PERSBERICHT april 23, 2013

Apple verdubbelt totaalbedrag kapitaalterugvloeiingsprogramma

Tussen nu en eind 2015 vloeit USD 100 miljard terug naar aandeelhouders

CUPERTINO, 23 april 2013 – Apple heeft vandaag bekendgemaakt dat de raad van bestuur heeft ingestemd met een aanzienlijke verhoging van het bedrag dat is gemoeid met het terugvloeiingsprogramma van kapitaal naar aandeelhouders. Tot eind 2015 Apple heeft hiervoor in totaal USD 100 miljard aan liquide middelen uitgetrokken, een stijging van USD 55 miljard ten opzichte van het aangekondigde bedrag vorig jaar. Gemiddeld komt dit neer op USD 30 miljard per jaar, gerekend vanaf de eerste dividenduitkering in augustus 2012 tot december 2015.
Als onderdeel van het programma heeft de raad van bestuur ook haar fiat gegeven voor het bijstellen van het totaalbedrag voor de terugkoop van aandelen, namelijk van USD 10 naar 60 miljard. Nog nooit eerder waren er zulke hoge bedragen gemoeid met een terugkoopprogramma voor aandelen. Het plan moet eind 2015 zijn beslag krijgen. Apple trekt verder ongeveer USD 1 miljard per jaar uit voor de vereffening van uitgeoefende voorwaardelijke aandelen.
De raad van bestuur is er bovendien mee akkoord gegaan dat het kwartaaldividend van het bedrijf met 15% wordt verhoogd. Per 16 mei 2013 wordt per algemeen aandeel een dividend van USD 3,05 uitgekeerd aan aandeelhouders die op 13 mei 2013 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd. Met een totaalbedrag van ongeveer USD 11 miljard per jaar is Apple een van de grootste dividenduitkeerders ter wereld.
Voor al deze ontwikkelingen moeten mogelijk leningen worden afgesloten. Meer details daarover volgen later.
Het management en de raad van bestuur zullen alle aspecten van het kapitaalterugvloeiingsprogramma eens in het jaar onder de loep nemen.
"We verkeren in de gelukkige positie dat we ons kapitaalterugvloeiingsprogramma ruim kunnen verdubbelen ten opzichte van de planning vorig jaar", aldus Tim Cook, CEO van Apple. "We zijn ervan overtuigd dat het terugkopen van aandelen een bijzonder aantrekkelijke kapitaalbesteding vormt. Het leeuwendeel van de verhoging van ons kapitaalterugvloeiingsprogramma is dan ook daarvoor bestemd."
"We gaan door met het laten terugvloeien van kapitaal naar onze aandeelhouders, in de vorm van dividend, de terugkoop van aandelen en de vereffening van uitgeoefende voorwaardelijke aandelen", verklaart Peter Oppenheimer, CFO van Apple. "Onze inkomsten zijn nog steeds hoger dan de bedragen die we nodig hebben voor onze bedrijfsvoering, investeringen en het behoud van voldoende flexibiliteit om strategische kansen te benutten."
Dit persbericht bevat prognoses, onder meer over de toekomst van het bedrijf en de plannen voor het uitkeren van dividend, het terugkopen van aandelen en leningen. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma's, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico's die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kunnen hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; en ongunstige uitkomsten van andere gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties "Risk Factors" en "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple's Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op 29 september 2012, Apple's Forms 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 29 december 2012 en Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 30 maart 2013, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.
Contactpersoon voor de pers:
Martijn Kroonstuiver
Apple
mkroonstuiver@apple.com
+31(0)20 5352821

    © 2013 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Mac, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.