Apples program för återanvändning och återvinning

Villkor för att återvinna en enhet enligt Apples program för återanvändning och återvinning

Apple Inc. eller någon av dess samarbetspartners eller dotterbolag (gemensamt, ”Apple”) tillhandahåller sina kunder den här återvinningstjänsten utan kostnad.

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning undantar och frånsäger Apple sig alla garantier, både uttryckliga eller underförstådda.

Kunden försäkrar att han/hon har laglig rätt att tillåta Apple att utföra tjänsten. När kunden ger Apple en enhet för återvinning överför kunden äganderätten till enheten till Apple och frånsäger sig alla vidare rättigheter, äganderätter eller intressen i och gällande enheten eller eventuella data som är lagrade i den.

Apple kan inte garantera och garanterar inte att de kommer att kunna återlämna enheten på begäran. Kunden godkänner att han/hon ansvarar för att säkerhetskopiera eventuella filer eller data innan äganderätten till enheten övergår till Apple.

Dataåterställning ingår inte i tjänsten och Apple åtar sig inget ansvar för förlorade filer eller data. Enheter som överlämnas till Apple inom ramen för denna återvinningstjänst får inte bryta mot några tillämpliga lagar, inklusive exportlagar, och kunden försäkrar att han/hon har följt och kommer att följa alla sådana lagar.

Kunden försäkrar att inga enheter som kunden vill återvinna genom återvinningstjänsten (1) inkräktar på någon immateriell egendom tillhörande tredje part (inklusive upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemlighet eller annan besittningsrätt) eller (2) är förfalskad, stulen eller bedräglig. Den här tjänsten tillhandahålls endast för lagliga ändamål och kunden samtycker till att hålla Apple och dess styrelsemedlemmar, chefer, medarbetare, samarbetspartner, dotterbolag eller ombud skadelösa från eventuella anspråk mot någon av dem relaterade till utförande av den här tjänsten för kundens räkning eller brott mot dessa villkor som begåtts av kunden.

Apple och dess samarbetspartner, medarbetare och ombud kommer inte under några omständigheter att ansvara för eventuella särskilda, indirekta, oförutsedda skador eller följdskador som resultat av denna tjänst.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, kommer Apples skadeståndsskyldighet, om sådan föreligger, till följd av den här tjänsten inte att överstiga 125 kr.

Erbjudandet gäller endast om det inte strider mot gällande lagstiftning. Apple förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor eller upphöra med den här tjänsten utan föregående meddelande.

Tjänsten kan inte lösas in och har inget kontantvärde.