BELANGRIJK MEDIANIEUWS januari 24, 2012

Apple maakt resultaten eerste kwartaal bekend

Hoogste kwartaalomzet en -winst aller tijden

Verkoop iPhone, iPad en Mac slaat alle records

CUPERTINO, 24 januari 2012 – Apple maakt vandaag de resultaten bekend voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2012, dat 14 weken omvatte en werd afgesloten op 31 december 2011. Het bedrijf boekte het afgelopen kwartaal een recordwinst van $13,06 miljard, ofwel $13,87 per aandeel, bij een recordomzet van $46,33 miljard. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar werd een omzet geboekt van $26,74 miljard, en een nettokwartaalwinst van $6 miljard, ofwel $6,43 per aandeel. De brutomarge bedroeg het afgelopen kwartaal 44,7 procent, vergeleken met 38,5 procent in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 58 procent van de totale omzet.
Het bedrijf heeft het afgelopen kwartaal 37,04 miljoen iPhones verkocht, een stijging van 128 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Apple heeft het afgelopen kwartaal 15,43 miljoen iPads verkocht, een stijging van 111 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Apple heeft het afgelopen kwartaal 5,2 miljoen Macs verkocht, een stijging van 26 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Apple heeft het afgelopen kwartaal 15,4 miljoen iPods verkocht, een daling van 21 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar.
"We zijn zeer ingenomen met de fantastische resultaten en de recordverkoop van iPhones, iPads en Macs", aldus Tim Cook, CEO van Apple. "De impuls om een Apple product te kopen is enorm en we hebben nog diverse andere geweldige nieuwe producten op stapel staan."
"We zijn bijzonder tevreden met meer dan $17,5 miljard aan liquide middelen die we het decemberkwartaal hebben gegenereerd", aldus Peter Oppenheimer, CFO van Apple. "Voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2012, dat 13 weken zal omvatten, verwachten we een omzet van circa $32,5 miljard en een winst per aandeel van circa $8,50."
De conference call waarin de resultaten van het eerste kwartaal van boekjaar 2012 worden besproken, kan vanaf 24 januari 2012 worden beluisterd via www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq112. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.
Dit persbericht bevat prognoses over onder meer de toekomstige omzet en winst per aandeel van Apple. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma's, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico's die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kan hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten;en ongunstige uitkomsten van andere gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties "Risk Factors" en "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple's Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op 24 september 2011 en Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 31 december 2011. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.
© 2012 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Mac, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.
Perscontact:
Juriaan Bosman
Apple
bosman.j@apple.com
+447515847664

AAN DE REDACTIE: Bezoek voor aanvullende informatie Apple's PR website of bel Apple's Media Helplijn op 02 474 4219

    © 2012 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Mac, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.