BELANGRIJK MEDIANIEUWS oktober 28, 2013

Apple maakt resultaten van het vierde kwartaal bekend

Verkoop van iPhone stijgt met 26% tot een nieuw record voor het vierde kwartaal

CUPERTINO, 28 oktober 2013—Apple heeft vandaag de financiële resultaten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2013, dat eindigde op 28 september 2013. De nettokwartaalwinst bedroeg $7,5 miljard, ofwel $8,26 per aandeel, bij een kwartaalomzet van $37,5 miljard. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar werd een omzet geboekt van $36 miljard, en een nettokwartaalwinst van $8,2 miljard, ofwel $8,67 per aandeel. De brutomarge bedroeg het afgelopen kwartaal 37 procent, vergeleken met 40 procent in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 60 procent van de totale omzet.
Het bedrijf verkocht het afgelopen kwartaal 33,8 miljoen iPhones, een record voor het vierde kwartaal, vergeleken met 26,9 miljoen exemplaren in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Apple verkocht verder het afgelopen kwartaal 14,1 miljoen iPads, vergeleken met 14 miljoen exemplaren in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Het bedrijf verkocht 4,6 miljoen Macs, vergeleken met 4,9 miljoen exemplaren in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar.
De raad van bestuur van Apple heeft aangekondigd een cashdividend van $3,05 per algemeen Apple aandeel uit te keren. Het dividend wordt per 14 november 2013 uitgekeerd aan aandeelhouders die op 11 november 2013 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd.
"We zijn erg blij met deze sterke afsluiting van een fantastisch jaar met een recordomzet in het vierde kwartaal, onder meer door de verkoop van bijna 34 miljoen iPhones", aldus Tim Cook, CEO van Apple. "We verheugen ons op de feestdagen met de nieuwe iPhone 5c en iPhone 5s, iOS 7, de nieuwe iPad mini met Retina-display en de ongelooflijke dunne en lichte iPad Air, nieuwe Mac Book Pro-modellen, de revolutionaire nieuwe Mac Pro, OS X Mavericks en de nieuwe generatie iWork- en iLife-software voor OS X en iOS."
"We hebben een cashflow uit bedrijfsactiviteiten van $9,9 miljard behaald en we hebben nog eens $7,8 miljard aan liquide middelen laten terugvloeien naar onze aandeelhouders in de vorm van dividend en de terugkoop van aandelen tijdens het vierde kwartaal, waardoor de cumulatieve terugvloeiing op basis van ons kapitaalterugvloeiingsprogramma $36 miljard bedraagt", aldus Peter Oppenheimer, CFO bij Apple.
Apple geeft de volgende indicaties voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2014:
• Een omzet tussen de $55 en $58 miljard
• Een brutomarge tussen de 36,5 en 37,5 procent
• Exploitatiekosten tussen de $4,4 en $4,5 miljard
• Andere inkomsten/uitgaven ter hoogte van $200 miljoen
• Een belastingtarief van 26,25 procent
De conference call waarin de resultaten van het vierde kwartaal van boekjaar 2013 worden besproken, kan vanaf 28 oktober 2013 worden beluisterd via www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq413. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.
Dit persbericht bevat prognoses over onder meer de toekomstige omzet, brutomarge, exploitatiekosten, andere inkomsten/uitgaven en het belastingtarief van het bedrijf. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma's, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico's die verband houden met de internationale bedrijfsvoering van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kunnen hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; en ongunstige uitkomsten van andere gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties "Risk Factors" en "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple's Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op 29 september 2012, Apple's Forms 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 29 december 2012, Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 30 maart 2013, Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op 29 juni 2013 en Apple's Form 10-K voor het jaar dat werd afgesloten op 28 september 2013, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.
Apple is de producent van de Mac, de beste personal computer ter wereld, en van OS X, iLife, iWork en professionele software. Op het gebied van de digitale muziek voert Apple de revolutie aan met zijn iPods en de iTunes Store op het internet. En de revolutionaire iPhone en App Store hebben de wereld van de mobiele telefoon op z'n kop gezet. Met de iPad heeft Apple de toekomst van mobiele media en computers een gezicht gegeven.
Contactpersoon voor de pers:
Martijn Kroonstuiver
Apple
mkroonstuiver@apple.com
+31(0)20 5352821

    © 2013 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Mac, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.