ursprungliga inköpsbeviset, bekräftelse på planen och alla planens förpackningsmaterial inklusive tryckt material och dessa villkor; (b) du meddelar Apple om överföringen genom att skicka eller faxa ett meddelande om överföringen till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland (faxnummer: +353 (0) 21 428 3917, och (c) den mottagande parten accepterar villkoren för Planen. När du meddelar Apple om överföringen av Planen måste du uppge Planens avtalsnummer, serienumret på den Omfattade Utrustning som överförs och namn, adress, telefonnummer och e-postadress för den nya ägaren.
 
(ii) Med överföring från den utrustning som ursprungligen omfattades till ny Omfattad Utrustning. Du kan göra en (1) permanent överföring av Planens omfattning till en ny Apple-produkt som ägs och köpts av dig inom trettio (30) dagar från inköpet av den Omfattade Utrustningen. Den nya produkten ska vara berättigad till täckning enligt Planen och vid överföringstillfället måste båda produkterna vara täckta av Apples ett (1) års garanti. Apple kommer att utfärda en planbekräftelse för den nya produkten som sedan kommer att bli den Omfattade Utrustningen. När du meddelar Apple om överföringen måste du ange Planens avtalsnummer, serienumren och inköpsbevis för produkterna som ska överföras genom att skicka eller faxa, där så är tillämpligt, meddelande om överföring till Apple enligt instruktioner som anges i avsnittet direkt ovan.
 
11. Integritetsskydd
 
Apple bibehåller och använder kundinformation i enlighet med Apples policy för integritetsskydd som finns på www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Allmänt
 
 (i) Ingen av Apples återförsäljare, agenter eller anställda har rätt att göra ändringar, utökningar eller tillägg till detta serviceavtal.
 
(ii) Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas skall det skiljas från detta servicekontrakt och lagligheten eller verkställigheten av övriga villkor ska inte påverkas.
 
(iii) Du går med på att all information eller data som du delger Apple i samband med denna plan inte är konfidentiell eller äganderättsskyddad av dig.
 
(iv) Du måste köpa och registrera Planen inom tolv (12) månader från det ursprungliga inköpsdatumet för den Omfattade Utrustningen.
 
(v) De ekonomiska skyldigheterna i denna plan backas upp av Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. Om Apple Distribution International inte skulle kunna uppfylla dessa skyldigheter kommer ett bolag registrerat enligt lagstiftningen i Republiken Irland överta dessa skyldigheter.
 
(vi) Denna plan erbjuds och är giltig endast om du är bosatt i ett land i vilket Apple eller dess dotterbolag erbjuder Planen som anges här: https://www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Planen erbjuds inte till personer som inte uppnått myndig ålder. Planen är inte tillgänglig där detta begränsas enligt lag.
 
(vii) Detta serviceavtal regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där Planen köptes.
 
040213 APP Mac Sweden v6