PERSBERICHT maart 19, 2012

Apple kondigt plannen aan voor dividenduitkering en een aandelenterugkoopprogramma

Voor een bedrag van USD 45 miljard, verspreid over drie jaar

CUPERTINO, 19 maart 2012 – Apple heeft vandaag aangekondigd van plan te zijn om later dit jaar dividend uit te gaan keren en een programma voor de terugkoop van aandelen op te zetten.
Volgens een verklaring van de raad van bestuur zal het bedrijf ergens vanaf het vierde kwartaal van boekjaar 2012, dat op 1 juli 2012 begint, een kwartaaldividend van USD 2,65 per aandeel gaan uitkeren.
Verder heeft de raad van bestuur ingestemd met een programma voor het terugkopen van aandelen. Hiermee zal USD 10 miljard gemoeid zijn. Het programma wordt gelanceerd in het begin van het boekjaar 2013, dat op 30 september 2012 begint. Het aandelenterugkoopprogramma zal naar verwachting verspreid over drie jaar worden uitgevoerd. Het belangrijkste doel is het neutraliseren van de impact van de verwatering van toekomstige werknemersprogramma's voor aandelen en optierechten.
"We hebben een deel van onze liquide middelen besteed aan investeringen, zoals meer onderzoek, acquisities, nieuwe Apple Stores, strategische vooruitbetalingen en kapitaaluitgaven in onze toeleveringsketen, en het uitbouwen van onze infrastructuur. Dat zullen we in de toekomst vaker gaan doen", aldus Tim Cook, CEO van Apple. "Toch houden we zelfs na dit soort investeringsuitgaven nog meer dan genoeg geld over om strategische kansen te benutten en ons bedrijf te runnen. Vandaar deze plannen voor het uitkeren van dividend en het terugkopen van aandelen."
"Naar verwachting zullen we hier de komende drie jaar ongeveer USD 45 miljard aan uitgeven", verklaart Peter Oppenheimer, CFO van Apple. "We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet en verwachten nog veel kansen op onze weg te vinden."
Apple houdt op maandag 19 maart 2012 om 15.00 uur (Nederlandse tijd) een conference call over deze plannen. Deze conference call wordt live gestreamd op www.apple.com/quicktime/qtv/call31912. Hierbij wordt geen update gegeven over de cijfers van het lopende kwartaal; het enige onderwerp van discussie is het kassaldo. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.
Dit persbericht bevat prognoses, onder meer over de toekomst van het bedrijf en de plannen voor het uitkeren van dividend en het terugkopen van aandelen. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma's, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple;
het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico's die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kan hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; en ongunstige uitkomsten van andere gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties "Risk Factors" en "Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple's Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op 24 september 2011 en Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 31 december 2011. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.
Perscontact:
Juriaan Bosman
Apple
bosman.j@apple.com
+447515847664

    © 2012 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Mac, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.