แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ในปัจจุบัน แบตเตอรี่ลิเธียมชนิดชาร์จซ้ำได้ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Apple, iPod, iPhone หรือ iPad และยังเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่มาตรฐานที่ใช้ในอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแบตเตอรี่ Apple นั้นก็มีคุณลักษณะ
เช่นเดียวกับเทคโนโลยีลิเธียมที่ใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องมีการเปลี่ยนใหม่ในที่สุด
เหมือนแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้อื่นๆ ทั่วไป

เทคโนโลยีมาตรฐาน

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพอลิเมอร์มีความหนาแน่นของพลังงานสูง จึงมีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานและมีน้ำหนักเบา
คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพอลิเมอร์เมื่อไหร่ก็ได้ตามสะดวก โดยไม่ต้องรอให้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือ
ครบรอบการชาร์จ

กราฟแสดงแรงดันไฟฟ้า/เซลล์ของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพอลิเมอร์ และกระแสที่ใช้ชาร์จในขั้นของการชาร์จแบบเร็วและแบบช้า


การชาร์จมาตรฐาน

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพอลิเมอร์ส่วนใหญ่ใช้การชาร์จแบบเร็วเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์จนถึง 80% แล้วจึงเปลี่ยน
มาเป็นการชาร์จแบบช้า นั่นหมายความว่า การชาร์จ iPod ให้ถึง 80% จะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง จากนั้นจะใช้เวลาอีก
สองชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มหากคุณไม่ได้ใช้ iPod ไปด้วยในขณะที่ชาร์จ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทุกชนิดได้หลายครั้ง แต่จำกัดตามรอบการชาร์จของแบตเตอรี่

รอบการชาร์จ การใช้และการชาร์จซ้ำจนครบ 100% ของความจุแบตเตอรี่เท่ากับรอบการชาร์จเต็มหนึ่งรอบ

รอบการชาร์จหมายถึง การใช้พลังงานของแบตเตอรี่จนหมด แต่จะชาร์จกี่ครั้งก็ได้ เช่น วันหนึ่งคุณฟังเพลงใน iPod
ไป​ 2-3 ชั่วโมง โดยใช้พลังงานไป 50% แล้วนำไปชาร์จจนเต็ม หากคุณทำเช่นเดียวกันนี้ในวันถัดมา จะนับเป็นหนึ่งรอบ
การชาร์จ ไม่ใช่สองรอบ ดังนั้นการใช้จนครบหนึ่งรอบจึงอาจใช้เวลาหลายวัน แต่ละครั้งที่ครบรอบการชาร์จ ความจุของแบตเตอรี่จะค่อยๆ ลดลง แต่คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ค, iPod และ iPhone ได้หลายรอบการชาร์จ ก่อนที่ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเหลือ 80% จากความจุเดิม

การเปลี่ยนและการกำจัดทิ้งแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้มีรอบการชาร์จจำกัด จึงอาจต้องเปลี่ยนและกำจัดทิ้งในที่สุด ซึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออนพอลิเมอร์ในตัว คุณควรให้ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple เป็นผู้เปลี่ยนแบตเตอรี่เท่านั้น โดย Apple และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจะนำแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วไปรีไซเคิลด้วยวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากแบตเตอรี่ควรได้รับการรีไซเคิลหรือกำจัดทิ้งแยกจากขยะทั่วไปในครัวเรือน ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Apple

วิธีใช้แบตเตอรี่ให้ยาวนานที่สุด

การที่แบตเตอรี่จะจ่ายพลังงานให้อุปกรณ์ได้นานเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณ เช่น การชมภาพยนตร์หรือ
การเล่นเกมจะทำให้แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊คหมดเร็วกว่าการพิมพ์ข้อมูลทั่วไป คุณสามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆ
เพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของ โน้ตบุ๊ค, iPod, iPhone หรือ iPad ให้ยาวนานที่สุดได้